2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування з української мови. 7 клас

Про матеріал

Розроблено планування з української мови, 7 клас, відповідно до вимог програми, затвердженої наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Виділено уроки розвитку зв"язного мовлення, контрольних робіт, аналізу контрольних робіт, уроки тренувальних вправ.

Перегляд файлу

7 клас

Українська мова

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

Дата

 

Вступ (1 год)

«Мова – скарбниця духовності народу»

1

Літературна норма української мови. Питання до теми.

 Коментування висловів відомих людей про українську літературну мову, дотримання її норм як ознаки й обов’язку культурної людини.

Редагування речень, у яких порушено літературні норми української мови.

Ознайомлення з українським лінгвістичним інтернет-порталом «Словники України он-лайн». Колективне укладання переліку цікавих школярам українськомовних сайтів.    .

 

2

Зв’язне мовлення № 1. Відомості про мовлення. Повторення  і поглиблення вивченого  про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

Складання  плану тексту публіцистичного стилю на тему «Духовні цінності  нашого народу» («Внесок українців у світову культуру»).

 

3

Зв’язне мовлення № 2. Повторення вивченого про  стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.

Аудіювання тексту публіцистичного стилю. Обґрунтування вибору стилю для розкриття в тексті суспільно важливої теми. Визначення теми, основної думки тексту. Складання простого плану (визначення мікротем) тексту публіцистичного стилю. Добирання варіантів заголовка.

 

4

Зв’язне мовлення № 3. Докладний усний  переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму за простим планом «У чому істина людини?» (Т.М. Шабельник, с.63).

 

Повторення і узагальнення вивченого    (4 год) «Людина і природа»

5

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

Складання байки (прозою)  у формі діалогу між двома птахами  – перелітним і таким, що залишається зимувати в Україні (з використанням інформації про птахів, зібраної в мережі Інтернет,  з вживанням у репліках діалогу складних речень, частини яких поєднані сполучниками  тому що, щоб, але, для того щоб).

 Складання і розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникнення небажаного і небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам (використання реплік-речень зі звертаннями і вставними словами).

 

6

Вивчені частини мови, правопис їх.

Складання висловлення про красу осінньої природи (пейзажної замальовки) за фотоілюстрацією з використанням однорідних членів речення.

Складання і розігрування діалогу, який доповнює послуханий або прочитаний текст про рослину – символ України (калину, вербу, тополю і т. д.), з використанням реплік зі звертаннями і вставними словами.

Створення і розігрування діалогів дискусійного характеру (орієнтовна тема «Чи можуть електронні носії інформації (планшети, айпади, айфони) повністю витіснити друковану книжку?»).

 

7

Зв’язне мовлення № 4. Написання есе (орієнтовні теми: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я»)  в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами.

 

8-9

Зв’язне мовлення № 5-6. Докладний письмовий  переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі «Віковічна мрія українського народу» (народознавчий збірник, с. 95).

 

10

Контрольна робота № 1 з теми «Повторення та узагальнення вивченого в попередніх класах». Тести.

 

11

Зв’язне мовлення № 7. Аналіз письмового переказу.

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Тематична»

 

Морфологія. Орфографія. Дієслово (14 год)

«Матеріальна і духовна культура українців»

12

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на но-, то- (загальне ознайомлення).

 

13

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

 

14

Тренувальні вправи.

Читання й аналіз  тексту інструкції з використання побутового приладу, яка містить дієслова в неозначеній формі.

Складання тексту для руханки (гасло спортивної команди, девізу команди, що братиме участь у присвяченому певній суспільній події флешмобі) з використанням різних особових форм дієслова.

 

15

Доконаний і недоконаний види дієслова.

 

16

Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час.

 

17

Тренувальні вправи.

Складання есе про значення родинних традицій з використанням дієслів у різних часових формах.

 

18

Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін (повторення).

 

19

Тренувальні вправи.

Читання мовчки тексту, визначення вжитих у ньому дієслів, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

 

20

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного і наказового способів. Знак м’якшення в дієсловах наказового способу.

 

21

Тренувальні вправи.

Складання і розігрування діалогів, що містять прохання про допомогу і висловлення порад  щодо проблемної життєвої ситуації (з використанням дієслів наказового та  умовного способів).

 

22

 Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Не- з дієсловами (повторення). Правопис   -ться, -шся в дієсловах (повторення)

 

23

Тренувальні вправи.

Складання пам’ятки (інструкції) «Безпечне користування Інтернетом»  з використання дієслів різних способових форм.

 

24

Тренувальні вправи.

Складання і розігрування діалогів «Розмова з лікарем про стан здоров’я» з використанням безособових дієслів (наприклад: нудить, лихоманить, не спиться і т. д.).

 

25-26

Зв’язне мовлення № 8-9. Контрольний стислий письмовий  переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій  «Хліб на столі»    (Т.М. Шабельник, с.79).

 

27

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Дієслово». Тренувальні вправи..

 

28

Контрольна робота № 2 з теми «Дієслово». Тести.

 

29

Зв’язне мовлення № 10. Аналіз письмового переказу.

 Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Усний переказ»

«Тематична»

 

Дієприкметник (12 год)

 «Родинні виховні традиції українців. Моральні цінності і чесноти людини»

30

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

31

 Зв’язне мовлення № 11.  Складання і розігрування  діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників (освічений, розвинений, упевнений, натруджені (руки),  досягнутий (успіх), докладені (зусилля),  заслужена (перемога).

Складання і розігрування  діалогів, що характеризують психічні стани людей, з використанням фразеологізмів, що містять дієприкметники (наприклад: як водою облитий, як ошпарений, як громом прибитий).

 

32

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки  в реченнях із дієприкметниковими зворотами.

 

33

Тренувальні вправи.

Читання мовчки і редагування тексту, що містить дієприкметники, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

 

34

  Активні і пасивні дієприкметники. Творення і відмінювання  активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників. Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

 

35

Тренувальні вправи.

Редагування речень (текстів), що містять активні дієприкметники, з метою заміни їх нормативними відповідниками (наприклад: бажаючий – охочий, узагальнюючий – узагальнювальний, виступаючий – доповідач).

 

36

Зв’язне мовлення № 12. Особливості побудови опису зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини за складним планом «Дівчинка над струмком» (Т.М. Шабельник, с. 57).

 

37

Безособові дієслівні форми на –но, -то. Правопис суфіксів дієприкметників.

 

 

38

 

Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження. Не- з дієприкметниками.

 

39

Тренувальні вправи.

Створення інформаційного повідомлення  для шкільного веб-сайту  з використанням дієприкметників про вдало організовану екскурсію (відвідану виставку, омріяну подорож).

 

40

Контрольний робота. Диктант 1.

 

41

Зв’язне мовлення № 13. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду, створення класного блогу і т. д) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на –но, -то.

 

42-43

 Зв’язне мовлення № 14-15. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка,          О. Мурашка та інших) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів, за складним планом.

 

44

Зв’язне мовлення №  16. Аналіз письмового твору.

Складання і розігрування  діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, з елементами зауважень, пропозицій, з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв’язані вчасно, не виконані належним чином, не звірені за словником, не згаяний (час) та інші).

 

45

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Дієприкметник». Тренувальні вправи.

Складання висловлення про улюблену пісню з використанням дієприкметників (наприклад: переконаний, оспіваний, стомлений, посмутнілий, зігрітий, усміхнений і т. д.).

 

46

Контрольна робота № 3 з теми «Дієприкметник». Тести.

 

47

 

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Діалог»

«Тематична»

 

Дієприслівник (7 год)

«Українське образотворче мистецтво»

48

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

49

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки  при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

 

50

Тренувальні вправи.

Аудіювання тексту, що містить дієприслівники, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Складання монологу від імені героя художнього твору з використанням дієприкметників і дієприслівників (усно).

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

Зв’язне мовлення № 17.  Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень із використанням дієприслівникових зворотів  за складним планом «Крашанка і писанка».

 

52

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Не- з дієприслівниками.

 

53

Тренувальні вправи.

Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.

Складання висловлення в публіцистичному стилі  «Як досягти успіху» з уживанням фразеологізмів (наприклад:  не розгинаючи спини,  не моргнувши оком).

 

54-55

Зв’язне мовлення № 18-19.  Контрольний письмовий твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання автором улюбленої справи (орієнтовні теми: «Душу я у вишивку вкладаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блогу»).

 

56

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Дієприслівник». Тренувальні вправи.

Складання розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного і недоконаного виду (наприклад: розшукавши інформацію, зібравши (свідчення, спогади), працюючи (над полотнами, малюнками),  перемагаючи (труднощі),  долаючи перешкоди).

 

57

Контрольна робота № 4 з теми «Дієприслівник». Тести.

 

58

Зв’язне мовлення № 20. Аналіз письмового твору.

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Тематична»

 

Прислівник (11 год)

 «Звичаї і традиції рідного краю»

59

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників (практично).

 

60

Ступені порівняння прислівників.

 

61

Тренувальні вправи.

Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.

Створення мікротексту з елементами порівняння літературного твору та його екранізації з використанням прислівників різних ступенів порівняння.

Складання відгуку про цікаву книжку з використанням прислівників вищого і найвищого ступенів порівняння.

 

62

Зв’язне мовлення № 21. Складання анотації на книжку з використанням прислівників.

 

63

Творення і правопис прислівників. Букви –н- та –нн- у прислівниках. Правопис прислівників на –о-, –е-, утворених від прикметників і дієприкметників.

 

64

Не- і  ні-  з прислівниками. И та і в кінці прислівників. 

 

 

 

 

65

 

 

 

Тренувальні вправи.

Складання тексту-розповіді на історичну тему про визначні події, пов’язані з «малою батьківщиною», з використанням прислівників-синонімів та прислівників-антонімів.

 

66

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.

 

67

Тренувальні вправи.

Складання рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням прислівникових сполук: до лиця, до смаку, не до речі, не до вподоби, на вибір, в міру.

 

68

Тренувальні вправи.

Складання пам’ятки «Правила дорожнього руху» з використанням прислівників та   їхніх омонімів (наприклад: удень – у день, назустріч – на зустріч, по-нашому – по нашому, надворі – надворі).

 

69-70

Зв’язне мовлення № 22-23. Контрольний переказ тексту, що містить портретний нарис у публіцистичному стилі «Тарас Шевченко» (народознавчий збірник, с. 104).

 

71

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Прислівник». Тренувальні вправи.

Складання тексту реклами шкільного конкурсу на найкращий твір «Улюблена справа кожному цікава» з використанням прислівників-синонімів та прислівників-антонімів.

 

72

Контрольна робота № 5. «Прислівник». Тести.

 

73

Зв’язне мовлення № 24. Аналіз письмового переказу.

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Усний твір»

«Тематична»

 

Прийменник (3 год)

«Екологічна культура українців»

74

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів  у словосполученні і реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою.

 

75

Непохідні і похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Синонімічні й антонімічні прийменники.  Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.

 

76

Тренувальні вправи.

Складання розповіді про знайому людину, зовнішній вигляд якої видається вам досконалим. Визначення ролі в тексті службових частин мови, зокрема прийменників.

Складання висловлення-роздуму «Від споживацького безглуздя довкілля треба берегти» з використанням антонімічних прийменників.

Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці, не прийшов із-за хвороби).

 

Сполучник  (3 год)

«Український фольклор»

77

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням.

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності і підрядності. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники.

 

79

Тренувальні вправи.

Читання мовчки тексту, що містить поєднані сполучниками однорідні члени речення та складні сполучникові речення. Коментування ролі сполучників у мовленні.

Складання тексту-роздуму «Що об’єднує сучасних українських героїв із героями фольклору».

Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками і частками (проте – про те, зате – за те, якби – як би і т. д.).

 

Частка (4 год)

 «Український фольклор»

80

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично).

 

81

Правопис часток не- і ні- з різними частинами мови (узагальнення). Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

 

82

Тренувальні вправи.

Виразне читання уривків із художніх творів, що містять діалоги, складені в розмовному стилі. Обговорення ролі часток у мовленні.

Складання висловлення «Чи хотів би я  щось у собі змінити» ( «Які чесноти хотілося б виховати в собі», «Чи входить до переліку рис моєї вдачі самокритичність»)  з використанням часток (наприклад: авжеж, хіба, лише, нехай, би (б), хіба ж).

Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі різних частин мови з часткою не і префіксом не.

 

83

Контрольна робота. Диктант 2.

 

Вигук (3 год)

«Народні пісні»

84

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

 

85

Тренувальні вправи.

Аудіювання текстів усної народної творчості (казки, легенди, пісні), що містять вигуки. З’ясування ролі вигуків у мовленні.

Виразне читання текстів із вигуками.

Складання і розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування – обмін враженнями після концерту улюбленого співака з використанням вигуків, що передають почуття захоплення, радості подиву тат інше.

Складання казки для менших братика чи сестрички з використанням звуконаслідувальних слів.

 

86

Контрольна робота № 6 з тем «Прийменник, сполучник, частка, вигук». Тести.

 

Узагальнення і систематизація вивченого (2 год)

87

Аналіз контрольних робіт. Частини мови, правопис і використання їх у мовленні (самостійні).

Визначення частин мови в реченнях. Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

Частини мови,  правопис і використання їх у мовленні (службові).

Написання речень і текстів з поясненням написання слів – різних частин мови та вживання розділових знаків.

«Читання вголос»

«Тематична»

 

 

1

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1794
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку