Календарно-тематичне планування з алгебри для учнів 8 фізико-математичного класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри у 8 фізико-математичному класі відповідає всім вимогам до навчальних програм вивчення математики, запропонованих Міністерством освіти і науки України. Учитель може самостійно скоригувати розподіл годин між темами обраного класу залежно від навантаження, виділеного на підготовку учнів в межах навчального плану школи, можливостей і потреб учнів.
Перегляд файлу

Усього – 170 годин

5 год на тиждень у I семестрі – 80 год,

5 год на тиждень у II семестрі – 90 год.

 

Дата уроку

№ уроку

Тема уроку

Примітки

Тема: Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу

(10 годин).

 

1

Лінійне рівняння з однією змінною. Цілі вирази.

 

 

2

Розв’язування задач.

 

 

3

Функція. Графік функції. Лінійна функція.

 

 

4

Розв’язування задач.

 

 

5

Рівняння з двома змінними. Системи лінійних рівнянь із двома змінними.

 

 

6

Розв’язування задач.

 

 

7

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

8

Аналіз самостійної роботи.

 

 

9

Контрольна робота.

 

 

10

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Множини та операції над ними

(15 годин).

 

11

Множина та її елементи.

 

 

12

Розв’язування задач.

 

 

13

Підмножина. Операції над множинами.

 

 

14

Розв’язування задач.

 

 

15

Розв’язування задач.

 

 

16

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

17

Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідність.

 

 

18

Розв’язування задач.

 

 

19

Нескінченні множини. Зліченні множини.

 

 

20

Розв’язування задач.

 

 

21

Розв’язування задач.

 

 

22

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

23

Аналіз самостійної роботи.

 

 

24

Контрольна робота.

 

 

25

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Основи теорії подільності

(17 годин).

 

26

Подільність націло та її властивості.

 

 

27

Розв’язування задач.

 

 

28

Ділення з остачею. Конгруенції та їхні властивості.

 

 

29

Розв’язування задач.

 

 

30

Розв’язування задач.

 

 

31

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

32

Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне двох натуральних чисел. Взаємно прості числа.

 

 

33

Розв’язування задач.

 

 

34

Ознаки подільності.

 

 

35

Розв’язування задач.

 

 

36

Прості та складені числа.

 

 

37

Розв’язування задач.

 

 

38

Розв’язування задач.

 

 

39

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

40

Аналіз самостійної роботи.

 

 

41

Контрольна робота.

 

 

42

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Раціональні дроби

(23 години).

 

43

Формули для розкладання на множники виразів виду і .

 

 

44

Розв’язування задач.

 

 

45

Раціональні дроби.

 

 

46

Розв’язування задач.

 

 

47

Основна властивість раціонального дробу.

 

 

48

Розв’язування задач.

 

 

49

Розв’язування задач.

 

 

50

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

51

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками.

 

 

52

Розв’язування задач.

 

 

53

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками.

 

 

54

Розв’язування задач.

 

 

55

Розв’язування задач.

 

 

56

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

57

Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня.

 

 

58

Розв’язування задач.

 

 

59

Тотожні перетворення раціональних виразів.

 

 

60

Розв’язування задач.

 

 

61

Розв’язування задач.

 

 

62

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

63

Аналіз самостійної роботи.

 

 

64

Контрольна робота.

 

 

65

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Степінь із цілим показником

(17 годин).

 

66

Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Раціональні рівняння.

 

 

67

Розв’язування задач.

 

 

68

Раціональні рівняння з параметрами.

 

 

69

Розв’язування задач.

 

 

70

Розв’язування задач.

 

 

71

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

72

Степінь із цілим відємним показником.

 

 

73

Розв’язування задач.

 

 

74

Властивості степеня із цілим показником.

 

 

75

Розв’язування задач.

 

 

76

Функція та її графік.

 

 

77

Розв’язування задач.

 

 

78

Розв’язування задач.

 

 

79

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

80

Аналіз самостійної роботи.

 

 

81

Контрольна робота.

 

 

82

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Нерівності

(21 година).

 

83

Числові нерівності та їхні властивості.

 

 

84

Розв’язування задач.

 

 

85

Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу.

 

 

86

Розв’язування задач.

 

 

87

Розв’язування задач.

 

 

88

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

89

Нерівності з однією змінною.

 

 

90

Розв’язування задач.

 

 

91

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Числові проміжки.

 

 

92

Розв’язування задач.

 

 

93

Розв’язування задач.

 

 

94

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

95

Системи та сукупності лінійних нерівностей з однією змінною.

 

 

96

Розв’язування задач.

 

 

97

Рівняння та нерівності, які містять знак модуля.

 

 

98

Розв’язування задач.

 

 

99

Розв’язування задач.

 

 

100

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

101

Аналіз самостійної роботи.

 

 

102

Контрольна робота.

 

 

103

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Квадратні корені. Дійсні числа

(21 година).

 

104

Функція та її графік.

 

 

105

Розв’язування задач.

 

 

106

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

 

 

107

Розв’язування задач.

 

 

108

Розв’язування задач.

 

 

109

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

110

Множина дійсних чисел.

 

 

111

Розв’язування задач.

 

 

112

Властивості арифметичного квадратного кореня.

 

 

113

Розв’язування задач.

 

 

114

Розв’язування задач.

 

 

115

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

116

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені.

 

 

117

Розв’язування задач.

 

 

118

Функція та її графік.

 

 

119

Розв’язування задач.

 

 

120

Розв’язування задач.

 

 

121

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

122

Аналіз самостійної роботи.

 

 

123

Контрольна робота.

 

 

124

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Квадратні рівняння

(15 годин).

 

125

Квадратні рівняння. Розвязування неповних квадратних рівнянь.

 

 

126

Розв’язування задач.

 

 

127

Формула коренів квадратного рівняння.

 

 

128

Розв’язування задач.

 

 

129

Розв’язування задач.

 

 

130

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

131

Теорема Вієта.

 

 

132

Розв’язування задач.

 

 

133

Квадратний тричлен.

 

 

134

Розв’язування задач.

 

 

135

Розв’язування задач.

 

 

136

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

137

Аналіз самостійної роботи.

 

 

138

Контрольна робота.

 

 

139

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Раціональні рівняння

(21 година).

 

140

Розвязування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь.

 

 

141

Розв’язування задач.

 

 

142

Розвязування рівнянь методом заміни змінної.

 

 

143

Розв’язування задач.

 

 

144

Розв’язування задач.

 

 

145

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

146

Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій.

 

 

147

Розв’язування задач.

 

 

148

Ділення многочленів.

 

 

149

Розв’язування задач.

 

 

150

Розв’язування задач.

 

 

151

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

152

Корені многочлена. Теорема Безу.

 

 

153

Розв’язування задач.

 

 

154

Ціле раціональне рівняння.

 

 

155

Розв’язування задач.

 

 

156

Розв’язування задач.

 

 

157

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

158

Аналіз самостійної роботи.

 

 

159

Контрольна робота.

 

 

160

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу

(10 годин).

 

161

Повторення. Множини та операції над ними.

 

 

162

Основи теорії подільності.

 

 

163

Раціональні дроби.

 

 

164

Степінь із цілим показником.

 

 

165

Нерівності.

 

 

166

Квадратні корені. Дійсні числа.

 

 

167

Квадратні рівняння.

 

 

168

Раціональні рівняння.

 

 

169

Підсумкова контрольна робота.

 

 

170

Підсумкове повторення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
13 вересня
Переглядів
57
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку