22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Конспект уроку "Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних"

Про матеріал

Конспект уроку з теми "Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних", 10 клас (урок формування практичних умінь і навичок; використання індивідуальної, групової, самостійної роботи, тестів).

Перегляд файлу

 

Тема.  Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних.

Мета:повторити знання десятикласників про подвоєння й подовження                      приголосних; формувати правописні вміння; удосконалювати вміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво - комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в учнів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: картки, проектор, ноутбук, мультимедійна презентація.

 

 

Хід уроку

І. Організаційна частина.

Перевірка домашнього завдання (самоперевірка).- (1 б.)

Слайд № 1

ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою уроку (десятикласники визначають самостійно).

Слайд № 2.

 

Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Мовне спостереження (Вправа 79)- 1б.

 

Робота біля дошки:

Картка № 1

Записати фонетичною транскрипцією слова:

корінної, найчисленнішої, повноцінно, самоцінні, сприйняття. (1 б.)

 

 

 

Картка № 2

Розібрати за будовою слова:

найчисленнішої, сприйняття, наддніпрянський, розрісся, юннат.(1 б.)

 

 

 

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичної роботи.

 

Робота в парах:

опрацювати теоретичний матеріал за підручником (С.64, 65), підготувавши лінгвістичне повідомлення (по 2 б.):

" Подвоєння приголосних";

Слайд № 3

" Подовження приголосних".

Слайд № 4

 

Вибіркова робота ( Вправа 83, С.66) – ( 1б.)

Слайд № 5

Перевірка: підборіддя,зілля,відлуння, гілляча, переживання,запитання, вислання, натхнення, безвладдя, багатоводдя, спросоння.

 

Розподільний самодиктант (Вправа 84, С.66).- (1 б.)

Слайд № 6

Полісся

Побужжя

Запоріжжя

Правобережжя

Закавказзя

Прихоролля

Прикарпаття

Сухолужжя

Середньовіччя

примирення

роззброєння

узвишшя

безмежжя

пробудження

десятиріччя

узбіччя

піддашшя

щеплення

бездоріжжя

осереддя

Заволжя

Берестя

передмістя

перехрестя

підґрунтя

передвістя

милосердя

обійстя

безсмертя

осердя

 

 

Розкрити дужки (Вправа 87, С.67). - (1б.)

 

* Увести слова "нездійснений" і "нездійсненний" у речення.

 

Словниковий диктант

Акумуляція, бароко, бравісимо, грип, лібрето, бонна, брутто, манна, нетто, мадонна, імміграція, інновація, сюрреалізм, Калькутта,Марокко, Ніцца, Руссо, Міссурі, Ватт, ват,вілла. –(1 б.)

 

З'ясувати значення слів (за тлумачним словником):

сюрреалізм – авангардистський напрям у літературі та мистецтві ХХ століття, шукає джерела у підсвідомому;

лібрето – словесний текст музично-вокального твору;

бонна – вихователька маленьких дітей.

 

Творча робота

Розкрити зміст прислів'я: "Від злого коріння таке й насіння".

 

V. Узагальнення й систематизація вивченого.

 

Виконання тестових завдань

(по 0,5 б.)

1.Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння:

А.Пас…я, Ган…ин, л..ється;

Б.Розкіш…ю, повіст..ю, зран..я;

В.Бов..аніти, попад..я, стат..ею.

 

 

2. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка:

А .ван..а, Казанов..а, кілограм.., тер..оризм

Б. брут..о, ват.., стакат..о, ак..умулятор

В .Шил..ер, віл..а, коміс..ія, нер..аціональний

Г .Дікенс, ір..аціональний, Одіс..ея, інтел..ект

Д. кристал..ічний, кас..ета, кор..ектор, режис..ер

 

3. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка

А. піцикат..о, лібрет..о, оперет..а, інтермец..о

Б .піц..рія, гіп..опотам, ір..ціоналізм, Бок..ач..о

В. крос..ворд, ін..овація, ван..а, іп..одром

Г .ім..іграція, ем..іграція, шас..і, Бот..чел..і

Д. барок..о, гол..андський, спагет..і, мас..а

 

4. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка

А. Прус..ія, Гіп..ократ, ал.,ея, тер..аса

Б .ір..еальний, Міс..урі, метал..ургія, ел..егія

В. кристал.., іл.юзія, гіп..опотам, діаграм..а

Г. Ніц..а, конгрес.., ім..обілізація, ас..амблея

Д. труп..а, бюл..етень, ком..ерсант, мул..а

 

5. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка

А. Апол..он, ір..аціональний, стел..аж, Апол..інер

Б. хол.., хок..ей, тен..іс, лібрет..о

В. тон..а, гал..ерея, гум..анізм, ан..отація

Г. кол..екція, шос..е, ман..а, груп..а

Д. ім..унітет, нет..о, беладон..а, сюр..еалізм

 

6. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка

А. гол..андець, Міс..іс..іп..і, дискус..ія, процес..ор

Б. ір..аціональний, тер..иторіальний, нет..о, корреспондент

В.ім..тація, ал..о, ак..омпанемент, мир..а (рослина)

Г. піц„а, епіграм..а, інтел..ігент, ак..уратний

Д .бел„етристика, іл..юстрація, ім..ігрант, бон..а (вихователька)

 

Відповіді (Слайд №7):

1.А         4.А

2.Д         5.Б

3.А         6.Г     "Взаємоперевірка"

 

Підбиття підсумків уроку

"Незакінчене речення"

Я знаю….

Я дізнався про….

Домашнє завдання

Слайд № 8.

Опрацювати С.64-65, 68, вивчити правила, виконати вправу 88 або 94,

*скласти міні-довідник або опорну схему до теми "Подвоєні і подовжені приголосні"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання

 

 1.Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння:

А.Пас…я, Ган…ин, л..ється;

Б.Розкіш…ю, повіст..ю, зран..я;

В.Бов..аніти, попад..я, стат..ею.

 

2. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка:

А .ван..а, Казанов..а, кілограм.., тер..оризм

Б. брут..о, ват.., стакат..о, ак..умулятор

В .Шил..ер, віл..а, коміс..ія, нер..аціональний

Г .Дікенс, ір..аціональний, Одіс..ея, інтел..ект

Д. кристал..ічний, кас..ета, кор..ектор, режис..ер

 

3. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка:

А. піцикат..о, лібрет..о, оперет..а, інтермец..о

Б .піц..рія, гіп..опотам, ір..ціоналізм, Бок..ач..о

В. крос..ворд, ін..овація, ван..а, іп..одром

Г .ім..іграція, ем..іграція, шас..і, Бот..чел..і

Д. барок..о, гол..андський, спагет..і, мас..а

 

4. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка:

А. Прус..ія, Гіп..ократ, ал.,ея, тер..аса

Б .ір..еальний, Міс..урі, метал..ургія, ел..егія

В. кристал.., іл.юзія, гіп..опотам, діаграм..а

Г. Ніц..а, конгрес.., ім..обілізація, ас..амблея

Д. труп..а, бюл..етень, ком..ерсант, мул..а

 

5. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка:

А. Апол..он, ір..аціональний, стел..аж, Апол..інер

Б. хол.., хок..ей, тен..іс, лібрет..о

В. тон..а, гал..ерея, гум..анізм, ан..отація

Г. кол..екція, шос..е, ман..а, груп..а

Д. ім..унітет, нет..о, беладон..а, сюр..еалізм

 

6. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка:

А. гол..андець, Міс..іс..іп..і, дискус..ія, процес..ор

Б. ір..аціональний, тер..иторіальний, нет..о, корреспондент

В.ім..тація, ал..о, ак..омпанемент, мир..а (рослина)

Г. піц„а, епіграм..а, інтел..ігент, ак..уратний

Д .бел„етристика, іл..юстрація, ім..ігрант, бон..а (вихователька)

 

 

 

 

 

 

Картка № 1

Записати фонетичною транскрипцією слова:

корінної, найчисленнішої, повноцінно, самоцінні, сприйняття. (1 б.)

 

 

 

Картка № 2

Розібрати за будовою слова:

найчисленнішої, сприйняття, наддніпрянський, розрісся, юннат.(1 б.)

 

 

 

 

Картка № 3

З'ясувати значення слів:

сюрреалізм –

лібрето –

бонна –

 

 

 

Картка № 4

 

* Увести слова "нездійснений" і "нездійсненний" у речення.

 

 

 

 

 

 

Картка № 5

 

Творча робота

Розкрити зміст прислів'я: "Від злого коріння таке й насіння".

 

 

 

 

 

 

Картка № 6

 

Зробити синтаксичний розбір речення

Людина, що вміє правильно й гарно говорити, легко встановлює стосунки з людьми, знаходить друзів, товаришів, супутника в житті та повноцінно може відчути щастя. 

 

docx
Додано
5 грудня 2018
Переглядів
1932
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку