23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Календарно-тематичне планування з української мови (7 клас) на 2019-2020 н.р

Про матеріал
Календарно-тематичнепланування з української мови складено за навчальною програмою: Українська мова. 5 –9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Українська мова

7 клас

(88 год, 2,5 год на тиждень)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

3

Письмо:

 

 

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

 

 

диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

 

Усний твір,

діалог

 усний переказ,

читання вголос

 

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Прим.

1

 

Вступ.Літературна норма української мови

 

2

 

РМ. № 1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

 

3

 

РМ. № 2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю.

 

4

 

РМ. № 3. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

 

Повторення та узагальнення вивченого

5

 

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

 

6

 

РМ. № 4. Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

 

7

 

Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках

 

8

 

РМ. № 5.Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру на тему: «Чи можуть електронні носії інформації (планшети, айпади, айфони)  повністю витіснити друковану книжку?»

 

9

 

Правопис та вживання числівників і займенників

 

10

 

Контрольний диктант № 1.

 

11

 

РМ. № 6. Написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами на тему: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність»

 

Морфологія. Орфографія.Дієслово

12

 

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

13

 

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на

-но, -то(загальне ознайомлення).

 

14

 

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

 

15

 

Доконаний і недоконаний види дієслів

 

16

 

РМ. № 7. Стислий письмовий переказ розповідного тексту  художнього стилю про виконання певних дій.

 

17

 

Часи дієслова. Теперішній час

 

18

 

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

 

19

 

Майбутній час дієслів

 

20

 

Контрольна робота № 1«Дієслово» (тести).

РМ. № 8. Контрольне читання мовчки тексту

 

21

 

РМ. № 9. Складання допису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів

 

22

 

Способи дієслів

 

23

 

Творення і правопис дієслів наказового і умовного способу

 

24

 

Безособові дієслова

 

25

 

Способи творення дієслів

 

26

 

Дієслова І і ІІ дієвідміни

 

27

 

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу

 

28

 

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін

 

29

 

Правопис -ться, -шся в кінці дієслів

 

30

 

Знак м’якшення  у дієсловах наказового способу

 

31

 

Не з дієсловами

 

32

 

Контрольна робота № 2«Дієслово» (тести). Навчальне аудіювання художнього тексту монологічного характеру

 

33

 

РМ № 10. Особливості будови опису зовнішності людини.

 

34

 

РМ № 11. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

 

Дієприкметник

35

 

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

36

 

Активні і пасивні дієприкметники.

 

37

 

Творення активний і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу

 

38

 

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників

 

39

 

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

 

40

 

РМ № 12. Контрольний докладний переказ тексту розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

 

41

 

Безособові дієслівні форми на -но, -то

 

42

 

Правопис суфіксів дієприкметників. Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

 

43

 

Не з дієприкметниками

 

44

 

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

 

45

 

Контрольна робота № 3 «Дієприкметник» (тести і завдання)

 

46

 

РМ № 13. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника

 

47

 

РМ № 14. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів

 

 

 

Дієприслівник

48

 

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

49

 

Вид і час дієприслівників

 

50

 

РМ № 15. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

 

51

 

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

 

52

 

Не з дієприслівниками

 

53

 

РМ № 16.Контрольний твір розповідного характеру про  виконання автором улюбленої справи в художньому стилі

 

54

 

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

 

55

 

Контрольна робота № 4 «Дієприслівник» (тести і завдання)

 

56

 

РМ № 17. Портретний нарис у публіцистичному стилі

 

Прислівник

57

 

Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

58

 

Розряди прислівників

 

59

 

Творення прислівників

 

60

 

Ступені порівняння прислівників

 

61

 

Прислівники як засіб зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір прислівників

 

62

 

Н та нну прислівниках

 

63

 

И та і в кінці прислівників

 

64

 

Не з прислівниками

 

65

 

Ні з прислівниками

 

66

 

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

 

67

 

Написання прислівників разом і через дефіс

 

68

 

Написання прислівникових словосполучень окремо

 

69

 

Контрольна робота №  5«Прислівник» (тести і завдання).

 

70

 

РМ № 18. Складання анотації на книжку з використанням прислівників

 

 

 

Прийменник

 

71

 

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв'язку у словосполученні

 

72

 

РМ № 19.Складання відгуку про цікаву книжку

 

73

 

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

 

74

 

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

 

75

 

РМ № 20.Контрольний переказ тексту

 

 

 

Сполучник

 

76

 

Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності і підрядності

 

77

 

Сполучники підрядності. Розрізнення сполучників й однозвучних слів 

 

78

 

Правопис сполучників (написання разом і окремо)

 

 

 

Частка

 

79

 

Частка як службова частина мови

 

80

 

Частки формотворчі та словотворчі

 

81

 

Контрольний диктант № 2. Контрольне аудіювання тексту

 

82

 

Правопис частокне  і ні з різними частинами мови

 

83

 

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

 

 

 

Вигук

 

84

 

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

 

85

 

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

 

86

 

Контрольна робота № 6 «Прийменник. Частка. Сполучник. Вигук»(тести і завдання).

 

87

 

Узагальнення й систематизація вивченого

 

88

 

Узагальнення й систематизація вивченого

 

 

docx
Додано
9 лютого
Переглядів
1512
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку