Календарно-тематичне планування з математики 3 клас І семестр

Про матеріал

Календарно – тематичне планування

Математика

п/п

Зміст матеріалу

Дата

Приміт

ка

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 2 клас

1.

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. С. 5 – 6

2.

Нумерація чисел в межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на знаходження суми трьох доданків. С.7 – 8

3.

Прийоми усного додавання і віднімання в межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння. С. 9 – 10

4.

Зв'язок дії додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини – сантиметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка. С. 11 – 12

5.

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від'ємника. Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Коло. Круг. С. 12 - 13

6.

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання і віднімання від зміни одного з компонентів. Задачі на збільшення

( зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр прямокутника. С. 13 – 14

7.

Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'язування обернених задач. С. 15 – 16

8.

Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменованими числами. С. 16 – 17

9.

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. С. 17 - 18

10.

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником.

11.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додаванні і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами. С. 19 – 20

12.

Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата. С. 20 – 21

13.

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення ( зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника. С. 21 – 22

14.

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дії множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих – множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій. С. 23 – 24

15.

Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв'язування задач і знаходження значень виразів.

16.

Властивості множення і ділення. Множення числа на 0 і 1. Ділення на 1. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2 – 3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів. С. 24 – 25

17.

Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2 – 3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів. С. 26 – 27

18.

Контрольна робота № 1

Нумерація чисел у концентрі «тисяча».

Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000

19.

Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворення трицифрового числа ( 101 – 199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2 – 3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів. С. 28 – 30

20.

Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом. С. 30 - 31

21.

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2 – 3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

с. 32 – 33

22.

Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі. С33 - 34

23.

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр. С. 34 – 36

24.

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини – кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. С. 37 – 39

25.

Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника. С. 39 - 40

26.

Одиниці вимірювання маси – тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид).с. 40 – 41

27.

Розв'язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці. С. 41

28.

Контрольна робота №2

Арифметичні дії з числами на основі нумерації

29.

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1. ( 170 + 1; 187 – 1). Попереднє і наступне числа у натуральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня. С. 42 – 43

30.

Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня. С.43 – 44

31.

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи. С. 44 – 46

32.

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. С. 46 – 47

33.

Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена задача на зведення до одиниці.

(перший вид). с. 48 - 49

34.

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності із змінною. Складені задачі на 2 – 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. С. 49 - 50

35.

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2 – 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. С. 50

Додавання і віднімання трицифрових чисел.

Прийоми усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел

36.

Усне додавання трицифрових чисел виду

240 + 430. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв'язування задач виразом. С. 51 – 52

37.

Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 – 250. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. С. 52 – 53

38.

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 – 250. Складені задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей. с. 53 – 54

39.

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи. С. 55 – 56

40.

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач. С. 56 – 57

41.

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 +80. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на 2 – 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. С. 57 – 58

42.

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 – 80. Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони. С. 59 – 61

43.

Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. С. 61 – 62

44.

Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. С. 63

45.

Додавання віднімання вивчених видів. Розв'язування задач. С. 64

46.

Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2 – 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

47.

Контрольна робота № 3

Письмові прийоми

48.

Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд.

49.

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею. с. 64 – 65

50.

Алгоритм виконання письмового віднімання письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника. С. 66 - 67

51.

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків десяти десяткам. Складання задач на дві дії за поданим виразом. Істинні та хибні висловлювання. С. 68 – 69

52.

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд Складані задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. С. 70 – 71

53.

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. С. 72 – 73

54.

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування простих задач способом складання рівняння. С. 74 – 75

55.

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. (виду 100 – 17). Складені задачі на збільшення або зменшення суми двох чисел на кілька одиниць. С. 75 – 76

56.

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку та часу закінчення події. С. 77 - 78

57.

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події. С. 78 – 79

58.

Закріплення письмових прийомів додавання і віднімання чисел у межах 1000. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення та зменшення суми двох чисел на кілька одиниць. Розв'язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням.

С. 79 – 80

59.

Усне та письмове додавання і віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. С. 81

60.

Усне та письмове додавання та віднімання чисел в межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. С. 82

61.

Усне та письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2 – 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

62.

Контрольна робота №4

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості

63.

Аналіз контрольної роботи. Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків. С. 83 – 84

64.

Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь.

С. 85 - 86

65.

Переставний закон множення.с. 93 – 94

66.

Таблиця множення числа 2. Розв'язування задач на множення. Периметр квадрата.

с.94 -95

67.

Ознайомлення учнів з дією ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини. Розв'язування задач.с. 97 – 99.

68.

Підсумковий урок за семестр.

Перегляд файлу

Календарно – тематичне  планування

Математика

 

п/п

Зміст    матеріалу

Дата

Приміт

ка

 

Узагальнення  та  систематизація  навчального  матеріалу  за  2  клас

 

 

1.

Усна  і  письмова  нумерація  чисел  першої  сотні.  Випадки  додавання  і  віднімання,  пов’язані  з  нумерацією  чисел.  С. 5 – 6

 

 

2.

Нумерація  чисел  в  межах 100.  Переставний  і  сполучний  закони  додавання.  Довжина,  маса,  місткість,  час  як  властивості  предметів  навколишнього  світу.  Задачі  на  знаходження  суми  трьох  доданків.  С.7 – 8

 

 

3.

Прийоми  усного  додавання  і  віднімання  в  межах  100.  Додавання  і  віднімання  чисел  частинами.  Позначення  геометричних  фігур  буквами  латинського  алфавіту.  Задачі  на різницеве  порівняння. С. 9 – 10

 

 

4.

Зв'язок  дії  додавання  і  віднімання.  Рівняння.  Одиниці  вимірювання   довжини – сантиметр,  метр. Співвідношення  між  одиницями  вимірювання  довжини.  Побудова  відрізка  заданої  довжини. Задачі  на  знаходження  невідомого  доданка.  С. 11 – 12

 

 

5.

Рівняння.  Задачі  на  знаходження  невідомого  зменшуваного,  від’ємника.  Співвідношення  між  одиницями  довжини.  Порівняння  іменованих  чисел.  Коло.  Круг. С. 12 - 13

 

 

6.

Додавання  і  віднімання  чисел  у  межах  100  з  переходом  через  розряд.  Залежність  результатів  додавання  і  віднімання  від  зміни  одного  з  компонентів.  Задачі  на  збільшення

 ( зменшення)  числа  на  кілька  одиниць,  сформульовані  у  непрямій  формі.  Периметр  прямокутника.  С. 13 – 14

 

 

7.

Перевірка  додавання  відніманням.  Складання  і  розв’язування  обернених  задач.  С. 15 – 16

 

 

8.

Додавання  суми  до  числа.  Задачі  на  дві  дії (додавання  і  віднімання).  Одиниці  вимірювання  часу.  Дії  з  іменованими  числами.  С. 16 – 17

 

 

9.

Доба. Година. Хвилина. Секунда.  Визначення  часу  за  годинником.  С. 17 - 18

 

 

10.

Віднімання  суми  від  числа.  Задачі  на  різницеве  порівняння.   Порівняння  іменованих  чисел.  Визначення  часу  за  годинником.

 

 

11.

Додавання  і  віднімання  двоцифрових  чисел  з  переходом  через  розряд.  Задачі  на  дві  дії  (додаванні  і  віднімання),  які  є  комбінаціями  простих  задач  вивчених  видів.  Дії  з  іменованими  числами.  С. 19 – 20

 

 

12.

Табличне  множення  і  ділення.  Взаємозв’язок  між  множенням  і  діленням.  Назви  компонентів  і  результату  дії множення.  Переставний  закон  множення. Прості  і  складені  задачі  на  табличне  множення.  Периметр  квадрата.  С. 20 – 21

 

 

13.

Табличне  множення  і  ділення.  Назви  компонентів  і  результату  дії  ділення.  Числові  рівності  та  нерівності.  Задачі  на  збільшення  ( зменшення)  числа  у  кілька  разів.  Задачі  на  кратне  порівняння  двох  чисел.  Периметр  прямокутника.  С. 21 – 22

 

 

14.

Рівняння  на  знаходження  невідомих  компонентів  дії  множення  і  ділення.  Задачі  на  знаходження  невідомих – множника,  діленого,  дільника.  Залежність  результатів  множення  і  ділення  від  зміни  одного з  компонентів  дій. С. 23 – 24

 

 

15.

Повторення  таблиць  множення  і  ділення.  Використання  таблиці  для  розв’язування  задач  і  знаходження  значень  виразів. 

 

 

16.

Властивості  множення  і  ділення.  Множення  числа  на  0 і 1.  Ділення  на  1.  Ділення  нуля. Порядок  дій.  Задачі  на  2 – 3 дії  різних  ступенів,  які  є  комбінаціями  простих  задач  вивчених  видів. С. 24 – 25

 

 

17.

Множення  і  ділення  числа  на  10.  Ділення  рівних  чисел.  Задачі  на  2 – 3  дії  різних  ступенів,  які  є  комбінаціями  простих  задач  вивчених  видів. С. 26 – 27

 

 

18.

 Контрольна  робота № 1

 

 

 

Нумерація чисел у концентрі  «тисяча».

 Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000

 

 

19.

Аналіз  контрольної  роботи.  Трицифрове  число.  Утворення  трицифрового  числа ( 101 – 199).  Читання  і  запис  трицифрових  чисел.  Задачі  на  2 – 3   дії  різних  ступенів,  які  є  комбінаціями  простих  задач  вивчених  видів. С. 28 – 30

 

 

20.

Утворення  трицифрового  числа.  Читання  і  запис  трицифрових  чисел.  Лічба  сотнями.  Порівняння  сотень.  Додавання  і  віднімання  сотнями. Складання  задачі  за  коротким  записом. С. 30 - 31

 

 

21.

Місце  числа  у  натуральному  ряді.  Попереднє  і  наступне  число.  Порівняння  чисел  на  основі порядку  їх  слідування  у  натуральному  ряді.  Задачі  на  2 – 3 дії  різних  ступенів,  які  є  комбінаціями  простих  задач  вивчених  видів.

с. 32 – 33

 

 

22.

Читання  чисел,  записаних  у  розрядній  таблиці.  Розряд  сотень.  Додавання  і  віднімання  на  основі  розрядного  складу  чисел.  Розв’язування  складеної  задачі. С33 - 34 

 

 

23.

Читання  і  запис  чисел  у  розрядній  таблиці.  Розрядний  склад  числа.  Запис  числа  у  вигляді  суми  розрядних  доданків.  Визначення  загальної  кількості  сотень,  десятків,  одиниць  у  трицифрових  числах.  Міліметр. С. 34 – 36

 

 

24.

Додавання  і  віднімання  на  основі  розрядного  складу  числа.  Одиниця  вимірювання  довжини – кілометр. Співвідношення  між  одиницями  вимірювання  довжини. С. 37 – 39

 

 

25.

Розв’язування  і  порівняння  задач,  що  містять  групу  взаємопов'язаних  величин. Знаходження  периметра  квадрата  і  прямокутника. С. 39 - 40

 

 

26.

Одиниці  вимірювання  маси – тонна. Співвідношення  між  одиницями  вимірювання  маси.  Задачі  на  зведення  до  одиниці (перший  вид).с. 40 – 41

 

 

27.

Розв’язування  задач  на  знаходження  четвертого  пропорційного  способом  зведення до  одиниці. С. 41

 

 

28.

Контрольна  робота  №2

 

 

 

Арифметичні дії з числами на основі нумерації

 

 

29.

Аналіз  контрольної  роботи. Додавання  і  віднімання  числа  1. ( 170 + 1; 187 – 1).  Попереднє  і  наступне  числа  у  натуральному  ряді. Істинні  і  хибні  числові  рівності  і  нерівності.  Задачі  на  дві  дії  першого  ступеня. С. 42 – 43

 

 

30.

Додавання  на  основі  десяткового  складу  числа.  Знаходження  значення  виразу  при  заданих  значеннях  змінної.  Задачі  на  дві  дії  першого  ступеня. С.43 – 44

 

 

31.

Віднімання  на  основі  десяткового  складу  числа.  Ознайомлення  з  групами  взаємопов’язаних  величин,  які  перебувають  у  пропорційній  залежності:  загальний  виробіток,  продуктивність  праці,  час  роботи. С. 44 – 46

 

 

32.

Додавання  і  віднімання  на  основі  десяткового  складу  числа.  Рівняння,  у  яких  права  частина  подана  числовим  виразом.  Розширена  задача  на  спосіб  зведення  до  одиниці. С. 46 – 47

 

 

33.

Додавання  і  віднімання  круглих  чисел.  Розширена  задача  на  зведення  до  одиниці.

(перший  вид). с. 48 - 49

 

 

34.

Порівняння  сотень.  Додавання  і  віднімання  сотнями.  Уявлення  про  нерівності  із  змінною.  Складені  задачі  на  2 – 4 дії, які  є комбінацією вивчених  видів  простих  задач. С. 49 - 50

 

 

35.

Додавання  і  віднімання  способом  округлення.  Складені  задачі  на 2 – 4 дії,  які  є  комбінацією вивчених  видів  простих  задач. С. 50

 

 

 

Додавання і віднімання трицифрових чисел.

Прийоми усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел

 

 

36.

Усне  додавання  трицифрових  чисел  виду 

240 + 430.  Розширена  задача  на  спосіб  зведення  до  одиниці.  Розв’язування  задач  виразом. С. 51 – 52

 

 

37.

Усне  віднімання  трицифрових  чисел  виду  480 – 250. Задача  на  знаходження  трьох  чисел  за їх  сумою  та  сумами  двох  доданків. С. 52 – 53

 

 

38.

Усне  додавання  і  віднімання  трицифрових  чисел  виду  240 + 430; 480 – 250.  Складені  задачі  за  коротким  записом.  Розв’язування  нерівностей. с. 53 – 54

 

 

39.

Додавання  круглих  чисел  на  основі  правила  додавання  числа  до  суми.  Задачі,  що  містять  величини,  які  перебувають  у  пропорційній  залежності: загальний  виробіток,  продуктивність  праці,  час  роботи. С. 55 – 56

 

 

40.

Віднімання  круглих  чисел  на  основі  правила  віднімання  числа  від  суми.  Прості  та  складені  іменовані  числа.  Порівняння  іменованих  чисел.  Задачі,  які  є  комбінаціями вивчених  видів  простих  задач. С. 56 – 57

 

 

41.

Додавання  круглих  трицифрових  чисел  з  переходом  через  розряд  виду  230 +80.  Розв’язування  рівнянь.  Складені  задачі  на 2 – 4 дії,  які  є  комбінацією  вивчених  видів  простих  задач. С. 57 – 58

 

 

42.

Віднімання  круглих  трицифрових  чисел  з  переходом  через  розряд виду 230 – 80.  Розв’язування  рівнянь.  Задачі на  обчислення  довжини  сторони  прямокутника  за  відомим  периметром  і довжиною іншої  його  сторони. С. 59 – 61

 

 

43.

Закріплення  знань  про  віднімання  круглих  трицифрових  чисел  з  переходом  через  розряд  виду 420 – 70.  Вправи  і  задачі  на  застосування  вивчених  випадків  арифметичних  дій.  С. 61 – 62

 

 

44.

Додавання  і  віднімання  вивчених видів.  Задачі  на  знаходження  трьох  чисел  за  їх  сумою  та  сумами  двох  доданків. С. 63

 

 

45.

Додавання  віднімання  вивчених  видів.  Розв’язування задач. С. 64

 

 

46.

Додавання  і  віднімання  вивчених  видів.  Складені  задачі  на  2 – 4 дії,  які  є  комбінацією  вивчених  видів  простих  задач.

 

 

47.

 Контрольна  робота  № 3

 

 

 

Письмові   прийоми

 

 

48.

Аналіз  контрольної  роботи.  Алгоритм  виконання  письмового  додавання. Письмове  додавання  трицифрових  чисел  без  переходу  через  розряд.

 

 

49.

Письмове  додавання  трицифрових  чисел  без  переходу  через  розряд.  Розпізнавання  кола  і  круга  за  істотними  ознаками.  Творча  робота  над  задачею. с. 64 – 65

 

 

50.

Алгоритм  виконання  письмового  віднімання  письмове  віднімання  трицифрових  чисел  без  переходу через  розряд.  Задачі  на  знаходження  периметра  прямокутника. С. 66 - 67

 

 

51.

Письмове  додавання  трицифрових  чисел  у  випадку,  коли  сума  одиниць  дорівнює  10  або  сума  десятків  десяти  десяткам.  Складання  задач  на  дві  дії  за  поданим  виразом.  Істинні  та  хибні  висловлювання.  С. 68 – 69

 

 

52.

Письмове  додавання  двоцифрових  і  трицифрових  чисел  з  переходом  через  розряд  Складані  задачі  на  збільшення  (зменшення)  суми  двох  чисел  на  кілька  одиниць. С. 70 – 71

 

 

53.

Письмове  віднімання  двоцифрових  і  трицифрових  чисел  з  переходом  через  розряд. С. 72 – 73

 

 

54.

Письмове  віднімання  двоцифрових  і  трицифрових  чисел  з  переходом  через  розряд. Рівняння,  в  яких  один  із  компонентів  є  числовим  виразом.  Розв’язування  простих  задач  способом  складання  рівняння. С. 74 – 75

 

 

55.

Письмове  віднімання  двоцифрових  і  трицифрових  чисел  з  переходом  через  розряд.  (виду 100 – 17).  Складені  задачі  на  збільшення  або зменшення  суми  двох  чисел  на  кілька  одиниць. С. 75 – 76

 

 

56.

Письмове  додавання  і  віднімання  двоцифрових  і  трицифрових  чисел  з  переходом  через  розряд.  Прості  та  складені  задачі  на  визначення  тривалості  події,  часу  початку  та  часу  закінчення  події. С. 77 - 78 

 

 

57.

Перевірка  правильності  виконання  дій  додавання  і  віднімання  двоцифрових  і  трицифрових  чисел.  Знаходження  числового  значення  виразу  при  заданих  значеннях  змінної.  Визначення  тривалості  події,  часу  початку  і  часу  закінчення  події. С. 78 – 79

 

 

58.

Закріплення  письмових  прийомів  додавання  і  віднімання  чисел  у  межах  1000. Розв’язування  рівнянь.  Складені  задачі  на  збільшення  та  зменшення  суми  двох  чисел  на  кілька  одиниць.  Розв’язування  задачі  виразом,  арифметичними  діями з  поясненням. 

С. 79 – 80

 

 

59.

Усне  та  письмове  додавання  і  віднімання  чисел  у  межах  1000.  Порівняння  іменованого  числа  та  суми  іменованих  чисел.  Задачі  на  знаходження  трьох  чисел  за  їх  сумою  та  сумами  двох  доданків. С. 81

 

 

60.

Усне  та  письмове  додавання  та  віднімання  чисел  в  межах  1000.  Розпізнавання  геометричних  фігур  на  кресленні.  Задачі  на  знаходження  периметра  квадрата.  Розширена  задача  на  спосіб  зведення  до  одиниці. С. 82

 

 

61.

Усне  та  письмове  додавання  і  віднімання   двоцифрових  і  трицифрових  чисел.  Рівняння,  в  яких  один  із  компонентів  є  числовим  виразом.  Складені  задачі  на  2 – 4 дії,  які  є  комбінацією  вивчених  видів  простих  задач.

 

 

62.

Контрольна  робота  №4

 

 

 

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості

 

 

63.

Аналіз  контрольної  роботи.  Переставний  закон  множення.  Задачі  на  кратне  порівняння  добутків. С. 83 – 84

 

 

64.

Сполучний  закон  множення.  Розв’язування  простих  задач  способом  складання  рівнянь.

С. 85 - 86

 

 

65.

Переставний  закон  множення.с. 93 – 94

 

 

 

66.

Таблиця  множення  числа  2.  Розв’язування  задач  на  множення.  Периметр  квадрата.

с.94 -95

 

 

67.

Ознайомлення  учнів  з  дією  ділення.  Ділення  на  вміщення  і  ділення  на  рівні  частини.  Розв’язування  задач.с. 97 – 99.

 

 

68.

Підсумковий  урок  за  семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне  планування

Українська    мова

 

№п/п

               Зміст    матеріалу

Дата

Приміт

ка

 

                Мова  і  мовлення                            

 

 

1.

Мова – найважливіший  засіб  людського  спілкування.

с. 5 - 6

 

 

2.

Рідна  та  державна  мова. С. 6 – 8

 

 

3.

Культура  усного  та  писемного  мовлення.  Слова  ввічливості. С.8 – 9

 

 

4.

Урок  розвитку  зв’язного  мовлення.

«Як  я  провів  літні  канікули».

 

 

 

                         Текст

 

 

5.

Текст  і  його будова. С.10 – 11

 

 

6.

Змістовий  зв'язок  між  частинами  тексту. С. 11 – 13

 

 

7.

Абзац.  Роль  абзаців  у  тексті.  С. 13 – 15

 

 

8.

Ознаки  художнього  та  наукового  текстів. Складання  художніх та науково-популярних текстів(без уживання терміну). С. 15 – 16.

 

 

9.

Ознаки  ділового  тексту. С. 17 – 19

 

 

10.

План  тексту.  Поділ тексту на логічно завершені частини за планом і без нього. С. 19 – 20

 

 

11.

Урок  розвитку  зв’язного  мовлення. Написання  правил  за  темою  «Поведінка  в  осінньому  лісі». С. 17 Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те лексичні повтори, близькі за значенням слова).

 

 

12.

 Текст – розповідь. Їх характерні ознаки. С. 21 – 23

 

 

13.

Текст – опис. Їх характерні ознаки. С 23 – 24

 

 

14.

Текст – есе ( розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому тему, не претендує на завершеність); їх характерні ознаки. С. 25 – 26

 

 

15.

Робота  над  текстами  різних  типів. Тема і мета висловлювання у текстах  різних  типів. Заголовок тексту. Складання  художніх та науково-популярних текстів(без уживання терміну), за поданими зразками.

 

 

16.

Перевірна  робота.  Перевірка  знань  за  темами  «Мова  і  мовлення»,  «Текст».

 

 

 

                  Речення

 

 

17.

Аналіз  перевірної  роботи.  Закріплення  та  узагальнення  вивченого  про  речення.

С. 27 – 28

 

 

18.

Види  речень  за  метою  висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні ). Розділові знаки в кінці речень.

С. 29 – 30

 

 

19.

Урок  розвитку  зв’язного  мовлення.  Робота  з  деформованим  текстом. С. 30

 

 

20.

Речення  окличні  та  неокличні. Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу. Розділові знаки в кінці речень.С. 31 – 32

 

 

21.

Звертання,  розділові  знаки  при  них. Використання у ролі звертань форм кличного відмінка С. 32 – 33

 

 

22.

Члени  речення. Головні  та  другорядні  члени  речення.  Зв'язок  слів  у  реченні. Головне і залежне слово у словосполученні.  С. 34 - 36

 

 

23.

Зв'язок  між  словами  у  реченнях. Словосполучення. С. 36 – 37

 

 

24.

Побудова речень. Поширення речень за питаннями .

С. 38

 

 

25.

Перевірна  робота.  Диктант.

 

 

 

           Слово.  Значення  слова

 

 

26.

Аналіз  перевірної  роботи.  Пряме  й  переносне  значення  слів. С. 39 – 40

 

 

27.

Слова,  що  мають  кілька  значень.  С. 40 – 42

 

 

28.

Урок  розвитку  зв’язного  мовлення.  Робота  з  деформованим  текстом. С. 42

 

 

29.

Слова,  що  звучать однаково,  але  мають  різні  значення. Найуживаніші омоніми (без терміна). С. 43 – 44

 

 

30.

Синоніми.  Роль синонімів  у  тексті. С. 44 – 45

 

 

31.

Антоніми.  С. 45 – 47З 

 

 

32.

Фразеологізми. С. 47 – 48

 

 

33.

Культура  мовленого  слова. Робота  за  тлумачним словником. С. 49

 

 

34.

Узагальнення  вивченого  за  темою  речення.

 

 

 

                    Будова  слова

 

 

35.

Поняття  про  закінчення. Роль закінчення як частини слова. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні.  С. 50 – 51

 

 

36.

Основа  слова.  Частини  основи:  корінь,  префікс,  суфікс. С. 52 - 53

 

 

37.

Урок  розвитку  зв’язного  мовлення.  Складання  художнього  тексту  за  початком,  сюжетними  малюнками  і планом.  С. 54

 

 

38.

Корінь  слова.  Спільнокореневі  слова. Аналіз будови слова. С. 54 – 56

 

 

39.

Чергування  голосних [о],  [е]  з  [і]  у  коренях  слів. С. 56 – 57

 

 

40.

Чергування  приголосних  [г], [к], [х] → [ж], [ч], [ш] → [з´], [ц´], [с´] у коренях слів. с. 58 – 59

 

 

41.

Вимова  та  правопис  слів  із  ненаголошеними  [е],  [и] у  корені  слова,  що  перевіряються  наголосом. С. 59 – 60.

 

 

42.

Добирання  спільнокореневих  слів  і  зміна  форми  слова  для  перевірки  написання  слів  із  ненаголошеними  [е],  [и].с. 60 - 61

 

 

43.

Поняття  «орфограма».  С. 62 – 63

 

 

44.

Вимова  та  правопис  слів  із  ненаголошеними  [е],  [и] у  корені  слова,  що  не  перевіряються  наголосом.  С. 63 - 64

 

 

45.

Урок  розвитку  зв’язного  мовлення.  Складання  інструкції  «Як  зробити  рамку  для  фотографії» с. 64 – 65

 

 

46.

Робота  з  орфографічним  словником.  С. 65 –66

 

 

47.

Вимова  і  правопис  слів  із  дзвінкими  та  глухими  приголосними  звуками (парні й непарні). С. 67 – 68

 

 

48.

Правило  перевірки  правопису  слів  типу  просьба,  боротьба,  кігті,  нігті. С. 68 – 70

 

 

49.

Правильна  вимова  і  правопис  слів  із  дзвінкими  приголосними  в  кінці  та  середині  слів  перед  глухими.  Перевірна  робота.  Діалог. С. 70 – 71

 

 

50.

Повторення  правопису  із  дзвінкими  приголосними в  кінці  та  середині  слів  перед  глухими.  С. 72 – 73

 

 

51.

Закріплення  вивченого  про  дзвінкі  та  глухі  приголосні  звуки. С. 73 – 74

 

 

52.

Урок  розвитку  зв’язного  мовлення.  Написання  листа.  С.75

 

 

53.

Закріплення  вивченого  про  голосні  та  приголосні  звуки. Підготовка до написання переказу.

 

 

54.

Перевірна  робота.  Письмовий переказ.

 

 

55.

Префікс.  Словотворча  роль  префіксів.

С.76 – 77

 

 

56.

Перевірна  робота.  Списування.

 

 

57.

Творення  слів  із  найуживанішими  префіксами. З’ясування значення слів з різними префіксами. С. 77 – 78

 

 

58.

Префікси,  співзвучні  з  прийменниками (спостереження за звучанням і написанням). С. 78 - 79

 

 

59.

Правопис  префіксів  роз -,  без -. Перенос  слів  з  префіксами. С.79 – 80

 

 

60.

Спостереження  за  збігом  однакових  приголосних  на  межі  префікса  та кореня. С. 81 – 82

 

 

61.

Написання  префіксів  з- (с-). С. 82 - 83

 

 

62.

Урок  розвитку  зв’язного  мовлення  написання  запрошення  (привітання).  С. 84

 

 

63.

Апостроф  після  префіксів  перед  я,  ю,  є,  ї.

Перенос слів із префіксами.

 

 

64.

Підсумковий  урок  за  семестр.

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне  планування

Літературне    читання

 

№п/п

               Зміст    матеріалу

Дата

Приміт

ка

 

Усна народна творчість.

Світ народних казок

Українські  народні  казки.

 

 

1.

З  народного  джерела. Народні дитячі пісеньки, ігри, лічилки, загадки, скоромовки, прислів’я, приказки.  С. 4 Казки  про  тварин.  Українські  прислів’я.  с. 5

 

 

2.

Учинок  персонажа.  «Іжак  та  Заєць»  (українська  народна  казка). С. 6 – 7

 

 

3.

Учинок  персонажа.  «Іжак  та  Заєць»  (українська  народна  казка) (продовження ) С.8

 

 

4.

Тема  й  основна  думка  казки.  «Лисиця  та  Рак»  (українська  народна  казка).  С.  9 – 10

 

 

5.

Чарівні  перетворення.  «Про  Оха – перетворця»  (скорочено)  (українська  народна  казка). 

С. 11 – 13

 

 

6.

Урок  позакласного  читання.  «Усе  моє, все зветься Україна» (вірш  напам'ять).  с. 1 – 7

 

 

7.

Чарівні  перетворення.  «Про  Оха – перетворця»  (закінчення)  (українська  народна  казка). 

С. 13 - 15 Перевірна  робота.  Аудіювання (письмово).

 

 

 

Казки  народів  світу.

 

 

8.

Внутрішній  стан  героя.  «Сильний  лев  і  маленьке  мишеня».  ( болгарська  народна  казка).  С. 16 - 18

 

 

9.

Без  вірного  друга – велика  туга.  «Як  серед  птахів  виникла  дружба».  (бірманська  казка). С.  18 – 20

 

 

10.

Чарівний  помічник.  «Синя  Свита  Навиворіт  Пошита»  (білоруська  казка).  С. 20 – 21

 

 

11.

Чарівний  помічник.  «Синя  Свита  Навиворіт  Пошита»  (білоруська  казка) (продовження) с. 22 – 23

 

 

12.

Урок  позакласного  читання. «Усе  моє, все зветься Україна» (продовження) с. 8 – 15

 

 

13.

Чарівна  річ.  «Чарівний  каптур».  (японська  казка).  С.24 - 27

 

 

14.

Підсумковий  урок  за  розділом  «З  народного  джерела».  С. 28 – 29

 

 

 

З  літературної  скарбниці

Світ  літературних  казок

 

 

15.

Світ  літературних  казок.  Доналд  Біссет  «Тигр  і автор».  С. 30 – 32

 

 

 

Казки  зарубіжних  письменників

 

 

16.

Дружба – найдорожчій  скарб.  Якоб  і  Вільгельм  Грімм «Бременські  музиканти».  (скорочено)    С. 33 – 35 Перевірна робота. Усний переказ (усно).

 

 

17.

Ганс  Крістіан  Андерсен  «Ромашка»  (скорочено) с. 36 – 37

 

 

18.

Урок  позакласного  читання. «Від знаків до книжки»

  с. 17 - 21

 

 

19.

Коли  твір  відкриває  свої  таємниці.  Ганс  Крістіан  Андерсен  «Ромашка»  (продовження) с. 38 - 40

 

 

20.

Розкриваємо  таємниці  казки.  Марія  Познанська  «Ромашка», (вірш  напам'ять) Михайло  Коцюбинський  «З’явився  жайворонок». За  Юрієм  Дмитрієвським  «Жайворонка  якщо  хтось  і  не  бачив».  С.41

 

 

21.

Сила  уяви.  Ірина  Жиленко  «Вечір  гномів».С. 42

 

 

22.

Тримай  язика за  зубами.  Захаріас  Топеліус  «Казка  про  старого  гнома».  С. 43 – 44

 

 

23.

Тримай  язика за  зубами.  Захаріас  Топеліус  «Казка  про  старого  гнома». (продовження)  С. 45 – 46

 

 

24.

Урок  позакласного  читання. . «Від знаків до книжки» (продовження)  с. 21 – 27

 

 

25.

Тримай  язика за  зубами.  Захаріас  Топеліус  «Казка  про  старого  гнома».  (закінчення)  С. 47 – 48

 

 

26.

Як  мед,  то  й  ложкою.  Олександр  Пушкін  «Казка  про  рибака  та  рибку».  С. 49 - 50 

 

 

27.

Як  мед,  то  й  ложкою.  Олександр  Пушкін  «Казка  про  рибака  та  рибку».  (продовження)С. 51 - 52

 

 

28.

Як  мед,  то  й  ложкою.  Олександр  Пушкін  «Казка  про  рибака  та  рибку».  (закінчення)   С. 53 - 55

 

 

29.

За  горами,  за  лісами,  за  широкими  морями.  Петро  Єршов  «Горбоконик»  с.  57 – 58

 

 

30.

Урок  позакласного  читання. «Я хочу все на світі знати» с. 28 – 33

 

 

31.

За  горами,  за  лісами,  за  широкими  морями.  Петро  Єршов  «Горбоконик»   (продовження)  с.  59

 

 

32.

За  горами,  за  лісами,  за  широкими  морями.  Петро  Єршов  «Горбоконик».  (закінчення)  с.  60 – 61

 Перевірна  робота.  Перевірка навички читання мовчки (письмово).

 

 

33.

Відкриваємо  таємниці  світу.  Костянтин  Ушинський  «Витівки  старої  зими»  с. 63 – 64

 

 

34.

Підсумковий  урок  за  розділом  «Казки  зарубіжних  письменників» С.65

 

 

 

Казки  українських  письменників

 

 

 

35.

Вступ  до  розділу.  Казки  українських  письменників.  Лариса  Письменна  «Як  зажурився  веселий  Казкар».  С. 66 – 67

 

 

36.

Урок  позакласного  читання.  «Я хочу все на світі знати» (продовження) с.33 - 40. 

 

 

37.

Не  роби  іншому  того,  чого  сам  не  любиш.  Іван  Франко  «Лисичка  і  журавель».  С. 68 – 70

 

 

38.

Леся  Українка  «Казка  про  Оха – чудодія»

с. 71 - 72 Перевірна  робота.  Перевірка навички читання вголос.

 

 

39.

Леся  Українка  «Казка  про  Оха – чудодія»

С. 73 – 74

 

 

40.

Учіться  фантазувати.  Василь  Сухомлинський  «Дід  Осінник».  С. 75 

 

 

41.

Учіться  фантазувати.  Василь  Сухомлинський  «Снігуроньчина  пісня».  С. 76

 

 

42.

Урок  позакласного  читання. «У світі пригод. Дитячі детективи»  с. 41 – 44

 

 

43.

Коли  твір  відкриває  свої  таємниці.  Оксана  Іваненко  «Синичка».    (скорочено). С. 77 – 78

 

 

44.

Коли  твір  відкриває  свої  таємниці.  Оксана  Іваненко  «Синичка».    (скорочено)  (продовження).  С. 79 – 80

 

 

45.

Допоможемо  пташкам  узимку.  Анатолій  Качан  «Крихта  хліба»,  Леонід  Глібов  «Хто  вона?»  (вірш  напам'ять) с. 82 

 

 

46.

 Підсумковий  урок  за  розділом  «Казки  українських  письменників».  С. 83

 

 

47.

Урок – свято  «Просимо  казку  в  гості  до  себе».

 

 

 

48.

Урок  позакласного  читання. «З життя видатних дітей»  с. 47 - 53 Підсумковий  урок  за  семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Легенди,  байки, п’єси

 

 

 

                    Легенди

 

 

55.

Легенда.  Іван  Липа  «Лада  Прекрасна»

с. 84 - 86

 

 

56.

Легенда.  Іван  Липа  «Лада  Прекрасна»

(продовження)  с. 86 - 87

 

 

57.

Легенда.  Іван  Липа  «Лада  Прекрасна»

(закінчення).  С. 88 – 90

 

 

58.

Урок  позакласного  читання  «Вчинки  дітей  через  призму  віршів».  С. 63 – 71

 

 

59.

Тяжко  тому  жити,  хто  не  хоче  робити.   Леонід  Глібов  «Коник – стрибунець»   (вірш  напам'ять)с. 90 – 93

 

 

60.

Дива  в  природі.  Євгенія  Горева  «Зелені  коники  в  траві»,  Панас  Мирний  «Ранок …» (уривок  напам'ять) с. 93 - 94

 

 

 

                           П’єси

 

 

61.

П’єси. Леся  Мовчун  «Горіхові  принцеси».  За  мотивами  англійської  народної  казки.  (уривок) с. 95 - 96 

 

 

62.

П’єси. Леся  Мовчун  «Горіхові  принцеси».  За  мотивами  англійської  народної  казки.  (уривок)  (продовження) с. 75 - 98 

 

 

63.

П’єси. Леся  Мовчун  «Горіхові  принцеси».  За  мотивами  англійської  народної  казки.  (уривок)  (закінчення).  С. 98 – 99

 

 

64.

Підсумок  за  розділом  «Легенди.  Байки.  П’єси»  с. 99

 

 

65.

 Підсумковий  урок  за  семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне  планування

Мистецтво

№п/п

               Зміст    матеріалу

Дата

Приміт

ка

 

    Мистецькі  мандри  казкових  героїв

 

 

1.

Лялолька  і  Барвику  Країні   Мистецтв.

 

 

2.

За  лаштунками  лялькового  театру.

 

 

3.

Казкові  герої  на  телеекрані.

 

 

4.

Українська  казка  в  мультиплікації.

 

 

5.

Море  хвилюється  раз,  море хвилюється  два,  продовжуються  дива.

 

 

6.

Загадки  Терпсіхори.

 

 

7.

Портретна  галерея.

 

 

 

  Легендарні  герої  в  мистецтві

 

 

8.

Герої  давніх  міфів

 

 

9.

Богатирі  Київської  Русі.

 

 

10.

Козацькому  роду  нема  переводу.

 

 

11.

Пам'ять  про  них  живе  у  віках.

 

 

12.

Кобзарі – співці  слави  України.

 

 

13.

Легендарні  митці.

 

 

14.

Героїзм  у  житті  митців.

 

 

15

Перевір  свої  досягнення.

 

 

 

     Космічні  та  фантастичні  образи

 

 

16.

Святкові  дива.

 

 

17.

Снігова  королева.  Підсумковий  урок.

 

 


Календарно – тематичне  планування

Природознавство

 

п/п

Зміст    матеріалу

Дата

Приміт

ка

 

ВОДА

 

 

 

1.

Вода в природі. Властивості рідин на прикладі води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Значення трьох станів води для життя на Землі. Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини.   С.10 – 12

Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.

 

 

2.

Де  на  Землі міститься  вода?  С. 13 – 16 Як  знайти  на  карті  частини  Світового  океану? С. 17

 

 

3.

Яке  значення води  в  житті  людини? С.18 – 19

 

 

4.

Урок – екскурсія. Як  охороняти  безцінний  скарб  Землі – воду? С. 20 – 21

 

 

5.

Запитаємо  у  Матінки  Природи:  вода – руйнівник,  чи  вода – рятівник? С. 22 – 23

 

 

6.

Як людина використовує властивості води? Практична робота. Порівняння властивостей води та інших рідин.

 

 

7.

Перевірна  робота. Перевір,  як  ти  вмієш  застосовувати  свої  знання  про  воду. С. 24 – 25

 

 

 

ПОВІТРЯ

 

 

 

8.

Газоподібні речовини. «Які  властивості  має  повітря?»  С. 28 – 30 

 

 

9.

Повітря як суміш речовин, його склад та властивості. «З  чого  складається  повітря?»  С. 31 -33 Практична робота. Дослідження  властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

 

 

10.

Рух повітря. Поняття про виникнення вітру. «Чому  повітря  рухається?»  С. 34 – 35

 

 

11.

Як людина використовує властивості повітря? Як  повітря  впливає  на  природу  Землі? 

С. 36 – 37

 

 

12.

Як  охороняти  повітря  від  забруднення? 

С. 38 – 39

 

 

13.

Перевірна  робота. Перевір,  як  ти  вмієш  застосовувати  свої  знання  про  повітря?  С. 40 - 41

 

 

 

КОРИСНІ  КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ

 

 

 

14.

Що  таке  гірські  породи?  С. 44 – 46

 

 

15.

Що  таке  корисні  копалини? Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні). С.  47 – 49  Практична робота.

Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.

 

 

16.

Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною. Яке  значення  мають корисні   копалини для  життя  людей?  с. 50 – 51 

 

 

17.

Ґрунт. Склад ґрунту. Чим  ґрунти  відрізняються  від  гірських  порід? С. 52 - 54  Практична робота. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

 

 

18.

Родючість – основна властивість ґрунту. Яке  значення  мають  ґрунти  у  природі  і  для   життя  людей? С. 55 - 56

 

 

19.

Запитаємо  у  Матінки  Природи:  як  поліпшиться  родючість  ґрунту?  С.  57

 

 

20.

Навчальний проект. „Шукачі скарбів” (корисні копалини рідного краю).

 

 

 

ЕНЕРГІЯ  В  НАШОМУ  ЖИТТІ

 

 

21.

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання людиною. «Для  чого  потрібна  енергія?»  С. 62 – 64

 

 

22.

Яке  значення  має  сонячна  енергія  для  життя  на  Землі?  С.  65 – 67

 

 

23.

Невичерпні джерела енергії (Сонце, вітер і вода) та їхнє використання людиною. «Які  джерела  енергії  є  невичерпними?» С.  68 – 69

 

 

24.

Як  використати  енергію  Сонця?  С. 70 – 71

 

 

25.

Як  «приручити»  вітер?  С. 72 – 73

 

 

26.

Як  примусити  воду  виробляти  енергію?

 С. 74 - 75

 

 

27.

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті. «Як  зберігати  тепло  та  енергію  в  побуті?»  С. 76 – 77

 

 

28.

Урок – екскурсія. Тепло у твоєму домі (шкільна  котельня або магазин  електроприладів).

 

 

29.

Перевірна  робота.  Перевір,  як  ти  вмієш  застосовувати  свої  знання  про  енергію  та  її  збереження. С.78 - 79

 

 

 

ЖИВІ  ОРГАНІЗМИ  ТА  СЕРЕДОВИЩА  ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ

 

 

30.

Рослини – живі організми. Різноманітність рослин. «Які  ознаки  мають  рослини?»  С.  82 – 84

 

 

31.

Розмноження квіткових рослин. Однорічні та багаторічні рослини. Умови розвитку рослин. «Які  рослини – квіткові?»  С.  85 – 87  Практична робота. Розпізнавання  квіткових рослин за наочністю.

 

 

32.

Навчальний проект. „Теплиця на моєму підвіконні” (виготовлення моделі теплиці та вирощування рослин з насіння).

 

 

33.

Які  рослини  називають  хвойними?  С.  88 – 89  Культурні рослини.  С.90 – 91 Підсумковий  урок  за  семестр.

 

 

 

Календарно – тематичне  планування

Основи  здоров’я

 

№п/п

Зміст    матеріалу

Дата

Примітка

 

Здоров’я  людини.

 

 

 

1.

Здоров’я  і  розвиток.  С. 6 – 11

 

 

2.

Джерела  здоров’я.  С. 12 – 15

 

 

3.

Здоровий  спосіб  життя. с. 16 – 21 Практична робота.

*Складання правил здорового способу життя.

* Вимірювання пульсу

 

 

 

Фізична  складова  здоров’я.

 

 

 

4.

Природні ритми і здоров’я. Працездатність  і  здоров’я. Освітлення  на  робочому  місці,  його  значення  для  формування  постави  і  зору. С. 23 – 27 Практична  робота

*Вправи для підвищення працездатності.

 

 

 

5.

Активний  відпочинок. Безпека  при  заняттях  спортом. С. 28 – 31

 

 

6.

Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взуттям.  С. 32 – 35

 

 

 

7.

Захисні сили організму. Профілактика інфекцій, що передаються контактним і повітряно-крапельним шляхом.    С. 36 - 41 Практична  робота *Моделювання поведінки під час епідемії грипу.

 

 

 

8.

Вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров’я. Вибір продуктів харчування. С. 42 – 45

 

 

 

9.

Харчові отруєння. Перша допомога при харчових отруєннях.  Практична  робота *Визначення  терміну  придатності  та  умов  зберігання  харчових  продуктів  за  їх  маркуванням.

 С. 46 – 49

 

 

10.

Навчальний проект: «Прагнемо бути здоровими!»

 

 

 

 

Соціальна  складова  здоров’я.

 

 

 

11.

Взаємодія з іншими людьми. Дружний  клас. С. 52 – 55 Практична  робота * Обговорення  літературних  джерел  (української  народної  казки  «Ріпка»  та  байки  Л. Глібова  «Лебідь,  Щука  і  Рак»). С. 52 – 55

 

 

12.

Родинні стосунки. Взаємодопомога членів родини. Дружна  родина. С. 56 – 59

 

 

 

13.

Що таке толерантність. Толерантне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям. С. 60 – 63

Практична  робота *  Створення подарунку дитині, яка має проблеми зі здоров'ям.

 

 

14.

Ефективне спілкування. Уміння слухати. С. 64 – 67 Практична  робота *  Як  зробити  приємність  іншому. Як  попросити  про  послугу  чи  допомогу.

 

 

15.

Запобігання конфліктам і розв’язання їх. С. 68 - 71  Практична  робота *   Моделювання  ситуації  мирного  розв’язання  конфліктів  з  однолітками. 

 

 

16.

Шкідливі звички  і  здоров’я. С. 72 – 75 Практична  робота *    Моделювання  ситуації  відмови  від  небезпечної  пропозиції.

 

 

17.

Підсумковий  урок  за  семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне  планування

Русский    язык

 

№п/п

Содержание  материала

Дата

Приміт

ка

 

Текст.

 

 

1.

Знакомство с учебником.  Государственный  Гимн  Украины.  Читаем  выразительно.  Рассказываем  о  каникулах.  Повторяем  буквы  ы,  и,  е.  с.5 – 8

 

 

2.

Читаем  молча,  обсуждаем  тему  и  основную  мисль  прочмтанного.  Говорим:  составляем  высказывание.  С.  9 – 10

 

 

3.

Слушаем,  учимся  определять  тему  и  основную  мисль  прочитаного.  Пишем  о  прочитанням.  С. 10 – 13

 

 

4.

Анализируем  построение  текста.  Говорим:составляем  высказывание  по  зачину  и  заключению.  С.  14 – 15

 

 

5.

Анализируем  построение  текста.  Говорим:  пересказываем  сказку,  дополняем  её  по  рисунку.  С. 15 – 17

 

 

6.

Используем  средства  святи  предложений  в  тексте.  Читаем,  пересказываем  текст. 

С.17 – 20

 

 

7.

Пишем  пересказ.  Читаем,  обсуждаем  написанное.  С. 20 – 23

 

 

8.

Составляем  вопроы  к  тексту.  Учимся  рассказывать  о  прочитанном.  Проверочная  работа.  Аудирование.  С.24 - 26

 

 

9.

Учимся  читать  молча.  Составляем  устное  высказывание  о  содержании,  смысле  задания.  Проверочная  работа. Списывание. С. 27 – 29

 

 

10.

Находим  в  тексте  слова  автора  и  персонажей.  Читаем  в  лицах.  С. 29 – 31

 

 

11.

Читаем  в  лицах.  Определяем  тему  и  основную  мисль  текста.  Обсуждаем  особенности  диалога.  С.31 – 33

 

 

12.

Проверяем  себя: выполняем задания по тексту. Проверочная  работа. Языковая тема.  С. 34

 

 

13.

Тема. Пишем сочинение.  Слушаем,  обсуждаем  написанное. С. 34-36

 

 

 

Предложение.

 

 

14.

Употребляем  повествовательные, вопросительные,  побудительные предложения.  Читаем,  составляем  вопросы  к  тексту.

С. 37 – 39

 

 

15.

Находим в  тексте,  употребляем  восклицательные  предложения.  Читаем  виразительно. С 39 – 41

 

 

16.

Слушаем,  определяем  в  тексте  предложения,  различные  по цели  высказывания  и  интонации.  Находим  слова  автора  и  персонажей.  Читаем в лицах. С. 41 – 43

 

 

17.

Составляем  диалог  по  рисунку.  Находим  в  тексте,  употребляем  знаки  препинания  в  конце  предложения. С 44 – 45

 

 

18.

Повторяем  пройденное о  предложении  и  тексте.  с 46 – 49

 

 

19.

Пишем  сочинение о каникулах.  Читаем,  обсуждаем  написанное. С 49 – 51

 

 

20.

Находим  в  текте,  упортебляем  утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Читаем  выразительно. С. 51 – 54

 

 

21.

Читаем  выразительно.  Находим  в  предложения  слова,  связанные  между  собой. С. 54-56

 

 

22.

Находим  в  тексте,  употребляем  обращение.  Составляем  диалог.  Проверочная  робота.  Диалог. С 57 – 59

 

 

23.

Учимся  слушать,  соотносить  содержание  текста  с  его  планом.  Ставим  вопросы  по  прослушаному. С 60 – 61

 

 

 

Звуки и буквы. Слог. Ударение.

 

 

24.

Делим  слова  на  слоги,  на  части  переноса.  Составляем  диалог  по  рисунку. С. 61 – 65

 

 

25.

Делим  слова  на  слоги,  определяем  ударения.  Составляем  высказывания  на  языковую  тему. С. 65 – 67

 

 

26.

Правильно  произносим  безударные  гласные  в  слове,  сопоставляем  произношение  и  написание  слова.  Находим  в  прослушанном  новое  и  известное. С. 68 - 71

 

 

27.

Проверяем  себя:  списыванием  текст.  Проверочная  работа.  Списывание. С. 71 – 72

 

 

28.

Учимся  читать  молча.  Читаем  в  лицах.  Пишем  о  впечатлениях от  прочитаного.

С. 72 – 75

 

 

29.

Проверяем  себя:  выполняем  тестовые  задания. С . 76- 77 

 

 

30.

Пишем  пересказ,  высказываем  своё  отношение  к  описаному.  Читаем,  обсуждаем  написанное.  Проверочная  работа.  Писменный  пересказ. С. 78

 

 

31.

Слушаем  текст  с  диалогом. Обсуждаем  различные  мнения. С. 79 - 81

 

 

32.

Повторяем  пройденное  о  предложеннии,  обращении,  ударении,  делении  на  слоги.

С. 81 – 83

 

 

33.

Итоговый  урок  за  семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Календарно – тематичне  планування

Я  у  світі

 

№п/п

Зміст    матеріалу

Дата

Примітка

 

Я - Людина

 

 

1.

Я – частина природи і суспільства.  С. 4 – 6

 

 

2.

Людина – невід’ємна  частина  живої  природи.  С. 7 - 9

 

 

3.

Як  людина  росте  і  розвивається  с. 10 – 12

 

 

4.

Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер, ідентичність (приналежність). с. 13 - 16

 

 

5.

Зовнішність  і  краса  людини.  С.  17 – 19

 

 

6.

Характер  людини. С. 20 – 23

 

 

7.

Самостійність та відповідальність. С. 24 – 27 Практична робота: планування свого робочого дня.

 

 

8.

Успіх  і  навчання. Обговорення можливостей досягнення успіху.  С. 28 – 31 Практична робота: складання правил успішного навчання.

 

 

9.

Учимося  вчитися.  С. 32 - 35

 

 

10.

Учимося  вчитися. Обов’язкові умови успішного розвитку сучасної людини: навчання, праця. С.36 – 40

 

 

11.

Я – людина.  Мої  знання  й  мої  досягнення.  С.41 – 43

 

 

 

Я та інші

 

 

12.

Сім’я.  Склад  сім'ї.  С. 44 - 47

 

 

13.

Мої основні права та обов’язки в сім’ї. Родинні стосунки. с. 48 – 51 Практична робота: моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї.

с. 48 – 51

 

 

14.

Школа. Традиції рідної школи.  С. 52 – 56 Навчальний проект (колективний): «Історія та традиції моєї школи (мого класу)».

 

 

15.

Права і обов’язки учня/ учениці. С. 57 – 61

 

 

16.

Стосунки з однокласниками. С. 62 – 65 Рольова гра.

Складання і застосування узагальнених правил поведінки в різних ситуаціях, з якими найчастіше зустрічаються діти в класі, у школі.  

 

 

17.

Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу. С.66 - 69  Підсумковий  урок  за  семестр. 

 

 

Календарно – тематичне  планування

Трудове навчання

 

 

№п/п

Зміст    матеріалу

Дата

Примітка

 

Мозаїка.

 

 

1.

Загальні  відомості  про  виготовлення  мозаїки  технікою  торцювання.  Контурне  торцювання.  Виготовлення  мозаїки  технікою  торцювання. Практична робота. Мозаїка  торцювання  «Прапорець».

 

 

2.

Загальні  відомості  про  виготовлення  мозаїки  технікою  торцювання.  Виготовлення  мозаїки  технікою  торцювання.

Практична робота. Мозаїка  торцювання  «Декоративні букви».

 

 

 

Квілінг.

 

 

3.

Загальні відомості про техніку квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг. Практична робота. Виготовлення виробу «Блакитна квітка».

 

 

4.

Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів технікою квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг. Практична робота. Виготовлення композиції «Ходить гарбуз по городу».

 

 

5.

Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг. Практична робота. Виготовлення виробу «Квіткова композиція».

 

 

 

Комбінування природних і пластичних матеріалів.

 

 

6.

Комбінування природних і пластичних матеріалів Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів. Практична робота. Виготовлення виробу «Ведмедик з шишок».

 

 

7.

Комбінування природних і пластичних матеріалів Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів. Практична робота. Виготовлення виробу «Два півники».

 

 

 

Орігамі.

 

 

8.

Виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці орігамі.  

Практична робота. Створення об’ємного виробу технікою орігамі «Краб на морському дні».

 

 

9.

Виготовлення  об’ємних  виробів  технікою  орігамі. Практична робота. Створення об’ємного виробу технікою орігамі «Білий птах».

 

 

10.

Виготовлення  об’ємних  виробів  технікою  орігамі. Практична робота. Створення об’ємного виробу технікою орігамі «Осіннє листя».

 

 

11.

Виготовлення  об’ємних  виробів  технікою  орігамі. Практична робота. Створення об’ємного виробу технікою орігамі «Подвійна хлопавка».

 

 

 

Витинанка.

 

 

12.

Загальні відомості про техніку виготовлення витинанок. Інструменти та пристосування для виготовлення витинанок. Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Практична робота. Виготовлення виробу технікою витинанки «Пташечки».

 

 

13.

Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Безпечні прийоми праці під час виготовлення витинанки. Практична робота. Виготовлення виробу технікою витинанки «Серветка - витинанка».

 

 

14.

Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Практична робота. Виготовлення виробу технікою витинанки «Янголи».

 

 

15.

Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Практична робота. Виготовлення виробу технікою витинанки «Сніжинки».

 

 

 

Робота з пластичними матеріалами.

 

 

16.

Властивості пластичних матеріалів (пластилін, полімерна глина, глина, солоне тісто). Вироби об’ємної форми. Практична робота. Виготовлення з пластичних матеріалів об’ємної сюжетної композиції «Колобок і лисичка».

 

 

17.

Об’ємна фігура. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Послідовність виготовлення об’ємних виробів з пластичних матеріалів. Практична робота. Виготовлення з пластичних матеріалів об’ємної сюжетної композиції «Новорічне свято».

Підсумковий  урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Календарно – тематичне  планування

Фізична  культура

 

№п/п

Зміст    матеріалу

дата

примітка

1.

Бесіда  «Правила  рухливих  ігор  на  уроках  фізичної культури  і  під  час  самостійних  занять  фізичними  вправами».   Підготовчі  вправи.  Вправи  з  малим  м’ячем   Повільний  біг.  Вправи  з  малим  м’ячем. Рухлива  гра  «Влучи  в  ціль».

 

 

2.

Роль  загартування  для  здоров’я  людини.  Основні  правила  загартування.  Підготовчі  вправи.  Загально розвивальні  вправи  в  колі.  Повільний  біг  (до 3 хв). Метання  малого  м’яча  у  горизонтальну  ціль  10 – 12 м.  рухливі  ігри.

 

 

3 – 4.

Підготовчі  вправи.  Перешикування  з  шеренги  по  одному  в  колону  по  два  і  навпаки  за  розподілом.  Комплекс  вправ  з  ранкової  гімнастики.  Спеціальні  вправи  бігуна.  Вправи  з  малим  м’ячем.  Метання  м’яча  на  дальність  у  вертикальну  ціль  способом  «з – за  спини  через  плече».  Рухливі  ігри.

 

 

5.

Підготовчі  вправи.  Комплекс  вправ  ранкової  гімнастики.  Ходьба  із  прискоренням  та  уповільненням,  зі  зміною  напрямку  за  звуковим  сигналом.  Вправи  з  малим  м’ячем.  Визначення  резервних  можливостей  учнів  (швидкості – біг до  30 м.)  рухлива  гра  «Два – мало,  третій – зайвий».

 

 

6.

Підготовчі  вправи.  Бесіда  «Правильне  дихання  під  час  виконання  фізичних  вправ». Біг  у  повільному  темпі  до  900 м. ходьба.  Комплекс  вправ  ранкової  гімнастики.  Метання  малого  м’яча  «з – за  спини  через  плече»  стоячи на одному,  двох  колінах.  Рухлива  гра.  Естафета.

 

 

7.

Фізичні  навантаження  та  реакція  серцевих  скорочень з  них.  Правила  поведінки  та  безпеки  на  заняттях  з  футболу. Комплекс  загальнорозвивальних  вправ (з  м’ячами).  Бігові  та  стрибкові  вправи.  Удари  внутрішньою  стороною  стопи  по  нерухомому  м’ячу.  Зупинка  м’яча  підошвою.  Визначення  резервних  можливостей  учнів:  витривалості.  Рухлива  гра.

 

 

8.

Підготовчі  вправи.  Комплекс  загально розвивальних  вправ  з  м’ячами. Підтягування.  Визначення  резервних  можливостей  учнів:  спритності. Елементи  футболу.  Рухливі  ігри. 

 

 

9.

Підготовчі  вправи.  Перешикування  із  колони  по  одному  в  колону  по  три  способом  послідовних  поворотів  ліворуч. Загальнорозвивальні  вправи  з  м’ячами.  Визначення  резервних  можливостей  організму:  сили.  Рухливі  ігри.

 

 

10.

Підготовчі  вправи.  Перешикування  з  однієї  шеренги  уступами  за  розрахунком  9, 6, 3 на  місці.  Загальнорозвивальні  вправи. Визначення  резервних  можливостей  фізичної  підготовленості  учнів:  гнучкості.  Елементи  футболу:  ведення  м’яча  між  стійок,  з  обведенням  стійок.  Рухливі  ігри.

 

 

11-12

Підготовчі  вправи.  Біг  у  повільному  темпі. Ходьба  зі  зміною  частоти  кроків  та  напрямку  руху.  Стрибкові  вправи.  Комплекс  вправ  ранкової  гімнастики    м’ячами). Удари  середньою  та  внутрішньою  частиною  підйому  по  нерухомому  м’ячу  у  вертикальну  ціль.  Навчальна  гра  у  футбол.

 

 

13.

Основні  правила  гри  у  футбол.  Біг  з  різних  вихідних  положень.  Комплекс  вправ  ранкової  гімнастики    малими  м’ячами).  Удари  по  нерухомому  м’ячу  внутрішньою  та  середньою  частиною підйому  у  горизонтальну  ціль.  Ведення  м’яча. Рухливі  ігри.

 

 

14.

Розвиток  футболу  в  Україні  та  за  кордоном.  Ходьба  зі  зміною  довжини  кроків.  Вправи  для  формування  правильної  постави.  Спеціальні  та  підготовчі  вправи  для  стрибків  у  довжину.  Елементи  футболу:  вкидання  м’яча  в  ноги  партнеру  з  місця.  Ігри  для  навчання  техніки  гри  у  футбол.

 

 

15.

Бесіда  про  визначних  футболістів  України  та  світу.  Біг  із  подоланням  перешкод.  Різновиди  ходьби.  Вправи  для  м’язів  стопи.  Стрибок  у  довжину  з  розбігу  способом  «зігнувши  ноги». Навчальна  гра  у  футбол.

 

 

16.

Руховий  режим  молодшого  школяра  та  його  вплив  на  формування  правильної  постави.  Вправи  на  координацію,  гнучкість  і  силу.  Стрибок  у  довжину  з  розбігу  способом  «зігнувши  коліна».  Вкидання  м’яча  з  місця  в  ноги  партнеру.  Жонглювання  м’ячем.  Рухлива  гра  «Боротьба  з  м’ячем».

 

 

17-18

Ходьба  в  колоні  по  одному  зі  зміною  довжини  і  частоти  кроку.  Загально розвивальні  вправи  на  місці.  Спеціальні  вправи  бігуна.  Біг  на  дистанцію  30 м. старт,  стартовий  розбіг,  біг  на  дистанції.  Різновиди  ведення  м’яча,  ударів  по  м’ячу  ногою.  Зупинка  м’яча.  Естафета  елементів  з  футболу.

 

 

19-20

Загальнорозвивальні  вправи.  Різновиди  ходьби.  Біг  з  різних  вихідних  положень.  Рівномірний  біг  почергово  з  ходьбою  до  1200.  Навчальна  гра  у  футбол.

 

 

21.

Урок – змагання (гра  у  футбол).

 

 

22-23

Підготовчі  вправи.  Загальнорозвивальні  вправи  на  місці.  Біг  з  подоланням  перешкод.  Стрибки  зі  скакалкою.  Вправи  для  розвитку  сили.  Рухливі  ігри.

 

 

24-25

Підготовчі  вправи.  Комплекс  вправ  ранкової  гімнастики  зі  скакалкою.  Стрибки  зі  скакалками.  Ходьба.  Вправи  на  положення  тіла  у  просторі – сіди.  Рухливі  ігри. 

 

 

26-27

Підготовчі  вправи.  Загальнорозвивальні  вправи.  Вправи  на  положення  тіла  у  просторі.  Стрибки  зі  скакалкою.  Естафети  з  елементами  бігу  та  стрибків.

 

 

28.

Підготовчі  вправи.  Загальнорозвивальні  вправи.  Різновиди  ходьби. Стрибки  зі  скакалкою.  Виси  та  упори.  Рухлива  гра  «Стрибки  по  смугах».

 

 

29-30

Підготовчі  вправи.  Загально розвивальні  вправи.  Біг  «протиходом»,  змійкою,  по  діагоналі.  Виси  та  упори.  Рухливі  ігри,  естафети.

 

 

31-32

Підготовчі  вправи.  Перешикування  з  однієї  шеренги  у  дві.  Комплекс  загально розвивальних  вправ  у  парах.  Рівновага:  ходьба  по  підвищеній  опорі,  приставними  кроками,  з  високим  підніманням  стегна,  із  присіданням.  Вправи  на  координацію,  гнучкість,  силу.  Естафети.

 

 

33-34

Підготовчі  вправи.  Комплекс  загально розвивальних  вправ  у