Календарно-тематичний план для 6 класу з математики на 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичний план для 6 класу з математики на 2019-2020 н.р. (за підручником автора О. С. Істер) (140 год. І семестр – 64 год, 4 год. на тиждень, ІІ семестр – 76 год, 4 год. на тиждень).
Перегляд файлу

Математика 6 клас

(за підручником автора О. С. Істер)

(140 год. І семестр – 64 год, 4 год. на тиждень,

ІІ семестр – 76 год, 4 год. на тиждень)

І семестр

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (10 год+1 год резерву)

 1.  

Дільники і кратні натурального числа

 

 

 1.  

Дільники і кратні натурального числа

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 10, 5 та 2

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 9 та 3

 

 

 1.  

Прості та складені числа.

Самостійна робота №1

 

 

 1.  

Розкладання чисел на прості множники

 

 

 1.  

Найбільший спільний дільник

 

 

 1.  

Найменше спільне кратне

 

 

 1.  

Найменше спільне кратне.

Самостійна робота №2

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : «Подільність натуральних чисел»

 

 

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (26 годин + 7 год резерву)

Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів (17 год.)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу. Скорочення дробу

 

 

 1.  

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

 

 

 1.  

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

 

 

 1.  

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника

 

 

 1.  

Порівняння дробів

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Самостійна робота № 3

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

 

 

 1.  

Десяткове наближення звичайного дробу. Самостійна робота № 4

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : «Звичайні дроби. Порівняння, додавання і віднімання дробів із різними знаменниками»

 

 

Множення і ділення звичайних дробів (16 год.)

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Множення звичайних дробів 

 

 

 1.  

Множення звичайних дробів 

 

 

 1.  

Множення звичайних дробів 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа 

 

 

 1.  

Взаємно обернені числа.

Самостійна робота №5 

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними  та десятковими дробами

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними  та десятковими дробами

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними  та десятковими дробами .

Самостійна робота № 6

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : «Звичайні дроби. Множення і ділення звичайних дробів»

 

 

ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год +5 год резерву )

Відношення. Масштаб (11 год.)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Відношення. Основна властивість відношення

 

 

 1.  

Відношення. Основна властивість відношення

 

 

 1.  

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність

 

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність.

Самостійна робота №7

 

 

 1.  

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

 

 1.  

Поділ числа у даному відношенні

 

 

 1.  

Ймовірність випадкової події

 

 

 1.  

Ймовірність випадкових подій. Самостійна робота №8

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : « Відношення і пропорції»

 

 

Коло. Круг. Діаграми ( 13 год.)

 1.  

Обернена пропорційна залежність

 

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел

 

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки.

Самостійна робота № 9

 

 

 1.  

Коло. Довжина кола.

 

 

 1.  

Круг. Площа круга

 

 

 1.  

Площа круга. Круговий сектор

 

 

 1.  

Стовпчасті  і кругові діаграми

 

 

 1.  

Циліндр. Конус. Куля.

Самостійна робота № 10

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : « Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки. Коло і круг. Діаграми»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ(40 год +24 год резерву )

Раціональні числа. Додавання і віднімання раціональних чисел (26 год.)

 1.  

Додатні та від’ємні числа. Число 0

 

 

 1.  

Координатна пряма

 

 

 1.  

Координатна пряма

 

 

 1.  

Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

 

 

 1.  

Раціональні числа.

Самостійна робота №11

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел.

Самостійна робота №12

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : «Раціональні числа. Координатна пряма. Модуль числа. Порівняння раціональних чисел »

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Додавання від’ємних чисел

 

 

 1.  

Додавання від’ємних чисел

 

 

 1.  

Додавання двох чисел з різними знаками

 

 

 1.  

Додавання двох чисел з різними знаками

 

 

 1.  

Додавання двох чисел з різними знаками

 

 

 1.  

Властивості додавання

 

 

 1.  

Властивості додавання.

Самостійна робота №13

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 1.  

Розкриття дужок

 

 

 1.  

Розкриття дужок.

Самостійна робота №14

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : «Додавання і віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок»

 

 

Множення і ділення раціональних чисел (38 год.)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел

 

 

 1.  

Переставна і сполучна властивість множення. Коефіцієнт буквеного виразу

 

 

 1.  

Переставна і сполучна властивість множення. Коефіцієнт буквеного виразу. Самостійна робота №15

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

 

 1.  

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 1.  

Подібні доданки і їх зведення.

Самостійна робота № 16

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : « Множення раціональних чисел. Подібні доданки та їх зведення»

 

 

 1.  

Ділення раціональних чисел

 

 

 1.  

Ділення раціональних чисел

 

 

 1.  

Ділення раціональних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота №17

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : « Ділення раціональних чисел. Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь»

 

 

 1.  

Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами

 

 

 1.  

Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами

 

 

 1.  

Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами

 

 

 1.  

Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами.

Самостійна робота № 18

 

 

 1.  

Перпендикулярні прямі

 

 

 1.  

Паралельні прямі

 

 

 1.  

Перпендикулярні та паралельні прямі

 

 

 1.  

Координатна площина

 

 

 1.  

Координатна площина

 

 

 1.  

Координатна площина

 

 

 1.  

Координатна площина

 

 

 1.  

Приклади графіків залежності між величинами

 

 

 1.  

Приклади графіків залежності між величинами. Самостійна робота № 19

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : «Вправи на всі дії з раціональними числами. Координатна площина»

 

 

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (12 год резерву )

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Подільність натуральних чисел

 

 

 1.  

Звичайні дроби . Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 

 1.  

Відношення і пропорції

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки

 

 

 1.  

Ймовірність випадкової події. Коло. Круг. Діаграми.

 

 

 1.  

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 

 

 1.  

Додавання і віднімання раціональних чисел.

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел

 

 

 1.  

Ділення раціональних чисел

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота за 6 клас

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

 

 

 1.  

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
7 серпня 2019
Переглядів
6841
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку