20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарно – тематичне планування з математики для 4 класу (І семестр)

Про матеріал
Календарно – тематичне планування з математики для 4 класу (І семестр) складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи.» – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011 (зі змінами 2016 року), автори - Богданович М.В., Лишенко Г.П.
Перегляд файлу

Математика

 

І семестр

4 години на тиждень

 

№ з/п

 

Тема уроку

Матеріал до уроку

Дата

Примітка

 

Повторення матеріалу 3 класу.

Вивчення письмового множення та ділення у межах 1000

 

1

 

Вступ. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного і на зменшення числа в кілька разів

№ 1-10

 

 

2

 

Нумерація трицифрових чисел. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині, у просторі

№ 11-21

 

 

3

 

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання й обчислення виразів. Складання і розв’язування задач за короткими записами

№ 22-31

 

 

4

 

Множення і ділення з числами 1 та 0. Множення і ділення суми на число та ділення числа на добуток. Розв’язування задачі двома способами

№ 32-41

 

 

5

 

Письмове множення на одноцифрове число. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків

№ 42-51

 

 

6

 

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці

№52-61

 

 

7

 

Письмове ділення на одноцифрове число. Знаходження частини числа. Задачі на знаходження частини числа

№ 62-70

 

 

8

 

Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням. Розв’язування задач

№71-81

 

 

9

 

Множення і ділення на 10 і на 100. Задачі, що містять знаходження частини числа або числа за його частиною

№ 82-91

 

 

10

 

Множення числа на добуток. Письмове множення на двоцифрове число виду 24 40. Складання і розв’язування задач

№ 92-101

 

 

11

 

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв’язування задач складанням виразу

№ 102-111

 

 

12

 

Письмове множення на двоцифрове число. Ділення з остачею. Розв’язування задач

№ 112-119

 

 

13

 

Ділення числа на добуток. Письмове ділення на двоцифрове число виду 540: 20. Розв’язування рівнянь і задач

№ 120-129

 

 

14

 

 

Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі з різницевим і кратним порівнянням чисел

Складені задачі, що містять знаходження частини числа

№ 130-138

№139-145

 

 

15

 

Контрольна робота

 

 

 

16

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

17

 

Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв’язування рівнянь і задач. Побудова кола

№ 146-154

 

Тема

 

Нумерація багатоцифрових чисел

Чотирицифрові числа

 

18

 

Утворення, називання і читання чотирицифрових чисел у межах 2 000. Записування чисел, позначених на числовій прямій. Розв’язування задач

№ 155-166

 

 

19

 

Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2 000. Лічба тисячами до 10 000. Розв’язування задач

№ 167-175

 

 

20

 

Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Кут.

№ 176-184

 

 

 

21

 

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків. Розв’язування задач двома способами

№ 185-193

 

 

22

 

Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числах. Круг і коло. Побудова кола. Задачі з буквеними даними

№194-205

 

 

 

П ’ятицифрові числа

 

23

 

Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівності. Складання і розв’язування задачі

№ 206-216

 

 

24

 

Читання і записування чисел у межах 20 000. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 100 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Обчислення периметра, трикутника

№ 217-225

 

 

25

 

Читання і записування п’ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання і віднімання трьох компонентів

№ 226-235

 

 

26

 

Порівняння багатоцифрових чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач

236-245

 

 

 

Шестицифрові числа

 

27

 

Нумерація шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач

246-256

 

 

28

 

Читання і записування чисел у межах 200 000. Утворення числа 200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Перетворення іменованих чисел

№ 257-266

 

 

29

 

Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Визначення числа тисяч у числі. Порівняння багатоцифрових чисел

№ 267-274

 

 

30

 

Клас. Таблиця розрядів і класів. Склад числа за розрядами і за класами. Лічба розрядними одиницями. Розв’язування задач

№ 275-282

 

 

31

 

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1 000. Розв’язування складених задач

№ 283-293

 

 

32

 

Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення

№ 294-304

 

 

33

 

Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Розв’язування рівнянь і задач

№ 305-314

 

 

34

 

Контрольна робота

 

 

 

35

 

Аналіз контрольної роботи.

 

 

Тема

 

Одиниці вимірювання величин

 

36

 

Одиниці вимірювання довжини. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Визначення відстаней на карті

№ 315-326

 

 

37

 

Одиниці вимірювання маси. Перетворення одиниць вимірювання маси. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення

№ 327-337

 

 

38

 

Заміна одних одиниць вимірювання величин іншими. Розв’язування задач на дві дії та складання обернених задач

№338-349

 

 

39

 

Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення

Табель-календар

№ 350-361

№ 362-373

 

 

 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

 

40

 

Дія додавання. Закони додавання. Табличне і позатабличне додавання

№ 374-381 

 

 

41

 

Дія віднімання. Властивості дії віднімання та їх використання для обчислень

№ 382-389

 

 

42

 

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь і задач

№ 390-396

 

 

43

 

Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка

№ 397-404

 

 

44

 

Перевірка додавання відніманням. Розв’язування рівнянь. Розширені задачі на знаходження третього доданка

№ 405-411

 

 

45

 

Знаходження різниці, якщо зменшуване містить кілька нулів. Додавання кількох доданків. Задачі на обчислення периметра трикутника

№ 412-420

 

 

46

 

Контрольна робота

 

 

 

47

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

48

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Задачі з буквеними даними

№ 421-430

 

Тема

 

Додавання і віднімання іменованих чисел

 

49

 

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини і маси. Задачі на зведення до одиниці

№ 431-438

 

 

50

 

Круглі числа. Складання виразів за задачами з буквеними даними. Периметр прямокутної ділянки

№ 439-447

 

 

51

 

Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач

№ 448-454

 

 

52

53

 

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач на визначення тривалості подій

 Розв’язування рівнянь

№ 455-462

№463-472

 

 

54

 

Спосіб округлення чисел при додаванні та відніманні. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого множника. Побудова кола, поділ його на частини

№ 473-481

 

 

55

 

Співвідношення між величинами. Діаграма. Побудова лінійної або стовпчастої діаграми. Розв’язування задач

№ 482-489

 

 

 

Швидкість. Час. Відстань

 

56

 

Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху

№ 490-499

 

 

57

 

Контрольна робота

 

 

 

58

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

59

 

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№ 500-509

 

 

60

 

Задачі на знаходження часу за відомими відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами

№ 510-519

 

 

61

 

Просторові фігури, їх назви. Прості й складені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами

№ 520-530

 

 

62

 

Узагальнення й систематизація знань за І семестр

 

 

Тема

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
9 червня
Переглядів
279
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку