Клоуз-тести за новою програмою 9 клас

Про матеріал

Клоуз – тести на уроках української літератури передбачають запитання за змістом твору, біографією письменника, відповідь на які дається одним або кількома словами. Завдання підбираються таким чином, щоб можна було перевірити глибину і уважність прочитання твору ( увага звертається на дрібні деталі, прізвища, цитати) . Оцінюється відповідь на кожне запитання в 0,5 або 1 бал. Можна використовувати на початку уроку як засіб перевірки підготовки учнями домашнього завдання. Перевірка та оцінювання такого роду опитування не займає багато часу (можливий варіант – взаємоперевірка під час уроку)

Перегляд файлу

Тема 1.РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ

«ОЙ ПІД ВИШНЕЮ ,ПІД ЧЕРЕШНЕЮ»,

«МІСЯЦЬ НА НЕБІ,ЗІРОНЬКИ СЯЮТЬ»,

«ЦВІТЕ ТЕРЕН, ЦВІТЕ ТЕРЕН»,

«СОНЦЕ НИЗЕНЬКО, ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО»,

 

 1. Хто стояв під вишнею ,під черешнею у творі «Ой під вишнею,під      черешнею» (старий з молодою);
 2. Чого просилася молода у пісні « Ой під вишнею,під черешнею»? ( пустити погуляти);
 3. Чому плаче молода в пісні «Ой під вишнею,під черешнею»? ( марно тратить молоді літа).
 4. Якої пори відбуваються події у творі «Місяць на небі, зіроньки сяють»? (нічної і місячної);
 5. Дівчина співала пісню «Місяць на небі, зіроньки сяють», пере­буваючи...(у човні);
 6. Як у творі «Місяць на небі, зіроньки сяють» характеризується пісня коханої? Вона (мила та люба);
 7. Чого зазнала героїня твору «Цвіте терен, цвіте терен»? (горя і зради);
 8. Куди поїхав милий дівчини? (іншої коханої шукати);
 9.  У своїх стражданнях героїня твору «Цвіте терен, цвіте терен» звину­вачує... (власні очі);
 10.   Звертаючись до коханої, ліричний герой твору «Сонце низенько, ве­чір близенько» називає її...(серденьком);
 11.   Що обіцяла дівчина хлопцю в пісні «Сонце низенько, вечір близенько»  (любити і ні з ким не знатись);
 12.   В пісні «Сонце низенько, ве­чір близенько», коханий «жити перестане» якщо: ( не застане свою дівчину);

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ

«ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

 1. Де сіла перша рябенька зозуля? («Ой летіла стріла») (біля голови померлого);
 2. Приліт трьох рябеньких зозуль є зав’язкою твору («Ой летіла стріла»);
 3. Події на початку твору «Ой на горі вогонь горить» відбува­ються... (у долині);
 4. Кінь у героя твору «Ой на горі вогонь горить» був… (вороненький);
 5. Звідкіль летіла стріла, що влучила у вдовиного сина? («Ой леті­ла стріла»)з (синього моря);
 6. Де матінка за сином плаче («Ой летіла стріла»), там де … (Дунай розлився);
 7. Оспівування трагічної долі козака, який після бою в долині лежав «порубаний, постріляний» є темою твору ( «Ой на горі вогонь горить»);
 8. Смерть козака («Ой на горі вогонь горить») оплакував його (кінь);
 9. Хто зустрів посланця козака у творі «Ой на горі вогонь горить» (сестра з матір’ю);
 10.                    Слово «балада» походить з мови... (грецької);
 11.                    Балада як фольклорний жанр став дуже швидко поширювати­ся в Україні з початку ( XIX ст.);
 12.                    Балада — один із видів народних… (пісень).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ–ХV ст.

ЛЕГЕНДИ  ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ , ПРО МОЙСЕЯ.

 1.    Події у творі «Про Вавилонську вежу» відбувалися...(коли всі люди говорили однією мовою);
 2. Поруч із вежею («Про Вавилонську вежу») поселенці звели... (власні хати);
 3. У який колір було пофарбовано верх вежі? («Про Вавилонську вежу»)(синій);
 4.  Як зреагував Ягве на будівництво людьми вежі? (« Про Вавилон­ську вежу») (не сподобався йому їх намір);
 5.  Що сталося з вежею після припинення її будівництва? («Про Ва­вилонську вежу»)(почала мало-помалу руйнуватися);
 6. Споруда в легенді «Про Вавилонську вежу» названа... (красунею);
 7. Будівництвом вежі («Про Вавилонську вежу») люди хотіли... (залишити пам'ять про себе майбутньому поколінню);

Б Продемонструвати власну майстерність.

В Уберегтися від шкідливих звичок.

Г Захиститися від Ягве.

 1.  Пропозицію щодо зведення вежі («Про Вавилонську вежу») люди сприйняли.. (з радістю);
 2. Мойсей (по-єврейськи — моше) («Про Мойсея») одержав ім’я від: (принцеси);
 3. Чим займався Мойсей, оселившись у священика Медиамського Йосифа? («Про Мойсея») (випасав худобу);
 4. Що наказав зробити Бог Мойсею? («Про Мойсея») (вивести євреїв з країни, де вони були рабами);
 5. Яку дивну подію побачив герой, перебуваючи неподалік від гори Хорив? (палаючий кущ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ–ХV ст.

«ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА».

 1. Ознака характеру старшого сина із «Притчі про блудного сина». (урівноваженість);
 2. Батько відмовляв молодшому синові у мандрівці ,бо той: (не вмів нічого робити);
 3. Яким видалося подорожуючому місто, куди він приїхав? (веселим);
 4. Про який звичай розповіли мешканці міста подорожуючому? (найбагатший має усіх поїти-годувати);
 5. Старший син дорікав батькові , бо старий (з радістю прийняв блудного сина);
 6. Залишившись без грошей, герой твору «Притча про блудного сина» вирішив спочатку продати ...(шапку);
 7. Голодуючи, перебуваючи у скруті, герой  вагався у рішенні щодо повернення додому, бо (соромився);
 8. З якою метою молодший син прагнув вирушити у подорож? (побачити світ);
 9.  Фразеологізм, який використано у змісті легенди «Притча про блудного сина».( «Подався світ за очі»);
 10.   Не маючи жодної копійки, молодший син улаштувався працювати...(свинопасом);
 11.   Батько простив свого молодшого сина, оскільки той...(покаявся перед ним);
 12. Письменник, у творчості якого використано сюжет «Притчі про блудного сина». (Т. Шевченко).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ – УКРАЇНИ

«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ»,

 

 1. Літописи належать насамперед до літератури...(історичної);
 2. Що допомагає сприйняти ідейний зміст «Повісті минулих літ» у зв’язку з відсутністю єдиної композиції (хронологічний виклад подій);
 3. Біблійна легенда, якою починається історична книга Нестора Літописця, про:(перших людей Адаму і Єву);
 4. Дата, яка першою зазначена у творі (852р);
 5. З яким проханням мешканці Києва звернулися до Святослава

(щоб він повернувся з походів і захистив їх від печенігів);

 1. Нестор Літописець, на відміну від інших ченців... (дав назву «Повісті...»);
 2. Монах-чернець у «Повісті...» на прикладі сказання про Бориса і Гліба... (засудив смуту та міжусобні війни);
 3.  Літопис Нестора — видатний твір світової літератури, його ви­користовували в ХУ-ХУІ ст. історики...(Польщі і Німеччини);
 4. Літописні події є основою...( «Слова про похід Ігоря Святославовича»);
 5. Подія у «Повісті минулих літ», яка вперше датована (перемога князя Святослава над хозарами);
 6. Для сина якого князя була здійснена одна із редакцій «Пові­сті...»? (Володимира);
 7. У літописі відчувається широкий кругозір Нестора, його глибо­ке знання про (слов’янську та грецьку літератури).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО.

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ - МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

 1. Уперше книгодрукування з’явилося в ...(Німеччині);
 2. Засновники Києво-Печерського монастиря (Антоній і Феодосій);
 3. Через що видавнича справа в Україні почала занепадати?

(Указ царя про заборону друку будь-яких книжок);

 1.  Бароко з італійської перекладається...(вибагливий, химерний);
 2. Художній стиль кінця XVI — середини XVIII ст., що зародився в Італії в добу пізнього Ренесансу (бароко);
 3.  Ознакою бароко є ...(пишнота, мальовничість);
 4. Характерна риса, притаманна добі Відродження і Реформації …(критика середньовіччя, католицької церкви);
 5. Визначте твір І. Вишенського, написаний ним до Брестської унії. («Извщение краткое о латинских прелестях»);
 6. Скільки творів Івана Вишенського дійшло до нашого часу?(17 творів)
 7. Мова , якої «патерик» перекладається як «батько» (грецька);
 8.  Час закінчення формування збірника «Києво-Печерсьий патерик» (XV ст.);
 9. Що сприяло тогочасному розквіту літератури (братства, книгодрукування, Києво-Могилянська і Острозька Академії ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Г. СКОВОРОДА «ВСЯКОМУ ГОРОДУ НРАВ І ПРАВА»

 1.       На думку Г. Сковороди, кожне місто має свої...(звичаї і права);
 2. Венерин син, який згадується у творі, за римською міфологією — це бог...(кохання);
 3. Письменника полонили (за змістом вірша)...(нав'язливі думи);
 4. Федір здатний до …(брехні і підступності);
 5. Будинок мешканців, який «гуде від гуляк», порівнюється з... (вуликом);
 6.  В учня «тріщить голова» від …(диспутів);
 7. Г. Сковорода бажав, щоб серце кожного мешканця міста було сповнене...(любов’і й тепла);
 8. Федір у творі...(купець);
 9. Ліричний герой поезії хоче вмерти...(з ясним розумом);
 10.     Чого не роблять мешканці міста? (не розводять бджіл);
 11. Хто «для ченців тре кутки»? (Петро);
 12. Кого засуджує і висміює автор наприкінці твору? (юристів).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бурлака Анна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
2894
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку