Конспект уроку"Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною у художньому стилі з використанням дієприкметникових та дієприслівникових зворотів(у музеї)"

Про матеріал

Вміти виявляти здатність учнів розуміти твори мистецтва; інтерпретувати ідеї, досвід та почуття, виражені митцями у портретному живописі; сприяти вираженню особистих вражень, правильно ставити розділові знаки при дієприкметниковому звороті; використовувати виражальні можливості дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.Діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність; використовувати українську мову для духовного й культурного самовиявлення

Перегляд файлу

 

Тема уроку: Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною у художньому стилі з використанням дієприкметникових та дієприслівникових зворотів(у музеї)

 

Мета уроку:

 

 1)формувати предметні компетенції:

 

Знаннєва складова: розуміти значення дієприкметника в мовленні; записувати правильно дієприкметники з вивченими орфограмами; знати правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприкметниковими зворотами.

 

Діяльнісна складова: виявляти здатність учнів розуміти твори мистецтва; інтерпретувати ідеї, досвід та почуття, виражені митцями у портретному живописі; сприяти вираженню особистих вражень, правильно ставити розділові знаки при дієприкметниковому звороті; використовувати виражальні можливості дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

                   

 Ціннісна складова: критично ставитися до надмірного  вживання в текстах дієприкметникових зворотів, одержувати естетичну насолоду від пізнання культури, зокрема творів портретного живопису, висловлювати власні думки й оцінки, спричинені творами  мистецтва;

 

2)формувати ключові компетенції:

 

діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність; використовувати українську мову для духовного й культурного самовиявлення

 

Тип уроку: розвиток мовлення

 

Форми навчання: змішане  навчання.

Попередня  робота.    

  1. Спостереження (учні відвідують Художній музей  м.Кропивницького і розглядають картини ,щоб зібрати матеріал, який  можна  використати для створення твору-опису, готують презентацію).

2.Укладання  словника  термінної лексики, повязаної з художнім мистецтвом,яку чули   в музеї(з метою подальшого запам΄ятовування і використання  )

 

Результат роботи:

1. Вибір картини. Завдання: визначити образи, кольори й відтінки

2. Створення  продукту.

(Робочий  листок з лексичним матеріалом).

Перебіг уроку

 

 Епіграф уроку:

Ніяка зовнішня принадність не може бути повною,

якщо вона не оживлена внутрішньою красою.

В. Гюго

 

 

І. Організаційний етап. Емоційне налаштування. Вибір партнера для роботи на уроці( пересідають  за бажанням)

 Доброго  дня , діти. Наш урок розпочнемо із привітання

   Я всміхаюсь сонечку:

   „Здрастуй ,золоте!”

 Я всміхаюсь квіточці,

  Хай вона цвіте

Я  всміхаюсь дощику:

 „Лийся, мов  з відра!”

 І тобі всміхаюся,

 Зичу я добра

Посміхніться сусідам по парті, вчителю, однокласникам

 

ІІ. Етап актуалізації наявного навчального досвіду

 

Прийом  «Експрес – опитування»

  Які є типи мовлення?

-  Що таке опис?

- Які його види ви вже знаєте?

 

- Які основні частини опису?

 

- Якими засобами користується для створення портрета живописець  ?

 

-  Як називається опис зовнішності в образотворчому мистецтві  ? 

 

-       Які засоби мистецтва використовує художник?   

_ Що ви знаєте про художній стиль?Розкажіть про його особливості

  Молодці.А зараз ми перевіримо вашу обізнаність у термінах , пов»язаних з живописом.  Візьміть стільники, щоб  виконати інтерактиву вправу в сервісі  LearningApps ( терміни   ,опрацьовані  заздалегідь ,укладено в  словник термінної лексики живопису  )

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Зв’язок опорних знань з невідомим.   Оголошення теми та мети уроку.

 

Твори мистецтва є джерелом наших знань про оточуючий світ і людей. Живописні полотна розкривають внутрішній світ художника, його ставлення до того, кого він зобразив. Портретний живопис часто свідчить про інтерес і ставлення художника до людини, яку зображено.

 Твори живопису допомогають нам вчитися у художників спостережливості, помічати у зовнішності людини характерні риси, бачити в портреті відображення внутрішнього світу. Поряд із цим, робота за картиною дає змогу вдосконалювати уміння сприймати твори живопису.

Нещодавно ми ходили з вами у Художній музей нашого міста та розглядали там картини різних художників, але найбільше   нас вразило полотно нашого     земляка-портретиста  І.Г.Савенка «Хлібороб Євдокія Пазенко». ЇЇ нещодавно подарував.А.П.Савенко,племінник  цього відомого  художника  . Це портрет  матері художника .

 

 Представте міні-презентацію ,яку ви готували  самостійно.Поясніть чому саме цю картину ви вибрали і  чим  вона вас вразила  ?(- А скажіть мені,чи не внутрішньою красою вас зачарувала  бабуся , зображена на полотні?

-А чому  ще   ця картина привернула вашу увагу?(бо ця старенька жінка  для більшості учнів класу є згадкою про їхнїх бабусь,які  також проживають  у селі,працюють по господарству,вирощують городину,а у вільний час чекають на своїх дітей та онуків,щоб поспілкуватися, пригостити смачним борщем та спеченим хлібом,передати свою життєву мудрість   нащадкам .)

А тепер давайте згадаємо епіграф нашого уроку:« Ніяка зовнішня принадність не може бути повною, якщо вона не оживлена внутрішньою красою.» Скажіть, будь ласка ,погоджуєтеся ви з висловом В.Гюго чи ні ? Відповіді  аргументуйте.

Розгорніть зошити й запишіть тему уроку: «Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною у художньому стилі з використанням дієприкметникових та дієприслівникових зворотів»

ІV. Етап формуваня нового навчального досвіду

- Описати зовнішність людини – це означає відтворити її індивідуальний вигляд.

1.Лексико-граматична робота  ( індивідуальні картки  кожному учневі)

 Запишіть  слова  , доберіть  до них дпрк. та дпрс., щоб легше було будувати дпрк.та дпрс. звороти , під час написання твору-опису зовнішності людини

Нагадайте, як відокремлюються звороти в реченні. Потім введете ці речення в свою творчу роботу. Але не забувайте, що надмірне використання таких конструкцій може призвести до граматичних помилок.

 

Очі

вії

брови

 ніс

обличчя

руки

вуста

голова

 

- Які з підібраних вами словосполучень  ви б використали, описуючи зовнішність симпатичної вам людини?

- А які б вживали, складаючи словесний портрет людини, котра вам не до вподоби

 

2.Фізкультхвилинка

  Слово учителя

   Сьогодні ви будете робити опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі, використовуючи дпрк. та дпрс.звороти                      

Звернімо увагу на пам`ятки  (роздатковий матеріал лежить на парті у кожного учня)

 3. Пам»ятка «Як працювати над твором за картиною »

 1.    Поцікавтеся відомостями про художника.
2.    Прочитайте назву картини, що свідчить про задум художника, підкреслює, що він виокремлює в картині як головне.
3.    Уважно розгляньте картину, вдумайтеся в її зміст (що і з якою метою зображено).
4.    Уявіть, що було до зображеного художником моменту і що буде потім.
5.    Подумайте, хто буде адресатом вашого висловлювання, кого, в чому і як ви переконуватимете.
6.    Сформулюйте тему й основну думку твору, доберіть заголовок, який не збігається з назвою картини.
7.    Продумайте, які типи мовлення поєднуватимуться у вашому творі, котрий із них буде основним.
8.    Поміркуйте над композицією твору і складіть план.
9.    Додержуйте співмірності частин твору, зосереджуючи увагу на основному — змісті самої картини, а не на розмовах про неї.
10.    Задля повнішого і глибшого розкриття змісту картини доречно включити у твір елементи роздуму, оцінні судження.
11.    Напишіть чернетку твору; після перевірки і виправлень перепишіть роботу начисто.

ПАМ’ЯТКА
«Як складати твір-опис зовнішності людини в художньому стилі»
1.Розгляньте уважно картину, одумайте, чи її назва розкриває тему.
2.Доберіть художні засоби, що допоможуть описати зовнішність зображеної людини.
3.Розкажіть про передній план картини.
4.Опишіть головного героя картини: його портретні риси, одяг, взуття, позу, в якій його зображено.
5.Назвіть особливі деталі, використані художником для розкриття образу героя.
6.Відтворити опис спочатку подумки, а потім — в усній або писемній формі.

3. Робота над словничком «портретної» лексики,  який дасть змогу повніше розкрити тему і основну думку вашого  твору.

 Головне в портреті – це обличчя, саме в ньому проявляється внутрішнє життя людини. Тому  звернемо увагу на обличчя бабусі

 - Підберіть слова, якими ви можете описати обличчя  жінки    ,використовуючи  дпрк та дпрс. звороти,. Запишіть їх у зошити.

бличчя – молоде, юне, продовгувате, округлене, худорляве, ніжне, бліде,  привабливе, зосереджене, розумне, життєрадісне, сумне ,без жодної зморшки).

  Особливе значення мають очі й губи. У їх виразі ключ до розгадки внутрішнього світу художника.

        - Якими словами ви опишете очі  старенької?

(Очі: карі, темні, добрі, сумні, розумні, спокійні, лагідні, привітні, виразні, втомлені, задумані, запалі).

  - На вашу думку, що відбилося в погляді бабусі?

 - Підберіть відповідні слова для опису погляду портретованої.

огляд: уважний, зосереджений, проникливий, спокійний,

зацікавлений, сумний, безрадісний, привітний, замріяний, замислений, спрямований у майбутнє).

У   серйозному погляді відбилося нелегке її життя

Описуючи очі і погляд людини,  звертаємо увагу на брови, вії.

( Брови: чорні, темні, густі, широкі, приламані, високі)

( Вії: довгі, чорні, темні , густі).

 Кожен компонент зовнішності людини може доповнити нам уявлення про неї. Так, вважається, що високе чоло людини свідчить про її глибокий розум, розвинений інтелект.

 - Що ви можете сказати про чоло зображуваної?

( Чоло (лоб): високе,світле, широке, відкрите, чисте).

   - Які слова ми можемо використати, описуючи ніс  ?

( Ніс: прямий, видовжений, гострий).

- Підберіть епітети, якими можна описати рот і губи старенької

( Рот: маленький, красивий, чітко окреслений;  губи:  тонкі, вузькі, яскраві, рожеві, вигнуті, чітко вималювані).

Індивідуальність кожної людини, звичайно, доповнює її волосся.

- Якими словами ви опишете волосся молодого автора?

( Волосся: темне, пишне, блискуче,  хвилясте,  вільно спадає назад). 

 

V. Написання твору – опису зовнішності людини на  чернетках

Слово вчителя

                Створюючи твір-опис людини за картиною, ви повинні не забувати, що кожен художник намагається відобразити внутрішній світ портретованого, його характер, переживання. Описуючи словесно зовнішність людини, ми повинні звертати увагу на неповторне, індивідуальне в образі конкретної особистості. Я сподіваюсь, що сьогоднішній урок допоміг вам у підготовці до написання твору-опису зовнішності людини за картиною .

 

VІ . Підсумковий етап

Інтерактивна вправа «Опитування-інтерв`ю»

1.  Що на уроці було для вас корисним?

2.  Що, на ваш погляд, не вдалося? Чому?

3.  Над чим потрібно попрацювати?

4.  Чи стануть вам у пригоді знання, які ви здобули на уроці? Де саме?

 

VІІ . Домашнє завдання

  1.  Переписати в зошити  творчу роботу

   2.Написати  листа  бабусі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
24 травня 2018
Переглядів
3448
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку