18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Класна година "Молодь у європейському просторі”

Про матеріал

Виховний захід до Європейського тижня місцевої демократії у 10-му класі має на меті:

 • надати інформацію щодо основ місцевої демократії, управління та євроінтеграції;
 • провести ілюстрації ролі місцевих органів влади в будівництві демократичної Європи;
 • проінформувати про внесок міжнародних організацій, проектів та програм у зміцненні місцевої і регіональної демократії;
 • сприяти більш активній участі молодих людей у суспільно-політичному житті їх міст та регіонів.
Перегляд файлу

Класна година:    Молодь у європейському просторі

 

(Виховний захід до Європейського тижня місцевої демократії у 10-му класі)

 

Мета:

 

 1. надати   інформацію щодо основ місцевої демократії, управління та євроінтеграції;
 2. провести ілюстрації ролі місцевих органів влади в будівництві демократичної Європи;
 3. проінформувати про внесок міжнародних організацій, проектів та програм у зміцненні місцевої і регіональної демократії;
 4. сприяти більш активній участі молодих людей у суспільно-політичному житті їх міст та регіонів.

 

 

Хід уроку:

1) Опрацювання тезисів:

 

 1. Народ є єдина, цілісна соціальна спільнота людей.

 

 1. Демократія є способом реалізації самоврядної публічної влади, її організаційно-правовою формою.

 

 1. Ініціатива й самодіяльність народу є складовими прямої демократії  та мають визначальне значення для держави.

 

 

2) Вступне слово вчителя:

 

Суспільно-політична практика останніх десятиліть дає підстави констатувати успішність поширення засад демократичного розвитку, оскільки західні стандарти демократії сьогодні сповідуються населенням держав Східної Європи.

 

Зазначається, що в політико-правовій теорії дослідження феномену демократії має декілька вимірів, які ґрунтуються на визначених суспільних ідеях і цінностях. 


Доведено, що громадянське суспільство існує виключно за умов демократії, забезпечуючи демократичність владних інститутів і держави. У країнах розвиненої демократії налагоджується ефективна робота правової системи, а порушення прав людини не мають системного характеру. 
 

Наголошується, що основним із них є неухильне дотримання законів, процедур, демократичних засад та цінностей усіма державними і владними органами, політичними партіями, структурами громадянського суспільства. Тому розбудова розвиненого громадянського суспільства в Україні є складовою її демократичного поступу та підтвердженням належності до європейського культурно-цивілізаційного ареалу. 

Європейський тиждень місцевої демократії є новим та ефективним інструментом сприяння розвитку місцевого самоврядування в контексті політики європейської інтеграції України. 

 

 

 

3)  Учень 1

Про історію започаткування Тижня місцевої демократії

 

Рішення щодо започаткування Європейського тижня місцевої демократії міститься у Рекомендації 238 (2007) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яку ухвалено 1 червня 2007 року.

Офіційний старт Європейського тижня місцевої демократії відбувся 15 жовтня 2007 року на 15-й сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління (м. Валенсія, Іспанія).

Європейський тиждень місцевої демократії є щорічною загальноєвропейською кампанією, започаткованою в Україні 15 жовтня 2007 року.

 

Експерти часто наголошують на тому, що на початку 1990-х Україна мала схожі із своїми сусідами у Центральній та Східній Європі стартові умови як для внутрішніх реформ, так і для європейської інтеграції. Демократизація  у країнах ЦСЄ була нерозривно пов’язана із  європейським вектором розвитку. Україна ж пішла відмінним від своїх сусідів шляхом і має на сьогодні іншу ситуацію як у сфері демократії (передовсім, демократичності політичної системи), так і у сфері євроінтеграції.

На сучасному етапі розвитку України як демократичної, соціальної та правової держави реформування системи органів місцевого самоврядування є нагальною вимогою часу.

Тиждень передбачає одночасне проведення національних і місцевих заходів в усіх країнах-членах Ради Європи з метою активізації процесів розповсюдження інформації щодо принципів та досягнення місцевої і регіональної демократії у Європі, сприяння обізнаності громадян щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та їх залучення до прийняття управлінських рішень.

4)  Учень 2

Про головні заходи  Тижня

мають стати дні відкритих дверей, відкриті засідання рад, прийоми громадян представниками органів місцевого самоврядування, керівництвом місцевих органів виконавчої влади та інші заходи (конференції, семінари, наради, кругли столи, прес-клуби, лекції, навчально-ознайомчі візити тощо), націлені на ознайомлення населення із завданнями та принципами функціонування системи місцевого самоврядування з однієї сторони, та своїми правами і можливостями на участь у цьому процесі – з іншої. Передбачається, що зазначені заходи мають охоплювати різні групи населення, стосуватися  різних питань місцевого життя.

5) Учень 3

Про євроінтеграцію

Оскільки Тиждень є "Європейським", а євроінтеграція — одним з пріоритетів України, невід’ємними елементами Тижня мають стати інформаційні кампанії та заходи із презентації європейських принципів, кращих практик, міжнародного законодавства з питань місцевої і регіональної демократії, конкретних результатів міжнародного співробітництва на рівні міст та регіонів, можливостей міжнародних та європейських інституцій щодо сприяння місцевому і регіональному розвитку. 

Європейський тиждень місцевої демократії має також стати можливістю для інформування та ознайомлення громадськості з роллю Ради Європи та інших інституцій спільної Європи в області розвитку місцевої демократії і, таким чином, сприяти загальноєвропейській інтеграції навколо демократичних засад реалізації громадянами Європи їх невід’ємного права на участь у вирішенні питань місцевого значення. 

 Проведення таких заходів під єдиними гаслами ЄТМД на всьому континенті має підсилити розуміння того, що "місцевий" і "європейський" підходи до здійснення самоврядування не протистоять один одному, а взаємно один одного доповнюють. Місцева демократія є загальною європейською цінністю і повинна спиратися на кращі досягнення та практики в галузі управління та демократії. Активна просвіта громадян щодо сучасних європейських інструментів та механізмів сприяння місцевій і регіональній демократії має перетворити їх на палких прихильників процесу євроінтеграції.

6) Учень 4:

 Про основні засади проведення Європейського тижня місцевої демократії:

Україна є невід’ємною та органічною частиною Європи. Одним з важливих пріоритетів реалізації  державної політики України є моніторинг та втілення кращих світових практик у галузі державного управління та місцевого самоврядування, активна участь у роботі провідних міжнародних та політичних організацій.

 9 листопада 1995 р. Україна набула членство у Раді Європи (РЄ), основній міжнародній політичній організації Європи.

Метою Ради Європи згідно Статуту є досягнення більшої інтеграції між її членами задля збереження та втілення у життя спільних ідеалів і принципів, а також сприяння економічному та соціальному прогресу. Діяльність Організації охоплює такі сфери суспільного життя, як права людини, засоби масової інформації, правове співробітництво, соціальне єднання, охорона здоров’я, освіта, культура, культурна спадщина, спорт, молодь, місцева демократія і транскордонне співробітництво, навколишнє середовище і регіональне планування. Міжнародно-правові документи Ради Європи (хартії, договори тощо) розроблені в Організації та ратифіковані країнами-членами наряду з документами Європейського Союзу становлять основу європейської міжнародно-правової бази, закладають підвалини сучасних європейських демократичних стандартів функціонування країн, сприяють їх сталому та ефективному розвитку .

 

 

 

 

7) Слово вчителя щодо місцевої влади:

З метою активізації політичного, економічного, соціального, культурного розвитку та забезпечення підвищення рівня життя та якості послуг, що надаються населенню, під час вступу до Ради Європи Україна взяла на себе відповідні зобов’язання, в тому числі стосовно імплементації міжнародно-правових документів, що визначають кращі стандарти та принципи функціонування самоврядування на місцевому і регіональному рівні, підтримки європейських ініціатив та практик забезпечення сталого розвитку місцевої і регіональної демократії. Основним міжнародно-правовим документом для країн-членів Ради Європи, який містить стандарти щодо організації управління на місцях на засадах місцевого самоврядування є Європейська хартія місцевого самоврядування (ЄХМС).

15 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування .

Виходячи з пріоритетності курсу України на європейську інтеграцію та визнаючи розвиток місцевого самоврядування в Україні однією з невід'ємних складових цього курсу Президентом України з 2007 встановлено щорічне проведення в тиждень, що включає 15 жовтня - дату відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування в 1985 році Європейського тижня місцевої демократії.

Завданнями Тижня є розповсюдження інформації про діяльність місцевих органів влади, ознайомлення громадян з основними принципами їх роботи, привернення уваги населення селищ, міст та регіонів до того, що їхня участь у місцевих справах є найважливішим чинником життєздатності демократії. Поширення інформації про різні форми та можливості участі в прийнятті рішень на місцевому рівні повинне сприяти розширенню участі громадян у соціальному, культурному, економічному та політичному житті. Проведення таких заходів на місцях під єдиним "гаслом" на всьому континенті має підсилити розуміння того, що "місцевий" і "європейський" підходи до здійснення самоврядування не протистоять один одному, а взаємно один одного доповнюють. Місцева демократія є загальною європейською цінністю та повинна спиратися на кращі досягнення та практики в галузі управління та демократії.

8) Опрацювання документу: 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ 
місцевого самоврядування

м. Страсбург, 15 жовтня 1985 року

Дата підписання:

15.10.1985

Дата підписання від імені України:

06.11.1996

Дата ратифікації:

15.07.1997

Дата набрання чинності для України:

01.01.1998

 

Держави - члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,

 

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням;

 

вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укладання угод в адміністративній галузі;

 

враховуючи, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму;

 

враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами - членами Ради Європи;

вважаючи, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні;

 

переконані в тому, що існування органів місцевого самоврядування, наділених реальними повноваженнями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління;

 

усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації влади;

 

стверджуючи, що із цього випливає необхідність існування органів місцевого самоврядування, які мають створені на демократичній основі органи, уповноважені приймати рішення, і широку автономію щодо своїх повноважень, шляхи і засоби здійснення цих повноважень, а також ресурси, необхідні для їх виконання,

 

9) Учень 5

Про  розвиток місцевого самоврядування в Україні

 Місцеве самоврядування є порівняно новим соціальним інститутом для України. Сам термін увійшов в політичний та юридичний обіг з середини XIX ст. за ініціативи прусського юриста Рудольфа Гнейста.

Сьогодні ця форма суспільного устрою відображена у прийнятих 1985 року міжнародних правових документах – Всесвітній декларації місцевого самоврядування та Європейській хартії місцевого самоврядування, зідно з якими важливими ознаками будь-якого органу місцевого самоврядування є його правова, організаційна та фінансова автономія.

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  це законодавчо забезпечене право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.

 

Основне призначення місцевого самоврядування – створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.

Конституція і законодавство України визначає, що самоврядування в нашій країні здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності тощо.

 

10) Заключне слово вчителя:

Євроінтеграційні процеси актуалізують потребу в теоретичному осмисленні можливостей і перспектив входження молоді України в європростір.

Більшість молодих людей вже бачать себе європейцями.

 

Загальновідомо, що Україна підписала Болонську декларацію (2005), визнавши тим самим необхідність здійснення на практиці спільних вимог, критеріїв і стандартів у системі вищої освіти.

У Болонській декларації зазначено, що “Європа знань” сьогодні є загальновизнаним пріоритетним чинником соціального та людського розвитку.

Вона – запорука зміцнення й інтелектуального збагачення європейців, оскільки саме така Європа може надати їм необхідні знання, щоб адекватно реагувати на виклики нового тисячоліття, усвідомлюючи спільні цінності й належність до єдиного соціально- культурного кола .

 

Молодь повинна мати активну позицію щодо влиття України у Європейський простір   та вчитися мислити по-європейськи вже сьогодні.

 

 

 

doc
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
1306
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку