26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Календарно-тематичний план з української літератури на 2019 – 2020 навчальний рік для 5 класу

Про матеріал
Програма. Українська література. 5 − 9 класи : програма для ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.) / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К.: Освіта, 2013. 31 с. КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Підручник. Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 5 кл. закл. загальної середньої освіти. К. : Грамота, 2018. 280 с. Кількість годин – 70 годин на рік (І семестр 2 години на тиждень, ІІ семестр 2 години на тиждень)
Перегляд файлу

 

 

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІ ступеня

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора школи з НВР           Директор школи

____________ Іванова І. В.    _________________ Косенко І. М.

«______» _______________ 2018 р.   «______» _______________ 2018 р.

____________ Іванова І. В.    _________________ Косенко І. М.

«______» _______________ 2019 р.   «______» _______________ 2019 р.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Календарно-тематичний план

з української  літератури на 2019 – 2020

навчальний рік  для  5 класу

 

Розглянуто на засіданні методичного обєднання.

Протокол №__ від «_____» _____________ 2018 р.

 

 

 

 

 

Учитель:

Іванова Іванна

Іванівна

 

 

 

 

 

 

Програма. Українська література. 5  9 класи : програма для ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.) / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К.: Освіта, 2013. 31 с. 

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

 

Підручник. Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 5 кл. закл. загальної середньої освіти. К. : Грамота, 2018. 280 с.

 

Кількість годин – 70 годин на рік (І семестр 2 години на тиждень, ІІ семестр 2 години на тиждень)

 

 

Усього

годин

КР (тести,відп. на пит.)

Класн. твір (есе, міні-твір)

РМ

ПЧ

ЛРК

Виразн чит.

Напам.

Зош.

ТО

усн.

письм.

Рік

70

4

1

2

2

4

4

2

4

9

7

І сем.

32

2

0

1

1

2

2

1

0

4

3

ІІ сем.

38

2

1

1

1

2

2

1

4

5

4

 

з / п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Скор.

І семестр

Вступ

1

Вступ. Слово в житті людини. Образне слово − першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

 

 

Світ фантазії та мудрості

2

Початок словесного мистецтва: фольклор та літописи.

Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їхня роль у житті.

Міфи і легенди давніх українців: «Про Зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?» (за С. Плачиндою). ТЛ: фольклор, легенда (повторення), міф, переказ.

 

 

3

Міфи і легенди давніх українців:. «Берегиня» (за С. Плачиндою), «Неопалима купина» (за Є. Шморгуном).

 

 

4

Міфи і легенди давніх українців: «Як виникли Карпати».

 

 

5

Народні перекази: «Прийом у запорожці». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

 

 

6

ПЧ1

ПЧ  1. Лірник Сашко. Цикл казок «Моя Україна».

 

 

7

Народні казки. Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)). Побудова казки, її яскравий національний колорит. ТЛ: народна казка, тема, гіпербола.

 

 

8

Казка «Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.

 

 

9

Казка «Мудра дівчина». Народне уявлення про добро і зло в казці.

 

 

10

Казка «Летючий корабель». Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

 

 

11

РМ1 (усн.)

ЛРК1

РМ  1. Презентація улюбленої народної казки (усн.).

ЛРК  1. Казки моєї бабусі.

 

 

12

КР1

ТО1

(12 ф)

КР  1. «Міфи і легенди давніх українців. Народні казки»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

13

Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність од народної.

Іван Франко − казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника. ТЛ: літературна казка, мова автора і мова персонажів, прозова мова.

 

 

14

«Фарбований Лис» І. Франка. Зміст казки, головні і другорядні персонажі.

 

 

15

Образ Лиса, риси його характеру.

 

 

16

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Казка «Хуха-Моховинка». Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот.

 

 

17

«Хуха-Моховинка» В. Короліва-Старого. Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Наскрізний гуманізм казки. ТЛ: портрет

 

.

18

ПЧ2

ПЧ  2. В. Королів-Старий «Потерчата».

 

 

19

Василь Симоненко. Цікаві сторінки з дитинства митця. Особливості віршованої казки. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон». ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітет.

 

 

20

В. Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична та оптимістична).

 

 

21

ТО2

(9 ф)

В. Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Казкова історія і сучасне життя.

 

 

22

Галина Малик. Повість-казка сучасної  дитячої письменниці «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». ТЛ: повість-казка (повторення).

 

 

23

Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.

 

 

24

Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців.

 

 

25

ВЧ1

ВЧ. Читання уривків твору за ролями. Усний переказ твору.

 

 

26

РМ2 (письм.)

РМ  2. Створення коміксів про подальші пригоди Алі та її нових друзів (письм.).

 

 

27

КР2

КР  2. «Літературні казки»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

28

Із народної мудрості. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин). ТЛ: загадка, метафора.

 

 

29

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. ТЛ: прислів’я, приказка.

 

 

30

Леонід Глібов  відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Химерний, маленький...», «Хто розмовляє?». ТЛ: акровірш (повторення).

 

 

31

«Що за птиця?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?» Л. Глібова.

 

 

32

ЛРК2

ТО3

(11 ф)

ЛРК  2. Поезія рідного краю. Поети Сватівщини пишуть для дітей.

 

 

ІІ семестр

Історичне минуле нашого народу

33

«Повість минулих літ» − найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Літописна оповідь «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь» (у переказі В. Близнеця). ТЛ: літопис

 

.

34

Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо. Літописна оповідь «Святослав укладає мир з греками та повертається до Києва. Смерть Святослава» (у переказі В. Близнеця).

 

 

35

Літописна оповідь «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (у переказі В. Близнеця).

 

 

36

Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу: «Заспів».

 

 

37

Поетична оповідь про князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі: «Ярослав Мудрий».

 

 

38

«Микита Кожум’яка» − драматичний твір на тему народної казки. ТЛ: драматичний твір і його побудова.

 

 

39

ВЧ2

ВЧ  2. Виразне читання драми-казки «Микита Кожум’яка» в особах.

 

 

40

РМ3 (письм.)

ТО4

РМ  3. Написання власної драми-казки на І дію про Микиту та його нові пригоди.

 

 

41

Зірка Мензатюк. Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України «Таємниця козацької шаблі».

 

 

42

Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. Екзотика старовинних українських замків. Презентація пошукової роботи «Місця подорожі головних героїв». ТЛ: епічний твір.

 

 

43

Фантастичне і реальне в повісті. Образи головних героїв.

 

 

44

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

 

 

45

КР3

КР  3. «Історичне минуле нашого народу»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

Рідна Україна. Світ природи

46

Повість С. Васильченка «В бур’янах». Україна часів Т. Шевченка.

 

 

47

Розповідь про Т. Шевченка, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка). 

 

 

48

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка − художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе...». Напам’ять  ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

 

 

49

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка. «Садок вишневий коло хати...». Напам’ять

 

 

50

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. «Не бував ти у наших краях!». Напам’ять 1 вірш на вибір. ТЛ: ліричний герой.

 

 

51

Мелодійність віршів П. Тичини. «Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...».

 

 

52

ПЧ3

ТО5

(12 ф)

ПЧ  3. «Панна квітів» Валерія Шевчука.

 

 

53

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла − наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось».  ТЛ: оповідання.

 

 

54

Оповідання «Лось» Є. Гуцала. Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

 

 

55

РМ4 (усн.)

РМ  4. Дискусія про екологічні проблеми на основі твору «Бережливе ставлення до природи».

 

 

56

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»). Напам’ять 1 вірш на вибір.

 

 

57

Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…».

 

 

58

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Цікавий епізод з дитинства автора. Оповідання «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.

 

 

59

Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

 

 

60

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

Складання плану до характеристики образу Олеся.

 

 

61

КТ1

ТО6

(9 ф)

КТ  1 (міні-твір). «"Білі ворони" в нашому суспільстві» (на основі оповідання «Дивак»).

 

 

62

Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець».

 

 

63

Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Переказ найцікавіших епізодів твору.

 

 

64

Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. Характеризування головного героя за планом.

 

 

65

Гуманізм повісті «Сіроманець». Презентація власного закінчення твору.

 

 

66

ПЧ2

ПЧ  2. М. Вінграновський «Первінка».

 

 

67

КР4

КР  4. «Рідна Україна. Світ природи»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

68

ЛРК3

ЛРК  3. Оповідання письменників рідного краю. Оповідання М. Н. Щепенка про малюків: «Ваза», «Дружок».

 

 

69

ЛРК4

ЛРК  4. Оповідання М. Н. Щепенка «Земля пахне».

 

 

70

ТО7

(9 ф)

Підсумковий урок. Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

 

 

docx
Додано
17 червня
Переглядів
2155
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку