Рання творчість Т.Г.Шевченка. Балада «Причинна»

Про матеріал

Урок вивчення нового матеріалу з використанням інформаційних комп'ютерних технологій, мета якого допомогти учням усвідомити ідейно – художній зміст ранніх творів поета, їх жанрову й стильову приналежність; розвивати навички вдумливо читання, аналізу поетичних творів, висловлення власної думки щодо прочитаного, підготовки комп'ютерних слайдів, повідомлень; виховувати почуття поваги до культурних надбань українського народу, залучати до вивчення літератури, історії.

Перегляд файлу

Тема:                   Рання творчість  Т.Г.Шевченка.  Балада «Причинна»

Мета:                   допомогти учням усвідомити ідейно – художній зміст ранніх творів поета, їх жанрову й стильову приналежність; розвивати навички вдумливо читання, аналізу поетичних творів, висловлення власної думки щодо прочитаного,   підготовки комп’ютерних слайдів, повідомлень; виховувати  почуття поваги до культурних надбань українського народу, залучати до вивчення літератури, історії.

Обладнання:     портрет письменника відповідного періоду, слайди, цитати відомих людей про письменника, ілюстративний матеріал, аудіо записи, книжкова виставка.

Теорія література:  балада, фольклорна основа, романтизм, реальне і фантастичне, ліричний відступ.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу з використанням інформаційних комп’ютерних технологій.

 

ХІД  УРОКУ

 

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

 

 Вступне слово вчителя – учитель зачитує слова, спроектовані на    мультимедійний дошці, слова супроводжуються портретами письменника

 

«Шевченко – явище унікальне. Його немає з ким порівняти у письменстві інших народів. Не тому, що він кращий. Йдеться про особистий генотип культури країни, яка ніколи не мала своєї державності, що, зрештою, і привело до запізнілого й однобокого розуміння Шевченка Європою…»

В.Базилевський

 

Творчість Шевченка –  це вісь непевності історичного часу, адже вона ввібрала в себе усі досягнення попередників, починаючи від біблійних пророків до Г.С.Сковороди, І.П.Котляревського, Г.Квітки – Основ’яненка та інших.

 

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

 

Запис теми в зошиті

 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 

 1. «Хвилинка мудрості» - розповідь «Цікаві факти з життя митця»
 2. Перевірка складеного сенкану:

Зразок сенкану:

Тарас Шевченко – поет, художник, драматург

Патріотичний, безкомпромісний, талановитий.

Навчає, захоплює, дивує.

Вражає своїм талантом.

Кобзар.

 

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

 1. Міні – лекція вчителя

 

 Літературна спадщина митця – «величезний храм любові до сім’ї людської», цвіт душі автора. Художня діяльність Кобзаря творилась близько   25 років. Мала свої етапи й розвиток. У вітчизняній науковій традиції творчість Т.Г.Шевченка зазвичай поділяють на чотири періоди.

 

 1. Робота з підручником

 

Прочитати частину статті підручника ( Підручник Погребенник В.Ф., Баліна К.Н. Українська література: Підручник для 9 кл. загально освіт. навч. зал. з мовами нац. меншин. – К.: Грамота, 2009.- 248с.:іл.) «Творчість Тараса Шевченка» стор. 162 – 2,3 абзац. Сформувати, які етапи в творчості письменника можна виділити.

 

Періодизація творчості Т.Г.Шевченка

(розроблена І.Я.Франком у праці «Тарас Шевченко»)

 

 • 1838 – 1843 – ранній період
 • 1843 – 1847 – період «трьох літ»
 • 1847 – 1857 – «невольнича муза» (період заслання)
 • 1857 – 1861 – пізній період

 

    3. Слово вчителя

 Якщо проаналізувати життя письменника в період з 1838 року по 1843 рік, то видно, що це час перебування митця за межами Батьківщини. Тому мотиви ранньої творчості Шевченка пов’язані з ностальгією за Україною, де він не був майже 10 років. Він згадував чарівні українські казки, легенди й перекази, чудову природу, розповіді рідного діда Івана про гайдамаків, серце пекло сирітська доля, панська несправедливість та жорстокість. Переживав за долю свого поневоленого народу.

 Тому ранні твори Шевченка присвячені таким основним темам:

 • Сирітство і соціальна несправедливість.
 • Трагічна доля жінки й розбещеність панів.
 • Героїчне минуле України.
 • Роль поета й поезії в суспільному житті.

 

   4. Робота з підручником

Прочитавши статтю підручника (стор. 163 – 164 «рання творчість»), знайти відповіді на питання (питання проектуються на мультимедійній дошці):

 1. В яку епоху увійшов у літературу? (Романтизм).
 2. Які зразки поетичних жанрів використовував? (Балада, поема, Вірші «з нагоди»).
 3. Яка збірка і в якому році стала дебютом поета, де вийшла? (У 1840  році вийшла в Петербурзі збірка «Кобзар»).
 4. Чому збірка мала саме таку назву? («Кобзар» -  усвідомлене перейняття Шевченком героїчних тонів фольклорних дум і пісень, яскравими носіями яких були кобзарі).
 5. Скільки творів і які за жанрами увійшло до збірки? ( Вісім творів: заспів – роздум «Думи мої, думи мої…», ліро – епічна поема «Катерина», балада «Тополя», вірш – послання « До Основ’яненка»…).

 

5. Слово вчителя

 Отже, у ранніх творах Шевченко схилявся переважно до романтизму. Поета вабило незвичайне, яскраве, навіть таємниче, фантастичне. Це знайшло відображення в баладах раннього періоду Т.Г.Шевченка.

 

6. Робота в Мережі Інтернет (або з літературознавчим словником)

 

 Пояснити етимологію понять «романтизм» (I варіант), «балада» (II варіант)

Романтизм – напрям у літературі,  

Балада ліро – епічний твір із драматично напруженим сюжетом, що має фольклорну основу.

 

7. Первинне сприйняття твору. Словникова робота.

 

 Причинна жінка, якій пороблено, не володіє собою, не тямить себе, не при розумі, іншими словами, божевільна.

 

 1. Прослухайте початок балади «Причинна» - пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» у виконанні Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки.
 2. Виразне і вдумливе самостійне читання.
 3. Творче сприйняття почутого: подумайте, які б фарби ви використали, як би були художником?
 4. Порівняйте підібрані вами кольори з тим, що створив художник В.Касіян: аналіз живописного полотна до балади Т.Г.Шевченка (слайд на мультимедійній дошці).

 

V. ЗАГЛИБЛЕННЯ У ЗМІСТ ТВОРУ

 

 1. Ідейно – художній аналіз твору.

 

Доведіть, що початок твору має ознаки романтизму і балади? (Поєднання реальних та фантастичних рис: олюднення природи: Дніпра, який «реве та стогне», «сердитий вітер завива», зорова картина шторму «додолу верби гне високі», гіпербола – хвилі підіймаються «горами», пояснення змісту другої та третьої строф: аналіз образів місяця, півня, сичів).

 

 1. Самостійне читання балади.

 

Робота за варіантами: I варіант - скласти цитатний план,

                                     II варіант – аналіз композиції (підручник стор.167 – 168):

Пролог  – пейзаж буря на Дніпрі.

Експозиція, зав’язка – знайомство з дівчиною – сиротою

Кульмінація – загибель дівчини.

Розв’язка – приїзд парубка, самогубство козака.

 

 1. Завдання пошуково – дослідницького характеру.

 

Визначте реальні та фантастичні риси балади:

 

Реальне

Фантастичне

Буря, Дніпро, природа, дівчина, ворожка; козак, який поїхав на війну, любов дівчини тощо

Русалки; чари ворожки, що спричинили божевілля дівчини

 

 1. Словникова робота

 

Які цитати з балади не впливають на розуміння змісту твору і також вказують на особисте ставлення письменника до героїні, думки про долю дівчат, яких козаки змушені були кидати напризволяще, бо йшли в похід?

Така її доля…О боже мій милий!

За що ти ж караєш її, молоду?

За те, що так щиро вона полюбила

Козацькі очі?..Прости сироту!

 

Такі відступи називаються ліричними.

Ліричний відступкомпозиційно – стилістичний прийом, який полягає у відхиленні автора від прямої сюжетної лінії, авторська мова, розміркування, ставлення автора до зображуваного.

 

 • Знайдіть у баладі ліричні відступи, визначте їх теми, головні думки.

 

Виходячи з визначення «балада», слід звернути увагу, що цей твір має бути побудований на фольклорній основі. Заслухайте фінал балади, які фольклорні елементи ви можете виділити? («Поховали громадою»; за народними звичаями, посадили на могилі дівчини червону калину – символ дівчини, а над парубком – явір та ялину – символ неодруженого парубка).

 

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

 

Продовжити речення:

 1. Романтизм – це…
 2. Балада – це…
 3. Причинна – означає…
 4. Ліричний відступ - …
 5. Балада починається рядками - …
 6. Твір «Причинна» належить до періоду …

 

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 

 1. Інтерактивна вправа «Мікрофон» - мої враження від балади:

 

 • Сподобалось
 • Схвилювало
 • Вразило
 • Здивувало

 

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Вивчити уривок «Реве та стогне…» напам’ять, знати конспект, вивчити поняття, вміти аналізувати баладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Українська література 9 клас (Слоньовська О. В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л. Т.)
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
1608
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку