28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Конспект уроку на тему "Окисно-відновні реакції"

Про матеріал
Дана розробка допоможе учителю розширити та систематизувати знання учнів про окисно-відновні реакції, закріпити навички складання хімічних рівнянь окисно-відновних реакцій, розстановки коефіцієнтів на основі методу електронного балансу. Розвивати логічне, критичне мислення, вміння працювати в групах. Розвивати здатність об̓єктивно давати самооцінку своїм знанням та уміннням. Виховувати наполегливість, любов до розумової праці.
Перегляд файлу

Розробка уроку з хімії у 9 класі.

Тема: Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Мета:розширити та систематизувати знання учнів про окисно-відновні реакції, закріпити навички складання хімічних рівнянь окисно-відновних реакцій, розстановки коефіцієнтів на основі  методу електронного балансу. Розвивати логічне, критичне  мислення, вміння  працювати в групах. Розвивати здатність об̓єктивно давати самооцінку своїм знанням  та уміннням. Виховувати наполегливість, любов до розумової праці.

Обладнання:підручник, картки із завданнями для групової роботи, алгоритм складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Тип уроку:закріплення та вдосконалення знань, умінь і навичок..

Форми та методи: робота в групах, виконання тестових  завдань, робота з

Форма проведення:урок-семінар

План уроку:

І. Організація класу (1 хв). 

ІІ. Актуалізація опорних знань (10 хв.).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв).

ІV. Коригуюча частина семінару (10 хв)

V. Контролююча частина семінару (15 хв.)

   Підсумок уроку. Рефлексія (2 хв)..

VІІ. Домашнє завдання (3 хв).

 

Хід уроку.

Збиратися разом – це початок,

                                                      Триматися разом – це процес,

                                                       Працювати разом – це успіх.

                                                                                               Г.Форд

І. Організація класу.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

Вправа «Вірю – не вірю».

Учні повинні оцінити правильність твердження,  неправильні твердження пояснити.

 1. В ході реакції розкладу утворюються тільки прості речовини. (Ні, з однієї складної  утворюється дві чи більше простих чи складних речовин)
 2. В результаті реакції сполучення утворюється обов̓язково одна складна речовина (Так)
 3. Реакції обміну проходять без зміни ступенів окиснення атомів елементів(Так)
 4. Поняття «валентність» і «ступінь окиснення» чисельно завжди співпадають (Ні, бо валентність визначається кількістю хімічних зв̓язків, які утворює атом, а ступінь окиснення – числом відданих чи приєднаних електронів)
 5. В реакціях заміщення більш активний елемент завжди виступає в ролі відновника, а менш активний – в ролі окисника (Так)
 6. Процес віддачі електронів називається процесом окиснення (Так)
 7. Окисник завжди віддає електрони іншим атомам (Ні, окисник приєднує електрони)
 8. В реакціях горіння кисень виступає в ролі окисника (Так)
 9. Кількість електронів, які приймає окисник, дорівнює кількості електронів, які віддає відновник (Так)
 10.                      Найнижчий ступінь окиснення елемента визначається номером групи, в якій знаходиться елемент (Ні, номер групи співпадає із найвищим ступенем окиснення)
 11.                      Елемент у найвищому ступені окиснення може виступати і окисником, і відновником (Ні, тільки окисником, бо він може тільки приєднувати електрони, а віддавати не може)
 12.                      Елемент у найнижчому ступені окиснення може виступати тільки відновником (Так)

 

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності.

    На попередніх уроках ви познайомилися з окисно-відновними реакціями, їх значенням, навчилися складати рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Сьогодні ви повинні закріпити ці вміння, виконуючи завдання та вправи.

 

ІV.  Коригуюча частина семінару.

    Робота в групах гомогенного складу, виконання диференційованих завдань.  Учитель, організувавши роботу учнів, працює індивідуально з дітьми за потребою.

Завдання для груп

Варіант А(вищий рівень)

      Закінчіть рівняння реакцій, складіть електронний баланс, визначте процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.

А) Ni2O3 + H2SO4→ Ni SO4 + O2 + …

Б)  H2SO4(конц.)+ Zn → ZnSO4 + H2S + H2O

В)  K2Cr2O7 + KI + H2SO4→ Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O

 

Варіант В (достатній рівень)

    Закінчіть рівняння реакцій, складіть електронний баланс, визначте процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.

А) S + KClO3→ SO2 + KCl

Б) Cu + HNO3(розб.) →Cu(NO3)2 + NO + H2O

В) Fe + HCl → FeCl2 + H2

 

Варіант С (середній рівень)

Закінчіть рівняння реакцій, складіть електронний баланс, визначте процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.

А) H2S + O2→ SO2 + H2O

Б) Ca + O2 → CaO

В)N2 + H2NH3

 

V.  Контролююча  частина семінару.

     Учні виконують  тестові завдання, обравши самостійно, на основі самооцінки,  варіант певного рівня складності.

 Варіант А (вищий рівень)

(найвища оцінка – 12 балів)

 1. Вкажіть визначення відновника:

а) речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється;

б) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється;

в) речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється;

г) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється.

 1. Виберіть рядок ступенів окиснення Нітрогену відповідно послідовності сполук: NH3,N2O, NO2, N2O5:

а) -3, +2, +4, +5;

б) -3, +1, +2, +5;

в) -3, +1, +4, +5;

г) +3, +1, +4, +5.

     3. Виберіть пару реагентів, які взаємодіють за окисно-відновним

         механізмом:

         а) кислота та луг;

         б) нерозчинний гідроксид та кислота;

         в) основний оксид та кислота;

         г) метал та кислота.

     4. Закінчіть рівняння реакції, виберіть правильне твердження щодо неї:

Mg + H2SO4(конц.)→ MgSO4 + H2S + H2O

         а) змінюється тільки ступінь окиснення Магнію;

         б) відновником є магній;

         в) Сульфур приймає 6 електронів;

         г) відновником є Сульфур.

     5. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їх суму:

K2Cr2O7 + HClCrCl3 + KCl + Cl2 + H2O:

а) 19;

         б) 23;

         в) 29;

         г) 32.

 

Варіант В (достатній  рівень)

(найвища оцінка – 9 балів)

 1. Вкажіть визначення окисника:

а) речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється;

б) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється;

в) речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється;

г) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється.

 1. Виберіть рядок ступенів окиснення Сульфуру  відповідно послідовності сполук: H2S,S, Na2SO3, SO3:

а) +2, 0, +4, +6;

б) -2, +1, +4, +5;

в) -2, 0, +4, +6;

г) +2, +3, +4, +6

      3. Виберіть твердження щодо речовини, яка виявляє лише відновні  

          властивості:

          а) приєднує електрони;

          б) віддає електрони;

          в) не змінює ступені окиснення елементів, якими утворена;

          г) може як приєднувати, так і віддавати електрони.

      4. Закінчіть рівняння реакції, виберіть правильне твердження щодо нього:

          Cu + H2SO4(конц.)→ CuSO4 + SO2 + H2O

         а) змінюється тільки ступінь окиснення Купруму;

         б) відновником є Купрум;

         в) Сульфур приймає 6 електронів;

         г) відновником є Сульфур.

     5. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їх суму:

NH3+ O2NO + H2O:

а) 19;

         б) 23;

         в) 9;

         г) 12.

Варіант С (середній  рівень)

(найвища оцінка – 6 балів)

 1. Вкажіть визначення окисно-відновної реакції:

а) реакція, в якій беруть участь тільки складні речовини;

б) реакція, при протіканні якої змінюються ступені окиснення елементів;

в) реакція, протікання якої обов̓язково супроводжується тепловим ефектом;

г) реакція, яка протікає тільки між простими речовинами.

      2. Виберіть формулу речовини, в якій Нітроген має нижчий ступінь

          окиснення:

          а) HNO3;

          б)HNO2;

          в)NH3;

          г)N2O.

       3.  Вкажіть перебіг електронів у процесі: Р0 → Р+5:

          а) приєднання 5 елеуктронів;

          б) приєднання 3 електронів;

          в) віддача 3 електронів;

          г) віддача 5 електронів.

      4. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їх суму:

MnO2 + Al→Al2O3 + Mn:

а) 12;

         б) 10;

         в) 9;

         г) 4.

      5. Закінчіть рівняння реакції, визначте процес окиснення та процес

          відновлення, окисник та відновник:

Al + CAl4C3

 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія.

Сьогодні на уроці ми закріпили знання про окисно-відновні реакції та удосконалили вміння писати рівняння окисно-відновних реакцій, урівнювати їх методом електронного балансу. Кожен з вас, оцінивши сам себе, обрав завдання для самостійної роботи певного рівня складності.

 • Чи повністю ми реалізували мету сьогоднішнього уроку?
 • Чи достатньо вправ та тестових завдань виконали для того, щоб навчитися писати окисно-відновні реакції, складати електронний баланс?
 • Поставте самі собі прогнозовану оцінку за знання та вміння, які отримали, вивчивши окисно-відновні реакції. (Учні ставлять собі прогнозовані оцінки на листках, де виконували самостійно диференційовані завдання. Після перевірки робіт учитель з учнями обговорюють, чи співпали оцінки дітей з оцінками учителя і проводять за потребою корекцію знань).

 

 VІІ. Домашнє завдання

        Повторити відповідні параграфи.

Завдання вищого рівня: у схемах окисно-відновних реакцій підберіть коефіцієнти методом електронного балансу, визначте окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення.:

H2S + SO2 = H2O + S;

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O.

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
23 липня 2019
Переглядів
2955
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку