Календарно-тематичне планування з образотворчого мистецтва 5, 6 і 7 класи

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з образотворчого мистецтва 5, 6 і 7 класи. Календарно-тематичне планування складено згідно навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Образотворче мистецтво 5-7 класи» (Бєлкіна Е. В., Поліщук А. А. та інші)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування складено згідно навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Образотворче мистецтво 5-7 класи» (Бєлкіна Е. В., Поліщук А. А. та інші)

 

5 клас. Художній образ

 

35 годин (1 година на тиждень, 4 години – резервний час)

 

№ п.п

Дата

К-ть год.

 

Зміст навчального матеріалу

 

 

Зміни

Розділ І. Мова образотворчого мистецтва

14 годин

Тема 1. Асоціативно-образна мова (6 годин)

1.

 

1

Поняття про походження образотворчого мистецтва, його види та жанри.

 

2.

 

1

Вміння спостерігати за природою. Поняття об’єкта як окремої частини природи.

 

3.

 

1

Передача плановості за допомогою лінії.

 

4.

 

1

Природні форми та явища у певному емоційному стані.

 

5.

 

1

Предметне та безпредметне (абстрактне) мистецтво.

 

6.

 

1

Кольорові асоціації.

 

Тема 2. Асоціативно-образна форма (8 годин)

7.

 

1

Живопис. Кольори у живопису. Передача на площині вечірнього стану природи.

 

8.

 

1

Засоби живопису. Ахроматичний і хроматичний кольори.

 

9.

 

1

Графіка. Її засоби. Ритм ліній та плям.

 

10.

 

1

Різний характер ліній. Площинні та об’ємні форми мистецтва.

 

11.

 

1

Асоціативність різних художніх технік. Монотипія.

 

12.

 

1

Організація зображення в композиції. Головне і другорядне в композиції. Симетрія. Асиметрія. Рівновага. Ритм.

 

13.

 

1

Скульптура. Об’єм, пластика форми, фактура форми (рельєф, кругла скульптура).

 

14.

 

1

Асоціативність декору і зв'язок з формою (візерунок, фактура, пластика форм). Композиція «Новорічне свято».

 

Розділ ІІ. Природні форми та образи у мистецтві

17 годин

Тема 1. Природні форми та явища (8 годин)

15.

 

1

Природні форми у певному емоційному стані (спокою та русі).

 

16.

 

1

Різноманітність природних форм, контрасти форм, їх пропорції, розташування та взаємозв’язок  частин.

 

17.

 

1

Гармонійне існування природних форм та їх пристосування до середовища.

 

18.

 

1

Пропорції різних природних форм. Силует.

 

19.

 

1

Будова різних природних форм. Реалістичні, казкові та фантастичні образи.

 

20.

 

1

Зміни природних явищ, кольорове розмаїття навколишнього середовища.

 

21.

 

1

Зображення природних форм в статиці та динаміці (з натури, з уяви, з пам’яті).

 

22.

 

1

Кольорова гама різних форм. Контраст. Нюанс.

 

Тема 2. Художні образи та композиція (9 годин)

23.

 

1

Створення художніх образів на основі природних форм.

 

24.

 

1

Зображення природних форм і явищ у різних видах мистецтва.

 

25.

 

1

Специфіка образів пейзажного жанру, анімації, книжкової графіки.

 

26.

 

1

Візерунок, фактура, текстура природних форм і предметів (зв'язок з характером форми).

 

27.

 

1

Створення образів на основі вивчення природних форм і явищ, використовуючи різні художні засоби ДПМ, скульптури, графіки, живопису тощо.

 

28.

 

1

Декоративна, книжкова, сюжетна композиції.

 

29.

 

1

Пейзажний жанр. Освоєння глибини (плановості) простору.

 

30.

 

1

Декоративна композиція. Організація елементів композиції в колі, квадраті, прямокутнику.

 

31.

 

1

Сюжетна композиція, ілюстрація, анімація. Образна інтерпретація казкового, літературного героя.

 

32.

 

1

Узагальнення тем.

 

33.

 

1

Узагальнення тем.

 

34- 35

 

2

Тематична композиція по вивченому матеріалу в 5 класі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 клас. Духовний та предметний світ людини

 

35 годин (1 година на тиждень, 4 години – резервний час)

 

№ п.п

Дата

К-ть год.

 

Зміст навчального матеріалу

 

 

Зміни

Розділ І. Форма в образотворчому мистецтві

14 годин

Тема 1. Форма (площина, конструкція, об’єм) (8 годин)

1.

 

1

Види форм: реалістичні і декоративні; їх специфіка.

 

2.

 

1

Вплив світла на зміну кольорів у природному середовищі.

 

3.

 

1

Зображення геометричної форми та спрощення форми предметів до геометричної подібності.

 

4.

 

1

Лінійна перспектива. Її види.

 

5.

 

1

Виразні засоби для виявлення форми конструкції.

 

6.

 

1

Специфіка реалістичного і декоративного вирішення. Натюрморт.

 

7.

 

1

Засоби живопису виявлення об’єму форм, матеріалу предметів.

 

8.

 

1

Розгортки елементарних геометричних об’ємних предметів.

 

Тема 2. Світлотінь (6 годин)

9.

 

1

Локальний колір і форма у вирішенні натюрморту та декоративній композиції. Колорит. Холодна і тепла гами. Колірна гармонія.

 

10.

 

1

Вплив світла на колір у пейзажному живопису.

 

11.

 

1

Графічні засоби виявлення об’ємної форми, фактури, матеріалу предметів (лінія, штрих, світлотінь, падаюча тінь).

 

12.

 

1

Виявлення зумовленого кольору куба (білий куб в різному кольоровому оточенні).

 

13.

 

1

Взаємозв’язок кольору і світла, кольору і форми. Роль світла і тіні у рельєфі.

 

14.

 

1

Засоби живопису виявлення об’єму форм, матеріалу предметів, настрою. Створення об’ємних карнавальних масок.

 

Розділ ІІ. Взаємозв’язок форми й змісту в образотворчому мистецтві

17 годин

Тема 1. Форма і зміст (8 годин)

15.

 

1

Національні та культурні особливості мистецтва, праці та побуту.

 

16.

 

1

Етнографічні особливості в декоративно-прикладному мистецтві та дизайні (національний та індивідуальний стиль).

 

17.

 

1

Символіка та стилізація форм. Виявлення змісту форми.

 

18.

 

1

Композиційні закономірності та прийоми в різних в різних видах та жанрах образотворчого мистецтва.

 

19.

 

1

Відмінності декоративно - прикладного мистецтва різних культур (одяг, предмети побуту, прикраси тощо).

 

20.

 

1

Краса форми, її пропорції, силует, пластика, об’єм. Єдність зовнішньої форми та внутрішнього змісту.

 

21.

 

1

Стилізація реальних форм у декоративні, умовно-графічні. Створення орнаментів різних видів.

 

22.

 

1

Українські орнаменти. Їх види і значення.

 

Тема 2. Людина та предметний світ (9 годин)

23.

 

1

Портрет як жанр. Його види.

 

24.

 

1

Виявлення пропорцій постаті людини (залежно від віку, зросту, образу).

 

25.

 

1

Особливості пропорцій елементів голови людини.

 

26.

 

1

Колір як засіб виявлення образу, характеру, настрою людини.

 

27.

 

1

Портрет у живопису, графіці, скульптурі.

 

28.

 

1

Колір і форма у створенні сценічних і літературних образів, шаржів, карикатури.

 

29.

 

1

Сюжетна композиція. Побутовий та історичний жанри.

 

30.

 

1

Плакати. Їх види. Шрифтова композиція: монограма, графіті.

 

31.

 

1

Проектування предметів побуту. Трансформація природних форм.

 

32.

 

1

Моделювання одягу. Ескізи одягу.

 

33.

 

1

Узагальнення теми.

 

34.

 

1

Узагальнення теми.

 

35.

 

1

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас. Культурне та просторове середовище людини

 

35 годин (1 година на тиждень, 4 години – резервний час)

 

№ п.п

Дата

К-ть год.

 

Зміст навчального матеріалу

 

 

Зміни

Розділ І. Простір і об’ємно-просторова форма

14 годин

Тема 1.Художні засоби зображення простору (6 годин)

1.

 

1

Розвиток просторового  та абстрактного мислення, навичок моделювання простору та об’ємно – просторових форм.

 

2.

 

1

Об’ємна форма в інтер’єрі та в місті.

 

3.

 

1

Архітектурні стилі на національні традиції в архітектурі.

 

4.

 

1

Передача умовного простору; ритм ліній, плям, оптичні властивості кольору: віддалення, наближення.

 

5.

 

1

Повітряна перспектива у графіці, живопису.

 

6.

 

1

Об’ємна форма у відкритому просторі та в інтер’єрі. Паркова форма.

 

Тема 2. Об’ємно-просторова форма. Архітектура і місто  (8 годин)

7.

 

1

Умовно-графічне або ілюзорно-просторове зображення простору.

 

8.

 

1

Архітектура як синтез мистецтв, архітектурні стилі.

 

9.

 

1

Повітряна і лінійна перспектива в архітектурі.

 

10.

 

1

Повітряна перспектива засобами графіки. Перспектива вулиць.

 

11.

 

1

Архітектура історичного міста, гармонія з природним середовищем, кольорова гармонія.

 

12.

 

1

Інтер’єр, екстер’єр історичний або сучасний, сценічний простір. Фронтальна перспектива.

 

13.

 

1

Монументальне мистецтво. Імітація вітражу.

 

14.

 

1

Новорічний карнавал. Різдвяний вертеп. Новорічне місто.

 

Розділ ІІ. Культуно-просторове середовище

17 годин

Тема 1. Природне і культурне середовище людини(8 годин)

15.

 

1

Специфіка природно - ландшафтного середовища людини (місто, село тощо).

 

16.

 

1

Гармонія у природному середовищі, взаємозв’язок людини з природою.

 

17.

 

1

Просторова будова природних форм як аналогів архітектурних споруд та дизайн-форм.

 

18.

 

1

Проектування в ескізній формі предметного середовища.

 

19.

 

1

Передача тривимірності об’єктів у просторі: різна лінія горизонтів, вигляд знизу, зверху, перспектива пташиного польоту.

 

20.

 

1

Природне середовище очима тварин.

 

21.

 

1

Тематичні плакати, афіші:екологія, збереження природи.

 

22.

 

1

Створення людиною середовища. Поняття «дизайн-середовище».

 

Тема 2. Предметне середовище (9 годин)

23.

 

1

Проектування природного середовища. 

 

24.

 

1

Взаємозв’язок природного  середовища, природних форм в середовищі людини: акваріум в інтер’єрі чи фонтан в екстер’єрі.

 

25.

 

1

Природно-ландшафтний вплив на організацію простору.

 

26.

 

1

Прикладна графіка: плакат, листівки, піктограми тощо.

 

27.

 

1

Художні прийоми зображення шрифтів.

 

28.

 

1

Створення подарунка: іграшка, сувенір, ікебана тощо.

 

29.

 

1

Створення ескізу свого будинку, інтер’єру, дитячого майданчика тощо.

 

30.

 

1

Композиція «Місто майбутнього».

 

31.

 

1

Види поселень людини: гірські, в пустелі, на острові, міста – фортеці, мегаполіси тощо.

 

32.

 

1

Свято міста. Передача духовного та матеріального змісту.

 

33.

 

1

Узагальнення тем.

 

34.

 

1

Узагальнення тем.

 

35.

 

1

Підсумковий урок.

 

 

1

 

doc
Додано
8 вересня 2020
Переглядів
1597
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку