11 червня о 15:00Вебінар: Формування підприємницької компетентності учнів на уроках англійської мови

Конспект уроку "Подорож до Великобританії"

Про матеріал
розробка уроку знайомства з країною виучуваної мови, її визначними пам'ятками та традиціями
Перегляд файлу

Тема уроку: Подорож до Великої Британії

Мета: Ознайомити з новою лексикою та активізування її вживання в мовленні. Ознайомити учнів з правилами вживання артикля the. Продовжувати формувати навички  монологічного мовлення. Розвивати вміння читати текст з метою отримання інформації, розвивати  здогадку, комунікабельність, здатність здійснювати репродуктивні і продуктивні мовленнєві дії. Поглиблювати знання учнів про країну, мова якої вивчається. Виховувати пізнавальний інтерес до життя людей в інших країнах,  повагу і толерантне ставлення до іншої культури.

 

Обладнання: підручник, зошит, вірш до мовної зарядки, невідомі слова до вірша, завдання до уроку, нові слова, картки для роботи з текстом, таблиця «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», кросворд, географічна карта Великобританії, зображення визначних місць Лондону, завдання для тестування, граматична таблиця, портрет королеви Великої Британії.

Хід уроку

І Початок уроку

 1.                   Організаційний момент. Привітання. (Greeting).
 •              Stand up! Stand still! Good morning! Sit down. Put your hands on the desks and listen to me. I am happy to see you today, let’s start our work.    

   

 1.                   Мовна зарядка. Уведення в іншомовну атмосферу. (Warming up).

Читання  вірша «Roadways».

Учитель роздає учням картки з віршем, записує на дошці незнайомі слова та перекладає їх:

dipping — ледве видимі;

to lure — залучати;

homewards — додому;

forth — уперед, далі.

Учитель читає вірш, учні хором повторюють. Потім учні читають вірш у парах.

 

        ROADWAYS

One road leads to London,

One road runs to Wales,

My road leads me seawards

To the white dipping sails.

My road calls me, lures me

West, east, south and north;

Most roads lead men homewards,

My road leads me forth.

                                  (by J. Mansefield)

 

II Основна частина

 1.                   Оголошення теми та завдань уроку(Aim).
 •              Today we have unusual lesson. We are going to speak about Great Britain. You'll know what parts it consists of, what their names and capitals are. The theme of the lesson is "Travelling to Great Britain". At the les­son we'll speak about the British culture and his­tory, we'll practise our listening, reading, speaking and writing skills. Today we'll widen our knowledge about London and its sights. At the end of the lesson you'll get to know some new information and you'll be able to tell a lot of interesting things about Great Britain.
 1.                   Перевірка домашнього завдання ( Check on Homework).
 •              What was your home task for today? Read your correct sentences.

 

1) You look frozen. Sit down by the fire and I shall make you a cup of tea.

2) I am looking for my paints. — You are going to paint  someone's portrait?

3) Why are you putting that old loaf of bread into a paper bag? — I am going to give it to Mrs. Smith for her hens.

4) There's the phone again! — I shall answer іt.

 

 1.                   Розвиток вмінь діалогічного мовлення. (Speaking)

 

 •              Make up dialogues as it is given in the model. Act your dialogues with your partner.

Model:                   

A: Are you Hungarian? (Yes)

      B: Yes. We are.

A: Are you Chinese? (Japanese)

B: No, I am not. I am Japanese.

 1.  Polish? (Yes)
 2.  French? (Spanish)
 3. Greek? (Bulgarian)
 4. Spanish? (Yes)

 

 1.                   Опрацювання лексичних одиниць уроку.

 

 •              Read the words after me with their translations:

the British isles

Northern Ireland

the Irish Sea

the North Sea

the English Channel

to be situated

to be separated (by)

to be washed (by)

Wales

Scotland

England

Британські острови

Північна Ірландія

Ірландське море

Північне море

Англійський канал

бути розташованим

бути розділеним

бути омитим

Уельс

Шотландія

Англія


 •              Repeat the words after me. Read the words once more.

 

 

 1.                   Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 134).Reading.
 1. Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями (з використанням карти Великої Британії):

englandmap2

 •              Do you know the full name of this country? What is it?
 •              What parts does it consist of?
 •              What are the names of these parts?
 •              What are the names of their capitals?
 •              Who can show these countries and their capitals on the map?

(Один-два учні підходять до карти, показують країни, що входять до складу Великої Британії, та їхні столиці й називають їх.)

 1.                            Етап читання.
 •              Let's read the text «Great Britain» to know more about this country.

(Учні ланцюжком читають текст. Учитель стежить за правильністю вимови учнів.)

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) is  the official name of the country which is situated on the British Isles. That’s  why when people say Great Britain, or the United Kingdom, Britain, or just  the UK they mean the same — the country which you can see on the map.

It has got four parts: England, Scotland,Wales and Northern Ireland. The English People (the English) live in England, the Scotts live in Scotland, the Welsh live in Wales and  the Irish – in the Northern Ireland.

The UK is separated from Europe by  the  English Channel. The country is also washed by the Atlantic  Ocean in the north and the North Sea in the east. The largest of the British Isles – Ireland and Great Britain – are separated by the Irish Sea.

 

 1. Етап перевірки розуміння змісту тексту. Робота з картками
 •              Sign whether the sentences are true or false:

 

 1.          The UK is situated on the British Isles.
 2.          The Great Britain is separated from Europe by  the  Irish Sea.
 3.          The Great Britain, or the United Kingdom, Britain, or just  the UK mean different countries.
 4.          The Scotts live in Northern Ireland.
 5.          In the north UK is washed by the Atlantic  Ocean.
 6.          The United Kingdom has got three parts.

 

 1.                   Робота з таблицею. Розвиток вмінь мовлення. (Speaking)

 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

capital

people

nationality

language

England

London

The English

English

English

Scotland

Edinburgh

The Scotts

Scottish

Scottish

Wales

Cardiff

The Welsh

Welsh

Welsh

Northern Ireland

Belfast

The Irish

Irish

Irish

The UK

London

The British

--------------------

English

 

Speak as in the model:

Model:

The capital of England is London.

The people in England are The English.

English speak English.

 

 •              Answer the questions:
 1.          Where is the UK situated?
 2.          What are the parts of the United Kingdom?
 3.          What language do the Scotts speak?
 4.          What ocean is the UK washed by?
 5.          What separates the UK from Europe?
 6.          What city is the capital of Great Britain?

 

 1.                   Відгадування кросворду «Столиці країн».(Doing crossword)

(Учні отримують кросворд (Н02), в який повинні вписати назви столиць країн, що входять до складу Великої Британії. Той, хто першим виконає завдання, записує відгадані слова на дошці. Учитель й інші учні стежать за правильністю виконання завдання.)

Write the names of capitals of England, Scotland, Wales and Northern Ireland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                   Розповіді учнів про визначні місця Лондону. Pupils’ reports about interesting places of London.
 •              Today we are going to speak about sign seeing places in London – the capital of Great Britain. And now our guides tell us about London and places of interest. Listen carefully, because after that you will do London Quiz.

 

T.: Look at the map of London. Let’s go to the Tower Bridge.

P 1  Tower Bridge. This is a Tower Bridge. It is more than 100 years old. This bridge opens in the middle. The bridge is open, so the big ferry can pass underneath.

T.: Look over there. You can see Tower of London.

P2  Tower of London. From Tower Bridge you can see the Tower of London. It is an ancient fortress, a famous prison. It was built 900 years ago. But now it is a museum. There are hundreds of interesting collections in it.

 

T.: Let’s go to the centre of London.

P3  Trafalgar Square. We are in the centre of London. Look, here is Trafalgar Square. In the centre of the square there is a monument to Admiral Nelson. It is called the Nelson Column. He is a famous person in the history of the country.

T.: Near the Trafalgar Square you can see a famous Buckingham Palace.

P4  Buckingham Palace. Not far from Trafalgar Square there is Buckingham Palace. It is the home of the Queen. When the flag is flying the Queen is at home. Every day at 11 o’clock you can see the ceremony of Changing the Guard.

T.: There are many beautiful churches in London.

Биг Бен 2P5  Churches. You can see splendid churches in the city. Westminster Abbey is one of the oldest royal churches. St Paul’s Cathedral is the most wonderful classical church in Britain and it is the second large church in Europe.

T.: And now let’s tell us about Big Ben.

P6  Big Ben. There is a famous clock in London called Big Ben. Big Ben is the name of the clock and the bell. The bell weights 13 tons.

Р7                 London taxi. The London taxi is the first taxi in the world. It is black. Black cars are over 300 years old.

T.: Good job. It was very interesting stories. I’ d like to add some information about sights of London. Red double-decker buses are a typical picture in London. They have two levels of seating.

 

 1.          Перевірка розуміння змісту почутого. Письмове тестування.London Quiz.

 


 1. The Queen lives in…
 1. the Tower of London;
 2. Buckingham Palace;
 3. Westminster Abbey.
  1. From Tower Bridge you can see…
 1. St. Paul’s Cathedral;
 2. The London Zoo;
 3. The Tower of London.
  1. Westminster Abbey is a famous…
 1. museum;
 2. royal church;
 3. circus.
  1. The Tower of London is a…now.
 1. museum;
 2. gallery;
 3. church.
  1. There is … … in the centre of London.
 1. Piccadilly Circus;
 2. Trafalgar Square;
 3. Regent’s Park.

 

 1.     Робота з граматичним матеріалом. Вживання артиклю the. Grammar.
 •              Read rule and try to remember it:

The

             ------------------------------

Names of seas, oceans, channels, rivers, groups of   islands:

 

The Atlantic Ocean.

the Irish Sea, the English Channel.

    the Themes, the British Isles

Names of single islands, lakes, single mountains, streets,  countries, continents

(but: the USA, the UK)

 

Ireland, (island) Great Britain, France, lake Ontario, Everest

(but the Urals, the Carpathians).

Downing Street, Europe

 

 1.     Розвиток вмінь мовлення.Speaking.(використання методу «Мікрофон»)

 

 •              Name some places you would like to visit in London.

P1. As for me, I would like to visit Trafalgar Square. I want to see a monument to Admiral Nelson.

P2. I'd like to visit St. Paul's Cathedral. It's in­teresting to see the famous Whispering Gallery.

P3. If my memory serves me right, Buckingham Palace is the Queen's London residence. I think it's a very interesting place.

P4. I'd like to visit the Tower of London because it's a very old building. I'd like to see the ceremony of the keys at 10 pm.

P5. I'd like to visit Westminster Abbey. It's the church where the kings and the queens have been crowned. Many of them are buried there. There are many graves of famous people in this church.

 

ІІІ Заключна частина

 

 1.     Підсумок уроку. ( Summarizing ).
 •              T. Dr. Johnson said, "When a man is tired of Lon­don he is tired of life". This saying is well - known now but it is still true. There are hundreds of historic buildings, galleries and museums in London. Most museums are free. There are parks, over 80 theatres and even more cinemas. London is a beautiful city. It is worth visiting.
 •              Today we have talked a lot about Great Britain and its places of interest. You were active and got good marks. I hope you enjoyed the lesson.
 •              Well done! You are quite right. Our lesson is over, thank you.

 

 1.               Оцінювання
 2.               Домашнє завдання ( Homework):  Впр.7, с. 168

 

 

 

doc
Додано
28 лютого
Переглядів
241
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку