5 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom

Календарно-тематичне планування з курсу «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» 6 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з курсу «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» 6 клас на 2019-2020 навчальний рік (2 години на тиждень, 70 годин на рік). Складено з урахуванням змін до програми затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 р. № 236
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 6 клас

  ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(інтегрований курс)

70 годин, 2 години на тиждень

 (з урахуванням змін до програми затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 р. № 236)

 

№ п/п

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Дата

Прим.

ВСТУП

1.

Завдання інтегрованого курсу історії. Періодизація історії людства. Хронологічні межі історії стародавнього світу.

 

 

2.

Як вивчають історію Стародавнього світу.

Історичні джерела з історії Стародавнього світу. Що в історії називають цивілізацією.

 

 

3.

Лічба часу в історії стародавнього світу.

 

 

 

4.

Практична робота

Лічба часу в історії Стародавнього світу (завдання: встановити особливості літочислення до нашої ери (з допомогою шкали часу); розв'язати хронологічні задачі на встановлення тривалості

подій та віддаленості подій одна від одної в межах до н. е., віддаленості події від зазначеної дати (з переходом через еру).

 

 

Результати навчально-пізнавальної діяльності  

Знаю:

- послідовність періодів історії людства,

- хронологічні межі історії стародавнього світу;

- джерела з історії стародавнього світу.

Розумію:

- завдання інтегрованого курсу історії;

- періодизацію як спосіб упорядкування історії;

- критерії, які історики й археологи використовують для періодизації історії: України та всесвітньої;

- поняття «ера», «цивілізація».

Умію:

- співвіднести дату події зі століттям і тисячоліттям;

- розв'язати історичну задачу на обчислення часу.

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ  (10 годин)

5.

Життя людей у первісні часи

Теорії походження людини. Виникнення та розселення первісних людей. Заняття та спосіб життя, суспільна організація.

 

 

 

6.

Життя людей у первісні часи

 

 

 

7.

Основні стоянки і археологічні знахідки первісної доби на території України.

Королево (Закарпаття), Мізин (Чернігівщина), Кирилівка (м. Київ), Межиріч (Черкащина), Киїк-Коба (Крим).

Стоянки первісних людей на території рідного краю (на вибір учителя/учительки), інші відомі стоянки.

Практична робота: описати заняття та спосіб життя первісних людей (мисливців і рибалок) на основі археологічних речових джерел; позначити на контурній карті стоянки первісних людей на теренах України.

 

 

8.

Виникнення землеробства та скотарства.

Неолітична революція. Початок обробки металів і виникнення ремесел.

Практична робота: описати заняття та спосіб життя первісних людей (землеробів і скотарів) на основі археологічних речових джерел.

 

 

9.

Трипільська археологічна культура.

Практична робота: позначити на контурній карті межі поширення і протоміста трипільської культури

 

 

10.

Культура та релігійні вірування первісних людей

 

 

11.

Узагальнення

 

 

12.

Тематичний контроль.

 

 

Міжпредметні зв'язки: 6 клас. Географія. Розділ. Планета людей. Тема. Кількість і розміщення населення на Землі (учень/учениця толерантно ставиться до представників людських рас та народів світу, розуміє історичний взаємозв'язок людини із природою, оцінює вплив людини на природу, наслідки господарської діяльності для сучасної людини).

Результати навчально-пізнавальної діяльності  

Знаю:

 • час появи первісної людини на теренах України;
 • назви та місце розташування трьох-чотирьох стоянок первісних людей на території України;
 • винаходи і пам'ятки культури первісних людей.

Розумію:

 • сутність наукових і релігійних теорій про походження людини, «неолітичної революції»,
 • первісних форм релігійних вірувань: фетишизму, тотемізму та магії;
 • поняття «кам'яний вік», «мідно-кам'яний вік», «бронзовий вік», «Ноmо sаріеns (людина розумна)», «стоянка первісних людей», «археологічна культура», «родова община (рід)», «територіальна (сусідська) община», «плем'я», «ремесло», «вождь», «рада старійшин».

Умію:

 • показати на карті стоянки первісних людей і територіальні межі трипільської культури;
 • описати спосіб життя первісних людей;
 • схарактеризувати організацію суспільства за первісних часів;
 • розпізнавати пам'ятки трипільської культури.

Міжпредметні зв’язки: 6 клас. Географія. Розділ: Планета людей. Тема: Кількість і розміщення населення на Землі (Учень/учениця   толерантно ставиться до представників людських рас та народів світу, розуміє історичний взаємозв’язок людини із природою, оцінює вплив людини на природу, наслідки господарської діяльності для сучасної людини).

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ  

13.

Цивілізація долини Нілу. Природно-географічні умови розвитку

давньоєгипетської цивілізації. Повсякдення й господарське життя.

Практична робота: позначити на контурній карті річку Ніл.

 

 

14.

Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті.

Практична робота: позначити на контурній карті розташування Мемфісу, територіальні межі давньої цивілізації, схарактеризувати структуру суспільства і держави.

 

 

15.

Міфологія, писемність і мистецтво. Будівництво пірамід.

 

 

16.

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні умови Шумеру та Вавилону. Повсякдення і господарське життя.

Практична робота: позначити на контурній карті річки Тигр і Євфрат, розташування  Шумеру, Вавилону, територіальні межі давніх цивілізацій.

 

 

17.

Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя. Закони Хаммурапі.

Практична робота: схарактеризувати структуру суспільства і держави у Вавилоні.

 

 

18.

Писемність і мистецтво Дворіччя .

 

 

19.

Фінікія. Природно-географічні умови. Повсякдення й господарське життя. Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт.

Практична робота: позначити на контурній карті розташування

Карфагену і територіальні межі давньої цивілізації, схарактери-зувати структуру суспільства і держави.

 

 

20.

Ізраїльсько-Юдейське царство: організація влади й суспільства. Єрусалим. Біблія як історичне джерело.

Практична робота: позначити на контурній карті розташування

Єрусалиму, схарактеризувати структуру суспільства і держави

 

 

21.

Перська держава. Організація влади й суспільства. Основні завойовницькі походи. Дарій І.

Робота з контурною картою.

 

 

22.

Давня Індія. Природно-географічні умови. Організація влади й суспільства.

Практична робота: позначити на контурній карті річки Інд, Ганг, територіальні межі давньої цивілізації, схарактеризувати структуру суспільства і держави.

 

 

23.

Пам'ятки культури індійської цивілізації.

 

 

24.

Давній Китай. Природно-географічні умови. Організація влади й суспільства.

Практична робота: позначити на контурній карті річки Хуанхе, Янцзи, територіальні межі давньої цивілізації, схарактеризувати структуру суспільства і держави.

 

 

 

Пам'ятки культури китайської цивілізації.

 

 

25.

Узагальнення.

Практична робота: зіставити умови розвитку й характерні ознаки давніх суспільств і держав.

 

 

26.

Тематичний контроль.

 

 

Орієнтовні завдання для творчих робіт: підготувати повідомлення про повсякденне життя представників різних верств у стародавніх суспільствах.

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • хронологічні й територіальні межі давньоєгипетської цивілізації, цивілізацій Дворіччя (Шумер, Вавилон), Персії, Давньої Індії, Давнього Китаю, міст-держав Фінікії, Ізраїльсько-Юдейського царства;
 • час об'єднання Єгипту, укладення кодексу законів Хаммурапі; правління царів Давида і Соломона;
 • назви відомих пам'яток давньоєгипетської цивілізації (Великі піраміди, Великий сфінкс), Дворіччя (стела Хаммурапі), Фінікії (алфавіт), Ізраїльсько-Юдейського царства (Біблійні заповіді), китайської (Велика китайська стіна) й індійської (ступа в м. Санчі) цивілізацій. Розумію:
 • вплив природно-географічних умов на господарське життя, організацію влади та міфологію давніх суспільств; причини виникнення міст, суспільних верств і держави;
 • поняття «іригаційне (зрошувальне) землеробство», «колонізація», «суспільна верства», «держава», «місто-держава», «фараон», «закон», «реформа», «релігія», «Біблія», «міфологія», «ієрогліф», «клинопис», «варна», «імперія»;
 • причини піднесення і занепаду стародавніх держав і суспільств;
 • значення Біблії як історичного джерела.

Умію:

 • показати на карті давні цивілізації й міста;
 • схарактеризувати давні суспільства і держави;
 • описати повсякденне життя представників різних верств давніх суспільств;
 • визначити особливості господарства, суспільного життя й культури давніх цивілізацій;
 • осмислити і передати враження, яке могли справляти на давнє населення пам'ятки культури Давнього Єгипту, Дворіччя, Ізраїльсько-Юдейського царства, Давньої Індії, Давнього Китаю;
 • порівняти умови розвитку та характерні ознаки давніх суспільств і держав.

Міжпредметні зв’язки: 6 клас. Зарубіжна література. Розділ. Міфи народів світу. Тема. Єгипетські міфи (учень/учениця усвідомлює єдність людини й природи, оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу); 6 клас. Інформатика. Розділ. Комп'ютерні презентації. Тема. Програмне забезпечення для створення й відтворення комп'ютерних презентацій (учень/учениця обґрунтовує доцільність використання презентацій у своїй навчальній діяльності та повсякденному житті); 6 клас. Географія. Розділ. Способи зображення Землі. Тема. Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи (учень/учениця оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини); 6 клас. Українська мова. Розділ. Іменник. Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль (учень/учениця створює розповідь, інформаційний допис, повідомлення про уявну подорож Україною або країн зарубіжжя з використанням власних назв).

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СУСІДИ

27.

Природно-географічні умови Балканського

півострова.

Практична робота: позначити на контурній карті Балканський півострів.

 

 

28.

Мінойська палацова цивілізація

 

 

29.

Ахейська палацова цивілізація

Практична робота: позначити на контурній карті Мікени.

 

 

30.

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера

 

 

31.

Афіни

Практична робота: позначити на контурній карті Афіни

 

 

32.

Спарта

Практична робота: позначити на контурній карті Спарту

 

 

33.

Велика грецька колонізація. Взаємини греків і місцевого населення.

Практична робота: позначити на контурній карті напрямки Великої грецької колонізації.

 

 

34.

Античні поліси на території України. Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України.

Практична робота: позначити на контурній карті античні грецькі поселення (Тіра, Ольвія, Пантікапей, Херсонес),  кордони Боспорського царства схарактеризувати спосіб життя мешканців античних полісів Північного Причорномор'я (за доступними текстовими джерелами)

 

 

35.

Кіммерійці та скіфи на території України.

Практична робота: схарактеризувати спосіб життя скіфських племен (з «Історії» Геродота)

 

 

36.

Персько-грецькі війни.

 

 

37.

Утвердження демократії в Афінах за Перикла.

Практична робота: сформулювати життєву позицію Перікла на основі його діяльності, зіставити суспільний устрій Афін і Спарти. 

 

 

38.

Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції.

 

 

39.

Грецька релігія та міфологія.

 

 

40.

Античні олімпійські ігри

Практична робота: укласти програму античних Олімпійських ігор

 

 

41.

Сім'я, освіта та виховання афінян і спартанців.

Практична робота: зіставити, повсякденне життя населення в Афінах і Спарті.

 

 

42.

Театр, скульптура, архітектура.

 

 

43.

Підкорення Греції Філіпом II.

 

 

44.

Александр Македонський.

Практична робота: позначити на контурній карті напрямки Східного походу, сформулювати його життєву позицію Александра Македонського на основі його висловів та діяльності. 

 

 

45.

Культура елліністичної доби.

 

 

46.

Сармати на території України.

 

 

47.

Узагальнення. Тематичний контроль.

 

 

48.

Природно-географічні умови Апеннінського півострова.

Виникнення міста Рима.

Практична робота: позначити на контурній карті Апенінський півострів та місто Рим

 

 

49.

Римська республіка в V–І ст. до н.е.: суспільний устрій та організація влади.

 

 

50.

Військова експансія Риму.

 

 

51.

Практична робота.

Порівняння правового становища різних груп громадян, а також громадян і негромадян у Стародавньому Римі.

 

 

52.

Диктатура Цезаря.

 

 

53.

Практична робота.  Історичний портрет Цезаря.

Сформулювати життєву позицію Цезаря на основі його висловів та діяльності. Скласти історичний портрет на основі історичних джерел.

 

 

54.

Римська імперія. Октавіан Август.

Практична робота: позначити на контурній карті кордони   Римської держави часів принципату Октавіана Августа.

 

 

55.

Пантеон римських богів.

 

 

 

56.

Римське право. Мистецтво Давнього Риму.

Творча робота: підготовка маршруту мандрівки з оглядом пам'яток культури давнього Риму (у формі рольової гри)

 

 

57.

Кризові явища в Римській імперії.

 

 

 

58.

Виникнення і поширення християнства.

Перетворення християнства на державну релігію Римської імперії.

 

 

59.

Поділ Римської імперії. Початок Великого переселення народів.

Падіння Західної Римської імперії.

Практична робота: позначити на контурній карті Константинополь, напрямки Великого переселення народів.

 

 

60.

Готи і гуни на території сучасної України. Взаємини з місцевим населенням.

 

 

61.

Давні слов'яни. Прабатьківщина слов'ян.

 

 

62.

Початок Великого розселення слов'ян.

Практична робота: позначити на контурній карті прабатьківщину слов'ян і напрямки їх розселення.

 

 

63.

Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов'ян.

 

 

64.

Склавини і анти на теренах України. Походження українського народу.

 

 

65.

Узагальнення.

 

 

66.

Тематичний контроль.

 

 

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • часову послідовність Мінойської й Ахейської палацових, грецької та римської цивілізацій;
 • хронологічні межі існування на території України античних полісів;
 • часову послідовність перебування на території України кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів;
 • хронологічні межі існування Римської республіки та імперії;
 • час зародження й утвердження християнства, визнання його державною релігією Римської імперії, поділу Римської імперії на Західну та Східну (Візантію);
 • пам'ятки культури Давньої Греції, Скіфії та Риму;
 • час формування давніх слов'ян і напрямки їх розселення з прабатьківщини;

Розумію:

 • близькість давньогрецької, елліністичної й давньоримської культур;
 • особливості античної демократії, зміст прав і обов'язків громадян Афін і Риму, становища рабів;
 • причини піднесення й занепаду грецьких полісів (Афін, Спарти), Скіфії та Римської держави;
 • передумови Великої грецької колонізації;
 • внесок античної цивілізації в історію людства, зв'язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах;
 • історичне значення християнства;
 • поняття «еллінізм», «поліс», «громадянин», «демос», «аристократія», «тиранія», «демократія», «пантеон богів», «республіка», «патриції», «плебеї», «сенат», «диктатор», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «експансія», «Велике розселення слов'ян».

Умію:

 • схарактеризувати й порівняти суспільний устрій та повсякденне життя Афін і Спарти, становище патриціїв і плебеїв;
 • схарактеризувати повсякденне життя мешканців античних полісів Північного Причорномор'я, суспільний устрій Римської держави часів принципату, діяльність Перикла. Александра Македонського, Юлія Цезаря та Октавіана Августа;
 • визначити причини зміни у ставленні Римської держави та суспільства до християнської церкви;
 • пояснити, як у добу античності соціальне становище особи впливало на її повсякдення;
 • схарактеризувати суспільну організацію, господарські заняття, духовний світ давніх слов'ян;
 • показати на карті історико-географічні об'єкти античної цивілізації (античні міста, держави та ін.), напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, розселення слов'ян на території сучасної України.

Міжпредметні зв’язки: 6 клас. Зарубіжна література. Розділ. Міфи народів світу. Тема. Грецькі міфи (учень/учениця усвідомлює єдність людини й природи, оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу); 6 клас. Географія. Розділ. Уявлення про Землю у давнину. Тема. Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея (учень/учениця розуміє внесок античних учених у становлення географії як науки, складає за допомогою членів родини короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину).

Узагальнення до курсу. ВНЕСОК ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР,

НАРОДІВ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА

67.

Внесок цивілізацій стародавнього світу в історію людства.

 

 

68.

Значення давньої історії України як частини світової історії.

 

 

69.

«Історичний калейдоскоп» - урок узагальнення до інтегрованого курсу «Історія України. Всесвітня історія»

(проводиться у формі гри).

 

 

70.

Резерв

 

 

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • пам'ятки культури давньосхідних та античної цивілізацій.

Розумію:

 • давню історію України як частину всесвітньої історії;
 • роль давнього періоду в історії України;
 • культурні здобутки давніх держав і народів, поширення християнства, Велике переселення народів й падіння Західної Римської імперії як витоки й умови формування сучасних цивілізацій.

Умію:

 • визначити і навести приклади внеску давніх цивілізацій в культуру сучасних народів, зокрема
 • українців;
 • обґрунту вати значення стародавньої історії для подальшого розвитку людства;
 • показати на карті історико-географічні об'єкти давньосхідних та античної цивілізацій, давніх слов'ян.

 

1

 

docx
Додано
25 липня 2019
Переглядів
2523
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку