Кейс-урок "Азовське море"

Про матеріал

Кейс –технологія – це інтерактивна технологія для вивчення предмету на основі реальних ситуацій, спрямованих на освоєння знань та формування нових якостей знаходити їх рішення, навчитися працювати з інформацією.

Перегляд файлу

    Є.Г.Маликова ,вчитель географії

 Зайцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

 Донецька область

 

               Становлення нової системи освіти в Україні зумовило істотні зміни в теорії і практиці навчально – виховного процесу. Гуманізація освіти, її орієнтація на творчий розвиток учня змушують  школу переходити на  технологічний  стан викладання. Тож вчителю географії необхідно орієнтуватися у різноманітних сучасних інноваційних проектів, ідей, напрямків.

                   Сьогодні вітчизняні та зарубіжні вчені поряд з традиційним уроком виділяють ще й такі форми організації навчального процесу, як  інтегрований урок, лекційно-практичні заняття, проектні заняття, творчі майстерні, кейс –уроки. Кейс – уроки широко використовуються в 12 країнах світу: США, Велика Британія, Фінляндія.

Кейс-урок - ця загальна назва технологій навчання, що є методами аналізу. До кейс-технологій відносять: метод ситуаційного аналізу; ситуаційні завдання і вправи; аналіз конкретних ситуацій і так далі. Головна особливість методу - вивчення школярами  ситуацій, розвязання проблем. Суть методу в тому, що школярам дається опис певної ситуації, з якою зіткнулася реальна організація у своїй діяльності або яка змодельована як реальна  і школяр повинен познайомитися з проблемою (наприклад, напередодні зайняття) і обдумати способи її рішення. У класі в невеликих групах обговорюється приведений випадок з практики. Проаналізувавши безліч не придуманих проблем, школярі - наб'ють руку - на їх рішенні і в подальшій практичній діяльності потраплять в аналогічну ситуацію, вона не зіб'є їх з пантелику. До кейс-технологій  відносяться:                                      

-метод ситуаційного аналізу ( тобто метод аналізу конкретних ситуацій, ситуаційні завдання і вправи);
· метод інциденту;
· метод ситуаційно-ролевих ігор;
· метод розбору ділової кореспонденції;
· ігрове проектування;
· метод дискусії.

Кейс –технологія – це інтерактивна технологія для    вивчення предмету на основі реальних ситуацій, спрямованих на освоєння знань та формування нових якостей знаходити їх рішення, навчитися працювати з інформацією. Невід’ємною частиною сучасного уроку географії є самостійна практична діяльність учнів ( самостійний, пізнавальний, творчий пошук школярів, рішення  ними проблемних ситуацій, навчання формулювання проблем, своєї точки зору, її аргументації, вибір шляхів вирішення проблем).
Кейс-метод - інструмент, що дозволяє застосувати теоретичні знання до рішення практичних завдань. Метод сприяє розвитку у учнів самостійного мислення, уміння вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу учні мають можливість проявити і удосконалити аналітичні і оцінні навички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне рішення поставленої проблеми. Основна функція методу - учити школярів вирішувати складні неструктуровані проблеми, які неможливо вирішити аналітичним способом. Кейс активізує учнів, розвиває інформаційні і комунікативні компетентності, залишаючи навчаних наодинці з реальними ситуаціями. Особливо вдале застосування цього методу при вивченні соціально-економічної географії, де зміст постійно оновлюється, що дає учням можливість проводити порівняльний аналіз ситуації. Пропоную перегляд кейс- уроку у 8 класі тема: Азовське море

 

 

  Кейс урок

 Тема:  Азовське море

Мета:

* сформувати знання про особливості розташування, розміри, основні гідрографічні характеристики, природно-ресурсний потенціал Азовського моря, порівняти його з Чорноморським;

* акцентувати увагу на екологічних проблемах Азовсько-Чорноморського регіону;

*  продовжити формувати навички роботи з тематичними картами;

*розвивати логічне мислення, навики дослідницької роботи;

* виховувати любов до рідного краю, бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта України, кейси на кожну групу  та рекомендації,  фотографії та малюнки представників фауни моря.

Опорні та базові поняття: море, затока, протока, острів, півострів, водні маси, солоність, рухи води, шельф, планктон, нектон, бентос.

Географічна номенклатура: затоки — Сиваш, Таганрозька, Арабатська, Обитічна, Бердянська, Темрюцька; Утлюцький лиман; коси — Арабатська Стрілка, Обитічна, Бердянська, Білосарайська, Бирючий острів; Керченська протока.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

 II. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель.  Добрий день діти! Протягом декількох уроків ми знайомились з ПК України.

* В яких природних зонах розташована Україна?

• Назвіть види риб, які надходять на наш ринок. Які з них виловлюють в Азовському морі?

• Чому Азовські курорти часто називають дитячими?

 Сьогодні на уроці ми проаналізуємо  проблемні ситуації Азовського моря.

 

 

Українська мова

Що означає поняття море? Робота з словниками.

Словник української мови академічний тлумачний словник. 

Море частина океану — великий водний простір з гірко-солоною водою, який більш-менш оточений суходолом. Як понесе з України У синєє море Кров ворожу... отойді я І лани і гори — Все покину (Тарас Шевченко, I, 1951, 354); 

Вікіпедія (інтернет) Мо́ре — частина океану, яка відокремлена від нього суходолом, підвищеннями підводного рельєфу або островами і має своєрідний гідрометеорологічний режим, відрізняється властивостями та складом води (солоністю, прозорістю, температурою та біологічним складом). Ділянки акваторії моря що вдаються в сушу утворюють затоки. Серед яких розрізняють: бухти, естуарії, фіорди, лагуни,

Яке поняття ви вважаєте більш правельним?

Українська література

Автор   Марина Копаниця 


 Азовське море
Там, давно, лабіринтами долі,
Подарунком добра на віку,
Я була на Азовському морі,
В його піні, теплі і піску.
Нічні тіні, примирливо чорні,
Над лагуною тихо летять…
Серце радісно б’ється при штормі,
Крики чайок, бажання співать…
Море радості, - море любові.
Хвилі шепчуть про вічне в житті.
Мить, як прапор у їхньому слові…
Срібні бризки, деньки золоті…
Життя, часом, буває лютує,
Тіло й душу гризе, як недуг,
Тоді мене море й рятує,
Бо у серці воно мені – друг.

 

Учитель. Сьогодні ми здійсним подорож по Азовському морю. Дізнаємось, як воно з’явилось, де знаходиться і які в  нього є таємниці. Але спочатку давайте запишимо в зошиті тему уроку, накреслим  таблицю ( знаю, не знаю, здивувало)  протягом уроку будемо її заповнювати.

Географія

А зараз попрацюємо з картами.

До басейну якого океану відноситься Азовське море?

Як з’єднується з Атлантичним океаном?

Назвіть основні елементи берегової лінії моря.

Азовське море – внутрішнє море басейна Атлантичного океану. Азовське море Керченським проливом з’єднується з  Чорним морем. З заходу  в море глибоко врізається Кримський півострів. Південні береги погорбовані, урвисті, інші переважно низовинні, місцями заболочені. Багато заток, деякі виокремлюється піщаними косами. Островів мало.

Історія

Як  ви думаєте, чому Азовське море так називають?   Випереджаюче завдання для групи учнів.( Презентація.)

Виступ. У давнину Азовське море називалося у греків Меотійське озеро (грец. Μαιῶτις), у римлян — Меотійське болото (лат. Palus Maeotis), у скіфів Каргалук, у меотів  Темеринда (означає матір морів); у арабів  Нітшлах або Бараль-Азов, в турків  Бар'ял-Ассак або Бахр-Ассак (Темно-синє море; у сучасному турецькому Azakdenizi), в генуезців та венеціанців — Mare delle Zabacche (Mare Тапе). Історична українська назва  Озовське (Озівське) море. Також слов'яни називали море Сурозьким або Синім[6].

Сучасна назва Азовське море, за однією з версій, походить від арабської назви Бахр-ель-Азов' (темно-синє море). У слов'ян уперше вона згадується у 1389 році літописцем Піменом. Інша версія походження назви — від міста Азов[7][8] На Русі море стало відомим в 11 ст., називали його Синім морем. Після утворення Тмутараканського князівства море стали називати Руським морем. З падінням князівства море перейменовується багато разів (Самакуш, Салакар, Майутіс тощо). На початку XIII ст. затверджується назва Саксинське море. Татаро-монгольські завойовники поповнили колекцію імен Азова: Балик-денгіз (рибне море) і Чабак-денгіз (Лящеве море). За деякими даними Чабак-денгіз в результаті трансформації: чабак — дзибах — забак — азак — азів — утворилась сучасна назва моря (що сумнівно). За іншими даними азак — тюркський прикметник, що означає <низький>, за іншими даними, <азак> (тюркське <гирло річки>), яке трансформувалося в Азау, а потім в Азов. Крім вищезгаданих назв море отримувало ще і такі: Барель-Азов (<Темно-синя річка>); Фракійське море (під фракійцямі вважали Геную та Венецію); Сурожзьке море (Сурожемназивався сучасний м. Судак в Криму); Каффське море (Каффа — італійська колонія на місці сучасного м. Феодосія в Криму); Кіммерійське море (від кіммерійців); Акденіз (турецьке, що означає Біле море). Найдостовірніша версія: сучасна назва моря походить від назви міста Азов. За етимологією слова" Азов" існує ряд гіпотез: за іменем половецького князя Азума (Азуфа) вбитого при узятті міста в 1067 р.; за назвою племені осов (асси), що у свою чергу походить нібито від авестійського, що означає <швидкий>; зіставляють назву і з тюркським словом азан — <нижній>, і черкеським узев — <горловина>. Тюркська назва м. Азов — Аузак. Але ще в I ст н. е. Пліній, перераховуючи в своїх працях скіфські племена згадує плем'я асоки, схоже із словом азів. Прийнято вважати, що сучасна назва Азовського моря прийшла в сучасну топонімію на початку XVII ст завдяки літопису Пімена. Причому на початку воно закріпилося лише за його частиною (Таганрогзька затока) і лише під час Азовських походів Петра I назва Азовське море закріпилося за всім водоймищем.

Фізика

А зараз давайте згадаємо уроки фізики. Від чого залежить колір морської води? Фізика явища посиніння моря

У невеликих обсягах вода – субстанція прозора . Рідина починає набувати чітко-виражений синій колір. Ну і ключове питання – чому синій? Тому що вода поглинає сонячні промені. При цьому найкоротші – блакитного кольору, проникають в воду, розсіюючись у всіх напрямках, надаючи хиткому тілу обговорювати колористику. А посилення товщі води лише нарощує інтенсивність кольору.

Математика

Використовуя карти атласу і масштаб, визначимо:

1 група  - середню протяжність з заходу на схід –380 км

2 група – протяжність з півночі на південь – 200 км

3 група- визначити площу Азовського моря – 39 тис км 2

Географія

Яка геологічна історія утворення, рельєф котловин Азовського моря?

Западина моря є залишком мезозойського басейну. Виникла в місці зчленування Середземноморського рухливого поясу та Східноєвропейської платформи. Структурна основа западини сформувалася на Скіфській платформі. Виділяють три частини: Північно-азовський прогин (між Східноєвропейською та молодою Скіфською платформами), Азовський вал (підняття фундаменту Скіфської платформи), Південноазовський прогин (частково в межах Індоло-Кубанського прогину). З мезозойськими породами пов’язують відклади нафти та газу, з пізнішими — залізних руд.

Які кліматичні умови та водні маси азовського моря?

Клімат помірний з континентальними ознаками. Зима холодна (-16 °С), літо жарке (+22 - +24 °С), пересічна кількість опадів зменшується із заходу на схід (500—340 мм).

Водні маси формуються за рахунок водообміну з Чорним морем та стоку річкових вод, значна частина випаровується. Пересічна температура       +11,5 °С, взимку — 0 - 3 °С, влітку - +25      - +30         °С. Повністю замерзає лише в суворі зими.

Пересічна солоність — 13,7 %о, менші показники біля гирл річок, в Сиваші — 250 %. Солоність зростає внаслідок зменшення річкового стоку.

Рухи води в морі: вітрові хвилі круті, з невеликім періодом (до 1 м, взимку — понад 2 м), течії (за циклональним типом). Згінно-нагінні процеси змінюють рівень моря в окремих його частинах за сезонами.

 

Хімія

Похімічім? На столі стоять 3 стакана з розчином солі. В  1 – вода схожа на воду Балтійського    моря, в 2-  Азовського, в 3 – Мертвого. Визначте в якому стакані вода з Азовського моря? Чому? В яких одиницях виміряється солоність води?

Дослід:

 1. На 1 л. води 0,1 ст ложкі солі – Балтійське море;
 2. На 1 л. води 1,4 ч.л. солі – Азовське;
 3. На 1 л. води 1 ст. солі – Мертве море.

Фізична культура

 (під шум прибою)

По долині ми гуляєм,
Фізкультхвилинку починаєм.
Справа – ліс, а зліва – поле,
Унизу іскриться море.
В небі сонечко сіяє
І з нами промовляє.
Раз, два, три, чотири, п’ять.
Будем дружними зростать.
Дуже добре будем вчитись,
Вдома, в школі не лінитись.

Біологія

Прозорість води Азовського моря дуже мала. Бурхливий розвиток фіто- і зоопланктону в теплу пору року знижує прозорість і викликає явище «цвітіння» моря. Фауна Азовського моря відзначається відносною бідністю видового складу (до 350 видів) і винятково великим кількісним розвитком, за яким Азовське море перевищує всі морські водойми світу. Найрозвиненіший фітопланктон та бентос. Фітопланктон складається (у% ): з діатомових — 55, перідінієвих − 41,2, і синьо-зелених водоростей — 2,2. Серед біомаси бентосу молюски займають домінантне положення. Їх скелетні залишки представлені карбонатом кальцію.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Sturgeon.jpg/220px-Sturgeon.jpg

Осетрові є одними з основних та найцінніших промислових риб Азовського моря.[16]

Іхтіофауна Азовського моря останнім часом включає 103 видів і підвидів риб, що належать до 76 родів, і представлені прохідніми, напівпрохідними, морськими та прісноводними видами.

Прохідні види риб мешкають в морі до настання статевої зрілості, а в річку заходять лише на нерест. Період розмноження в річках та/або на займищах зазвичай не перевищує 1-2 місяця. Серед азовських прохідних риб є найцінніші промислові види, такі як білуга, севрюга, оселедець, рибець та шемая.

Напівпрохідні види для розмноження заходять з моря в річки. Однак в річках вони можуть затримуватися на триваліший час, ніж прохідні (до року). Що стосується молоді, то вона скочується з нерестовищ дуже повільно та часто залишається в річці на зимівлю. До напівпрохідних риб належать масові види, такі як судак, лящ, тараня, чехоня та деякі інші.

Морські види розмножуються і мешкають в солоних водах. Серед них виділяють види, що постійно мешкають в Азовському морі. Це  пеленгас, камбала-калкан, глоса, тюлька, сопач чорноморський, колючка триголкова, трубкорот та всі види бичків. І, нарешті, є велика група морських риб, що заходять в Азовське море з Чорного моря, в тому числі здійснюють регулярні міграції. До них належать: азовська хамса, чорноморська хамса, чорноморський оселедець, барабуля, сингіль, гостроніс, лобань, калкан чорноморський, ставрида, скумбрія тощо.

Прісноводні види зазвичай постійно мешкають в одному районі водоймища та великих міграцій не здійснюють. Ці види населяють зазвичай опріснені акваторії моря. Тут трапляються такі риби, як стерлядь, сріблястий карась, щука, в'язь, верховодка тощо

Морські ссавці в Азовському морі представлені одним видом  фоцена звичайна (інші назви  азовка, азовський дельфін, пихтун, чушка). Фоцена звичайна веде стадний спосіб життя. До складу груп входять від двох до десяти особин. Чисельність популяції завжди була невелика, сучасні дані відсутні. Азовка — найдрібніша тварина з групи китоподібних. А представники місцевої азово-чорноморської популяції дрібніші, ніж дельфіни з інших частин ареалу. Самиці трохи крупніші за самців: 90—150 см. Відомі максимальні розміри самців досягали 167 см, а самиць — 180 см. Середня вага азовок становить 30,2 кг. Тривалість життя — 25 — 30 років.

За кількістю рослинних та тваринних організмів Азовському морю немає рівних у світі. За рибопродуктивністю, тобто кількості риби на одиницю площі, Азовське море в 6,5 разів перевершує Каспійське, в 40 разів — Чорне і в 160 разів Середземне море.

 

Економіка

 

А зараз подивіться на політичну карту? Берега яких держав омиває Азовське море? Яке значення має море  в економікі держави? Цим питанням займалася 2 група ( випереджальне завдання).

Нещодавно основними ресурсами моря були рибні (виловлювали величезних осетрових), зараз ці показники знижуються. Зберігається транспортне значення. Судноплавство, на жаль, супроводжується аваріями, інколи катастрофічними (2008 р). Недостатньо освоєні та нераціонально використовуються рекреаційні, перспективні енергетичні та мінерально-сировинні ресурси.

Екологія

Назвіть причини критичного екологічного стану Азовського моря .

На Азовськом узбережжі  побудовані міста. В морі знаходяться кораблі, руйнується узбережжя, накопляється сміття, пятна  мазути вкривають поверхню води. Мешканці Приазов’я проводять ряд заходів, які   спрямовані на очищення стічних вод, нормалізацію сольового складу вод, збереження та відновлення біоресурсів, уникнення аварійних ситуацій на узбережжі та на суднах тощо.

Рефлексія

 

 

 

 

Підсумок

 уроку

Закінчіть речення:

Сьогодні на уроці я дізнався…

Було цікаво ( не цікаво)…

Мене здивувало…

Мені запам’яталась…

Оцінювання учнів.

Домашнє завдання

*Опрацювати параграф у підручнику

*Запропонуйте власні шляхи  збереження моря та раціонального використання природних ресурсів.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.4
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Трапезникова Олена Василівна
  щось мені підказує, що ви скопіювали мій матеріал по Чорному морю і просто дещо змінили...)
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Задорожня Любов
  Дякую, Вам, за змістовний і цікавий урок.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 листопада 2018
Переглядів
3528
Оцінка розробки
4.4 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку