10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно – тематичне планування з основ здоровя для розумово відсталих дітей 7 клас 1 семест

Про матеріал
Формування процесів пізнавальної діяльності шляхом ознайомлення учнів з новими поняттями стосовно здоров’язбережувальної поведінки.
Перегляд файлу

7 клас

(1,5 год. на тиждень)

 

з/п

Дата

Корекція

К-ть

годин

Зміст

навчального матеріалу

Орієнтовні

навчальні досягнення учнів

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

Тема 1 Здоровий спосіб життя(7,5 год)

 

Розділ І. Людина і здоров’я

1

 

 

0,5

Цілісність здоров’я: взаємозв’язок фізичної, соціальної, психічної і духовної його складових.

 

Учень/учениця:

 

називає складові здоров’я;

визначає з допомогою вчителя чинники впливу на здоров’я та чинники, що сприяють гармонійному фізичному розвитку;

розпізнає з допомогою вчителя вікові зміни власного організму;

визначає під контролем вчителя рівень свого фізичного розвитку;

дотримується під контролем вчителя настанов для профілактики порушень зору, слуху, постави і плоскостопості;

з допомогою вчителя наводить приклади впливу здоров’я на можливість виконання різних видів діяльності учня;

 

*називає з допомогою вчителя окремі поняття, що стосуються здорового способу житя;

*епізодично виконує під керівництвом і контролем учителя практичні дії, що формують здоров’язбережувальну поведінку.

 

Формування процесів пізнавальної діяльності шляхом ознайомлення учнів з новими поняттями стосовно здоров’язбережувальної поведінки.

 

Розвиток наочно-образного мислення та зв’язного мовлення на основі формування умінь, що сприяють попередженню порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату.

 

Розвиток оперативної пам’яті та процесів відтворення засвоєного матеріалу на основі запам’ятовування основних режимних моментів та гігієнічних правил і вимог.

 

Розвиток полісенсорного сприймання.

 

Збагачення досвіду здоров’язбережувальної діяльності на основі формування навичок забезпечення здорового способу життя (праця та відпочинок).

 

Формування вмінь застосовувати набуті знання на практиці.

 

Виховання довільності поведінки та потреби турбуватися про власне здоров’я.

 

 

 

0,5

Чинники здоров’я.

 

2

 

 

0,5

Показники розвитку дитини.

 

 

 

0,5

 

Обов’язки членів родини щодо збереження і зміцнення здоров’я.

 

3

 

 

0,5

Вплив рухової активності на розвиток організму.

 

 

 

 

0,5

Принципи загартовування.

 

4

 

 

0,5

Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату у школярів.

 

 

 

 

0,5

Відновлення рівня здоров’я після хвороби.

 

5

 

 

0,5

Гігієна порожнини рота.

 

 

 

 

0,5

Розпорядок дня.

 

6

 

 

0,5

Сон і здоров’я.

 

 

 

 

0,5

Втома і перевтома.

 

7

 

 

0,5

Попередження перевтоми.

 

 

 

 

0,5

Гігієна оселі.

 

8

 

 

0,5

Повітря, його значення для здоров’я.

Тема 2 Здорове харчування(4,5 год)

 


 

 

 

 

0,5

Вимоги до харчування підлітків.

 

Вимоги до харчування підлітків.

 

Учень/учениця:

 

розповідає за запитаннями та опорними словами про значення збалансованого харчування для життя і здоров’я людини;

пояснює необхідність споживання різноманітної корисної їжі та належної кількості води під час фізичного навантаження;

 

*з допомогою вчителя називає окремі поняття, що стосуються правил здорового харчування та вживання води.

Розвиток розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення.

 

Збагачення словникового запасу учнів шляхом формування уявлень про значення збалансованого харчування для життя і здоров’я людини.

 

Розвиток навичок диференційованого сприймання образного та вербального матеріалу.

 

Формування потреби турбуватися про своє здоров’я.

 

Формування уявлень про шляхи профілактики йододефіциту.

 

Виховання дисциплінованості, відповідальності.

9

 

 

0,5

 

 

 

0,5

Вимоги до харчування підлітків.

 

10

 

 

0,5

Збалансоване харчування.

 

 

 

 

0,5

Збалансоване харчування.

11

 

 

0,5

 

Питний режим.

 

 

 

 

0,5

Харчування при інтенсивному фiзичному навантаженні.

12

 

 

0,5

 

Профілактика йододефіциту.

 

 

 

 

0,5

Профілактика йододефіциту.

Тема 3 Шкідливі звички(4 год)

 

 

 

13

 

 

0,5

Наркотичні та аналогічні хімічні речовини.

 

 

Учень/учениця:

 

має уявлення про згубну дію куріння, алкоголю, наркотичних і токсичних речовин на здоров’я;

називає з допомогою вчителя ознаки наркотичної залежності;

має уявлення про відповідальність за розповсюдження наркотичних речовин;

 

*ознайомлений про небезпеку куріння, алкоголю, наркотичних і токсичних речовин.

Учень/учениця:

 

має уявлення про вплив стосунків людей на здоров’я;

з допомогою вчителя наводить приклади вчинків, гідних поваги;

називає різні вияви настрою;

має уявлення про стрес;

називає за допомогою вчителя ознаки позитивного та негативного стресу;

за запитаннями розповідає про способи подолання особистого стресового стану;

має уявлення про конфлікт;

під контролем вчителя дотримується правил спілкування з дорослими та доброзичливого спілкування з однолітками;

 

*використовує засоби вербального і 0невербального спілкування;

*фрагментарно відтворює елементарні поняття щодо емоційного здоров’я;

*ознайомлений з позитивним впливом на здоров’я дружніх стосунків між однокласниками та іншими хлопчиками і дівчатками.

Формування асоціативного мислення на основі ознайомлення з новими понятями.

 

Розвиток зв’язного мовлення та навичок соціальної взаємодії.

 

Корекція емоційно-вольової сфери шляхом формування потреби зберігати рівновагу в стресовій ситуації.

 

Виховання стриманості та поміркованості.

 

Розвиток розумових операцій аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння.

 

Формування навичок самоконтролю.

 

Корегування емоційно-вольової сфери, розвиток зв’язного та діалогічного мовлення.

 

Виховання вольових (довільність поведінки) та моральних (доброзичливість, чемність тощо) рис характеру.

 

 

 

0,5

Небезпека використання наркотичних та аналогічних хімічних речовини для життя.

 

14

 

 

0,5

Наркозалежність та її стадії

 

 

 

0,5

Складність  поз буття наркозалежності.

 

15

 

 

0,5

Взаємозв’язок наркоманії та ВІЛ-інфікування.

 

 

 

 

0,5

Допомога відповідних інституцій та фахівців (анонімні служби, соціальні служби, батьки, психологи тощо) при бажанні позбавитися наркотичної залежності.

 

16

 

 

0,5

Кримінальна відповідальність за торгівлю (розповсюдження) наркотичних речовин.

 

 

 

 

0,5

Кримінальна відповідальність за торгівлю (розповсюдження) наркотичних речовин.

 

 

Тема 4 Здоровязбережувальна поведінка (8 год)

 

17

 

 

0,5

Емоційне здоров’я.

 

Учень/учениця:

 

має уявлення про вплив стосунків людей на здоров’я;

з допомогою вчителя наводить приклади вчинків, гідних поваги;

називає різні вияви настрою;

має уявлення про стрес;

називає за допомогою вчителя ознаки позитивного та негативного стресу;

за запитаннями розповідає про способи подолання особистого стресового стану;

має уявлення про конфлікт;

під контролем вчителя дотримується правил спілкування з дорослими та доброзичливого спілкування з однолітками;

 

*використовує засоби вербального і невербального спілкування;

*фрагментарно відтворює елементарні поняття щодо емоційного здоров’я;

*ознайомлений з позитивним впливом на здоров’я дружніх стосунків між однокласниками та іншими хлопчиками і дівчатками.

Формування асоціативного мислення на основі ознайомлення з новими понятями.

 

Розвиток зв’язного мовлення та навичок соціальної взаємодії.

 

Корекція емоційно-вольової сфери шляхом формування потреби зберігати рівновагу в стресовій ситуації.

 

Виховання стриманості та поміркованості.

 

Розвиток розумових операцій аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння.

 

Формування навичок самоконтролю.

 

Корегування емоційно-вольової сфери, розвиток зв’язного та діалогічного мовлення.

 

Виховання вольових (довільність поведінки) та моральних (доброзичливість, чемність тощо) рис характеру.

 

 

 

0,5

Спілкування людей.

 

18

 

 

0,5

Стосунки людей.

 

 

 

 

0,5

Типи стосунків.

 

19

 

 

0,5

Стосунки у сім’ї, класі, молодіжному середовищі.

 

 

 

0,5

Вплив стосунків людей на їхнє здоров’я.

 

20

 

 

0,5

Співпереживання. Співчуття.

 

 

 

 

0,5

Поняття конфлікту.

 

21

 

 

0,5

Причини виникнення конфліктів. .

 

 

 

0,5

Способи попередження конфліктів.

22

 

 

0,5

Можливі наслідки конфлікту.

 

 

 

 

0,5

Способи подолання конфліктів та виходу з них.

 

23

 

 

0,5

Стресовий стан та психологічна рівновага.

 

 

 

 

0,5

Стрес: позитивний і негативний.

 

24

 

 

0,5

Особливості власної поведінки в умовах надзвичайної ситуації.

 

 

 

 

0,5

Подолання стресового стану відповідно до індивідуальних можливостей дитини.

 

docx
Додано
1 жовтня 2019
Переглядів
574
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку