Календарно-тематичне планування з української літератури для 9-их класів

Про матеріал

Календарне планування складено за програмою «Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804»

Перегляд файлу

 

 

Календарно-тематичне  планування

з української  літератури  для  9-их  класів

 

 

Пояснювальна записка  

 

               Календарне  планування  складено за  програмою  «Українська література.    5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом  МОН України від  07.06.2017 №804»

 

 Підручник: Українська література: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Олена Міщенко. – Київ: Генеза, 2017 – 120с.: іл.

 

70 годин,  2 години на тиждень

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі

3

3

  • контрольного класного твору;

1

 

1

 

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

 

 

2

 

 

Уроки розвитку мовлення

2 (у + п)

2 (у + п)

Уроки позакласного читання

2

2

Література рідного краю

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

 

Дата

Зміст 

І семестр

К-сть год.

ВСТУП

 

1

 

Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм національних та загальнолюдських цінностей

1

Усна народна творчість

2

 

Родинно-побутові пісні. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень

ТЛ: народна пісня (поглиблено)                               

1

3

 

«Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько», «Ой, під вишнею, під черешнею»

1

4

 

Українські народні балади. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад

ТЛ: балада                                                                                 Напам'ять 1 баладу або пісню

1

5

 

ЛРК. Родинно-побутові пісні.  Балади

1

6

 

Контрольний твір  «Різнобарвність українського фольклору»

1

7

 

Тематична      контрольна    робота №1 

1

Тематична оцінка

Давня українська література

8

 

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава

1

9

 

Перекладна література. Біблія як святе письмо й художній текст. Легенди про Вавилонську вежу, про Мойсея

ТЛ: притча (поглиблено)

1

10

 

Притча про блудного сина. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І. Огієнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах

1

11

 

Оригінальна література

Літописи як історико-художні твори («Повість временних літ». «Поученьє Володимира Мономаха», «Києво-Печерський Патерик»)

ТЛ: літописи

1

12

 

«Слово о полку Ігоревім»давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ—ХХ ст. Питання авторства

ТЛ: ліро-епіка

1

13

 

Особливості композиції та стилістичних засобів у «Слові о полку Ігоревім».  

1

14

 

Образи руських князів у поемі

 

15

 

Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни

1

16

 

РМ. Літературно-критичний твір (письмово)

1

17

 

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Станіслав Оріховський, Іван Вишенський Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський — видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Зв’язок української барокової літератури з музикою, архітектурою, образотворчим та декоративно-ужитковим мистецтвом цього періоду

1

18

 

ПЧ. «Історія русів» (у перекладі І. Драча)

1

19

 

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. «Всякому місту — звичай і права», «De libertate» (із «Саду Божественних пісень») 

1

20

 

Г. Скорода. «Бджола та Шершень». Філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські»

1

21

 

Тематична      контрольна    робота №2 

1

Тематична оцінка

Нова українська література

22

 

Українська література як нова, новочасна. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII — першої половини ХІХ ст. Основні художні напрями

1

23

 

Творчість І. Котляревського - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди»

1

24

 

І. П. Котляревський «Енеїда». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія

1

25

 

Бурлескний гумор, народна українська мова в «Енеїді». Утвердження народної моралі (картини пекла)

1

26

 

Соціально-побутова драма І.П. Котляревського «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії. Її сценічне життя

1

27

 

І. Котляревський «Наталка Полтавка». Наталка як уособлення найкращих рис української жінки. Інші дійові особи твору. Роль і функція пісень у драмі

1

28

 

Григорій Квітка-Основ'яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Композиція повісті

ТЛ: сентименталізм

1

29

 

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Композиція повісті

1

30

 

РМ. Цитатна характеристика героїв повісті Наума Дрота, Марусі, Василя. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті. П. Куліш про Г. Квітку-Основ'яненка

1

31

 

Тематична контрольна робота №3 

1

32

 

ПЧ.  Григорій Квітка-Основ'яненко. «Конотопська відьма»

Підсумковий урок

1

Тематична оцінка

 

 

ІІ семестр

 

33

 

Література українського романтизму (оглядово). Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський,  В. Забіла,            М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

1

34

 

Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка» Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору

1

35

 

Євген Гребінка. Вірш «Човен» Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.)                                                                                  Напам'ять

ТЛ: романтизм, романс.

1

36

 

М.В.Гоголь. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його  творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело

1

37

 

М. Гоголь. Повість «Тарас Бульба»  (переклад М.Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Сюжет твору як узагальнення й символізація драматичної історії України. Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя

1

38

 

М.В.Гоголь «Тарас Бульба». Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства

1

39

 

ПЧ. М. Гоголь  «Вечір проти Івана Купала»

1

40

 

Тематична контрольна робота №4  (контрольний твір)

1

Тематична оцінка

41

 

Т.Г. Шевченко - геніальний поет,   мислитель,  пророк національного відродження в Україні. Вісь неперервності історичного часу («До Основ̕яненка»)

ТЛ: послання

1

42

 

Т.Г. Шевченко. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»)  

ТЛ: елегія, лірика, ліро-епічні жанри

1

43

 

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»)

1

44

 

Т.Г.Шевченко. Поема («комедія») «Сон» («У всякого своя доля…») і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення                               Напам'ять

1

45

 

Т.Г.Шевченко «Сон». Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

1

46

47

 

Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «Трьох літ». «Кавказ» - відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

2

48

 

«І мертвим, і живим, і ненародженим…». Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження  комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

ТЛ: послання, композиція, провідна думка, афоризми                                                 Напам'ять

1

49

50

 

«Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в творах Т. Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»)

2

51

 

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»)

1

52

 

«Доля», «Садок вишневий коло хати», «Росли укупочці, зросли…». Лірика     Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

 ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації                                                                                                           Напам'ять «Доля»

1

53

 

РМ. Ідейно-художній аналіз віршів Т. Шевченка

1

54

 

Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у  Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів

ТЛ: псалом, гімн

1

55

 

РМ. Презентація проекту «Вінок слави Кобзареві». Світова велич українського поета. Огляд поетичної спадщини, малярського доробку, прози, драматургії, міркувань зі «Щоденника». Вшанування пам̕яті поета

1

56

 

Тематична      контрольна    робота №5 

1

Тематична оцінка

57

 

П. Куліш - видатний письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. Романтичний світогляд. Ентузіазм та жертовність

1

58

 

П. Куліш. «Чорна рада» - перший    україномовний історичний роман

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман

1

59

 

П. Куліш. Роман  «Чорна  рада». Показ  протистояння сил державотворення й руйнівництва

1

60

 

П. Куліш. Роман «Чорна рада». Образи та ідеї твору

1

61

 

Марко Вовчок. Життя і творчість. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання». «Інститутка» - перша реалістична соціальна повість. Образи селян-кріпаків, здатних боронити свою честь і гідність

1

62

 

«Інститутка». Типовий образ розбещеної егоїстичної поміщиці (панночка-інститутка). Викриття антинародної суті лібералізму (пан)

1

63

 

ПЧ. Марко Вовчок «Максим Гримач»

1

64

 

Тематична      контрольна    робота №6 

1

65

 

Література рідного краю

1

66

 

Підсумок роботи за рік

1

Тематична оцінка

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
11 серпня 2018
Переглядів
3618
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку