16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

Календарно-тематичне планування з геометрії для 7-х класів на 2020 / 2021 н.р.

Про матеріал
Згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804. Складено до підручника: Геометрія: Геометрія: підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл./ О.С. Істер –Київ: Генеза, 2015. – 184 с.
Перегляд файлу

____________________________________________
____________________________________________

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

______________________________________

                         

 «______» __________________202__ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи

 

 

____________________________________

 

 

 «______» __________________202___ р.

 

Календарно-тематичне планування 

з геометрії

для 7-А, 7-Б класів

на  2020 / 2021  н.р.

______________________________

Розглянуто на засіданні МО

Вчителів ШМК (_____________)

Протокол № ________ від «_____»__________2020 р.

Голова  МО _____________________________

    (ПІБ, підпис)

Обговорено на засіданні

педагогічної ради

Протокол № _____від «_____»_____2020 р

 

Згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Складено до підручника:

Геометрія: Геометрія: підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл./ О.С. Істер –Київ: Генеза, 2015. – 184 с.


Календарне планування вивчення геометрія в 7 класі

(2 год. на тиждень, всього 70 год.)

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

Контрольні роботи

 1.  

ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

8

1

 1.  

ВЗАЄМНЕ РОЗміщення ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

 

18

1

 1.  

ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ

25

2

 1.  

КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

13

1

 1.  

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

6

1

Всього

 

 

І семестр

ІІ семестр

Разом

 

 

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Геометрія. 7 клас

(70 год. I семестр —32 год, 2  год на тиждень)

п/п

Дата

К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Домашнє завдання

Повторення

7-А

7-Б

І С Е М Е С Т Р

Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

 1.     

 

 

1

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь та їх властивості.

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

пояснює, що таке: точка, пряма, належати, лежати між, відрізок, промінь, кут, довжина відрізка, градусна міра кута, рівні відрізки, рівні кути, бісектриса кута, відстань між точками

формулює властивості: розміщення точок на прямій; вимірювання та відкладання відрізків і кутів

класифікує кути (гострі, прямі, тупі, розгорнуті)

вимірює та обчислює довжину відрізка, градусну міру кута, використовуючи властивості їх вимірювання

зображує та знаходить на малюнках геометричні фігури, вказані у змісті

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

 

 

 1.     

 

 

1

Вимірювання відрізків. Відстань між двома точками

 

 

 1.     

 

 

1

Кути та їх властивості

 

 

 1.     

 

 

1

Кути та їх властивості.

 

 

 1.     

 

 

1

Вимірювання кутів. Бісектриса кута.

 

 

 1.     

 

 

1

Вимірювання кутів. Бісектриса кута. Самостійна робота

 

 

 1.     

 

 

1

Урок узагальнення і систематизація знань з теми

 

 

 1.     

 

 

1

Контрольна робота № 1 з теми «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

 

 


Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗміщення ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

 1.     

 

 

1

Аналіз контрольної роботи. Суміжні кути, їх властивості

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

пояснює:

 • що таке аксіома, теорема, означення, ознака, наслідок, умова і вимога теореми, пряме і обернене твердження, доведення теореми;
 • суть доведення від супротивного

формулює:

 • означення: суміжних і вертикальних кутів, паралельних і перпендикулярних прямих, перпендикуляра, відстані від точки до прямої;
 • аксіому паралельних прямих;
 • властивості: суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих, кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною;
 • ознаки паралельності прямих

вимірює та обчислює відстань від точки до прямої

зображує та знаходить на малюнках: паралельні й перпендикулярні прямі; перпендикуляр; кути, утворені при перетині двох прямих січною

обґрунтовує паралельність і перпендикулярність прямих

доводить: властивості суміжних і вертикальних кутів; паралельних прямих; перпендикулярних прямих; ознаки паралельності прямих

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

§1№

 

 1.  

 

 

1

Суміжні кути, їх властивості

 

 

 1.  

 

 

1

Суміжні кути, їх властивості

 

 

 1.  

 

 

1

Вертикальні кути, їх властивості

 

 

 1.  

 

 

1

Вертикальні кути, їх властивості. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

 

 

1

Паралельні прямі, їх властивості

 

 

 1.  

 

 

1

Паралельні прямі, їх властивості

 

 

 1.  

 

 

1

Перпендикулярні прямі, їх властивості

 

 

 1.  

 

 

1

Перпендикулярні прямі, їх властивості.

 

 

 1.  

 

 

1

Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Самостійна робота

 

 

 1.  

 

 

1

Кут між двома прямими, що перетинаються

 

 

 1.  

 

 

1

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих.

 

 

 1.  

 

 

1

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих.

 

 

 1.  

 

 

1

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

 

 

 1.  

 

 

1

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

 

 

 1.  

 

 

1

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною. Самостійна робота

 

 

 1.  

 

 

1

Урок узагальнення і систематизація знань з теми

 

 

 1.  

 

 

1

Контрольна робота № 2 з теми «Взаємне розміщення прямих на площині»

 

 

Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ

 1.  

 

 

1

Аналіз контрольної роботи. Трикутник і його елементи

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті; рівних фігур

пояснює, що таке рівні фігури

формулює:

 •      означення: зовнішнього кута трикутника; різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;
 •      властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;
 •      ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника

класифікує трикутники за сторонами і за кутами

 

 

 

 1.  

 

 

1

Трикутник і його елементи.

 

 

 1.  

 

 

1

Сума кутів трикутника.

 

 

 1.  

 

 

1

Сума кутів трикутника.

 

 

 1.  

 

 

1

Зовнішній кут трикутника та його властивості. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

 

 

 1.  

 

 

1

Зовнішній кут трикутника та його властивості. Урок узагальнення і систематизації знань з теми. Самостійна робота

 

 

 


Геометрія. 7 клас

(IІ семестр —38 год, 2  год на тиждень)

п/п

Дата

К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Домашнє завдання

Повторення

7-А

 

7-Б

ІІ С Е М Е С Т Р

Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ (продовження)

 

 

 

 

1

Рівність геометричних фігур.

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті; рівних фігур

пояснює, що таке рівні фігури

формулює:

 • означення: зовнішнього кута трикутника; різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;
 • властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;
 • ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника

класифікує трикутники за сторонами і за кутами

зображує та знаходить на малюнках: рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи; зовнішній кут трикутника; рівні трикутники

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознаки рівності трикутників (перша ознака)

 

 

 

 

 

 

1

Ознаки рівності трикутників (перша ознака)

 

 

 

 

 

 

1

Ознаки рівності трикутників (друга ознака)

 

 

 

 

 

 

1

Ознаки рівності трикутників (друга ознака). Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

1

Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

 

 

 

 

 

 

 

Висота, бісектриса і медіана трикутника

 

 

 

 

 

 

1

Висота, бісектриса і медіана трикутника

 

 

 

 

 

 

1

Ознаки рівності трикутників (третя ознака).

 

 

 

 

 

 

1

Ознаки рівності трикутників (третя ознака). Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

1

Урок узагальнення і систематизація знань з теми

 

 

 

 

 

 

1

Контрольна робота № 3 з теми «Трикутники. Ознаки рівності трикутників»

 

 

 

 

 

 

1

Аналіз контрольної роботи. Сума кутів трикутника.

 

 

 

 

 

 

 

1

Сума кутів трикутника.

 

 

 

 

 

 

 

1

Зовнішній кут трикутника та його властивості. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

 

 

 

 

 

 

 

1

Зовнішній кут трикутника та його властивості. Урок узагальнення і систематизації знань з теми. Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

1

Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних трикутників

обґрунтовує: належність трикутника до певного виду; рівність трикутників

доводить: властивості й ознаки рівнобедреного трикутника; властивості кутів трикутника; властивість зовнішнього кута трикутника

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

§           

 

 

 

 

 

1

Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних трикутників

 

 

 

 

 

 

1

Нерівність трикутника.

 

 

 

 

 

 

1

Нерівність трикутника.

 

 

 

 

 

 

1

Нерівність трикутника. Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

1

Урок узагальнення і систематизація знань з теми

 

 

 

 

 

 

1

Контрольна робота № 4 з теми «Трикутники. Ознаки рівності трикутників»

 

 

Тема 4. КОЛО І КРУГ

 

 

 

 

1

Аналіз контрольної роботи. Коло. Круг. Дотична до кола, її властивість

 

 

 

 

 

 

 

1

Коло. Круг. Дотична до кола, її властивість

 

 

 

 

 

 

1

Коло. Круг. Дотична до кола, її властивість

 

 

 

 

 

 

1

Коло. Круг. Дотична до кола, її властивість. Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

1

Коло, вписане в трикутник

 

 

 

 

 

 

1

Коло, вписане в трикутник

 

 

 

 

 

 

1

Коло, вписане в трикутник

 

 

 

 

 

 

1

Коло, описане навколо трикутника

 

 

 

 

 

 

1

Коло, описане навколо трикутника

 

 

 

 

 

 

1

Коло, описане навколо трикутника. Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

1

Геометричне місце точок

 

 

 

 

 

 

1

Геометричне місце точок

 

 

 

 

 

 

1

Геометричне місце точок. Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

1

Урок узагальнення і систематизація знань з теми

 

 

 

 

 

 

 

1

Контрольна робота № 5 з теми «Трикутники. Ознаки рівності трикутників»

 

 

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

 

 

 

1

Аналіз контрольної роботи. Повторення матеріалу про трикутник і його елементи, види трикутників, про ознаки рівності трикутників

 

 

 

 

 

 

 

1

Повторення матеріалу про рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

 

 

 

 

 

 

1

Повторення матеріалу про паралельні та перпендикулярні прямі. Сума кутів трикутника

 

 

 

 

 

 

1

Повторення матеріалу про прямокутний трикутник

 

 

 

 

 

 

1

Контрольна робота № 6 з теми «Систематизація і повторення навчального матеріалу»

 

 

 

 

 

 

1

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Систематизація і повторення навчального матеріалу». Розв’язування задач підвищеної складності

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Геометрія, 7 клас, Планування
Додано
10 січня
Переглядів
652
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку