ККалендарно-тематичне планування уроків навчання грамоти 1 клас. За програмою О.Я.Савченко (Вашуленко М.С.)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків навчання грамоти у 1 класі на ІІ семестр розраховане на 7 годин на тиждень. Розподіл годин здійснюється за тижнями: на одному тижні 4 години відводиться на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні - 3 години на читання і 4 години на письмо. За програмою О.Я.Савченко. Календарне планування розроблене до підручника Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: підр. для 1 кл. для закладів загальної середньої освіти К: Видавничий дім "Освіта", 2018. Представлене календарне планування є орієнтовним зразком.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

навчання грамоти

1 клас

7 годин на тиждень

За програмою О.Я.Савченко

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар:

 підруч. для   1кл. для закладів загальної середньої освіти  К: Видавничий дім "Освіта", 2018.

ІІ семестр

 

Дата

Тема уроку

Примітка

 

113

 

Знову в класі ми всі разом. Звук [г], позначення його буквами Гг. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання тексту.                 

4-5ч

114

 

Письмо рядкової букви г. Складання та записування слів із вивчених букв.

п

115

 

Вправляння у читанні слів з літерою г. Читання слів. Мовно- логічні вправи. Опрацювання тексту «Конкурс у класі».

4-5ч

116

 

Письмо великої букви Г, слів та речень з нею. Списування з друкованого тексту.

п

117

 

Звук [ґ], позначення його буквами Ґґ. Виразне читання віршів. Практична ро­бота зі скоромовками .

8-9ч

  118

 

Письмо рядкової букви ґ. Списування з рукопис­ного тексту. Складання речень за малюнком.

п

119

 

Закріплення букв г, ґ і звуків, які вони позначають. Опрацювання тексту «На городі».

10-11___ч

120

 

Письмо великої літери ґ. Підготовчі графічні вправи.

Розвиток зв’язного мовлення

п

   121

 

Буква ь («знак м’якшення»). Позначення цим знаком м’якості приголосних звуків. Читання слів із знаком м’якшення. Мовні вправи.

12-13ч

122

 

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з інши­ми буквами. Письмо слів з буквою ь.

п

123

 

Закріплення букви «знак м’якшення» . Буквосполучення ьо. Звуковий аналіз слів  . Опрацювання тексту, добір до нього заголовка.

14-15ч

124

 

Повторення правил з’єднання вивчених букв. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними. Списування рукописного тексту.

п

125

 

Звук [х], позначення його буквами Хх. Інтонування оклич­них речень. Опрацювання тексту «Казкові хмаринки». Робота з дитячою книжкою.

16-17ч

126

 

Письмо рядкової букви х, складів і слів з нею. Списування з друкованого тексту

п___

127

 

Закріплення звукового значення букви х. Логічні вправи. Читання тексту «Христинка»

18-19ч

128

 

Письмо великої букви X. Написання слів з великої букви X. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.  Списування друкованого речення.

п

123

 

Звук [ж], позначення його буквами Жж. Вправляння у дзвінкій вимові звука [ж] у кінці складів і слів. Опрацювання вірша М. Воробйова «Сто дібров». Мовні вправи.

20-21ч

130

 

Письмо рядкової букви ж, складів і слів з нею. Навчальний диктант.

п

131

 

Закріплення звука [ж]. Опрацювання текстів «Великі жуки»,«Пізнавай хижих тварин».

22-23ч

132

 

Письмо великої букви Ж. Списування з друкованого тексту.

п

133

 

Звук [ш], позначення його буквою Шш.Зіставлення звуків [ж][ш] . Читання й опрацювання тексту «Пошта».

24-25ч__

134

 

Письмо рядкової букви ш, складів і слів з нею

п

135

 

Закріплення знань про букву Шш, її звукове значення. Опрацювання вірша «На березі береза» (за А.Качаном) та тексту «Привіт, Сашку!».

28-29ч

136

 

Письмо великої букви Ш. Написання буквосполучень, слів та речень.

п

137

 

Звук [ч], позначення його буквами Чч. Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Словниково – логічні вправи. Скоромовки.

28-29ч

138

 

Письмо рядкової букви ч, складів і слів  і речень з нею. Словниковий диктант.

п

139

 

Закріплення звукового значення букви ч. Опрацювання тексту «Наш веселий клас» (за М.Чумарною). Розігрування сценки за віршем. Робота з дитячою книжкою.

30-31ч

140

 

Письмо великої букви Ч, складів і слів з нею. Порівняння написання букв Ч та У. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення.

П___

141

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Річка Черемош».

32 ч

142

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо під диктовку.

п

143

 

Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквами Цц.  Звуковий аналіз слів. Читання складів,слів. Мовні вправи. Опрацювання вірша «Порожній козуб» (за В.Лучуком)

33 ч

144

 

Письмо рядкової букви ц, складів і слів з нею. Списування друкованого тексту.

п

145

 

Закріплення звукового значення букви ц. Опрацювання вірша «Скільки олівців?». Загадки.

34-35 ч

146

 

Письмо великої букви Ц. Написання речень.

п

147

 

Букви Яя. Позначення буквами Яя звуків [йа] і м'якості по­переднього приголосного та звука [а]. Інсценування казки «Родичі».

36-37ч

148

 

Письмо рядкової букви я. Написання буквосполучень, слів. Звуковий аналіз слів.

п

149

 

Закріплення букви я. Опрацювання віршів Л.Цілик «Сонечко» та Г.Манів «Сонечкова донечка». Мовно – логічні вправи.

38-39ч

150

 

Письмо великої букви Я, слів і речень із нею. Доповнення і записування речень. Складання й записування слів.

п

151

 

Букви Юю. Позначення буквами Юю звуків [йу] і м'якості попереднього приголосного та звука [у]. опрацювання вірша А. Мястківського «Весна».

40-41ч

152

 

Письмо рядкової букви ю, слів з нею. Написання речень. Словниковий диктант.

п

153

 

Закріплення знань про букву Ю. Загадка (А.Свашенко). Опрацювання вірша «Хто Юрасика вкусив?» (за Г.Демченко). Робота з дитячою книжкою

 

42-43ч

154

 

Письмо великої букви Ю, слів з нею. Написання речень. Письмо під диктовку. Розвиток зв’язного мовлення.

п

155

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Вишня» (за К. Михалициною).

 

44ч

156

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ та записування слів за групами.

 

п

157

 

Букви Єє. Позначення буквами Єє звуків [йе] і м'якості по­переднього приголосного та звука [е]. Опрацювання віршів. Читання в ролях. Відгадування загадок.

45-46ч

158

 

Письмо рядкової букви є, складів і слів з нею.

Списування друкованого тексту.

п

159

 

Закріплення знань про букву є. Скоромовка. Опрацювання казки «Як білка і заєць не впізнали одне одного».

47-48ч

160

 

Письмо великої букви Є, слів і речень із нею. Вибірковий диктант.

п

161

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Буруля» (за В. Коваленко)

49ч

162

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо.

п

 163

 

Буква ї, позначення нею звуків [йі]. Звуковий аналіз слів. Читання слів. Словникові вправи. Опрацювання віршів.

50-51ч

164

 

Письмо рядкової букви ї, буквосполучення з нею. Складання і записування слів з вивчених букв.

п

165

 

Закріплення звукового значення букви ї.Опрацювання тексту «Українська держава».

52ч

166

 

Письмо великої букви Ї, складів та слів із нею. Записування речень, навчальний диктант.

 

п

167

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання віршів «Я – українка» (за О.Василенко), «Прапор нашої країни» (за Г. Чубач),та оповідання «Київ».

53-54ч

168

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний диктант. Розвиток зв’язного мовлення.

п

169

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Розповідь про Тараса Шевченка та Лесю Українку. Опрацювання текстів «Тарас Григорович Шевченко», «Леся Українка».

55ч

170

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Побудова речень за малюнком.

п

171

 

Буква щ, позначення нею звуків [шч]. Опрацювання віршів К.Перелісна «Дощик», «Різнокольоровий дощик» за В Полинок.

56-57ч

172

 

Письмо рядкової букви щ, складів і слів з нею. Словниковий диктант.

п

173

 

Закріплення знань про букву щ, її звукове значення. Опрацювання тексту В. Сухомлинський «Яке щастя?». Порівняння віршів. Прислів’я.

58ч

174

 

Письмо великої букви Щ. Написання буквосполучень, слів та речень. Списування друкованого тексту.

п

175

 

Закріплення звукових значень вивчених букв.

Опрацювання тексту «Удома краще» за Т.Волгіною.

Робота з дитячою книжкою.

59ч

176

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви Побудова і записування речень.

 

п

177

 

Звук [ф], позначення його буквами Фф. Читання складів, слів. Опрацюваня вірша Л.Кондратенко «Жираф».

60-61ч

178

 

Письмо рядкової букви ф, складів і слів з нею. Списування друкованого тексту.

п

179

 

Закріплення звукового значення букви ф. Опрацювання вірша за В. Кравчуком і тексту «Виставка малюнків»

62-63ч

180

 

Письмо великої букви Ф, слів і речень з нею. Складання й записування речень.

п

181

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Словникові вправи. Скоромовки. Опрацювання тексту «Фунікулер у Києві».

64-65ч

182

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення.

п

183

 

Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз. Відпрацювання пра­вильної вимови звуків [дз]. [дз']. Опрацювання вірша А. Зарудного «Дзвіночки». Робота з дитячою книгою

66ч

184

 

Письмо буквосполучення дз, слів з ним. Безвідривне поєднання букв. Побудова і записування речень.

п

185

 

Відпрацювання злитої вимови звуків [дз],  [дз′]. Опрацювання вірша Г.Бойка «Горобець» та оповідання Ю.Старостенка «Лі­совий майстер».

67ч

186

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Побудова і записування речень.

п

187

 

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж.

Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Опрацювання  вірша Н. Забіли «Джміль».

68ч

188

 

Письмо буквосполучення дж, Дж. Слів і речень з ними. Побудова і записування речень. Словниковий диктант.

п

189

 

Закріплення звука [дж], буквосполучення дж. Опрацювання тексту «Цілющі джерела».

69ч

190

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування друкованого тексту.

 

п

191

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Дзюдо».

70-71ч

192

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо під диктовку.

п

 

193

 

 

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова слів з апострофом. Читання слів і складів з апострофом. Опрацювання тексту Д. Чередниченка «П’ятеро». Вивчення напам'ять вірша Н.Гуркіна «Маю десять пальців я»

72-73ч

194

 

Письмо складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант.

 

п

195

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Як ми виграли комп’ютер».

 

74ч

196

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування друкованого тексту.

 

п

197

 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання віршів М. Хоросницької  «Я навчився вже читати…», В.Зорик «Книжка».

 

75ч

198

 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання буквосполучень та слів. Вибірковий диктант.

п

199

 

Алфавіт. Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв. Опрацювання Б. Заходера «Буква «Я»». Розігрування сценки за змістом вірша.

76-79ч

200

 

Закріплення вмінь писати великі і малі букви українського алфавіту. Побудова і записування речень.

п

 

Післябукварний період

 

 

Читання вірша А. Костецького «Буде день веселий». Під­готовка до підсумкового уроку, присвяченого букварю Робота з дитячою книгою

151

201

 

Читаю і відгадую загадки. Загадки. (П. Ребро,

Л. Вознюк, М. Пономаренко). Складання загадки про тварину. Опрацювання текстів « У лісовій школі», «Солодке слово».

80-81

ч

202

 

 Речення. Списування з друкованого та рукописного тексту. Робота з деформованим текстом.

 

203

 

Читаю і слухаю дитячі пісні. Українська народна колискова. Дитячі народні пісні «Зайчику, зайчику…», «Два півники».Українська народна пісня «Вийди, вийди, сонечко…»

82-83

ч

204

 

Вчимося відповідати на запитання. Складаємо речення. Складання розповіді про школу.

 

205

 

Читаю лічилки. Л.Вознюк «Раз метелик, два жучок…», О. Сенатович «Місяць жмурить…», С. Шаповалов «Десять, девять, вісім, сім..»

84-85

ч

206

 

Доповнення незавершених речень.  Складання розповіді про своє село (місто) за поданим планом.

 

207

 

Читаю українську народну казку «Рукавичка». Робота з дитячою книжкою.

86-87

ч

208

 

Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв. Закріплення вмінь писати великі і малі букви українського алфавіту

 

209

 

Читаю українську народну казку. Розігрування епізодів української народної казки «Рукавичка».

86-87

ч

210

 

Голосні звуки. Звуковий аналіз слів. Списування з друкованого та рукописного тексту.

 

211

 

Читаю авторську казку О. Зубер «Як заєць сон шукав»

88-89

ч

212

 

Приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Удосконалення вимови окремих звуків. Списування з рукописного тексту.

 

213

 

Читаю вірші про пори року. Ф. Петров «Від зими і до зими». «У якому місяці?» (за К. Перелісною).

90-91

ч

214

 

Поділ слів на склади. Виконання мовних вправ. Вибіркове списування.

 

215

 

Читаю про дні тижня. С. Жупанин «Хто молодець?». Загадка. З. Мензатюк «Сім днів».

92-93

ч

216

 

Слова – назви предметів. Розрізнення слів – назв предметів за питаннями хто? що?.Розподіл предметів за групами.

 

217

 

Читаю про кольори у природі. А. Музичук «Якого кольору промінці, Є. Гуменко «Олівці», «Розмова кольорів» (за М. Стояном).

94-95

Ч

218

 

Слова – ознаки предметів. Розрізнення слів – ознак предметів за питаннями який? яке?яка?. Списування з рукописного тексту.

 

219

 

Читаю про родину.  «Татко і матуся» Л.Вознюк. І.Кульська «Старший брат». О.Полянська «Старша сестричка».

96-97

ч

220

 

Слова – назви дії предметів. Виконання мовних вправ. Списування з рукописного тексту.

 

221

 

Читаю оповідання про дітей. Н. Вернигора « Моє місто», «Несправжня вулиця» (за О.Кротюк). Робота з дитячою книжкою.

98-99

ч

222

 

Розпізнавання слів, які відповідають на питання скільки? Вправляння у читанні числових виразів. Розвиток зв’язного мовлення.

 

223

 

Читаю про дружбу і друзів.П. Воронько «Друзяки», «Бігла білка» (за Л.Савчук). Прислів'я.

100-101ч

224

 

Службові слова. Побудова і записування речень з службовими словами. Виконання мовних вправ.

 

225

 

Читаю про дитячі ігри «М’ячик – пустунець» Л.Дяченко, Є. Саталкіна «Лічилка»

102-103ч

226

 

Слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням. Виконання мовних вправ.

 

227

 

Читаю про користь спорту. Г. Бойко «Гантелі», Т.Коломієць «Ми зі спортом дружимо», О. Кротюк  «Найдужчий».

104-105

ч

228

 

Слова, близькі за значенням. Робота з деформованим текстом.

 

229

 

Читаю про домашніх тварин. «Передумала» (за О.Кротюк). «Гарно всім» (за Н. Марченко).

106-107

ч

230

 

Слова, протилежні за значенням. Виконання мовних вправ. Списування друкованого тексту.

 

231

 

Читаю про чарівні слова української мови.

А. Костецький «Буде день веселий»

108

ч

232

 

Закріплення знань і вмінь учнів. Побудова і записування речень за малюнком і поданими словами. Виконання мовних вправ.

 

233

 

«Канікули!» А. Костецький. Вправи для розвитку навички читання. 

109ч

234

 

Розділові знаки наприкінці речення. Побудова, правильне інтонування і записування речень.

 

235

 

Ознайомлення школярів з періодичними виданнями — дитячими газетами і журналами. Урок-свято «Прощання з букварем»..  ______________________________________________

 

 

236

 

Усміхнися всім навколо. Л. Савчук «Здрастуйте». Б. Бірюков «Добрі слова». Слова ввічливості. (бібліотечний урок).

 

237

 

Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів. Вправи для розвитку навички читання. Робота з дитячою книжкою. Підсумок за рік.___________________________________________

 

 

238

 

Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів. Розвиток зв’язного мовлення. Підсумок за рік.___________________________________________

 

 

 

 

docx
Додано
11 січня 2019
Переглядів
3339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку