10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку на тему «Пісня про Роланда» — французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі.

Про матеріал

Ознайомити учнів з прикладом середньовічного героїчного епосу на основі французького епосу «Пісня про Роланда»;з'ясувати історичну правду та вигадку у творі, наявність історичних та вигаданих персонажів; розвивати навички конспектування, аналізу художнього тексту;сприяти вихованню зацікавленості до історичного минулого народів світу.

Перегляд файлу

Тема.   «Пісня  про  Роланда»    французький  героїчний  епос.  Історична  правда  та  вигадка  в   поемі.

Мета:ознайомити учнів  з прикладом середньовічного героїчного епосу на основі французького  епосу «Пісня  про Роланда»;з’ясувати історичну правду та вигадку у творі, наявність історичних та вигаданих персонажів; ро-звивати навички конспектування, аналізу художнього тексту;сприяти вихованню зацікавленості до історичного минулого народів  світу.

Обладнання:  додатки , зошити,підручники, тексти твору «Пісні про Роланда»

ХІД УРОКУ

I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ

    Перевірка   домашнього  завдання вході уроку.

II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ

III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ

  1.  Слово  вчителя.

До числа визначних пам’яток середньовічної літератури відносять старофранцузьке  епічне  сказання «Пісня  про Роланда». У цьому творі найкраще відобразилися  характерні  риси літератури  Середньовіччя,  які  дають  уявлення  про  ідейно-естетичні особливості тієї епохи.

Слід зазначити, що з  утворенням в Європі феодальних держав в  їх житті виникають нові проблеми: зміцнення політичної влади,міжусобні чвари та боротьба за владу, стосунки з іноземними державами, захист кордонів та інтересів своєї країни. Усе пережите  знайшло відображення в літературі, зокрема  в епічних поемах, які мають

характер героїчних сказань і є в усіх народів.

Найвідоміші твори середньовічного героїчного епосу — французька «Пісня про Роланда» (XI—XII ст.),іспанська «Пісня про мого Сіда» (поч. XII ст.), німецька «Пісня про Нібелунгів»  (кін.XII  ст.), слов’янське «Слово про  похід  Ігорів»  (кін.  XII  ст.).

Епічними творами (або епосом) називаються такі, які змальовують життя в розповіді про людей, про події,в яких вони беруть участь, про їх вчинки, переживання, про взаємовідносини між людьми.

У  кожному  з  цих  творів  знайшли  відображення  особливості  національної  історії  та культури.

  2.  Повідомлення  підготовлених  учнів   «Історична   основа  „Пісні  про   Роланда”».

В основі «Пісні про Роланда» лежить дійсний історичний факт, пов ’язаний з боротьбою французького короля Карла Великого проти маврів у VIII столітті. Описані у творі події згадуються в   арабських та французьких хро-ніках.

У 778 році Карл Великий на прохання мусульманського владики, маючи свої інтереси в Іспанії, втрутився в іс-панські справи. Похід Карла був невдалим.

Повертаючись на батьківщину,  ар’єргард  французів був розбитий місцевими басками в Ронсевальському ме-жигір’ї Піренеїв на вузькій гірській дорозі. Про цей драматичний випадок повідомляє історик Ейхард у«Життє-писах Карла Великого» (IX ст.):«У битві цій були  вбиті  Еггіхард,  королівський  стольник,  Ансельм, пфальцграф Хруодланд, начальник Бретонської марки».Героїчна поема народжувалася по гарячих слідах історичних подій. Її зміст — правдива поетична розповідь сучасника, яка з часом піддалася сюжетній обробці. Так, замість басків з’явилися грізні араби-мусульмани, що  захопили значні володіння в Іспанії і вже неодноразово  вторгалися  на  французькі землі.Поразка при Ронсельвалі не вкрила ганьбою французів, а лише сприяла виявленню їхньої хо-робрості, вміння стояти на смерть, захищати свою батьківщину і прикривти тили головних сил, що відходили.

  3. Слово вчителя  або підготовленого  учня  «Щодо  авторства „Пісні  про  Роланда” та часу  її  створення».

У літературознавстві  до цього часу виникають  питання, пов’язані з часом виникнення  твору та його авторст-вом. Відомо, що події VIII століття, описані  у творі, були зафіксовані у XII столітті, коли церковна монополія на писемність дещо ослабла і світські тексти дістали право на існування  поряд з рукописами  релігійного  змісту.

Вчені припускають, що перші редакції «Пісні» могли існувати ще в усній формі, а багаточисленні жонглери-спі-ваки доповнювали її новими подробицями та сюжетними лініями.

Відомо, що найдавніший рукопис, оксфордський, відноситься  приблизно  до 1170 року і дійшов до нас у хоро-шому стані. В кінці рукопису є вказівка, що оповіді прийшов кінець і що «Турольдус втомився». В результаті ко-пітких  пошуків  вчених було знайдено дані про кількох Турольдів, які могли претендувати на авторство.

Можливо, що Турольд був кліриком, оскільки для поеми характерне сильне релігійне забарвлення,  але участь  Турольда  в  ї створенні  і характер його творчої роботи залишаються невисвітленими.

На  підставі  досліджень  мовних  особливостей  рукопису  можливим  місцем створення «Пісні про Роланда» є  Північна Франція.

4. Коментар «Історичні прототипи головних  героїв твору».

У «Пісні про Роланда» діють історичні особи та вигадані персонажі. Серед реальних осіб можна назвати Карла Великого, Роланда, Турпена, Ганелона, Жоффруа.Карл Великий — король Франції (769—800 рр.), римський ім-ператор (800—814 рр.) під час іспанського походу 778 року імператором ще не був. Похід до Іспанії продовжу-вався близько року, а не сім років, як про це розповідається у«Пісні про Роланда». На думку дослідників,  об-раз Карла є збірним.Вважається, що в ньому поєднано риси Карла Великого, який правив у 768—814 рр., його діда Карла Мартелла (689—714 рр.) і його онука Карла Лисого (823—877 рр.).

Роланд — племінник Карла, пер, пасинок Ганелона. Маркграф Бретані Хруотланд став прообразом цього персонажа. Загинув у  бою проти басків.

Турпен    архієпископ.  Єпископ  Рейнський  (753—794  рр.).  Йому покровительствував Карл Великий, проте про участь Турпена в поході нічого не відомо.

Ганелон — вітчим Роланда. Можливо, це архієпископ Санський Ганелон, котрий зрадив  Карла Лисого  під  час  аквітанського  повстання.  За  це  у  859  році  Карл  Лисий засудив його до страти, але згодом помилував.

Жоффруа — герцог, пер, володар Анжу. Жоффруа і Грізгонель, що ніс королівський прапор у  битві при Пуасс-оні (948 р.), були прапороносцями Карла.

Серед вигаданих персонажів можна назвати сарацинського царя Марсилія, що є антиподом короля Карла Вел.

Слово  вчителя.

Мабуть, не помилюся, коли скажу: зрада —найстрашніше з того, на що здатна людина. Зародилася вона на зо-

рі людського життя й існувала в усі часи і в усіх народів. Зрадники бувають різними, як і   плата, за яку вони це роблять. Іуда зрадив Христа за тридцять срібних монет… Брут — Цезаря… Хтось зрадив друга, кохання, батьків, батьківщину… Для чого люди це роблять? Що рухає їхніми вчинками? Чи можна протистояти зраді?На ці та ба-гато інших питань людство шукає відповіді, але знайти їх дуже важко. Як писав сучасний єврейський поет Ігор Губерман:

Сменилось место, обстоятельства, 

система символов и знаков, 

но запах, суть и вкус предательства 

на всей планете одинаков.

З давніх-давен ця тема звучала в  народних піснях, думах, сказаннях, легендах, переказах. Значне місце вона займала й на  сторінках літературних  творів. Є вона і в середньовічній «Пісні про Роланда».

 • Пригадати коротко зміст твору «Пісня про Роланда»

5.  Бесіда  за  прочитаним.

 • Яке ваше враження від прочитаного?
 • Назвіть приклади історичної правди та вигадки  у творі. (Реальний похід був невдалим, а у творі ска-

зано, що франки завоювали ледь не всю Іспанію. В   дійсності, це  був  незначний  історичний  епізод,  а  не  грандіозна  битва.  Реального  Роланда

(Хруотланда)  вбили  християни    баски,  а   не  мусульмани.  Хрестові  походи  XI  ст.

надали «Пісні про Роланда» нового забарвлення.)

 • Яка образна система твору? (У творі велика кількість героїв. Можна виділити головні образи (Карл

Великий, Роланд, Ганелон), другорядні (Олівер, Турпен, Марсилій), епізодично подано жіночі образи (наречена Роланда і  сестра Олівера Альда, дружина Марсилія Брамімонда), образи-символи (ріг Оліфант, меч Дюран-даль).)

6.  Творче   завдання.

 • Доведіть, що твір можна віднести до героїчного епосу. (Це великий віршований твір, в якому подано 

розповідь  про  події давнього минулого,  створену  на  основі народних переказів.)

7.  Слово  вчителя.

Слід зазначити, що найкращим перекладом «Пісні про Роланда» українською мовою є переклад Василя Щура-та, надрукований у 1894 році (перша редакція) та у 1918 році (друга редакція) під назвою «Пісня про Роланда”. Старофранцузький  епос у  перекладі, з передмовою й поясненнями Василя Щурата».

Переспів цього твору зробив М. Терещенко.

8. Бесіда  за  змістом   прочитаного.

 • З  чого починається  зав’язка всіх подій? (Карл Великий після  семи років боротьби захопив майже всю

Іспанію, лише Сарагоса залишалася під владою царя Марсилія. Марсилій зі своїми радниками вирішили обду-рити Карла, пославши йому багаті дари й  пообіцявши прийняти християнство. Але Карл не довіряє сара-гоському цареві.)

 • Як звістку Карла сприйняли його барони? (Вони просили Карла бути обережним, не довіряти Марси-

лію. Особливо різко виступав племінник короля граф Роланд, нагадуючи про те, як Марсилій стратив слав-них послів Карла Базана і  Базілія.)

 • Хто  виступав  проти  точки  зору  баронів?  (Ганелон,  який  радив  повірити  обіцянкам Марсилія.)
 • Що вирішив зробити Карл? (Відправити послів у  Сарагосу.)
 • Чому було відхилено кандидатуру Роланда? (Бо він був дуже запальним і  міг завдати шкоди справі.)
 • Хто з  васалів короля запропонував Ганелона? Чому? (Роланд запропонував свого вітчима, бо вважав

його найбільш достойним для цієї серйозної справи.)

 • Як це сприйняв Ганелон?(Він образився на свого пасинка і поклявся помститися йому:«Поки живий я

буду,я буду ненавидіти Роланда, перів, люблячих Роланда,І Олівер, його найкращий друг, віднині мені ворог»)

 • Що  роздратувало  Ганелона  в  поведінці  Роланда? (Сміх пасинка і сама його пропозиція.)
 • Що стало причиною прокляття Ганелона? (Ненависть до Роланда. «Вперед, одначе, я  тобі віддячу.»)
 • Чому він не відмовився? (Адже він теж був васалом короля. «Король мені велить сповняти службу»,

— говорить Ганелон. Тобто це був його обов’язок.)

 • Про що Ганелон домовився з  маврами? (Погубити Роланда. Для нього це була помста, а  для маврів

вигідна нагода знищити сміливого воїна Карла.)

 • Яким був план Ганелона? (Направити проти франків, які будуть з Роландом у Ронсевальській ущели-

ні у кількості двадцяти тисяч, стотисячну армію сарацинів.)

 • Чи повірив Марсилій Ганелону? (Так, адже той поклявся на мечі.)
 • Хто запропонував залишити Роланда в ущелині? З якою метою? (Ганелон, адже це входило в план йо-

го помсти. А перед королем він вихваляв хоробрість графа. Загін Роланда мав охороняти кордон.)

 • Куди пішов Карл зі своїм військом? (Він повернувся до Франції.)

  9. Творче   завдання.

— Опишіть, яким ви уявляєте Роланда.

  10. Бесіда  з учнями.

 • Що вам відомо про Роланда? (Роланд — граф, племінник короля, пасинок Ганелона. За історичними

джерелами, він був сином Берти, сестри Карла, і сенешала (королівського  чиновника)  Мілона. Найбільш  достовірну інформацію про нього  містить «Життєпис Карла Великого» Ейнхарда. Окрім того, існує ряд поетичних оповідок про юність Роланда, долю його батьків, його кохання до Альди, що доповнюють осно-вну інформацію.)

 • Як він виконує свій обов’язок перед королем?  (Він вірно служить  королю.«Васал повинен за свого

сеньйора Терпіть нестатки, спеку і мороз, Віддати тіло й кров і все життя!» —так говорить сам герой.)

 • Яка тема у  зв’язку з  цим виникає у  творі? (Тема вірності королю і   васальського служіння йому.)
 • Подумайте, як саме автор розкриває  образ  Роланда? (Образ Роланда  розкривається через його вчи-

нки.)

 • Чому Роланд відмовився збільшити загін? (Роланд відкинув пропозицію Карла збільшити загін.«Цього

не треба,— відповів Роланд.— Себе і  рід свій я   не осоромлю!» Роланд вважав, що прохання залишити біль-шу кількість воїнів сприй  матиметься як його боягузливість, а  цього він не міг допустити.)

11.  Проблемна  ситуація.

 • Як ви вважаєте, чи правий був Роланд, коли не попросив  вчасно  допомоги у Карла?
 • Чому Роланд не послухав Олівера? (Олівер більш поміркований, ніж Роланд. Тому,  розуміючи  небез-

пеку, він і порадив товаришеві засурмити  в чарівний ріг Оліфант, щоб  сповістити Карлові про необхідніс-ть допомоги. Але у своїй  відвазі  й запальності Роланд не здатний тверезо мислити і  прагне своїми сила-ми здолати ворога. Такий вчинок Роланда став причиною поразки й  загибелі його самого і   всього ар’єрга-рду.  Лише  після  того,  як  він  побачив,  що  загинула  більшість  хоробрих  франків, Роланд  вирішив  засур-мити,  «щоб  не  прийшлося  маврам  ні  одному  у  радощах  вертатися додому».)

12.Робота  над   характеристикою   героя. ЛАНЦЮЖКОМ НА ДОШЦІ.

 • Опишіть основні риси характеру Роланда. (Сміливий, хоробрий, сильний, рішучий, патріот, відданий 

сюзерену, вірний товариш. Але є й негативні риси: самовпевненість, нерозважливість, запальність.)

Якщо дозволить час. Складання  порівняльної  таблиці  «Образ  Ганелона  як антипода  Роланда і Карла

в епосі  „Пісня про  Роланда”».

Ганелон                                                                                               Роланд,   Карл

                                                                      Спільне

1.   Походить зі знатного роду.                                               1.   Королівський рід.

2.   Відважний воїн.                                                                    2.   Обидва відважні воїни, відомі за межами Франції.

3.   Гарна зовнішність.                                                               3.   Гарна зовнішність.

                                                                    Відмінне

1.   Хитрий, підступний.                                                            1.   Чесні, порядні.

2.   Лицемір.                                                                                2.   Відкриті душею.

3.   Переслідує власні інтереси, які ставить                        3.   Головне для обох — інтереси держави.

вище державних.

4.   У вчинках керується почуттями ненависті                    4.   Вчинками керують патріотичні почуття, бажання   

й  помсти.                                                                                       утвердити справедливість.

 

IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ

Підсумкова  бесіда.

Проблемні   запитання.

 • Подумайте, з  якою метою у твір вводиться образ зрадника Ганелона? (Для того, щоб показати, що

добрі діла цінуються людьми, а  зло всі зневажають. Воно має бути покараним.)

 • Який мотив виникає у  творі? (Мотив боротьби за єдність держави і помсти ворогові, яким би він не

був.)

 • Подумайте, у  зв’язку з чим у різних народів  світу виникли твори героїчного епосу?
 • Яка проблематика твору? (У творі порушуються проблеми служіння королю, вірності державі, честі,

зради, патріотизму.)

V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ.

Вивчити  конспект.  Підготувати  розповідь  про  основні  події  твору.  Намалювати ілюстрації (за бажанням).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Зуєва Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 липня 2018
Переглядів
8504
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку