Календарно-тематичне планування з математики за підручником Н.Листопад 3 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків математики для учнів 3 класу НУШ. За підручником Наталії Листопад.
Перегляд файлу

Календарне планування за підручником Н.Листопад

Математика

Тема уроку

Дата

Дата

 

Додавання і віднімання у межах 1000

Усне додавання і віднімання

 

 

75

Повторення нумерації трицифрових чисел. Сума розрядних доданків трицифрових чисел. Додавання і віднімання сотень. Визначення вартості покупки. Повторення одиниць довжини. (1-11)

11.01

 

76

Визначення загальної кількості десятків у трицифровому числі. Додавання та віднімання виду 50+70, 120-70. Поняття «обернена задача». Складання обернених задач (12-24)

12.01

 

77

Повторення переставної властивості додавання. Додавання круглих чисел виду 630+240, 630+200, 630+20. Перетворення іменованих чисел (міри довжини) (25-36)

13.01

 

78

Різні способи обчислення суми 630+120. Складання та розв’язування обернених задач (міри вартості)(37-46)

14.01

 

79

Закріплення різних способів усного додавання типу 630+120. Робота над оберненими задачами. Перетворення іменованих чисел

15.01

 

80

Віднімання круглих чисел виду 960-420, 960-400, 960-40. Розв`язування рівнянь. Складання та розв’язування задач за блок-схемами. Перетворення іменованих чисел (міри довжини) (47-58)

18.01

 

81

Різні способи обчислення різниці970-230.Перевірка розв’язання рівнянь. Робота над задачами за поданими блок-схемами (59-66)

19.01

 

82

Перевірка додавання відніманням.  Додавання виду 450+50. Виконання дій з іменованими числами. Складання і розв’язування задач (67-78)

20.01

 

83

Віднімання виду 400-80. Порівняння виразу і числа, двох виразів. Дії з іменованими числами. Робота над задачами на знаходження невідомого доданка суми трьох доданків(79-89)

21.01

 

84

Закріплення різних видів віднімання без переходу через розряд. Розв`язування задач та виразів з іменованими числами, виразів зі змінною

 

 

 

22.01

 

85

Додавання трицифрових круглих чисел з переходом через розряд (260+370). Різні способи знаходження суми чисел 260+370. Порівняння іменованих чисел. Ознайомлення із задачею на знаходження трьох чисел за трьома сумами (90-101)

25.01

 

86

Різні способи обчислення різниці чисел виду 540-90. Розв`язування рівнянь. Ознайомлення з двома способами розв’язання задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами (102-110)

26.01

 

87

Різні способи обчислення різниці чисел виду 730-290. Ознайомлення з поняттями «радіус кола», «діаметр кола». Робота над задачами (111-121)

27.01

 

88

Закріплення різних способів віднімання круглих чисел у межах 1000. Визначення радіуса кола. Обчислення значення діаметра кола. Творча робота над задачами

28.01

 

89

Ознайомлення зі способом визначення правильності обчислень складанням порівняння. Робота над задачами. Креслення кола із заданим радіусом. Обчислення діаметра кола (122-130)

29.01

 

90

Закріплення вивчених способів усних обчислень. Обчислення значень виразів зі змінною. Розв’язування задач зі змінною. Перевірка правильності розв’язання рівнянь. Геометричні завдання (131-141)

01.02

 

91

Закріплення. Розв`язування задач. Креслення кола. Визначення радіуса та діаметра кола

02.02

 

92

Діагностична робота «Усне додавання і віднімання в межах 1000»

03.02

 

93

Аналіз діагностичної роботи. Корекція знань

04.02

 

 

Письмове додавання і віднімання

 

 

94

Робота з розрядною таблицею. Ознайомлення  з письмовим додаванням трицифрових чисел без переходу через розряд. Робота над задачами е непрямим збільшенням числа. Розв`язування рівнянь (142-152)

05.02

 

95

Робота з розрядною таблицею. Ознайомлення з письмовим відніманням трицифрових чисел без переходу через розряд. Повторення усних способів обчислення суми та різниці трицифрових і круглих чисел. Робота над задачею (153-162)

 

 

 

08.02

 

96

Письмове додавання та  віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Два способи перевірки результату віднімання: додавання та віднімання. Складання рівняння за твердженням. Розв`язування задач на знаходження трьох чисел за трьома сумами (163-172)

09.02

 

97

Ознайомлення з письмовим додаванням трицифрових чисел з переходом через розряд. Робота над задачами (173-182)

10.02

 

98

Обчислення суми трьох доданків письмовим способом. Розв`язування задач (183-191)

11.02

 

99

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (ускладнене). Арифметичні дії з іменованими числами. Визначення часу за годинником. Визначення тривалості робочого дня (192-202)

12.02

 

100

Робота над рівняннями та нерівностями зі змінною. Розв`язування нерівностей способом добору. Робота над задачами. Задачі на визначення часу (203-212)

15.02

 

101

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (ускладнене). Перевірка додавання відніманням. Розв`язування задач. Обчислення значень рівнянь (213-222)

16.02

 

102

Закріплення письмового додавання та віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Робота над задачами різних типів. Розв`язування на  визначення тривалості події (223-231)

17.02

 

103

Письмове віднімання від круглого числа або виду 705-238. Складання виразів та обчислення їх значення. Розв`язування задач (232-240)

18.02

 

104

Закріплення письмового додавання та віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання виразів за твердженням. Обчислення значення виразу зі змінною. Робота з таблицею відстаней між містами України. Розв`язування задач (241-250)

19.02

 

105

Закріплення письмового додавання та віднімання трицифрових чисел. Обчислення значення виразу зі змінною та нерівності зі змінною. Розв`язування задач різних типів

22.02

 

106

Діагностична робота «Письмове додавання і віднімання в межах 1000»

23.02

 

107

Аналіз діагностичної роботи. Корекція знань

24.02

 

 

Множення і ділення в межах 1000

 

 

108

Повторення множення на 10 та 100. Обчислення сум та різниць письмовим способом. Розв`язування задач (251-262)

25.02

 

109

Складання виразів за таблицею, обчислення їх значення. Правило множення на 10 та 100. Правило ділення числа на 10 та 100. Співвідношення мір довжини. Розв`язування рівнянь та задач  (263-276)

26.02

 

110

Ділення виду 50:5, 500:5. Обчислення значень виразів. Ділення іменованих чисел. Розв`язування задач (277-285)

01.03

 

111

Множення виду 20*3, 200*3. Різні способи обчислення значення  добутку чисел 2*50. Дослідження таблиці множення одноцифрових чисел на круглі. Робота над задачами із зайвими даними (286-297)

02.03

 

112

Ділення виду 60:3, 60:3. Обчислення значень виразів. Повторення про порядок дій у виразах різного ступеня. Робота над задачами (298-309)

03.03

 

113

Повторення про взаємозалежність множення та ділення. Ділення виду 60:30, 600:300. Запис виразів та обчислення їх значення. Порівняння та розв’язування задач (310-318)

04.03

 

114

Правило ділення числа на добуток. Обчислення частки способом послідовного ділення. Творча робота над задачами (319-329)

05.03

 

115

Два способи обчислення частки 800:200 (спосіб послідовного ділення, спосіб добору).Творча робота над задачею. Розв’язування обернених задач (330-339)

09.03

 

116

Правило множення суми на число. Складання задач за таблицями. Розв`язування обернених задач. Робота з діаграмами. Складання діаграм (340-351)

10.03

 

117

Повторення двох способів знаходження добутків. Множення виду 15*3. Розв`язування рівнянь та задач. Робота з діаграмами (352-362)

11.03

 

118

Складання виразів на знаходження суми за таблицею. Правило множення числа на суму. Обчислення значень виразу зі змінною. Порядок дій у виразах. Розв`язування задач (363-372)

 

12.03

 

119

Складання виразів на знаходження різниці за таблицею. Множення виду 4*16. Перевірка рівнянь. Обчислення значень виразів із двома змінними. Складання обернених задач за таблицею з відношеннями «ціна, кількість, вартість» (373-383)

15.03

 

120

Складання виразів на знаходження добутку за таблицею. Порівняння виразів. Порядок дій у виразах з арифметичними діями різного ступеня. Розв`язування задач з відношеннями «ціна, кількість, вартість». Ознайомлення з задачею на пропорційне ділення.(384-392)

16.03

 

121

Розв`язування задач з відношеннями «ціна, кількість, вартість»

17.03

 

122

Діагностична робота «Множення і ділення в межах тисячі»

18.03

 

123

Аналіз діагностичної роботи. Корекція знань

19.03

 

124

Повторення та закріплення вивченого. Логічні задачі

29.03

 

125

Обчислення значень виразів. Робота над задачами. Складання виразів для розв’язання задачі 393-400

30.03

 

126

Два способи розв’язування задачі складанням виразу. Правило ділення суми на число (розподільний закон). Відновлення рівностей. Обчислення значень виразів, застосовуючи правила порядку дій (401-409)

31.03

 

127

Ділення виду 36:3. Розв`язування задач двома способами. Складання задач за схемами (410-419)

01.04

 

128

Складання виразів на знаходження частки за таблицею. Визначення двох способів ділення суми на число. Робота над задачами. Тривалість місяців: «правило кісточок». Робота з календарем (420-431)

02.04

 

129

Ділення виду 42:3. Обчислення значень виразів зі змінною. Розв’язування задач (432-443)

05.04

 

130

Закріплення вивчених видів ділення. Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного. Творча робота над задачею (444-453)

06.04

 

131

Два способи обчислення виду 64:4. Розв`язування рівнянь. Робота над задачею на знаходження четвертого пропорційного. Робота з календарем (454-463)

 

 

 

 

07.04

 

132

Складання виразів на знаходження частки за таблицею. Обчислення частки способом послідовного ділення та способом дробу. Перевірка ділення множенням. Робота над задачею на знаходження четвертого пропорційного (ускладнена) (464-473)

08.04

 

133

Ділення виду 36:12 способом послідовного ділення або способом добору. Розв`язування рівнянь та задач. Розв`язування нерівностей зі змінною способом добору (474-483)

09.04

 

134

Закріплення розв’язування нерівностей зі змінною способом добору. Робота над задачами на знаходження четвертого пропорційного

12.04

 

135

Ділення дво- і трицифрових  чисел способом добору. Розв`язування рівнянь. Робота над задачами (484-494)

13.04

 

136

Ділення з остачею. Розв`язування задач. Робота з таблицями (495-504)

14.04

 

137

Ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Розв`язування задач. Робота з таблицями (505-514)

15.04

 

138

Закріплення ділення з остачею. Розв’язування задач

16.04

 

139

Парні числа. Перевірка ділення з остачею. Розв`язування задач. Робота з таблицями (515-523)

19.04

 

140

Перевірка ділення з остачею (закріплення). Розв`язування задач.

20.04

 

141

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Робота з нерівностями зі змінною. Робот з діаграмами (524-533)

21.04

 

142

Ділення з остачею. Повторення способів ділення трицифрових чисел на двоцифрове. Творча робота над задачами. Складання діаграм

22.04

 

143

Діагностична робота «Множення і ділення в межах 1000»

23.04

 

 

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

 

 

144

Повторення нумерації трицифрових чисел. Додавання та віднімання трицифрових чисел на основі розрядного складу чисел (534-542)

26.04

 

145

Письмове віднімання трицифрового числа від круглого. Розв`язування задач. Робота над задачею з буквеними даними (543-552)

 

 

27.04

 

146

Письмове віднімання трицифрового числа від круглого. Розв’язування задач. Робота над задачею з буквеними даними (553-559)

28.04

 

147

Ознайомлення з письмовим способом множення чисел. Алгоритм письмового множення з переходом через розряд. Запис та обчислення виразів. Повторення мір часу (560-573)

29.04

 

148

Закріплення письмового множення дво- та трицифрових чисел на одноцифрове. Робота над задачами. Обчислення значень виразів

30.04

 

149

Письмове множення на число з нулем в розряді десятків (102*7). Розв`язування рівнянь. Робота над задачами з буквеними даними (574-585)

05.05

 

150

Письмове множення на розрядне число. Робота з нерівностями зі змінною. Розв`язування задач (586-596)

06.05

 

151

Ділення з остачею. Задачі ділення з остачею. Визначення часу за годинником. Задачі на час. Перетворення мір часу (597-609)

07.05

 

152

Ознайомлення з письмовим способом ділення. Письмове ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Поняття «неповне ділене». Розв’язування рівнянь та задач (610-619)

11.05

 

153

Загальна кількість сотень, десятків, одиниць. Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Розв`язування рівнянь та задач (620-630)

12.05

 

154

Закріплення письмового ділення трицифрового числа на одноцифрове. Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь та задач

13.05

 

155

Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове, коли у частці отримуємо двоцифрове число. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач. Обчислення периметра прямокутника (631-641)

14.05

 

156

Закріплення ділення трицифрового число на одноцифрове з часткою – двоцифровим числом. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач

17.05

 

157

Повторення письмового способу додавання та віднімання трицифрових чисел. Розв’язування рівнянь та задач. Робота з мірами часу. Визначення тривалості подій (642-650)

 

18.05

 

158

Розв’язування  та порівняння задач. Визначення істинності нерівностей. Запис та обчислення значень виразів (651-658)

19.05

 

159

Множення та ділення іменованих чисел. Розв’язування задач з використанням таблиць. Визначення істинності нерівностей зі змінною (659-667)

20.05

 

160

Повторення письмового способу додавання та віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач різних типів. Робота з календарем (668-675)

21.05

 

161

Повторення усних та письмових способів виконання арифметичних дій у межах 1000. Розв’язування задач різних типів

24.05

 

162

Діагностична робота

25.05

 

163

Аналіз діагностичної роботи. Корекція знань

26.05

 

164

повторення

27.05

 

165

Підсумковий урок за рік

28.05

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
НУШ
Додано
17 січня
Переглядів
495
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку