Конспект та презентація уроку "Джерела світла. Прямолінійне поширення світла."

Про матеріал

- Сформувати в учнів поняття про те, що таке світло, його значення в житті людини, в пізнанні природи, в розвитку наук.

- Розвивати в учнів вміння самостійно працювати з текстом підручника, вміння самому аналізувати про - читане, вміння спостерігати, глибоко аналізувати, зіставляти, порівнювати, пояснювати ті чи інші світло- ві явища.

- Сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них пізнавальний інтерес.

- Виховувати спостережливість, активність, самостійність і наполегливість.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Карівська ЗШ І-ІІ ст. вч. фізики і математики Климчак М. Є. Джерела світла. Прямолінійне поширення світла.

Номер слайду 2

Мета уроку: Сформувати в учнів поняття про те, що таке світло, його значення в житті людини, в пізнанні природи, в розвитку наук. Розвивати в учнів вміння самостійно працювати з текстом підручника, вміння самому аналізувати про - читане, вміння спостерігати, глибоко аналізувати, зіставляти, порівнювати, пояснювати ті чи інші світло- ві явища. Сприяти активізації творчого мислення учнів, пробу- джувати в них пізнавальний інтерес. Виховувати спостережливість, активність, самостій - ність і наполегливість.

Номер слайду 3

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань

Номер слайду 4

Обладнання: Схема маршруту; джерела світла (свічка, лампа, трухлячки, тіла, виго- товлені із фосфору); картки із завданнями; збірник задач.

Номер слайду 5

Хід уроку. І. Вступне слово вчителя. На домашнє завдання учням треба було самостійно опрацювати тему: ”Джерела світла. Прямолінійне поширення світла.”, тому сьогодні проведемо незвичний урок, урок-подо- рож в країну “Світлових явищ”. На вашому шляху будуть міста зазначені на карті подорожі. Подорожувати ми будемо двома командами. Переможе та команда , яка не лише дасть пра -вильні відповіді, але й покаже свою організованість, згурто- ваність та дисциплінованість. Кожна команда має вибрати: 1) капітана, який відповідає за своїх мандрівників, а також за ведення документації; 2) штурман, завдання якого добре вивчити умови завдань і зуміти пояснити їх кожному учневі; 3) провідник, який слідкує за часом, що відводиться на виконання завдань.

Номер слайду 6

Карта подорожі Станції Планоград Ерудитів Кмітливих Законоград Нерозгаданих таємниць Підсумкова Кінцева Інтелектуальна

Номер слайду 7

ІІ. Гра-подорож 1.Подорож на станцію ”Планоград” Учні самостійно записують питання, відповіді на які хотіли б почути на уроці. Наприклад: Питання поставлені І командою – “Любисток” а) Які ви знаєте світлові явища? б) Що ми називаємо джерелом світла? в) Навести приклади джерела світла? г) Що вивчає оптика? д) Природні і штучні джерела світла. е) Теплові та люмінісцентні джерела світла? Є) Точкові та протяжні джерела світла? Ж) Приймачі світла. ---------------------------------------------------------------------------------- Питання поставлені ІІ командою – “Ромашка” а) Пучок світла, світловий промінь. б) Закон прямолінійного поширення світла. б) Які явища (досліди) підтверджують цей закон? в) Коли утворюється тінь, напівтінь? г) Пояснити виникнення сонячного та місячного затемнення.

Номер слайду 8

2. Подорож на станцію “Ерудитів” Учні дають відповіді на поставлені ними запитання. За кожну правильну відповідь одержують один бал.

Номер слайду 9

Станція “Кмітливих” Учні розв’язують задачі із збірника В.І.Лукашика №1338-1349, 1351-1353. На роздуми дається 1 хв

Номер слайду 10

Станція “Законоград” Гра “Заповни пропущений термін” 1) Існує вид передачі енергії, який називається (випромінюванням) . 2)(Світло) – це також випромінювання. 3) Світло називають ще (видимим) випромінюванням. 4) Розділ науки, який вивчає світлові явища називається (оптикою). 5) Світлове випромінювання створюється (джерелами світла) 6) Існують (точкові) і (протяжні) джерела світла. 7) (Промінь) – це лінія, вздовж якої поширюється світло. 8) Закон прямолінійного поширення світла читається так: світло в (однорідному прозорому середовищі поширюється прямолінійно). 9) (Точковим джерелом світла) називається джерело світла, розміри якого значно менші, ніж відстань від нього до екрана. 10) Утворення (тіні) і (півтіні) є підтвердженням прямолінійного поширення світла.

Номер слайду 11

Станція “Нерозгаданих таємниць” Відгадай кросворд. (по горизонталі) 1) Випромінювання, видиме оком. 2) Оптичний прилад, який дозволяє розглядати далекі предмети (навіть у театрі). 3) Лінія, вздовж якої поширюється світло. 4) Розділ фізики, який вивчає світлові явища. 5) Прилад для виправлення дефекту зору. 6) Прилад, що дає зображення предмета при відбиванні променів, які падають на нього. 7) Вид предмета на екрані. 8) Основний елемент багатьох оптичних приладів.

Номер слайду 12

Кросворд

Номер слайду 13

Станція “Підсумкова” Учні ще раз повторюють пройдений матеріал, даючи запитання один одному. Вчитель робить підсумок уроку, виставляючи учням оцінки за роботу на уроці.

Номер слайду 14

Станція “Кінцева” Вчитель дає домашнє завдання: № 1 -3 (ст.132), вправа П. 20, ст. 132, П. 17,20. Якщо ж є ще вільний час, то учні здійснюють подорож на станцію “Інтелектуальна”, де прослуховують розповіді учнів по даній темі, взяті із додаткових джерел.

Номер слайду 15

Станція “Інтелектуальна” Далеко і близько Навіть через телескоп здається, що зорі та сузір’я розташовані близько одне від одного. Насправді ж між ними велетенські відстані. До сузір’я Оріона входять: зоря Бетельгейзе, розташо- вана на відстані 300 світлових років від Землі, зоря Рігель розташована на відстані 900 світлових років і зоря Мінтака, яку від землі відділяють 2300 світло- вих років. Один світловий рік дорівнює 9,46Ч1012 км.

Номер слайду 16

Світло Світло – це вид енергії, яка поширюється у вигляді електромагнітних хвиль і сприй- мається людським оком. Швидкісиь світла – 300000 м/с. Сонце, найближча до Землі зоря, - основне джерело світла для нашої планети. Хоч воно перебуває від нас на відстані 149 млн.км, його світло досягає Землі всього за 8 хв, і має при цьому таку енергію, що може завдати шкоди очам, якщо дивитися на нього. Вночі, коли Зем ля не освітлена сонячними променями, ми користуємося іншими джерелами світла їхня енергія мізерна порівняно із сонячною.

Номер слайду 17

Світло і тінь Світло може проходити крізь повітря, воду та прозорі матеріали.На відміну від звуку, світло може поширюватися й у вакуумі, тобто в порожнечі. Матеріали, які пропус- кають крізь себе тільки частину світлово го потоку називаються напівпрозорими. Чимало матеріалів, такі як деревина і метали, не пропускають світло і тому на- зиваються непрозорими (світло непроник ними). Якщо посвітити на непрозорий об’єкт, то позаду нього з’явиться темна пляма – тінь.

Номер слайду 18

Невидима енергія Існують і інші види електромагнітного випромінювання, яке розрізняється за довжиною хвилі: наприклад радіохвилі і рентгенівські промені. За останні сто років люди створили безліч пристроїв, здатних уловлювати і використовувати невидимі випромінювання.

Номер слайду 19

Ісаак Ньютон (1642-1726)- Англійський вчений і математик, довів, що світло, проходячи крізь призму, роз кладається на його кольорові складові. Коли світло проходить крізь призму (скляний трикутник), воно розкладається на кольорові спектри. Це відбувається і тоді, коли світло проходить крізь краплі води (дощ) – виникає веселка. У червів, які світяться (личинок світлячків), є від росток, що випромінює “холодне” світло, відоме як біолюмінісценсія. У багатьох глибоководних риб є органи, розміщені побоках тулуба, які світяться і допомагають рибам шукати в темряві поживу та шлюбних партнерів. Існує два основних способи штучного освітлення: за допомогою ламп розжарювання і флуоресцентних ламп наповнених газом, який світиться під впливом світлових променів.

Номер слайду 20

Зорі (світність зір) Зорі – велетенські газові кулі, які випромінюють тепло і світло у результаті термоядерних реакцій. Наше Сонце – середня жовта зоря. Зоря народжується із газопилової хмари, яка згущується. При високих температурах. У надрах зорі виникає тер моядерна реакція, при цьому виділяється багато світла і тепла. Жовті зорі, подібні до Сонця, зберігають стабільність протягом мільярдів років, після чого збільшуються в об’ємі і вистигають, стаючи червоними гігантами. Ті з часом стискуються, перетво рюючись на маленьких карликів, а потім згасають.

Номер слайду 21

Місяць Місяць світить відбитим світлом Сонця. Фаза Місяця (тобто та частина поверхні, яку ми бачимо) визначається її положенням на орбіті. Інколи Місяць стає точно між Сонцем і Землею. Коли це стається, відбу вається повне сонячне затемнен ня і диск Сонця на кілька хвилин зникає з поля зору.

Номер слайду 22

Світло минулого Найближча до нашого Сонця зоря - Проксима Центавра - розташована більш як за 42 трильйони км. Відстань у космосі вимірюється світловими роками (світло проходить 9,46 трильйона кілометрів за рік). Проксима Центавра розташована на відстані 4, 26 світлового року від нас, це означає, що її світло досягає Землі за 4 роки і 3 місяці.

Перегляд файлу

Джерела світла.
Прямолінійне поширення світла.

 

9 клас

Мета уроку:

Сформувати в учнів поняття про те, що таке світло, його значення в житті людини, в пізнанні природи, в розвитку наук.

Розвивати в учнів вміння самостійно працювати з текстом підручника, вміння самому аналізувати про - читане, вміння спостерігати, глибоко аналізувати, зіставляти, порівнювати, пояснювати ті чи інші світло- ві явища.

Сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них пізнавальний інтерес.      

     Виховувати спостережливість, активність, самостійність і наполегливість.

Тип уроку:

Урок засвоєння нових знань

Обладнання:

 Схема маршруту; джерела світла (свічка, лампа, трухлячки, тіла, виготовлені із фосфору); картки із завданнями; збірник задач.

                                                                   Хід уроку.

 •                                                   І. Вступне слово вчителя.
 •                                                   На домашнє завдання учням треба було самостійно опрацювати тему:Джерела світла. Прямолінійне поширення світла., тому сьогодні проведемо незвичний урок, урок-подорож в країну Світлових явищ. На вашому шляху будуть міста зазначені на карті подорожі. Подорожувати ми будемо двома командами. Переможе та команда , яка не лише дасть правильні відповіді, але й покаже свою організованість, згуртованість та дисциплінованість. Кожна команда має вибрати:
 •                                                   1) капітана, який відповідає за своїх мандрівників, а також за ведення документації;
 •                                                   2) штурмана, завдання якого добре вивчити умови завдань і зуміти пояснити їх кожному учневі;
 •                                                   3) провідника, який слідкує за часом, що відводиться на виконання завдань.
 •                                                        Карта  подорожі

Станції

 •                                                       Планоград
 •                                                       Ерудитів
 •                                                       Кмітливих
 •                                                       Законоград
 •                                                       Нерозгаданих  таємниць
 •                                                        Підсумкова
 •                                                        Кінцева
 •                                                        Інтелектуальна
 •                                                   ІІ. Гра-подорож
 •                                                   1.Подорож на станцію Планоград
 •                                                   Учні самостійно записують питання, відповіді на які хотіли б почути на уроці.

  Наприклад:

    Питання поставлені І командою – Любисток

 а) Які ви знаєте світлові явища?

 б) Що ми називаємо джерелом світла?

 в) Навести приклади джерела світла?

 г) Що вивчає оптика?

 д) Природні і штучні джерела світла.

 е) Теплові та люмінісцентні джерела світла?

 Є) Точкові та протяжні джерела світла?

 Ж) Приймачі світла.

 ----------------------------------------------------------------------------------

      Питання поставлені  ІІ командою – Ромашка

 а) Пучок світла, світловий промінь.

 б) Закон прямолінійного поширення світла.

 б) Які явища (досліди) підтверджують цей закон?

 в) Коли утворюється тінь, напівтінь?

 г) Пояснити виникнення сонячного та місячного затемнення.

 •                                                   2. Подорож на станцію
      Ерудитів

 Учні дають відповіді на поставлені ними запитання. За кожну правильну відповідь одержують один бал.

 •                                                   Станція Кмітливих
 •                                                   Учні розвязують задачі із збірника В.І.Лукашика

   №1338-1349, 1351-1353.

  На роздуми дається 1 хв

 •                                                   Станція Законоград
 •                                                   Гра Заповни пропущений термін

    1) Існує вид передачі енергії, який називається (випромінюванням) .

    2)(Світло) – це також випромінювання.

    3) Світло називають ще (видимим) випромінюванням.

    4) Розділ науки, який вивчає світлові явища називається  

        (оптикою). 

    5) Світлове випромінювання створюється (джерелами світла) 

    6) Існують (точкові) і (протяжні) джерела світла.

    7) (Промінь) – це лінія, вздовж якої поширюється світло.

    8) Закон прямолінійного поширення світла читається так:   

        світло в (однорідному прозорому середовищі поширюється  

        прямолінійно).

    9) (Точковим джерелом світла) називається джерело світла,  

         розміри якого значно менші, ніж відстань від нього до  

         екрана.

    10) Утворення (тіні) і (півтіні) є підтвердженням прямолінійного 

         поширення світла.  

 •                                                   Станція Нерозгаданих таємниць
 •                                                   Відгадай кросворд. (по горизонталі)
 •                                                   1) Випромінювання, видиме оком.
 •                                                   2) Оптичний прилад, який дозволяє розглядати далекі  предмети (навіть у театрі).
 •                                                   3) Лінія, вздовж якої поширюється світло.
 •                                                   4) Розділ фізики, який вивчає світлові явища.
 •                                                   5) Прилад для виправлення дефекту зору.
 •                                                   6) Прилад, що дає зображення предмета при  відбиванні променів, які падають на нього.
 •                                                   7) Вид предмета на екрані.
 •                                                   8) Основний елемент багатьох оптичних приладів.
 •                                                   Кросворд
 •                                                   Станція Підсумкова
 •                                                   Учні ще раз повторюють пройдений матеріал, даючи запитання один одному. Вчитель робить підсумок уроку, виставляючи учням оцінки за роботу на уроці.
 •                                                   Станція Кінцева
 •                                                   Вчитель дає домашнє завдання:  № 1 -3 (ст.132), вправа П. 20, ст. 132, П. 17,20.
 •                                                   Якщо ж є ще вільний час, то учні здійснюють подорож на станцію Інтелектуальна,
 •                                                   де прослуховують розповіді учнів по даній темі, взяті із додаткових джерел.
 •                                                   Станція Інтелектуальна Далеко і близько

Навіть через телескоп здається, що зорі та сузіря розташовані близько одне від одного.

Насправді ж між ними велетенські відстані. Досузіря Оріона входять: зоря Бетельгейзе, розташо-

вана на відстані 300 світлових років від Землі, зоря Рігель розташована на відстані 900 світлових років і зоря Мінтака, яку від землі відділяють 2300 світлових років. Один світловий рік дорівнює 9,46×1012 км. Світло – це вид енергії, яка поширюється у вигляді електромагнітних хвиль і сприймається людським оком. Швидкісиь світла – 300000 м/с. Сонце, найближча до Землі зоря, - основне джерело світла для нашої  планети. Хоч воно перебуває від нас на відстані 149 млн.км, його світло досягає Землі всього за 8 хв, і має при цьому таку енергію, що може завдати шкоди очам, якщо дивитися на нього. Вночі, коли Земля не освітлена сонячними променями, ми користуємося іншими джерелами світла, їхня енергія мізерна порівняно із сонячною.

Світло і тінь

Світло може проходити крізь повітря, воду та прозорі матеріали.На відміну від звуку,світло може поширюватися й у вакуумі, тобто в порожнечі. Матеріали, які пропускають крізь себе тільки частину світлового потоку називаються напівпрозорими.Чимало матеріалів, такі як деревина і метали, не пропускають світло і тому називаються непрозорими (світлонепроникними). Якщо посвітити на непрозорий  обєкт, то позаду нього зявиться темна пляма – тінь.

Невидима енергія

  Існують і інші види електромагнітного випромінювання, яке розрізняється за довжиною хвилі: наприклад радіохвилі і рентгенівські промені. За останні сто років люди створили безліч пристроїв, здатних уловлювати і використовувати невидимі випромінювання.

    Ісаак Ньютон (1642-1726)-Англійський вчений і математик, довів, що світло, проходячи крізь призму, розкладається на його кольорові складові.  Коли світло проходить крізь призму (скляний трикутник), воно розкладається на кольорові спектри. Це відбувається і тоді, коли світло проходить крізь краплі води (дощ) – виникає веселка.  У червів, які світяться (личинок світлячків), є відросток, що випромінює холодне світло, відоме як біолюмінісценсія.

  У багатьох глибоководних риб є органи, розміщені по боках тулуба, які світяться і допомагають рибам шукати в темряві поживу та шлюбних партнерів. Існує два основних способи штучного освітлення: за допомогою ламп розжарювання флуоресцентних ламп наповнених газом, який  світиться під впливом світлових променів.

Зорі (світність зір)

       Зорі – велетенські газові кулі, які випромінюють тепло і світло у результаті термоядерних реакцій. Наше Сонце – середня жовта зоря.Зоря народжується із газопилової  хмари, яка згущується. При високих

температурах. У надрах зорі виникає термоядерна реакція, при цьому виділяється багато світла і тепла. Жовті зорі, подібні до Сонця, зберігають стабільність протягом  мільярдів років, після чого збільшуються в обємі і вистигають, стаючи червоними гігантами. Ті з часом стискуються, перетворюючись на маленьких карликів, а потім  згасають.

Місяць

      Місяць світить відбитим світлом Сонця. Фаза Місяця (тобто та частина поверхні, яку ми бачимо) визначається її положенням на орбіті. Інколи Місяць стає точно між Сонцем і Землею. Коли це стається, відбу вається повне сонячне затемнення і диск Сонця на кілька хвилин зникає з поля зору.

Світло минулого

   Найближча до нашого Сонця зоря - Проксима Центавра - розташована більш як за 42 трильйони км. Відстань у космосі вимірюється світловими роками (світло проходить 9,46 трильйона кілометрів за рік). Проксима Центавра розташована на відстані 4, 26 світлового року від нас, це означає, що її світло досягає Землі за 4 роки і 3 місяці.

 

 

Карівська ЗШ І-ІІ ст.

вч. фізики і математики Климчак М. Є.

zip
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
Додано
29 березня 2018
Переглядів
1617
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку