Календарно-тематичне планування "Зарубіжна література. 6 клас"

Про матеріал

Готуємося до нового навчального року! Матеріал містить календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 6 класі за новою програмою (2018-2019 навчальний рік).

Перегляд файлу

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 6 КЛАС

(Усього - 70 год. На тиждень –  2 год.)

 

№ з/п

Тема уроку

К-сть годин

Дата

1

ВСТУП

Література як вид мистецтва. Художній образ. Особливості зображення одного й того ж самого образу в різних видах мистецтва.

ТЛ. Художній образ.

1

 

2

Вічні образи в літературі  й мистецтві. Традиційні образи українського й зарубіжного фольклору.

ТЛ. Початкові поняття про традиційний образ, вічний образ.

1

 

3

МІФИ НАРОДІВ СВІТУ

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.). Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів.

ТЛ. Початкове поняття про міф, мотив. Поглиблення поняття про образ (міфологічний образ).

1

 

4

Грецькі міфи. Міф про Прометея.

1

 

5

Міфи про Геракла.

1

 

6

Дедал і Ікар. Нарцис.

1

 

7

Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. Про потоп. Подібність елементів у міфах різних народів (образи, сюжети, мотиви). Міф і казка.

1

 

8

Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет.

1

 

9

Позакласне читання. Міфи народів світу. Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили).

1

 

10

РМ №1. Письмовий твір на основі особистих вражень «Мій улюблений міфологічний герой».

1

 

11

Утілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.).

1

 

12

Контрольна робота №1. Вступ. Міфи народів світу (тест, відповіді на запитання, літературний диктант, анкета головного героя за твором …, комбінована контрольна робота).

1

 

13

МУДРІСТЬ БАЙКИ

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст. Езоп. «Лисиця і виноград».

ТЛ. Байка, езопова мова.

1

 

14

Езоп. «Вовк і Ягня», «Мурашки  й  Цикада».  Поєднання конкретного і загального  в байках Езопа. Утілення людських якостей (працелюбність, розум, хитрість, дурість, жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.

ТЛ. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ).

1

 

15

Іван Андрійович Крилов (1769-1844). «Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня».  Моральні проблеми в байках І.А.Крилова. Яскравість алегоричних образів.

Вивчити напам’ять 1 байку І.А.Крилова за вибором учителя та учнів.

1

 

16-17

ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА

Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Острів скарбів». Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі.

ТЛ. Поглиблення поняття  про роман (пригодницький роман). Композиція.

2

 

18

Система образів (Джим Хокінс і його товариші).

1

 

19

Система образів (пірат Сільвер та інші).

1

 

20

Моральні цінності в романі Р.Л.Стівенсона «Острів скарбів».

1

 

21-22

Контрольна робота №2 (твір «Етапи духовного зростання Джима Хокінса, героя твору Р.Л.Стівенсона «Острів скарбів»).

2

 

23

Позакласне читання.  Даніель Дефо. «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Життя людини в гармонії з природою. Робінзон Крузо як утілення відваги, розуму і працьовитості.

1

 

24

Чарльз Діккенс (1812-1870). «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі й просторі Скруджа.

ТЛ. Поглиблення понять про повість.

1

 

25

Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження.

1

 

26

Сюжет і композиція повісті.

ТЛ.  Композиція.

1

 

27

Значення образу Різдва у творі.

1

 

28

Елементи фольклору (казки, пісні).

1

 

29

РМ №2. Диспут «Що в людині найцінніше?» (за повістю Ч.Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»).

1

 

30

Контрольна робота №3. Пригоди і фантастика (тест, відповіді на запитання, літературний диктант, анкета головного героя за твором …, комбінована контрольна робота).

1

 

31

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). «Ніч перед Різдвом». Народні традиції та звичаї у творі.

1

 

32

Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.

1

 

33

Роль фантастики в повісті.

1

 

34

Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки).

1

 

35

М.В.Гоголь і Україна, музеї М. В. Гоголя в Україні (Полтавщина). Висловлювання українських митців про творчість  М. В. Гоголя.

Утілення сюжетів і мотивів  прочитаних творів у мистецтві.

1

 

36

ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ

Антон Павлович Чехов (1860-1904). «Хамелеон». Відкриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А.П.Чехова.

ТЛ. Гумор, іронія.

1

 

37

«Товстий і тонкий». Діалог як основна форма розкриття сюжету. Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви.

ТЛ. Художня деталь, підтекст.

1

 

38

Порівняння образів чеховських персонажів (Очумєлов, «товстий», «тонкий»): схожість і відмінність між ними. Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них.

1

 

39

А.П.Чехов і Україна. Літературні музеї А.П.Чехова в Україні.

1

 

40

Джек Лондон (1876-1916). «Жага до життя». Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі.

1

 

41

Характеристика героїв твору.

1

 

42

Описи природи та їхня роль у тексті.

1

 

43

Значення назви оповідання.

1

 

44

Володимир Галактіонович Короленко (1853-1921). «Сліпий музикант». Пошук головним героєм (Петром Попельським) свого місця у світі.

1

 

45

Тема мистецтва. Петро Попельський та Евеліна.

1

 

46

Образ  Максима  Яценка, твердість його переконань, увага й повага до інших. Українська природа, народні образи й традиції в повісті.

1

 

47

В.Г.Короленко і Україна. Літературні музеї В.Г.Короленка в Україні.

1

 

48

РМ №3. Висловлення власної думки щодо прочитаного (за творами А.Чехова,  Дж.Лондона, В.Короленка).

1

 

49-50

Контрольна робота №4 (твір «Справжні цінності в житті людини» за повістю В.Короленка «Сліпий музикант»).

2

 

51

ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ

Мацуо Басьо (1644-1694). Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця.

ТЛ. Хайку.

1

 

52

Лаконізм форми та широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці М.Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст.

Вивчити напам’ять 3-4 хайку за вибором учня.

1

 

53

Роберт Бернс (1759-1796). «Моє серце в верховині…».  Ідея любові до батьківщини у вірші Р.Бернса. Антитеза (рідний край – чужина).

Вивчити напам’ять Р.Бернс «Моє серце в верховині…».

1

 

54

Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.).

ТЛ. Ліричний герой.

1

 

55

Генрі Лонгфелло (1807-1882). «Пісня про Гаявату» (1 розділ за вибором учителя). Міфи північноамериканських індіанців та їхнє втілення в поемі «Пісня про Гаявату».

1

 

56

Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.). Образ Гаявати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові.

1

 

57

Контрольна робота №5. Поетичне бачення світу (тест, відповіді на запитання, літературний диктант, анкета головного героя за твором …, комбінована контрольна робота).

1

 

58

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО В ЛІТЕРАТУРІ

Рей Дуглас Бредбері (1920-2012). «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка».

ТЛ. Конфлікт.

1

 

59

Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.

1

 

60

Позакласне читання.   Фантастичні розповіді про реальне життя (оповідання Р.Д.Бредбері «Все літо в один день» і «Час, ось твій політ»).

1

 

61

Роберт Шеклі (1928-2005). «Запах думки». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві.

ТЛ. Поглиблення поняття про фантастику.

1

 

62

Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму.

1

 

63

РМ №4. Твір «Яким я бачу майбутнє людства» (або «Роль літератури й мистецтва в майбутньому»).

1

 

64

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА. ЗРОСТАННЯ І ВЗАЄМИНИ ЗІ СВІТОМ

Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907-2002). «Міо, мій Міо». Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. Моральні цінності у творчості А.Ліндгрен.

1

 

65

Образи головних героїв. Перемога добра над злом.

ТЛ. Поглиблення понять про повість (психологічна повість, повість-казка), роман (фантастичний роман).

1

 

66

Позакласне читання.  А.Ліндгрен. «Брати Лев’яче серце». Образи головних героїв.

1

 

67-68

Крістіне Нестлінґер (нар. 1936). «Конрад, або Дитина з бляшанки». Незвичайність образу Конрада, риси його характеру. Конрад і його становлення у світі.

2

 

69

Контрольна робота №6. Образ майбутнього в літературі. Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом (тест, відповіді на запитання, літературний диктант, анкета головного героя за твором …, комбінована контрольна робота).

1

 

70

ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

1

 

 

 

docx
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
961
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку