18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно – тематичне планування з фізики 9клас.3год. на тиждень.(105год)

Про матеріал
Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого.
Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування з фізики    9клас.3год. на тиждень.(105год)

Дата

 

Скор дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ(18год)

1

 

 

Магнітні явища.Постійні магніти. Взаємодія магнітів.

§1,консп

2

 

 

 

Магнітне поле .Магнітне поле Землі

§2

3

 

 

 

Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля

§1,3,

4

 

 

Розв’язування задач з теми « Магнітне поле. Індукція магнітного поля»

Впр2,3

5

 

 

Магнітна дія провідника зі струмом. Сила Ампера

§4,впр3

6

 

 

 

 

Магнітні властивості речовини. Гіпотеза Ампера

§5

7

 

 

Розв’язування задач з теми  «Сила Ампера»

§4-5(повт)впр4

8

 

 

Електромагніти. Магнітна левітація

 

§6

9

 

 

Лабораторна робота № 1 «Виготовлення електромагніту, та перевірка його дії»

§6(повт)впр6

10

 

 

Електровимірювальні прилади. Електродвигун. Гучномовець.

§7

11

 

 

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.

§8

12

 

 

Лабораторна робота № 2 «Спостереження явища електромагнітної індукції.»

§8(повт)впр8

13

 

 

Розв’язування задач з теми  «Електромагнітна індукція»

§6-8(повт) впр8

14

 

 

Генератори індукційного струму Промислові джерела електричної енергії.

§7 консп

15

 

 

Розв’язування задач з теми  «Магнітне поле. Електромагнітна індукція»

§1-8 стор48-49

16

 

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§1-8(повт) тести стор50

17

 

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

повт. консп. Підг. до проект.

18

 

 

Захист проектів

Тематичне оцінювання №1

 

 

 

 

 

Дата

 

Скор дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

Розділ 2.СВІТЛОВІ ЯВИЩА(19год)

19

 

 

Світлові явища.Швидкість поширення світла

§9 впр9

 

20

 

 

 

Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

§10,впр10

21

 

 

 

Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало

§11впр11

 

22

 

 

Лабораторна робота №3 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

§10-11(повт)

Впр11

23

 

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

§12,впр12(1,3)

24

 

 

 

Лабораторна робота № 4 «Дослідження заломлення світла»

§12 впр12

25

 

 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

§13,впр.13

26

 

 

Розв’язування задач з теми  «Закони геометричної оптики»

§11,13(повт),

впр.11

27

 

 

 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§9-11(повт) тести

28

 

 

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Закони геометричної оптики»

Тематичне оцінювання №2

повт консп

29

 

 

 

 

Лінзи. Отримання зображення за допомогою лінзи

§14

 

30

 

 

Розв’язування задач з теми  «Отримання зображень у тонкій лінзі»

§14 впр14

31

 

 

Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи Розв’язування задач

 

§15 впр15

32

 

 

Лабораторна робота № 5 «Визначення фокусної відстані лінзи»

§14-15впр15

33

 

 

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри.

 

§16,консп

34

 

 

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

§16впр16

 

 

 

Дата

 

Скор дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

35

 

 

Розв’язування задач .Підготовка до контрольної роботи

Впр16.тести

36

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Світлові явища. Оптичні прилади»

повт.консп.

37

 

 

Захист проектів Оптичні прилади та пристрої

Тематичне оцінювання №3

 

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ(9год)

38

 

 

Виникнення і поширення  механічних хвиль. Довжина і частота хвилі.

§17

39

 

 

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- і ультразвуки.

 

§18,доповід впр18

40

 

 

 

Лабораторна робота № 6. «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів»

повт. консп.

длр 6.

 

 

41

 

 

 

 

 

Електромагнітне поле  й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення. Довжина і частота електромагнітної хвилі.

§19,доповіді

42

 

 

 

 

 

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

§19-20, впр20

43

 

 

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій

§19-20(повт) §21

Впр19,20

44

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Повт консп

45

 

 

Захист проектівна тему«Механічні та електромагнітні хвилі»

Тематичне оцінювання №4

 

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики(12)

46

 

 

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома.

 

§22  §1(повт)

47

 

 

 Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.

§22впр22

§2(повт)

 

 

 

Дата

 

Скор дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

48

 

 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Період піврозпаду речовини

§23,24  §3(повт)

49

 

 

Розв’язування задач на тему «Радіоактивність»

§23,24(повт)

впр22,23

50

 

 

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри.Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

§25

§4(повт)

51

 

 

Розв’язування задач на тему  «Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон»

§23-25(повт)

Впр24,25

52

 

 

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор.

§26

§5,6(повт)

53

 

 

Розв'язування задач 

Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.

§26,консп,

доповіді

54

 

 

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

§27

55

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

стор180-181(тести)

56

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

підготувати захист проектів

57

 

 

Захист учнівських проектів на тему «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

 

Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І

58

 

 

 

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

 

§28 §7,8(повт)

59

 

 

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

 

 

§28 впр28(1,3)

§9(повт)

60

 

 

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати.

§29  §10(повт) 

61

 

 

Розв'язування задач  на тему «Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

 

 

§28(повт)

впр28

62

 

 

Розв'язування задач  на тему  «Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.»

 

§29(повт)

впр29

 

 

 

Дата

 

Скор дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

63

 

 

Розв’язування задач  на тему «Переміщення під час рівноприскореного прямо лінійного руху. Рівняння координати.

§28-29(повт)

Впр29

64

 

 

Інерціальні системи відліку.

Перший закон Ньютона

 

§30  §11(повт)

Впр30

65

 

 

Другий закон Ньютона Третій закон Ньютона

 

§31,32 §12(повт)

66

 

 

Розв'язування задач  на тему «Перший, другий,третій закони Ньютона .

 

§30-32(повт)

Впр31

67

 

 

Розв'язування задач  на тему «Перший, другий,третій закони Ньютона .

 

§30-32(повт)

впр32

68

 

 

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

 

§33  §13(повт)

69

 

 

Розв’язування задач на Закон всесвітнього тяжіння

 

§33,впр33

§14-15(повт)

70

 

 

Розв’язування задач  на тему «Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння»

впр33

§16(повт)

71

 

 

Рух тіла під дією сили тяжіння

 

§34

72

 

 

Розв’язування задач на тему «Рух тіла під дією сили тяжіння»

 

§34,впр34

73

 

 

Розв’язування задач на тему «Рух тіла під дією сили тяжіння»

 

впр34

§17(пов)

74

 

 

Рух тіла під дією кількох сил.

 

§35 §18(пов)

75

 

 

Розв’язування задач на тему «Рух тіла під дією кількох сил».

§35 впр35

76

 

 

Розв’язування задач на тему «Рух тіла під дією кількох сил».

Впр35

 

77

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§28-35(повт)

Тести

78

 

 

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

 

 

 

 

 

Дата

 

Скор дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ

79

 

 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон

збереження імпульсу.

§36

§19-20(повт)

80

 

 

Розв'язування задач на тему «Взаємодія тіл. Імпульс».

§36,впр36

§21(повт)

81

 

 

Розв'язування задач на тему «Закон

збереження імпульсу».

впр36,доповіді

82

 

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

§37

§22(повт)

83

 

 

Розв'язування задач на тему «Реактивний рух».

§37 впр37

§23(повт)

84

 

 

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

§38

§23-24(повт)

85

 

 

Розв’язування задач  на тему «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

§38 впр38

86

 

 

Розв’язування задач  на тему «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

впр38

§25-26(повт)

87

 

 

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

§36-38(повт)

88

 

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій

 

§39

§27(повт)

89

 

 

Фундаментальний характер законів збереження. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

§39,консп.

§28-35(повт)

90

 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§36-39(повт)

91

 

 

 

Контрольна робота № 7 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

підгот. захист проектів

92

 

 

Захист учнівських проектів на тему «Закони збереження у природі,техніці, побуті Фізика в житті сучасної людини»

підгот. захист проектів

93

 

 

Захист учнівських проектів на тему «Сучасний стан фізичних досліджень в Україні і в світі. Україна – космічна держава»

підгот. захист проектів

 

 

 

 

Дата

 

Скор дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

94

 

 

Еволюція фізичної картини світу.

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

§40

Фізика та екологія

95

 

 

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

 

Стор261,

доповіді

96

 

 

Альтернативні  джерела енергії. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

Конспект повт

 

97

 

 

Віртуальна екскурсія на природу. Закони збереження  в природі

 

98

105

 

 

 

Повторення

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
21 серпня 2020
Переглядів
2899
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку