Календарно-тематичне планування з математики для 4 класу (за підручником М.В.Богданович, Г.П.Лишенко).

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з математики для 4 класу (за підручником М.В.Богданович, Г.П.Лишенко).

Календарно-тематичне планування укладено відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Видавничий дім «Освіта», Київ, 2016р.

Підручник. Математика: підр. для 4 кл загальноосвітн. навч. закл. / М.В.Богданович, Г.П.Лишенко . – К.: Генеза, 2016. – 176с. : іл.

Перегляд файлу

 

 

 

136 годин (4 години на тиждень)

http://www.yrok.net.ua/_ld/46/91951612.png

Програма.

Календарно-тематичне планування  укладено відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016  №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Видавничий дім «Освіта», Київ,  2016р.

Підручник. Математика:  підр. для 4 кл загальноосвітн. навч. закл. / М.В.Богданович, Г.П.Лишенко . – К.: Генеза,  2016. – 176с. : іл.

 

 

 

 

Математика

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 4 класі  з математики

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

 

Підсумкова тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми/тем (2-4 кл.) і в кінці навчального року (1 кл., 4 кл.). Протягом навчального року проводять 8 тематичних контрольних робіт, одна з яких з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що складається з завдань на обчислення, розв’язання задачі, рівняння, завдань з іменованими числами та геометричного матеріалу; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.

Залежно від теми, контингенту класу вчитель може обирати або комбіновану або тестову контрольну роботу. Загальна кількість перевірок за семестр від вибору кількості комбінованих та тестових робіт не змінюється. При цьому протягом навчального року комбінованих робіт має бути не менше Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті.

 

 

 

 

Календарне планування

з/п

Дата

 

Тема уроку

№№ в підручнику

Примітка

Домашнє завдання

Повторення матеріалу 3-го класу.

Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000

1

 

Нумерація трицифрових чисел. Табличне мно­ження.

1-10

 

 

2

 

Нумерація трицифрових чисел Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів.

11-21

 

 

3

 

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання й обчислення вира­зів. Складання і розв’язування задач за коротким записом.

22-31

 

 

4

 

Множення і ділен­ня з числами 1 і 0. Множення і ділен­ня суми на число та ділення числа на добуток. Розв’язування задачі двома способами.

32-41

 

 

5

 

Письмове множення на одноцифрове число. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків.

42-51

 

 

6

 

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці.

52-61

 

 

7

 

Письмове ділення на одноцифрове число. Знаходження частини числа. Задачі на знаходження частини числа .

62-70

 

 

8

 

 Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням.

71-81

 

 

9

 

Множення й ділення на 10, 100. Задачі, що містять  знаходження частини числа або числа  за його частиною .

82-91

 

 

10

 

Множення числа на добуток. Письмове множення на двоцифрове число. Складання і розв’язування задач.

92-101

 

 

11

 

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв’язування задач складанням виразу.

102-111

 

 

12

 

Письмове множення на двоцифрове число. Ділення з остачею. Розв’язування задач.

112-119

 

 

13

 

Ділення числа на добуток. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь і задач.

120-129

 

 

14

 

Письмове    ділення    на    двоцифрове    число. Складені  задачі з різницевим і кратним порівнянням чисел.

130-138

 

 

15

 

   Ділення    на   одноцифрове і  двоцифрове    число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа.

139-145

 

 

16

 

Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв'язування рів­нянь і задач. Многокутник, прямокутник, квадрат.

146-154

 

 

17

 

Контрольна робота № 1 .                 

                                        Тем.бал

С.2-3

 

 

Нумерація багатоцифрових чисел

Чотирицифрові числа

18

 

Аналіз контрольної роботи. Утворення, читан­ня і запис чотирицифрових чисел в межах 2000. Розв'язування задач .

155-166

 

 

19

 

Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2000. Лічба тисячами до 10000. Розв’язування задач

167-175

 

 

20

 

Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Кут

176-184

 

 

21

 

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків. Розв’язування задач двома способами.

185-193

 

 

22

 

Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числах. Круг і коло. Побудова кола. Задачі з буквеними даними.

194-205

 

 

П’ятицифрові числа

23

 

Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівності. Складання і розв’язування задач.

206-216

 

 

24

 

Читання і записування  чисел у межах 20000. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 100000. Письмове віднімання  трицифрових чисел. Обчислення периметра трикутника.

217-225

 

 

25

 

Читання і записування п’ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання і віднімання трьох компонентів.

226-235

 

 

26

 

Порівняння багатоцифрових чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач.

236-245

 

 

27

 

Контрольна робота № 2 .

                                                            Тем.бал

С.6-7

 

 

Шестицифрові числа

28

 

Аналіз контрольної роботи. Нумерація шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмо­вого ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач.

246-256

 

 

29

 

Читання і записування чисел у межах

200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Перетворення іменованих чисел.

257-266

 

 

30

 

Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Визначення числа тисяч у числі. Порівняння багатоцифрових чисел.

267-274

 

 

31

 

Клас. Таблиці розрядів і класів. Склад числа за розрядами і за класами. Лічба розрядними одиницями. Розв’язування задач.

275-282

 

 

32

 

Читання і записування шестицифрових чисел. Множен­ня і ділення на 10,100, 1000. Розв’язування складених задач.

283-293

 

 

33

 

Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення.

294-304

 

 

34

 

Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10,100,1000 разів. Розв’язування рівнянь і задач.

305-314

 

 

Одиниці вимірювання величини

35

 

Одиниці вимірювання довжини. Перетворення  одиниць вимірювання  довжини. Визначення відстаней на карті.

315-326

 

 

36

 

Одиниці вимірювання маси. Перетворення  оди­ниць вимірювання маси. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення

327-337

 

 

37

 

Заміна одних одиниць вимірювання величин іншими. Розв’язування задач на дві дії та складання обернених задач.

338-349

 

 

38

 

Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення.

350-361

 

 

39

 

Табель-календар. Визначення тривалості подій за календарем. Перетворення одиниць вимірювання часу. Розв’язування задач на час.

362-373

 

 

40

 

Контрольна робота №3 

                                                          Тем.бал

С.10-12

 

 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

41

 

Аналіз контрольної роботи.Дія додавання. Закони додавання. Табличне й поза табличне додавання.

374-381

 

 

42

 

Дія віднімання. Властивості дії віднімання та їх використання для обчислень

382-389

 

 

43

 

Додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел: 56 789 + 1, 56 789 1, 50 000 + 400 + 50 + 9, 6789 6000, 6789 700, 6789– 80, 6789 9, 6789 789. Розв’язування задач

390-396

 

 

44

 

Перевірка додавання відніманням. Складені за­дачі на знаходження невідомого доданка

397-404

 

 

45

 

Перевірка додавання відніманням. Розв’язування рівнянь. Розширені задачі на знаходження третього доданка.

405-411

 

 

46

 

Знаходження різниці, якщо зменшуване містить кілька нулів. Додавання кількох доданків. Задачі на обчислення периметра трикутника

412-420

 

 

47

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії пер­шого ступеня. Задачі з буквеними даними

421-430

 

 

48

 

Додавання і віднімання іменованих чисел, вира­жених в одиницях вимірювання довжини і маси. Задачі на зведення до одиниці

431-438

 

 

49

 

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Складання виразів за задачами з буквеними даними

439-447

 

 

50

 

Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач

448-454

 

 

51

 

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач на визначення тривалості подій

455-462

 

 

52

 

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач на визначення часу. Розв'язування рівнянь

463-472

 

 

53

 

Спосіб округлення чисел при додаван­ні й відніманні. Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число:

50 000 : 5, 8000 : 4, 3600 : 3, 64 000 : 4. Читання і запис числових виразів. Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант).

Побудова кола, поділ його на частини.

473-481

 

 

54

 

Ділення на двоцифрове число 6400 : 16. Ділення круглого числа на кругле 8000 : 400, 8400 : 400. Співвідношення між величинами. Діаграма. Побудова лінійної або стовпчастої діаграми. Розв'язування задач.

482-489

 

 

55

 

Контрольна робота №4

                                                          Тем.бал

С.14-16

 

 

Швидкість

56

 

Аналіз контрольної роботи. Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху.

490-499

 

 

57

 

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і ча­сом. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

500-509

 

 

58

 

Задачі на знаходження часу за відомими  відстанню і швид­кістю. Дії з іменованими числами

510-519

 

 

59

 

Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куб, куля. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами.

520-530

 

 

60

 

Дія множення. Закони множення та їх застосування. Розв’язування задач на рух

531-540

 

 

з/п

Дата

Тема уроку

№№ в підручнику

Примітка

Домашнє завдання

61

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач .

541-549

 

 

62

 

Множення у випадку кількох нулів у першому множнику. Письмове множення чисел, які містять нуль у середині запису (5608 · 4, 56 008 · 4). Розв'язування задач із двома буквеними даними.

550-557

 

 

63

 

Множення багатоцифрових чисел, які закінчуються нулями (67000 ·7). Задачі на спільну роботу.

558-566

 

 

64

 

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня  . Задачі на спільну роботу.      Cеместрова

567-575

 

 

Площа фігури. Одиниці вимірювання площі.

65

 

Площа фігури. Ква­дратний сантиметр. Задачі на спільну роботу.

576-582

 

 

66

 

Правило обчислення площі прямокутника та його застосування. Знаходження  значень виразів на сумісні дії. Зада­чі, аналогічні до задач на спільну роботу.

583-592

 

 

67

 

Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника.

593-601

 

 

68

 

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включа­ють дії над величинами, вираженими одиницями площі.

602-608

 

 

69

 

Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв’язування задач.

609-616

 

 

70

 

Знаходження довжини сторони прямокут-ника за даною площею та відомою стороною. Дії з іменованими числами.

617-624

 

 

71

 

Обчислення площі фігур за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Складання й обчислення виразів.

625-633

 

 

Ділення на одноцифрове число

72

 

Дія ділення. Властивості частки. Задачі,що розв’язуються дією ділення

634-644

 

 

73

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа (загальний випадок) . Ускладнені задачі на зведення до одиниці

645-654

 

 

74

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії  з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці

655-662

 

 

75

 

Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь. Ускладнені зада­чі на зведення до одиниці

663-671

 

 

76

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, якщо частка містить всередині нуль. Розв’язування задач.

681-687

 

 

77

 

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. Розв’язування задач.

688-696

 

 

78

 

Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач.

697-705

 

 

79

 

Ділення складеного  іменованого числа на просте іменоване число. Розв’язування задач.

706-714

 

 

80

 

Повторення порядку виконання арифметичних дій. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.

715-722

 

 

81

 

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух.

723-731

 

 

82

 

Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на зустрічний рух.

732-740

 

 

83

 

Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу.

741-750

 

 

85

 

Контрольна робота № 5           Тем.бал

22-23

 

 

Дроби

86

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про частини. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин.

751-759

 

 

87

 

Поняття «дріб». Чисель­ник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа.

760-769

 

 

88

 

Читання і запис дробу. Знаходження дробу від числа. Задачі на знахо­дження дробу від числа.                                       

770-776

 

 

89

 

Дроби, які дорівнюють одиниці. Побудова відрізків. Задачі на знахо­дження дробу від числа.                                       

788-796

 

 

90

 

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеню.

797-805

 

 

Множення на розрядні числа

91

 

Повторення переставно­го та сполучного законів множення. Зображен­ня круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000.

806-813

 

 

92

 

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач.

814-822

 

 

93

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення.

823-830

 

 

94

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

831-838

 

 

95

 

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Множення на круглі числа: 1290 · 70.

Задачі на пропорційне ділення

839-848

 

 

96

 

Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь та нерівностей

849-857

 

 

Ділення на розрядні числа

97

 

Повторення  ділення з остачею. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.         

858-866

 

 

98

 

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь і задач

867-875

 

 

99

 

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня.                           

876-884

 

 

100

 

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня.                           

885-892

 

 

101

 

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух

893-901

 

 

102

 

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні (у частці нулі всередині і вкінці). Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними.

902-910

 

 

103

 

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа 8000 : 400, 8400:400. Ділення іменованих чисел. Розв'язування задач

911-920

 

 

104

 

Контрольна робота №6        Тем.бал.                       

С.26-28

 

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

Множення на двоцифрове число

105

 

Аналіз контрольної роботи. Письмове  множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Зада­чі на знаходження числа за двома різницями

921-927

 

 

106

 

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження числа за двома різницями.

928-934

 

 

107

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

935-941

 

 

108

 

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові чи­сла. Розв’язування і порівняння задач

942-949

 

 

109

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. За­дачі на знаходження числа за двома різницями

950-958

 

 

110

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифро­ві. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух

959-967

 

 

111

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифро­ві. Задачі на рух і на знаходження площі

968-976

 

 

Ділення на двоцифрове число

112

 

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові без остачі та  з оста­чею. Задачі на знаходження середнього арифметичного

977-986

 

 

113

 

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо часта двоцифрова. За­дачі на знаходження середнього арифметичного.

987-995

 

 

114

 

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного

996-1003

 

 

115

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). За­дачі на знаходження середнього арифметичного

1004-1012

 

 

116

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв'язування задач

1013-1019

 

 

117

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. За­дачі на знаходження середнього арифметичного

1020-1027

 

 

118

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі (45066:74). Задачі на зведення до одиниці

1028-1035

 

 

119

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові ,якщо частка містить нулі в кінці (304500:75). Задачі з буквеними даними

1036-1042

 

 

120

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу

1043-1050

 

 

121

 

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв’язування задач.

1051-1058

 

 

122

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь . Задачі на спільну роботу.

1059-1066

 

 

123

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення  іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці.

1067-1075

 

 

124

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь.

1076-1084

 

 

125

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух

1085-1092

 

 

126

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа. Складання і розв’язування задач.

1093-1100

 

 

127

 

Контрольна робота №7 

                                                      Тем.бал

С.30-32

 

 

Повторення вивченого матеріалу

128

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

1104-1114

 

 

129

 

Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел.

С.

172

 

 

130

 

Величини. Метрична система мір

С.

172-174

 

 

131

 

Контрольна робота ДПА

 

 

 

132

 

Аналіз контрольної роботи .Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці.

С.

174-175

 

 

133

 

Множення. Закони множення

С.

175

 

 

134

 

Ділення. Властивості частки

С.

176

 

 

135

 

Повторення матеріалу та узагальнення матема­тичних знань учнів

 

 

 

136

 

Підсумковий урок за рік Повторення матеріалу та узагальнення матема­тичних знань учнів. Тем.бал. Семестрова. Річна

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.4
Оригінальність викладу
4.4
Відповідність темі
4.4
Загальна:
4.4
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Шиш Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Попович Елена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бугайова Світлана Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Безцінна Вікторія Володимирівна
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 5. Маслій Валентина
  Чудова робота. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Глушко Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Гриценко Оксана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
33919
Оцінка розробки
4.4 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку