Календарно-тематичне планування з фізичної культури 8 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з фізичної культури 8 клас Модулі: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування з фізичної культури

 

 8 клас 1 семестр

 

Номер

уроку

Зміст уроку

Дата

проведення

Скориго вана

1

Легка атлетика (12 год)

Завдання на рік і семестр.

Профілактика травматизму під час занять легкою атлетикою.Значення занять фізичною культурою та спортом для підтри­мання розумової працездатності. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Спеціальні бігові вправи. Біг 30 м. Метання м’ячів різного діаметру на дальність. Біг у повільному темпі

 

 

2

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30 м. Стриб­ки у довжину з місця. Метання м’ячів різного діаметру на дальність. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

3

Особливості бігу на короткі, середні та довгі дистанції. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30 м. Стрибки у довжину з місця. Ходьба у повільному темпі

 

 

4

Зовнішні ознаки, стадії та біологічне значення втоми. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у трійках. Спеціальні вправи для метання. Метання м’ячів різного діаметру на дальність. Рівномірний біг до 1000 м (дівчата) і до 1500 м (хлопці). Вправи для відновлення дихання

 

 

5

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у трійках. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30 м. Стрибки у довжину з розбігу способам «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м’яча з розбігу на дальність. Вправи для запобігання плоскостопості

 

 

6

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у трійках. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м’яча з розбігу на дальність. Вправи на формування постави

 

 

7

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 60 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м’яча з розбігу на дальність. Рухлива гра на увагу

 

 

8

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у довжину з розбі­гу способом «зігнувши ноги». Рівномірний біг до 1000 м (дівчата) і до 1500 м (хлопці). Вправи для відновлення дихання

 

 

9

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Повторний біг 2 х 200 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні впра­ви для метання. Метання малого м’яча з розбігу на дальність. Біг зі зміною напрямку та швидкості за сигналом

 

 

10

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Повторний біг 2 х 200 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м’яча з розбігу на дальність. Повільний біг

 

 

11

Особливості дихання та питний режим при заняттях легкою атлетикою. Різновиди ходь­би та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у довжину з місця. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м’яча з розбігу на дальність. Біг у повільному темпі

 

 

12

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». Контрольний норматив із рівномірного бігу до 1000 м (дівча­та) і до 1500 м (хлопці). Ходьба у повільному темпі

Тематична оцінка з теми легка  атлетика.

 

 

13

Футбол (12 год)

Профілактика травматизму під час занять з футболу. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Поєднання прийомів пересування з технікою володіння м'ячем. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча внутрішньою та зовнішньою частинами  підйому. Рухлива гра «Виштовхни з кола». Вправи на формування постави

 

 

14

Українські та зарубіжні футбольні клуби. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Естафета з м'ячем. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча внутрішньою та зовнішньою частинами  підйому. Біг у повільному темпі

 

 

15

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення та ривки з м'ячем. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Укидання м'яча з різних вихідних положень із місця. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

16

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з імітуванням удару головою. Веден­ня м'яча. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Біг зі зміною напрямку та швидкості за сигналом

 

 

17

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Діставання підвішеного м'яча головою. Веден­ня м'яча. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Ходьба у повільному темпі

 

 

18

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ривки до м'яча з наступним ударом по воротах. Жонглювання м'ячем ногою, стегном, головою. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Вправи на формування постави

 

 

19

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у парах. Стрибки з місця та з розбігу з ударами головою по м'ячах, які підвішені на різній висоті. Удари головою по м'ячу зменшеної ва­ги середньою частиною лоба. Маневрування на полі. Рухлива гра на увагу

 

 

20

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у парах. Зустрічна естафета. Удари головою   ' по м'ячу зменшеної ваги середньою частиною лоба. Відбирання м'яча, атакуючи супер­ника в умовах виконання ігрових вправ. Навчальна гра. Вправи для відновлення ди­хання

 

 

21

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у парах. Удари головою по м'ячу зменшеної ва­ги середньою частиною лоба у стрибку. Відбирання м'яча, атакуючи суперника в умо­вах виконання ігрових вправ. Гандбол за спрощеними правилами з елементами футболу. Ходьба у повільному темпі

 

 

22

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з імітуванням удару ногою. Удари го­ловою по м'ячу зменшеної ваги середньою частиною лоба у стрибку. Відбирання м'яча, атакуючи суперника в умовах виконання ігрових вправ. Маневрування на полі. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

23

Різновиди ходьби та бігу.  Комплекс ЗРВ. Рухлива гра «Мисливці та качки». Веден­ня м'яча. Удари головою по м'ячу зменшеної ваги середньою частиною лоба у стрибку. Уміння протидіяти передачі, веденню та удару по воротах. Біг у повільному темпі

 

 

24

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Діставання підвішеного м'яча ногою. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Навчальна гра. Вправи для відновлен­ня дихання.

Тематична оцінка з теми футбол.

 

 

25

Баскетбол (24 год)

Правила безпеки.  Допомога за обморожень та опіків. Різновиди ходьби та бігу. Комп­лекс ЗРВ. Поєднання різних способів пересування, зупинок, стійок із технічними при­йомами нападу та захисту. Асинхронне ведення м'яча без зорового контролю. Естафета. Ходьба у повільному темпі

 

 

26

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. «Човни­ковий» біг 4 х 9 м. Ведення м'яча з наступною передачею у колонах. Штрафний кидок. Протидія двом форвардам під час наведення та перетинання. Вправи на формування по­стави

 

 

27

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухлива гра «М'яч у стіну». Ведення м'яча з наступною передачею у трійках. Кидки м'яча у русі після двох кроків. Організація на­паду «вісімкою». Біг зі зміною темпу

 

 

28

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Чергування прискорень, зупинок, поворотів, бігу зі зміною напрямку за зоровим сигналом. Ведення м'яча з опором захисника. Кидки м'яча у русі після двох кроків. Організація нападу швидким проривом. Вправи для запо­бігання плоскостопості

 

 

29

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вистрибування з присіду. Чергування різних способів пересувань у нападі та захисті. Ведення м'яча з опором захисника. Кидки м'яча у русі після двох кроків. Організація нападу швидким проривом. Вправи на формування постави

 

 

30

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Накривання м'яча. Чергування різних прийомів ловіння, передач м'яча обома руками зверху та знизу. Кидки м'яча однією рукою з місця. Вправи з обтяженнями, набивними м'ячами

 

 

31

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ із набивними м'ячами. Серійні стрибки по­штовхом однієї ноги з діставанням високо підвішених предметів. Кидки м'яча однією рукою з місця. Протидія атаковим прийомам суперника. Навчальна гра. Ходьба у по­вільному темпі

 

 

32

Спеціальна фізична підготовка баскетболіста. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ з гантелями. Асинхронне ведення м'яча без зорового контролю. Кидки м'яча однією ру­кою зверху в стрибку (хлопці); обома руками зверху (дівчата) з місця. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

 

33

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ із набивними м'ячами. Прискорення на 5 м із різних стартових положень. Передачі м'яча у стрибку. Асинхронне ведення м'яча без зорового контролю. Кидки м'яча однією рукою зверху в стрибку (хлопці); обома руками зверху (дівчата) з місця. Біг у повільному темпі

 

 

34

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ із набивними м'ячами. Вправи для розвитку сили м'язів тулуба, плечового пояса та кистей. Поєднання різних способів пересування, зупинок, стійок із технічними прийомами нападу та захисту. Кидки м'яча однією рукою зверху в стрибку (хлопці); обома руками зверху (дівчата) з місця. Передачі м'яча у стриб­ку. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

35

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ із набивними м'ячами. «Човниковий» біг 4 х 9 м. «Перекладання» м'яча при опорі захисника. Кидки м'яча однією рукою зверху в стриб­ку (хлопці); обома руками зверху (дівчата) з місця. Передачі м'яча у стрибку. Вправи на формування постави

 

 

36

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. «Перекладання» м'яча при опорі захисни­ка. Кидки м'яча однією рукою зверху в стрибку (хлопці); обома руками зверху (дівчата) з місця. Передачі м'яча у стрибку. Вправи для розвитку гнучкості

Тематична оцінка з теми баскетбол.

 

 

37

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення на 10 м із різних стартових по­ложень. «Перекладання» м'яча при опорі захисника. Кидки м'яча однією рукою зверху в стрибку (хлопці); обома руками зверху (дівчата) у русі. Передачі м'яча у стрибку. Рух­лива гра на увагу

 

 

38

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Серійні стрибки поштовхом однієї ноги з діста­ванням високих предметів. Кидки м'яча однією рукою зверху в стрибку (хлопці); обома руками зверху (дівчата) у русі. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання.

 

 

39

Методика виховання швидкісно-силових якостей і спритності. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів тулуба, плечового пояса та кистей. Накривання м'яча. Кидки м'яча із опором захисника. Біг у повільному темпі

 

 

40

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Естафета. Боротьба за м'яч, що відскочив від щита. Кидки м'яча із опором захисника. Накривання м'яча. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

41

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення на 15 м із різних стартових поло­жень. Кидки м'яча із опором захисника. Накривання м'яча. Боротьба за м'яч, що відско­чив від щита. Біг зі зміною напрямку та швидкості за сигналом

 

 

42

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи з набивними м'ячами. Кидки м'яча із опором захисника. Накривання м'яча. Штрафний кидок. Взаємодії в трійках «малою вісімкою». Вправи на формування постави

 

 

43

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Кидки м'яча із опо­ром захисника. Штрафний кидок. Взаємодії в трійках «малою вісімкою». Біг у повільно­му темпі

 

 

44

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Серійні стрибки поштовхом обох ніг із діставан­ням високих предметів. Кидки м'яча із опором захисника. Штрафний кидок. Організа­ція позиційного нападу з одним центровим гравцем. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

45

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Штрафний кидок. Контрольний-навчальний норматив із кидків однією рукою зверху (хлопці), обома руками зверху (дівчата). Органі­зація дій проти швидкого прориву. Вправи для розвитку гнучкості

 

 

46

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення на 20 м із різних стартових по­ложень. Штрафний кидок. Організація позиційного нападу з одним центровим гравцем. Навчальна гра. Ходьба у повільному темпі

 

 

47

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів тулуба, пле­чового пояса та кистей. Асинхронне ведення м'яча без зорового контролю. Контрольний норматив зі штрафних кидків. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

 

48

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Естафета. Асинхронне ведення м'яча без зорового контролю. Штрафний кидок. Навчальна гра.

Тематична оцінка з теми баскетбол.

 

 

 

 

 

 

8 клас 2 семестр

 

 

Номер

уроку

Зміст уроку

Дата

проведення

Скориго вана

49

Волейбол (32 год)

Правила техніки безпеки на уроках волейболу. Профілактика травматизму під час занять волейболом.

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Нижня пряма подача. Навчальна гра за спрощеними правилами. Вправи на розтягування

 

 

50

Значення гравців передньої та задньої ліній. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча обома руками знизу після переміщення. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи на розтягування

 

 

51

Загартовування організму. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові впра­ви. Прийом передачі м’яча у парах. Верхня пряма подача через сітку із скороченої відстані. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

 

52

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Кидання набивного м'яча обома руками звер­ху в царах у положенні стоячи. Верхня пряма подача у стіну. Система гри «кутом упе­ред» . Біг у повільному темпі

 

 

53

Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести суддів. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Верхня пряма подача у сті­ну. Взаємодія гравців передньої та задньої ліній. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

54

Відродження Олімпійських ігор сучасності. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і нижніх кінцівок, черевного преса, спини. Пересування у різний спосіб в поєднанні з технічними прийомами в нападі. Передача м'яча обома руками зверху в парах. Кидання набивного м'яча обома руками зверху в па­рах у положенні стоячи. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

55

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху в парах. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лінії. Кидання тенісного м'яча правою та лівою руками в ціль. Взаємодія гравців передньої та задньої ліній. Вправи для розви­тку гнучкості верхнього плечового пояса

 

 

56

Значення спеціальної фізичної підготовки волейболістів. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Передача м'яча обома руками зверху в парах. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лінії. Вправи на розтягування

 

 

57

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Вправи для розвитку швидко­сті, спритності. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лінії. Передача м'яча обо­ма руками зверху в парах. Кидання волейбольного м'яча правою та лівою руками в па­рах. Вправи для запобігання плоскостопості

 

 

58

Досягнення українських волейбольних команд на міжнародній арені. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ зі скакалками. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лі­нії. Передача м'яча обома руками зверху в парах. Вправи для розвитку гнучкості верх­нього плечового пояса

 

 

59

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча обома руками знизу після верх­ньої прямої подачі від стіни. Верхня пряма подача у стіну. Система гри «кутом уперед». Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса

 

 

60

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Верхня пряма подача на партнера. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі від стіни. Система гри «кутом уперед». Вправи для запобігання плоско­сто пості

 

 

61

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Верхня пряма подача на партнера. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі від стіни. Навчальна гра. Впра­ви на розтягування

 

 

62

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Верхня пряма подача через сітку зі скороченої відстані. Пересування у різний спосіб в поєднанні з технічними при­йомами у захисті. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі у па­рах. Вправи на формування постави

 

 

63

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Верхня пряма подача через сітку зі скороченої відстані. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі у парах. Система гри «кутом уперед». Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса

 

 

64

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і нижніх кінцівок, черевного преса, спини. Верхня пряма подача через сітку зі скороче­ної відстані. Прийом м'яча обома руками знизу після верхньої прямої подачі у парах. Навчальна гра. Ходьба у повільному темпі.

Тематичне оцінювання з волейболу.

 

 

65

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Способи пересування гравців ігровим майданчиком. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Вибір місця для виконання другої передачі. Рухлива гра «Малюкбол» («Піонербол»). Біг у повільному темпі

 

 

66

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Способи пересування гравців ігровим майдан­чиком. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Вправи на розтягування

 

 

67

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і нижніх кінцівок, черевного преса, спини. Нижня пряма подача. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Вправи для запобі­гання плоскостопості

 

 

68

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Вправи для розвитку швидкості, сприт­ності. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Прийом м'яча обома руками знизу від стіни. Нижня пряма подача. Вправи на формування постави

 

 

69

Місце українського волейболу на сучасному етапі розвитку європейського спорту. Різно­види ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Поєднання різних способів пересування. Нижня бо­кова подача. Передача м'яча обома руками зверху у парах. Вправи на розтягування

 

 

70

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Передача м'яча обома рука­ми зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Нижня бокова подача. Рухлива гра «Малюкбол» («Піонербол»). Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

71

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Вибір місця для виконання нижньої подачі. Нижня пряма подача. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса

 

 

72

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Прийом м'яча обома руками знизу у парах. Нижня пряма подача. Навчальна гра за спрощеними правилами. Вправи на розтягування

 

 

73

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Нижня пряма подача. Прийом м'яча обо­ма руками знизу у колонах. Рухлива гра на увагу

 

 

74

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Прийом м'яча обома руками знизу у колонах. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечово­го пояса

 

 

75

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Передача м'яча обома рука­ми зверху у колоні. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) пода­чі від стіни. Навчальна гра за спрощеними правилами. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

76

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і ниж­ніх кінцівок, черевного преса, спини. Прийом м'яча обома руками знизу після перемі­щення. Передача м'яча обома руками зверху у колоні. Прийом м'яча знизу після вико­нання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи для запобігання плоскостопості

 

 

77

Значення гравців передньої та задньої ліній. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прийом м'яча обома руками знизу після переміщення. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Прийом м'яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни. Вправи на розтягування

 

 

78

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку сили м'язів верхніх і ниж­ніх кінцівок, черевного преса, спини. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Контрольний навчальний норматив із прийому м'яча обома руками знизу від стіни. Хл. 4; 3; 2. Дівч. 4; 3; 2.  Біг у повільному темпі

 

 

79

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Контрольний навчальний норматив із передач м’яча двома руками зверху через сітку в парах. Хл. 5; 4; 3. Дівч. 4; 3; 2. Нижня пряма та бокова подачі. Навчальна гра за спрощеними правилами. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса.

 

 

 

80

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи для розвитку швидкості, спритності. Прийом м'яча обома руками знизу після переміщення. Передача м'яча обома руками зверху від стіни. Навчальна гра.

Тематичне оцінювання з волейболу.

 

 

81

Легка атлетика (12 год)

Правила безпечної поведінки під час уроків з легкої атлетики. Особливості дихання та питний режим при заняттях легкою атлетикою. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Спеціальні бігові вправи. Біг 30 м. Вправи з набивними м'ячами. Вправи для запобігання плоскостопості

 

 

82

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Вправи з набивними м'ячами. Біг у чер­гуванні з ходьбою

 

 

83

Особливості бігу на короткі, середні та довгі дистанції Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у довжину з місця. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг у повільному темпі

 

 

84

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 30 м. Контроль­ний навчальний норматив зі стрибків у довжину з місця. Хл. 185; 170; 150. Дівч. 165; 145; 130.  Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

85

Зовнішні ознаки, стадії та біологічне значення втоми. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Контрольний нор­матив із бігу 30 м.  Хл.  5,2; 5,8; 6,2. Дівч. 5,6; 6,2; 6,7.  Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг зі зміною напрям­ку та швидкості за сигналом

 

 

86

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Бігові та стрибкові вправи. Біг на 100-200 м. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на даль­ність. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Вправи на формування постави

 

 

87

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Бігові та стрибкові вправи. Повторний біг 2 х 200 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».  Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Ходьба у повільному темпі

 

 

88

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ у русі. Бігові та стрибкові вправи. Біг 60 м. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг у повільному темпі

 

 

89

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Контрольний на­вчальний норматив із бігу 60 м.  Хл. 9,0; 10,0; 10,8. Дівч. 10,3; 10,8; 11,4.  Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». Спеціальні вправи для метання. Метання малого м'яча з розбігу на дальність. Біг у чер­гуванні з ходьбою

 

 

90

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у висоту з розбі­гу способом «переступання». Спеціальні вправи для метання. Контрольний навчальний норматив із метання малого м'яча з розбігу на дальність. Хл. 36; 30; 23. Дівч. 22; 18; 15.  Вправи на формування постави

 

 

91

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». Контрольний норматив із рівномірного бігу до 1000 м (дівча­та) і до 1500 м (хлопці).  Хл.

1500 м. 6.50; 7.20; 8.00. Дівч. 1000 м. 5.20; 5.40; 6.10. Ходьба у повільному темпі

 

 

92

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Бігові та стрибкові вправи. Біг 200-300 м. Контрольний навчальний норматив зі стрибків у довжину з розбігу способом «зі­гнувши ноги». Хл. 360;320;300. Дівч.  290; 270; 250.

Тематичне оцінювання з легкої атлетики.

 

 

93

Футбол (13 год)

Правила техніки безпеки на уроках футболу. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ривки до м'яча з наступним ударом по воро­тах. Поєднання прийомів пересування з технікою володіння м'ячем. Удари ногою у різ­ний спосіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною сто­пи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Біг у повільному темпі

 

 

94

Українські та зарубіжні футбольні клуби. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з місця та з розбігу з ударами голо­вою по м'ячах, які підвішені на різній висоті. Ведення м'яча. Удари ногою у різний спо­сіб по м'ячу, що котиться. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стег­ном і грудьми (хлопці) у русі. Біг зі зміною напрямку та швидкості за сигналом

 

 

95

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Жонглювання м'ячем ногою, стегном, головою. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Зупинки м'яча підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном і грудьми (хлопці) у русі. Баскетбол за спрощеними правилами з елементами футболу. Вправи для відновлення дихання

 

 

96

Спортивний режим і харчування юного футболіста.

 Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Зустрічна естафета. Удари ногою у різний спо­сіб по м'ячу, що летить. Відбирання м'яча, атакуючи суперника в умовах виконання ігрових вправ. Взаємодія з партнерами під час організації атаки. Вправи на формування постави

 

 

97

Основні поняття арбітражу. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Колова естафета. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Відбирання м'яча, атакуючи суперни­ка в умовах виконання ігрових вправ. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

 

98

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухлива гра «Виклик номерів». Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Гра в один дотик. Навчальна гра. Ходьба у повільно­му темпі

 

 

99

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Естафета з м'ячем. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Гра в один  дотик. Вибір позиції та страхування під час організації протидії атаковим діям. Біг у повільному темпі

 

 

100

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Прискорення та ривки з м'ячем. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Обманливі дії (фінти) в умовах ігрових вправ із ак­тивним двобоєм. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

101

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Діставання підвішеного м'яча головою та но­гою. Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Обманливі дії (фінти) в умовах ігрових вправ із активним двобоєм. Елементи гри воротаря: відбивання м'яча. Біг зі змі­ною напрямку та швидкості за сигналом

 

 

102

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ривки до м'яча з наступним ударом по воротах. Контрольний навчальний норматив із ударів по нерухомому м'ячу на точність у ворота з відстані 11м.  Хл. Дівч. 4; 3; 2. Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

 

103

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з місця та з розбігу з ударами ногою по м'ячах, які підвішені на різній висоті. Елементи гри воротаря: визначення моменту для виходу з воріт. Ведення м'яча. Укидання м'яча з різних вихідних положень із місця та після розбігу. Біг у чергуванні з ходьбою

 

 

104

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з імітуванням удару ногою. Елементи гри воротаря: керування грою партнерів по обороні. Контрольний навчальний норматив із обведення стійок (фішок).  5 спроб обведення стояків (фішок) Хл. 4; 3; 2. Дівч. 3; 2; 1. Навчальна гра. Ходьба у повільному темпі

 

 

105

Основні цінності олімпізму. Визначні спортивні досягнення олімпійців. Елементи гри во­ротаря. Навчальна гра.

Тематичне оцінювання з футболу.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Игнатенко Сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
16 серпня
Переглядів
1459
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку