Контрольна робота " Магнітні явища"

Про матеріал

Контрольна робота з фізики для 9 класу розроблена згідго вимог нової програми. Вона містить 12 різнорівневих завдань. Декілька завдань містять варіанти відповіді з вибором однієї правильної, а інші - розрахункові. Контрольна робота розроблена у 4 варіантах.

Перегляд файлу

9 клас

Контрольна робота №1

Магнітні явища

І в

1п. Явище виникнення магнітного поля навколо рухомих електричних зарядів було відкрито...       А) Фарадеєм.      Б) Ампером.     В) Ерстедом.

2п. Як взаємодіють між собою полюси двох магнітів?

А. Будь-які полюси притягуються. Б.Однойменні полюси притягуються, різнойменні –  відштовхуються. В. Різнойменні полюси притягуються, однойменні – відштовхуються.

3п. Навколо рухомих електричних зарядів існує...

А) електричне поле. Б) електричне і магнітне поля. В) магнітне поле.

 4с. Два довгі паралельні провідники, в яких іде струм одного напряму, будуть...

А) притягуватися. Б) відштовхуватися. В) перебувати в спокої.

5с. Однойменні магнітні полюси відштовхуються. Чому ж стрілка компаса північним кінцем показує на північ, а південним – на південь?

А. Компас зіпсований. Б. Північний географічний полюс приблизно збігається з південним магнітним. В. Поблизу є поклади магнітних руд.

6с. Що слід зробити, щоб змінити магнітні полюси котушки зі струмом на протилежні?

  1. Збільшити силу струму в котушці. Б. Змінити напрям струму в котушці.
  2. Змінити осердя.

7д. Від вводу якого осердя в середину котушки зі струмом її магнітне поле підсилюється?    А. Мідного.       Б. Залізного.       В. Алюмінієвого.

8д. Постійний магніт вводять у металеве кільце північним полюсом. Що буде з кільцем?

А. Притягуватиметься.    Б. Відштовхуватиметься.     В. Залишиться нерухомим.

9д. На малюнку зображено провідник зі струмом (у розрізі) і лінії магнітного поля. Який вони матимуть напрям?

 

                                                                                           І  ×             

 

 

 

10в. Від чого найбільшою мірою залежить магнітна дія котушки зі струмом?

А. Від розміру котушки і сили струму в ній. Б. Від кількості витків і роду провідника.

В. Від роду осердя, кількості витків, сили струму.

11 в. Визначити напрям сили, що діє на провідник з струмом, розміщений в магнітному полі.

                                                   І              В     

З якою силою діє магнітне поле з індукцією 10мТл на провідник, якщо в ньому сила струму  50А, а довжина активної частини провідника 10см? Лінії індукції поля та струм взаємно перпендикулярні.

12в. Визначте напрям індукційного струму в провіднику.

 

 

                       N              S

                                 υ

 

9 клас

Контрольна робота №1

Магнітні явища

ІІ в

1п. Електричні й магнітні поля існують навколо...

А) нерухомих електричних зарядів. Б) рухомих електричних зарядів.

В) будь-яких елементарних частинок, що рухаються.

2п. Як взаємодіють між собою різнойменні полюси магнітів?

А. Притягуються. Б. Відштовхуються. В. Не взаємодіють.

3п. Наявність магнітного поля навколо провідника зі струмом можна виявити за допомогою...

А) амперметра. Б) вольтметра. В) магнітної стрілки.

4с. Чи можна, виготовляючи саморобний електромагніт, неізольований дріт намотувати на залізне осердя?

А. Не можна. Б. Можна. В. Можна, якщо намотувати з певним кроком.

5с. Напрям обертання якоря електродвигуна можна швидко поміняти, змінивши...

А) полюси магніту. Б) напрям намотки. В) напрям струму.

6с.Як буде поводитися магнітна стрілка, якщо до неї наблизити провідник

зі струм?

А. Повернеться протилежним полюсом до провідника.

Б. Розвернеться під кутом 90 до провідника. В. Залишиться у спокої.

7д. Хлопчик гойдається на гойдалці, тримаючи в руці заряджену кулю.

Біля гойдалки стоїть дівчинка. Відносно кого куля створюватиме магнітне поле?

А. Відносно хлопчика. Б. Відносно дівчинки. В. Відносно хлопчика і дівчинки.

 

8д. Як намагнітити залізний прут у магнітному полі Землі?

А. Нагріти до високої температури. Б. Розмістити вздовж силових ліній магнітного поля землі й легенько вдарити по ньому. В. Охолодити до низької температури.

9д. Визначити напрям магнітного поля.                   І

 

 

 

10в. Як виготовити електромагніт, щоб підіймальну силу його можна було регулювати?

А. Увімкнути реостат послідовно з електромагнітом або змінювати активну довжину осердя. Б. Пропускати струм зворотного напряму. В. Вмикати електромагніт з певними інтервалами.                                                                                І

11в. Визначити напрям сили Ампера. 

                                                                                                                           В

З якою силою діє магнітне поле з індукцією 10мТл на провідник, якщо в ньому сила струму  5А, а довжина активної частини провідника 5см? Лінії індукції поля та струм взаємно перпендикулярні.

12в. Визначте напрям індукційного струму в провіднику.

 

                                                 N

 

                                                         υ

 

                                                 S

 

9 клас

Контрольна робота №1

Магнітні явища

ІІІ в

1п. Коли електричні заряди перебувають у стані спокою, то навколо них можна виявити...

А) електричне поле. Б) магнітне поле. В) електричне і магнітне поля.

2п. Яка речовина з наведених нижче зовсім не взаємодіє з магнітом?

А. Скло. Б. Сталь. В. Нікель.

3п. Хто і коли винайшов електродвигун?

А. Фарадей у 1832 р.    Б.Якобів 1834 р.     В. Лодигін у 1838 р.

4с. Як розміщуються залізні ошурки в магнітному полі прямого струму?

А. Безладно. Б. По прямих лініях вздовж провідника.

В. По замкнутих кривих, що обгинають провідник.

5с. Чи змінюється магнітне поле при зміні сили струму в котушці?

А. Не змінюється.  Б. Зі збільшенням сили струму дія магнітного поля підсилюється.

В. Зі збільшенням сили струму дія магнітного поля послаблюється.

6с. Під час навантаження металобрухту за допомогою електромагніту, коли вимикають струм, частина вантажу продовжує висіти. Що слід зробити, щоб він швидко відпав?

А. Якийсь час зачекати. Б. Ще раз ввімкнути струм.

В. Пропустити слабкий струм крізь обмотку електромагніту в зворотному напрямі.

7д. У днищі картера двигуна трактора є отвір для зливання масла, який закрито магнітною закруткою. Яке її призначення?

А. Для зливання масла.

Б. Для очищення масла від шкідливих металевих ошурок та зливання відпрацьованого масла.

В. Для регулювання густини масла магнітним полем.

8д. Постійний магніт віддаляють від металевого кільця північним полюсом. Що буде з кільцем?

А. Притягуватиметься. Б. Відштовхуватиметься. В. Залишиться нерухомим.

9д. На малюнку зображено провідник зі струмом (у розрізі) і лінії магнітного поля. Який вони матимуть напрям?

                                                                                       І

 

 

10в. Як слід розмістити в магнітному полі Землі стальні рейки, щоб вони намагнітились? А. По лінії схід-захід. Б. Вздовж осі стрілки компаса. В. По азимуту.

11в. Визначити напрям сили, що діє на провідник з струмом, розміщений в магнітному полі.

 

                                                                                   І

 

                                                                                                    В

Знайти індукцію магнітного поля, якщо в ньому на провідник, по якому проходить струм силою 25А, діє сила 50мН. Поле і струм взаємно перпендикулярні. Довжина активної частини провідника 5см.

12в. Визначте напрям індукційного струму в провіднику.

 

                                                    υ

                 ۰    ۰      ۰    ۰

                                       ۰   ۰       ۰    ۰

                                       ۰    ۰      ۰    ۰

                                   В ۰    ۰      ۰    ۰

 

 

 

 

 

 

9 клас

Контрольна робота №1

Магнітні явища

IV в

1п. Як називаються полюси магнітів?

А. Північний і східний. Б. Північний і південний. В. Північний і західний.

2п. До залізного стержня піднесли магніт північним полюсом. Який полюс виникне на ближчому до магніту кінці стержня?

А. Південний. Б. Північний. В. Стержень не намагнітиться, доки до нього не доторкнуться магнітом.

3п. Як називають котушку зі стальним або залізним осердям всередині?

А. Електромагніт. Б. Електромагнітне реле. В. Електромагнітна котушка.

4с. Штабовий магніт підвішено на нитці. Як розташується він відносно Землі?

А. Північним полюсом на північ, вздовж силових ліній магнітного поля Землі.

Б. Південним полюсом на північ, вздовж силових ліній магнітного поля Землі.

В. Під кутом 90° до силових ліній магнітного поля Землі.

5с. Що таке магнітна аномалія?

А. Струм у верхніх шарах поверхні Землі. Б. Величезні поклади залізної руди.

В. Явище відхилення магнітної стрілки від напряму силових ліній магнітного поля Землі.

6с. Коли металевий стержень під'єднали до полюсів джерела струму, то навколо нього утворилось... поле.

А) електричне... Б) магнітне... В) електричне і магнітне...

7д. Постійний магніт віддаляють від металевого кільця південним полюсом. Що буде з кільцем?  А. Притягуватиметься.  Б. Відштовхуватиметься.  В. Залишиться нерухомим.

8д. Чому два цвяхи, що притягнулися до магніту, розходяться вільними кінцями?

А. Тому що на вільних кінцях утворюються різні магнітні полюси.

Б. Тому що на вільних кінцях утворюються однакові магнітні полюси.

В. Тому що вільні кінці не намагнічені.

9д. На малюнку зображено провідник зі струмом (у розрізі) і лінії магнітного поля. Який вони матимуть напрям ?     

                        І 

 

 

10в. За якої умови легке постукування по стальному стержню може спричинити його намагнічування?

А. Коли він розміщений вздовж силових ліній магнітного поля Землі.

Б. Коли в ньому йде електричний струм.

В. Коли він розміщений перпендикулярно до силових ліній магнітного поля Землі.

11в. Визначити напрям сили Ампера.

                                                                

                                                                                       В

                                                   І        

 

 

 

Знайти індукцію магнітного поля, якщо в ньому на провідник, по якому проходить струм силою 5А, діє сила 5мН. Поле і струм взаємно перпендикулярні. Довжина активної частини провідника 5см.

12в. Визначте напрям індукційного струму в провіднику.

 

                                                                 ×      ×      ×       ×  В

                                                                 ×      ×      ×       ×        υ

                                                                 ×      ×      ×       ×

                                                                 ×      ×      ×       ×

 

docx
До підручника
Фізика 9 клас (Сиротюк В.Д.)
До уроку
3. Магнітне поле
Додано
1 квітня 2018
Переглядів
9120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку