2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Конспект уроку «Спільнокореневі слова. Форми слова»

Про матеріал
Конспект відкритого уроку з української мови в 5 класі з теми "Спільнокореневі слова і форми слова"
Перегляд файлу

Українська мова. 5 клас                                                    Дата 06.10.2020 р.                                                                                             Тема: Корінь слова. Спільнокореневі слова й форми слова

Мета уроку. 

Навчальна:

 • формувати предметні компетентності:
 • комунікативно-мовленнєву: вміння розуміти зміст сприйнятого на слух або прочитаного тексту;
 • мовну: вміння визначати значущі частини слова;
 • орфографічну: вміння правильно писати букви (великі та малі), пунктуаційні знаки;
 • орфоепічну: здатність правильно озвучувати написане; знання правил вимови слів;
 • функціональну: вміння спілкуватися;
 • інтелектуальна: здатність учнів працювати з різноманітною інформацією, уміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях; володіння прийомами самостійного здобуття нових знань.

Розвивальна:

 • розвивати ключові компетентності:
 • спілкування державною мовою – використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву; володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;
 • уміння вчитися впродовж життя – постійно поповнювати власний словниковий запас; здійснювати рефлексію;
 • соціальні та громадянські компетентності – співпрацювати з іншими на результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати розумних компромісів.

Виховна:

 • шанобливе ставлення до матері;
 • виховувати усвідомлення багатства виражальних засобів української мови;
 • гуманні якості людини – чуйність, доброту, толерантність, турботу про ближнього;
 • почуття відповідальності.

Цілі уроку

Навчальна:  навчати учнів  розрізняти форми слова та спільнокореневі слова, добирати спільнокореневі слова й утворювати форми слова, виділяти їх із тексту, розкрити учням  багатозначність слова «корінь», сприяти усвідомленню  поняття про спільну частину слів – корінь.

Розвивальна:  розвивати культуру зв’язного мовлення учнів, логічне мислення, увагу, пам’ять, спостережливість;  уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати поданий мовний  матеріал.

Виховна: виховувати любов та шанобливе ставлення до матері.                         

 

Місце уроку в системі уроків цього розділу: 5 клас. Тема «Спільнокореневі слова і форми слова» 3 урок в темі.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Міжпредметні зв’язки: етика, література.

Обладнання: Українська мова: підр. для 5 кл.; мультимедійна презентація, картки для групової роботи  (різнорівневі завдання), посилання на тести на робочих столах комп’ютерів,  картки червоного і зеленого кольору,  макет «Дерево», таблички зі словами для дерева, поезія про матір.                  

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Емоційна підготовка учнів до роботи. (Слайд 1)

Вступне слово вчителя: Заспокойтеся, зосередьтеся. Сьогодні до нас на урок завітало сонечко . Посміхніться. Простягніть до сонечка  свої долоньки, ухопіть промінчик, подаруйте його один одному,  побажайте успіхів на уроці,   і своєю посмішкою передайте, що раді бачити гостей у класі. Нехай їх теж сонечко зігріває теплом.

Я бачу, що у вас гарний настрій , сподіваюся, що він допоможе вам бути активними, творчими у вивченні таємниць рідної мови.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів: (Слайд 2)

І  Увага, гра «Світлофор»

(визначте правильні формулювання .Якщо ви вважаєте , що це правда, то підніміть картку зеленого кольору , якщо це неправда – червону)

 1. Основа слова – це частина слова із закінченням ( ні, без закінчення)
 2. Суфікс – значуща частина слова , що стоїть після кореня (так)
 3. За допомогою кореня утворюються нові слова (ні)
 4. Префікс – частина слова, що стоїть після кореня (Ні)
 5. Морфема – найменша частина слова, що має певне значення (так)
 6. Наука, яка вивчає морфеми називається морфемікою (так)

ІІ. «Цікавинка» (2-3 учні до дошки записують свої слова, визначають будову)

C:\Users\Натали\Desktop\001.jpg

 • Отже, над яким розділом мовознавства ми працюємо ? («Будова слова»)

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. (Слайд 4)

Отже, сьогодні ми продовжимо подорожувати дивовижною країною мовознасвтва.

Першим приходить до нас слово із материнською колисковою піснею.

1. Бесіда за питаннями:

 -Хто першим співає дитині колискову? (Мама) Людині , чия любов не знає меж, хто найбільше нас любить – мамі – присвячуємо ми сьогодні урок. Перші слова – від мами. Перші пісні – від мами. Мама всьому початок. І всі найніжніші слова теж для мами. Прослухайте поезію  Володимира  Гринька «Мама»(читає учениця) (Слайд 5):

 Ще в колисці немовля Слово «мама» вимовля.

Найдорожче в світі слово

Так звучить у рідній мові:

Мати, Матінка, Матуся,

Мама, Мамонька, Мамуся!

 Називаю тебе я, Рідна ненечко моя!

- Якими словами  називає  ліричний герой  маму?  -Якими словами називаєте ви маму? - Що спільного в цих словах? Визначимо  тему уроку.

ІV. Повідомлення теми й мети уроку.

1. Запис у зошити теми уроку (Слайд 6)

2. Епіграфом до уроку є слова «У світі все починається з мами!» (Слайд 7)

3. Пояснення епіграфа учнями з коментарем учителя:

Як ви розумієте зміст цих слів?

 Сьогодні мовний матеріал ми будемо вивчати, використовуючи тексти про маму. Вони допоможуть нам глибше усвідомити, яку роль відіграють мами в нашому житті.

V. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Асоціативний кущ. Які асоціації у вас виникають, коли чуєте слово КОРІНЬ? (Корінь дерева, корінь слова, корінь рівняння, корінь зуба) (Слайд 8) - Тож слово КОРІНЬ однозначне чи багатозначне? 

- Ми можемо утворити від слова  «корінь» прикметники: кореневий і корінний. Як ви вважаєте , це однакові за значенням слова? (Ні) (Слайд 9)                           

2. Хвилинка ерудита. Є слова, які дуже близькі за звучанням , але різні за значенням і написанням. Пригадайте, як вони називаються?  (Пароніми).  

Отже, кореневий : 1. Який стосується кореня рослини. (Коренева система рослини)

 1. Який стосується кореня слова. (Кореневе слово)

Корінний: 1. Споконвічний постійний. (Корінний долинчанин)

 1. Дуже важливий, істотний. (Корінні проблеми)

Зясували значення слова КОРІНЬ. -Яке із цих значень цікавить  сьогодні нас? (Корінь слова). Дайте визначення цього поняття…. Корінь слова –це спільна частина спільнокореневих слів. Спільнокореневі слова — це слова зі спільним коренем, але з різними лексичними значеннями. Можуть належати як до однієї, так і до різних частин мови. Запам'ятайте! Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення,— це різні корені. Наприклад, слова міст і місто — не спільнокореневі, бо в них корені різні за значенням.

3.  Проблемне питання (Слайд 10) –А якщо корінь декількох слів має одне значення, вони обовязково будуть спільнокореневі? Над цим питанням сьогодні ми й будемо працювати.

 4. Дослідницька робота  (Слайд 11)

Батьки -мама й тато-є коренями людського роду. Спробуємо виростити «чарівне дерево» від кореня рід. (У кожного на парті лежать надруковані слова. Роду, рідненька, родами, поріднитися, родом, споріднені, роди, родина, родів, рідний,  рідина).  

Зараз ми виберемо слова, які є родичами слова «Рід». А хто такі родичі? Вони повністю однакові чи відрізняються? Так вони і схожі між собою, але і зовсім різні. Кожен має свою думку, своє обличчя, але у всіх спільний корінь, від якого вони пішли, спільна кров. Давайте спробуємо цих родичів знайти між даних слів. …………….. (Вивішаємо їх на дерево)

А з ким можна порівняти слова, які залишилися ? Так це одна і та ж людина, але в різному одязі.(слайд) (викладемо їх в стовпчик – це одне і теж слово, але в різних формах). Запишіть ці слова у два стовпчики. Слайд 12

-Що відмінного в спільнокореневих словах і формах слова? А спільного? Спробуємо створити діаграму Вена(Слайд 13), яку поки що будуватимемо разом. «Спільнокореневі слова. Форми слова).

 Відмінне СС: часто різні частини мови, різне лексичне значення

Відмінне ФС: різне граматичне значення, різні закінчення

Спільне: спільний корінь

Висновок. Слайд 14. Спільнокореневі слова мають різне лексичне значення ,  належать до різних частин мови, а форми слова    - це одне й те саме слово в різних формах, належать до однієї частини мови.

 - Які зміни ви помітили у формах слова, які виписали? (Чергування і-о). - Чи всі слова розподілили? (Крім «рідина»)

- Чому воно не знайшло собі місця? (Інше лексичне значення) -Чи всі слова, які мають однаковий  корінь, є спільнокореневими? (Спільнокореневі слова пов’язані спільним лексичним значенням - рід, проте кожне із них має власне ЛЗ).                                         

5. Робота з підручником (Слайд 15). Звіримо висновки з підручником с. 73

6.  «Ланцюжок споріднених слів». (Слайд 16).  

До кожного з поданих слів дібрати по 2-3 спільнокореневих, записати, виділити корені.(І ряд - Лелека: лелечий, лелеченя (чергування).

ІІ ряд - Батьківський: батько, батя, батечко, батьки.

ІІІ ряд - Гніздо: гніздовий, гніздище, гніздечко.)                 

Фізкультхвилинка  (під музику)     Слайд 17

   РУХАНКА «ЛЕБЕДИНА  ШИЯ»

Зробити 2 – 3 вдихи – видихи.

-          « Гілочки » - підняти  повільно  руки  вгору, зімкнути  в  замок, добре  потягнутися. Опустити  повільно  руки  за спину вниз, зімкнути  в  замок, добре  потягнутися. Опустити  повільно  руки  вниз. (Поліпшується  кровообіг  у  хребті).

-          « Так, ні, ай –я- я- яй »- так - голова вниз, назад – ні, вбоки - ай – я- я-яй ( від  плеча  до  плеча). 5 – 6 р.

-          Рухи  кобри – голова вправо, до  плеча, повільно  дугою  вгору  від  плеча, вниз  до грудей, потім  підборіддям  вперед  і  вгору. Так само  вліво.

-          Пишемо  носом  або  підборіддям  оцінку, яку ви бажаєте сьогодні отримати.

-  Загойдалася  голова- повільно  вліво, вправо й  подивитися  прямо  перед  собою.

А тепер необхідно прийняти положення правильної постави й утримувати його протягом 5-6 секунд. Намагайтеся так сидіти до кінця уроку.

Здоровۥя  вам! 

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

Учитель: Коротке слово – «мама» , але які надлюдські глибини скарбів містить воно в собі! Ціле її життя з серця бє невичерпним джерелом безкорислива любов до своїх дітей, доброта,  турбота, терпіння. У людини все починається з родини. Змалку батьки вчать вас, як пливти по бурхливому морю життя… Це вічна пристань, де на тебе завжди з нетерпінням чекають. А ви, куди б у майбутньому не занесла доля, завжди повертайтеся, як лелеки навесні, до рідного батьківського гнізда.                          

 

1. Гра «Пяте  зайве» (усно) (Слайд 18). 

Серед поданих слів визначте спільнокореневі та вилучіть зайві. Поясніть свій вибір. 1. Добрий, доброта, добрішати, доброго, добриво.

2. Любов, любити, любов’ю, любляча, улюблений.

3. Турбота, турботливий, турбуватися, турботою, безтурботний.

2. Вибіркова робота. Слайд 19.      Із тексту випишіть спільнокореневі слова, визначте корені. 

Мама! Мати! Матусенька! Матуся! Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, бо в дитинстві ми не уявляємо свого життя без матусі , та  гріє нас материнська ласка  і до  старості. У тривозі й любові, у замилуванні й надії вдивляються матусі у своїх дітей, прагнучи щастя для них. Материна любов, тривога, турбота про все безкінечна. Не завжди висловлюємо ми свою вдячність мамам за турботу. Сьогодні саме та нагода.

 3. Робота в групах  (Слайд 20) Учитель: Продовжимо роботу. Наступний етап – робота в групах. Пропонуються завдання різні за складністю. Ви повинні були самостійно визначитись і обєднатись у групи за рівнями. Повторимо правила роботи в групах.

І група (середній рівень)(Слайд 21).  У реченнях знайти спільнокореневі слова, форми слова, виписати їх у два стовпчики і позначити корінь. Пояснити значення 1 прислівя (усно).

Яка матуся - така й сама.  Материнська молитва з дна моря рятує. Мати останній шматок дитині віддасть. Нема того краму, щоб купити материнську любов і ласку. Любов матері й на відстані гріє. Можна все на світі вибирати, крім матерів.

ІІ група (достатній рівень)(Слайд 22) До виділеного слова дібрати спільнокореневі та форми слова. Записати речення:

Десь на небосхилі тихо зірка сяє, А мені матуся щастя вишиває.

(Щастя – щастячко, щастити, пощастило, щасливий, ощасливити - спрощення в групах приголосних. У рос. мові спрощення не відбувається). (Щастя – щастю, щастям , у щасті.) .

ІІІ група (високий) (Слайд 23) Дібрати спільнокореневі слова  та утворити форми слова БЕРЕГИНЯ. Скласти з ним речення. (Берегиня – берегти, оберігати, збережений, обереги. Берегиня,берегині,берегиню, берегинею. Мати – берегиня сімейного вогнища.)

4. «Хвилинка духовності». Коли нам тяжко, якісь негаразди , ми звертаємося до Божої Матері . Як ще її називаємо? (Берегиня,  Заступниця, Богородиця).

5. Тести «На урок» . Слайд 24.    А тепер швиденько розподілилися в пари і виконуємо тести за посиланням, яке я скинула вам у Viber, або на робочий стіл.

https://naurok.com.ua/test/spilnokorenevi-slova-formi-slova-588242.html

 

VІ. Домашнє завдання (диференційоване) (Слайд 25)

1.Усім: Вивчити правила параграфа 11, стор.73.  2. С.Р.: Виконати вправу 136(І).  АБО  2. Д.Р.: Виконати вправу 404 (І,ІІ). АБО  2. В.Р.: Написати міні-твір на тему «У світі все починається з мами», використовуючи  спільнокореневі слова і форми слова «мати»,  позначити корінь.

VІІ. Підсумок уроку.

1.Метод «Мікрофон». (Слайд 26)

Моя мама найкраща у світі, бо(добра, любляча, єдина, весела, рідна, щедра, мила,  ласкава, дбайлива, ніжна, правдива, серйозна, спокійна, привітна, лагідна, щаслива).

Я люблю свою маму за те , що вона (любить, пестить, піклується, турбується, жаліє, втішає, розуміє, вислухає, порадить)

 Коли б я був чарівником, то зробив би для мами

2 .Рефлексія. «Незакінчене речення». (Слайд 27)  

1. На мій погляд, складним на уроці було...   2. Легким для мене сьогодні здалося…  3. Сьогодні на уроці я навчився…   4. Я працював(ла) на уроці…  5. Я отримав (ла) задоволення від… (Мені найбільше сподобалося…)

3.Оцінювання роботи учнів із коментарем учителя.                                                                                                                               4. Заключне слово вчителя:  СЛАЙД 28 Діти, коли станете дорослими , не забувайте своїх матерів, які вас народили й все роблять для того , щоб ви виросли справжніми людьми. Захищайте, любіть їх. І хай вічно у вашому серці живуть мами.              Сьогодні, прийшовши додому, розкажіть мамам, як ви їх любите. Вони так на це чекають…  СЛАЙД 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до уроку

Робота в групах . \

 

І група  

У поданих реченнях знайти  спільнокореневі слова та форми слова, виписати їх і позначити корінь. Пояснити значення одного прислівя (усно).

Яка матуся - така й сама.  Материнська молитва з дна моря рятує. Мати останній шматок дитині віддасть. Нема того краму, щоб купити материнську любов і ласку. Любов матері й на відстані гріє. Можна все на світі вибирати, крім матерів.

 

ІІ група (достатній рівень)(Слайд 19) До виділеного слова дібрати спільнокореневі та форми слова. Записати речення:

Десь на небосхилі тихо зірка сяє, А мені матуся щастя вишиває.

 

ІІІ група (високий) (Слайд 20) Дібрати спільнокореневі слова  та утворити форми слова БЕРЕГИНЯ. Скласти з ним речення.

 

 

 

 

Роду

Рідненька

 

Рідина

 

родами

поріднитися

родом

рідний 

споріднені роди

родина 

 родів

1

 

doc
Додано
18 листопада
Переглядів
154
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку