24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування з української літератури в 5 класі на ІІ семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української літератури в 5 класі на ІІ семестр 2017-2018 н.р. ( складено за підручником Л.Т. Коваленко відповідно до діючої програми)

Перегляд файлу

Календарне планування складено відповідно до програми з української літератури для 5 кл. – «Українська література» 5-9 кл.». Укладачі:  Р.В.Мовчан (керівник для 5 кл. – «Українська література» 5-9 кл.». Укладачі:  Р.В.Мовчан (керівник групи), К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова (Наказ МОНУ від 06.06.2012 р. № 664 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585); програмою, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Підручник: Українська література. 5 клас: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл./Л. Т.Коваленко – К.: Видавничий дім «Освіта»,  2013

 

Форми контролю з літератури

 

назва

За

програмою

заплановано

 

 

І семестр

ІІ семестр

тем

5

2

3

Контрольних робіт у формі:

контрольного класного твору

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

1

Виконання інших завдань

(тестів, відповідей на запитання тощо)

4

 

 2

 

2

Уроки розвитку мовлення

4

2

(у+п)

2

(у+п)

Позакласне читання

4

2

2

Література рідного краю

4

2

2

Виразне читання

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Лист зауважень

 

№ з/п

дата

зауваження

Відмітка про

виконання

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3 ( 12 годин )

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО
НАРОДУ

№ з/п

Дата

  К

                  Тема уроку

Домашнє завдання

32

 

 

 

 

 

 

Літописні оповіді (подавати на
основі «Повісті минулих літ» у
переказі В. Близнеця): «Три брати –
Кий, Щек, Хорив і сестра їхня
Либідь».

 «Повість минулих літ» –
найдавніший літопис нашого народу.
Значення літописання для нащадків.
Казкові й історичні мотиви
літописних сюжетів. Любов руських
(українських) князів до своєї землі,
їхня сила духу, воля, благородство,
сміливість, рішучість, вірність тощо.
ТЛ: літопис.

Чит. стор. 161-162; створити вміти описати
живописні та архітектурні
пам’яток доби Русі-України,

33

 

 

«Володимир вибирає
віру», «Розгром Ярославом
печенігів. Початок великого
будівництва в Києві. Похвала
книгам»

Читати на стор. 167-168; створити літературний проект

34

 

 

Олександр Олесь (Кандиба) (1878-1944). Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами.  «Україна в старовину»

Читати на стор.170-171;

35

 

 

 «Ярослав Мудрий» Поезії з книги «Княжа Україна», їх
зв’язок із літописами. Поетична
оповідь про минуле нашого народу,
князів Русі-України, їхню мудрість,
благородство, хоробрість, любов до
рідної землі.

 

 

Читати на стор. 172-173; виконати завдання 4.

36

 

 

Олександр Олесь «Микита Кожум’яка» Драматичний твір на тему народної казки

Читати на стор.177-181

37

 

 

Олександр Олесь «Микита Кожум’яка» Драматичний твір на тему народної казки

Дочитати до кінця; скласти власну драму-казку на І дію про Микиту та його
нові пригоди

38

 

 

Зірка Мензатюк (1954) «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість сучасної письменниці про мандрівку історичними місцями сучасної України.

Прочитати повість «таємниця козацької шаблі»

39

 

 

Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі». Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. «Таємниця козацької шаблі». Фантастичне і реальне у творі

 

створити
презентацію або карту про місця
подорожі головних героїв;
 

40

 

 

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі. Екзотика старовинних українських замків.

 

Створити ілюстрації до повісті. Прочитати твір О. Сенатович «Малий Віз»

41

 

 

Позакласне  читання № 3. Оксана Сенатович «Малий Віз»

 

42

 

 

РМ (у) 3. Підготовка до написання контрольного твору

Написати твір на чернетці

43

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Історичне минуле нашого народу». Твір № 1

 

Тема № 4 ( 10 годин )

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Творчість Т. Шевченка, П. Тичини, М. Рильського

44

 

 

Т.Г.Шевченко (1814-1861) Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка «В бур’янах»)

Прочитати н стор. 194-207

45

 

 

Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи в поезії Т. Шевченка — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

 ТЛ: персоніфікація, ліричний твір

Вивчити вірш напам’ять

46

 

 

Тарас Шевченко «Садок вишневий коло хати...» — перлина пейзажної лірики

Вивчити вірш напам’ять

47

 

 

Виразне читання №2 віршів Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…»

 

48

 

 

Павло ТИЧИНА. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у
наших краях!».

Читати  на стор. 214-215

49

 

 

 «Гаї шумлять…»,
«Блакить мою душу обвіяла…»
Майстерне відтворення
краси природи, яка надихає
ліричного героя й зміцнює його
патріотичні почуття. Мелодійність
віршів П. Тичини.
ТЛ: ліричний герой.

Вивчити вірш напам’ять на вибір

50

 

 

Максим РИЛЬСЬКИЙ. «Дощ»
(«Благодатний, довгожданий…»),
Основні відомості про поета. Краса
рідної природи й відтворення її
поетом засобами поетичної мови.
 

Читати на стор.233;  створити
малюнки-асоціації до віршів; вивити вірш напам’ять на вибір

51

 

 

«Осінь-маляр із палітрою
пишною…»
Єдність людини і природи, зв’язок
між станом людської душі та
довкіллям.

знайти репродукції
картин українських художників про
дощ та осінь, музичні композиції на
теми віршів.

52

 

 

Література рідного краю № 3. Поезія рідного краю

 

53

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Рідна Україна. Світ природи. Творчість Т. Шевченка, П. Тичини, М. Рильського». (тестові завдання)

 

Тема № 5 ( 13 годин )

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Творчість Є. Гуцала, Г. Тютюнника, М. Вінграновського

54

 

 

Євген ГУЦАЛО. Основні відомості про письменника.

«Лось». Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема світового мистецтва.
 

 

Читати на стор. 220-225

55

 

 

Євген ГУЦАЛО «Лось» Порушення цієї теми в оповіданні
«Лось». Співчуття, милосердя –
шлях до перемоги добра. Образи
хлопчиків, їхня невідступність у
захисті гуманних переконань.

ТЛ: оповідання.

Читати на стор. 225-228

56

 

 

Григір ТЮТЮННИК.Коротко про письменника. «Дивак». Ідея
неповторності й багатства
внутрішнього світу людини.
 

Читати на стор.238-243

57

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Дивак» Паралельність і єдність двох світів –
природи й людини, зображених в
оповіданні. Точність і лаконізм
описів природи. Олеся як
позиція особистості.

Читати стор. 244-246; знайти інформацію
про «білих ворон», які стали відомими
в царинах різних видів мистецтва.

58

 

 

РМ (п) 4. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. План характеристики образу.

 

59

 

 

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ.
«Сіроманець»
Захоплива й драматична історія про
хлопчика й вовка як приклад
гармонії людини й природи.
 

Читати на стор. 249—250;

254-261

60

 

 

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ.
«Сіроманець».
Гуманізм повісті. Доброта,
вигадливість, рішучість Сашка, його
здатність на самостійні вчинки,
особливо у відстоюванні своєї
позиції

Читати на стор. 262-269; вивчити уривок на стор. 265 «…Біда прийшла з неба» до слів «…куди - невідомо»

61

 

 

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ.
«Сіроманець».
Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї
позиції

Читати на стор. 270-275

62

 

 

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ.
«Сіроманець».
Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї
позиції

Прочитати вірші

63

 

 

Позакласне читання № 4. Вірші Є.Гуцала та М. Вінграновського

Підготуватись до контрольної роботи

64

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Рідна Україна. Світ природи. Творчість Є. Гуцала, Г. Тютюнника, М. Вінграновського». (тестові завдання)

Підготуватись до уроку

65

 

 

Література рідного краю № 4. Поезія рідного краю

 

66

 

 

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчались
упродовж року й викликали
найбільше роздумів, суперечок,
зацікавлення.

Література, що буде вивчатися у 6 класі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
8 січня 2018
Переглядів
2200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку