Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування з математики для 4 класу ІІ семестр

Про матеріал

Планування розроблено за підручником : М.В.Богданович , Г.П.Лишенко .

Математика : Підруч.для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2015

Перегляд файлу

Математика

Підручник « Математика 4 клас » М.В.Богданович  , Г.П.Лишенко

Видавництво : Київ, видавничий дім « Освіта », 2015

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

 

№ уроку

Скориг.№ уроку

Дата

Скориг.дата

Тема уроку

 

 

 

 

Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

 

62

 

 

 

Дія множення. Закони множення

63

 

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач на рух. Самостійна робота

64

 

 

 

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв'язування задач з двома буквеними даними

65

 

 

 

Множення чисел, які закінчуються нулями

66

 

 

 

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу                                    

67

 

 

 

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

68

 

 

 

Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу

69

 

 

 

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

70

 

 

 

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі

71

 

 

 

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задач на знаходження площі прямокутника

72

 

 

 

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Ділення іменованих чисел

73

 

 

 

Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

74

 

 

 

Контрольна робота № 5

75

 

 

 

Аналіз контрольної роботи .Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі

76

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів

77

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

78

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

79

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина

80

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці        

81

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

82

 

 

 

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

83

 

 

 

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів

84

 

 

 

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

85

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух.

86

 

 

 

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота                           

87

 

 

 

Контрольна робота № 6

88

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею.

 

 

 

 

Дроби. Множення і діленнябагатоцифрових чисел, щозакінчуються нулями

 

89

 

 

 

Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин

90

 

 

 

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

91

 

 

 

Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа                                       

92

 

 

 

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів

93

 

 

 

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв'язування задач. Самостійна робота

94

 

 

 

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток

95

 

 

 

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходження числа за його дробом

96

 

 

 

Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень №7

97

 

 

 

Аналіз  контрольної роботи .Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язування яких вимагає знаходження дробу від числа

98

 

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

99

 

 

 

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа

100

 

 

 

Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення

101

 

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

102

 

 

 

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення                     

103

 

 

 

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

104

 

 

 

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею.Задачі на пропорційне діленняРівняння

105

 

 

 

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій

106

 

 

 

Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух

107

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота

108

 

 

 

Контрольна робота №8

109

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв'язування задач

 

 

 

 

Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрове число

 

110

 

 

 

Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями

111

 

 

 

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом                                   

112

 

 

 

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями

113

 

 

 

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями

114

 

 

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями

115

 

 

 

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії

116

 

 

 

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403. Задачі на рух і знаходження площі

117

 

 

 

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове

118

 

 

 

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього, арифметичного (ознайомлення)

119

 

 

 

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння

120

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

121

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. За-дачі на знаходження середнього арифметичного

122

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв'язування задач

123

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв'язування задач

124

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць

125

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв'язування задач

126

 

 

 

Підсумковаконтрольна робота. Державна підсумкова атестація

127

 

 

 

Аналіз контрольної роботи .Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби

128

 

 

 

Сумісні дії з багатоцифровими числами Задачі на спільну роботу. Рівняння

 

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу

129

 

 

 

Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій  системі числення.   Порівняння чисел. Величини. Метрична система мір

130

 

 

 

Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій  системі числення.   Порівняння чисел. Величини. Метрична система мір

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сєрокурова Любов Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
5 січня 2018
Переглядів
2396
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку