10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування з геометрії для 9-х класів на 2018 / 2019 н.р.

Про матеріал

Складено за підручниками: А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського,

М.С. Якіра. Геометрія 9 клас.( Підручникдля 9-го класу загальноосвітніх

навчальних закладів А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського, М.С. Якіра. –

Х.: Гімназія, 2017.)

Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 5-9 класів,

затвердженою Міністерством освіти і науки України

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804)

Перегляд файлу

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

МИКОЛАЇВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІІ  СТУПЕНІВ  № 3

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

заступник директора з НВР                                           директор                                   _________  Л.О.Сенюк                                                           _________ Д.Є.Зінченко                «31» серпня 2018 р.                                                                     «01» вересень 2018 р.

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з  геометрії

для 9-х класів

на 2018 / 2019 н.р.

учителя математики

Прохоренко Людмила Валентинівна

Розглянуто на засіданні м/о  вчителів математики та інформатики

           Протокол №6   від 28  серпеня  2018 р.

           Голова  м/о_________  Л.В.Прохоренко

 

   Складено за підручниками: А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського,

М.С. Якіра. Геометрія 9 клас.( Підручник  для 9-го класу загальноосвітніх

навчальних закладів А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського, М.С. Якіра. –

Х.: Гімназія, 2017.)

Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 5-9 класів,

затвердженою Міністерством освіти і науки України

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804)

 

 

9 клас геометрія

( І сем. 2 години  на тиждень - 32 год.,

ІІ сем. 2 години на тиждень. – 36 год., всього 68 год.)

 

Номер уроку

Тема уроку

Дата

9-А

Дата

9-В

Примітки

             Тема№1.      Координати на площині (10 год= 8год+2год (резерв))

 1.  

Прямокутна система координат на площині.

Координати середини відрізка.Повторення:Подібність трикутників. Чотирикутники та площі многокутників.

06.09

06.09

 

 1.  

Відстань між двома точками із заданими координатами. Повторення:Розв’язування прямокутних трикутників.

07.09

07.09

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота.

13.09

13.09

 

 1.  

Діагностична контрольна робота.

14.09

14.09

 

 1.  

Рівняння фігури на площині. Рівняння кола та прямої.

20.09

20.09

 

 1.  

Розв’язування задач.

21.09

21.09

 

 1.  

Самостійна робота.Синус, косинус, тангенс кутів від 0ᶸ до 180ᶸ

Тригонометричні тотожності.

27.09

27.09

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота.

28.09

28.09

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

04.10

04.10

 

 1.  

Контрольна робота №1 з теми « Координати  на площині.»

 

 

05.10

05.10

 

             Тема№2.     Вектори на площині  (12 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи . Вектор.Модуль і напрям вектора. Рівність векторів.

11.10

11.10

 

 1.  

Координати вектора

12.10

12.10

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

18.10

18.10

 

 1.  

Додавання і віднімання векторів

19.10

19.10

 

 1.  

Розв’язування задач

25.10

25.10

 

 1.  

Самостійна робота Множення вектора на число.Умова колінеарності векторів.

26.10

26.10

 

 1.  

Множення вектора на число.Умова колінеарності векторів.Розв’язування задач.

08.11

08.11

 

 1.  

Самостійна робота Скалярний добуток векторів

09.11

09.11

 

 1.  

Скалярний добуток векторів. Розв’язування задач.

15.11

15.11

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

16.11

16.11

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

22.11

22.11

 

 1.  

Контрольна робота №2 з теми «Вектори на площині»

23.11

23.11

 

             Тема№3.      Розв’язування трикутників.(14 год = 10 год +4 год(резерв))

 1.  

  Аналіз контрольної роботи . Теорема косинусів .

29.11

29.11

 

 1.  

Теорема косинусів .Розв’язування задач.

30.11

30.11

 

 1.  

Теорема синусів

06.12

06.12

 

 1.  

Теорема синусів. Розв’язування задач.

07.12

07.12

 

 1.  

Самостійна робота. Розв’язування трикутників.

13.12

13.12

 

 1.  

Розв’язування трикутників.Розв’язування задач.

14.12

14.12

 

 1.  

Розв’язування трикутників. Розв’язування задач на знаходження невідомих елементів реальних об’єктів.

20.12

20.12

 

 1.  

Розв’язування трикутників. Розв’язування задач на знаходження невідомих елементів реальних об’єктів.

21.12

21.12

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота.

27.12

27.12

 

 1.  

Формули для знаходження площі трикутника.

28.12

28.12

 

 1.  

Формули для знаходження площі трикутника. Розв’язування задач на знаходження площ реальних об’єктів.

17.01

17.01

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота.

18.01

18.01

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

24.01

24.01

 

 1.  

Контрольна робота №3з теми«Розв’язування трикутників»

25.01

25.01

 

              Тема№4.   Правильні многокутники. Довжина коло. Площа круга. (10 год.)

 1.  

Аналіз контрольної роботи . Правильний  многокутник, його види та властивості.

31.01

31.01

 

 1.  

Правильний  многокутник, вписаний в коло та описаний навколо кола. Формула радіусів вписаного й описаного кіл правильних многокутників.

01.02

01.02

 

 1.  

Самостійна робота. Довжина кола.Довжина  дуги кола.

07.02

07.02

 

 1.  

Довжина кола.Довжина  дуги кола. Розв’язування задач на знаходження невідомих елементів реальних об’єктів.

08.02

08.02

 

 1.  

Площа круга та його частин

14.02

14.02

 

 1.  

 Площа круга та його частин. Розв’язування задач..

15.02

15.02

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження невідомих елементів реальних об’єктів.

21.02

21.02

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота.

22.02

22.02

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

28.02

28.02

 

 1.  

Котрольна робота №4  з теми «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга.»

01.03

01.03

 

              Тема№5.     Геометричні переміщення  (8 год= 6год+2 год(резерв))

 1.  

Аналіз контрольної роботи . Переміщення та його властивості.

07.03

07.03

 

 1.  

Симетрія відносно точки та  прямої.

14.03

14.03

 

 1.  

Практична робота «Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої»

15.03

15.03

 

 1.  

Поворот. Паралельне перенесення

22.03

22.03

 

 1.  

Практична робота «Поворот. Паралельне перенесення»

28.03

28.03

 

 1.  

Рівність фігур.

29.03

29.03

 

 1.  

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

11.04

11.04

 

 1.  

Контрольна робота №5 з теми «Геометричні переміщення.»

12.04

12.04

 

              Тема№6. Повторення і систематизація навчального матеріалу  ( 10 год(резерв))

 1.  

Аналіз контрольної роботи .Декартові координати і вектори на площині. Теореми синусів і косинусів. Розв’язування трикутників.

18.04

18.04

 

 1.  

. Теореми синусів і косинусів. Розв’язування трикутників.

19.04

19.04

 

 1.  

Самостійна робота. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга.

25.04

25.04

 

 1.  

Річна контрольна робота

26.04

26.04

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Чотирикутники. Площі чотирикутників.

03.05

03.05

 

 1.  

Трикутники. Площі трикутників. Подібність трикутників.

10.05

10.05

 

 1.  

Прямокутний трикутник. Розв’язування прямокутних трикутників. Самостійна робота.

16.05

16.05

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження невідомих елементів реальних об’єктів.

17.05

17.05

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

23.05

23.05

 

 1.  

Узагальнення навчального матеріалу.

24.05

24.05

 

 

 

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1.

Координати на площині

10 год

1+1(діагн.)

2.

Вектори на площині

12 год

1

3.

Розв’язування трикутників

14 год

1

4.

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга.

10 год

1

5.

Геометричні переміщення

8 год

1

6.

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

10 год

1

 

doc
До підручника
Геометрія 9 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
8754
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку