22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Конспект уроку узагальнення та систематизації знань та умінь з теми «Відношення.Пропорція. Пряма пропорційна залежність. Масштаб. Поділ числа у заданому відношенні»

Про матеріал

Даний матеріал - це конспект уроку- гри Узагальнення та систематизація знань та умінь з теми «Відношення.Пропорція,. Пряма пропорційна залежність. Масштаб. Поділ числа у заданому відношенні»

Урок складається з пяти ігрових турів, де враховано вікові особливості школярів.

1 тур. ПОВТОРЯЛКА - виглядає як тест, що складено у 2-х варіантах , який містить 12 запитань. Має вигляд таблиці, в 1-му стовчику якої початок речення, а в 2-му- закінчення речення. Треба знайти потрібну відповідність для отримання точного означення чи властивості з вказаної теми.

2 тур.МІРКУВАЛКА. Містить три завдання, де необхідно прочитати , назвати крайні та середні члени пропорції, перевірити пропорцію за допомогою означення чи властивості пропорції.

3 тур. ВИТВОРЯЛКА. Завдання повязане з усною народною творчістю, українською літературою, де шестикласникам потрібно пригадати прислів'я , що відображають прямо пропорційну залежність та пояснити його розуміння.

4тур. РОЗВʼЯЗАЛКА. Учням потрібно розвязати дві задачі 1) на випічку хліба ( бо в нашому місті працює хлібо-булочний комбінат) 1) на масштаб.

5тур. ПІЗНАВАЛКА. Учнів знайомлю з історичними, мистецькими та побутовими цікавинками: поділ відрізка у «золотому» відношенні на прикладі історичних памяток архітектури, а саме Парфенон – найкрасивіше творіння давньогрецької архітектури,що побудоване уVст. до н. е., побудова людського обличчя, та елементи одягу.

Урок складено так, щоб він виховував у школярів відповідальність, самостійность, вміння працювати в колективі. Показати математику як цікаву науку, перетворити заняття в незвичайний урок, де може проявити себе кожен учень. Виховання поваги один до одного, до вчителя.

Перегляд файлу

ТЕМА: Узагальнення та систематизація знань та умінь з теми «Відношення.Пропорція,. Пряма пропорційна залежність. Масштаб. Поділ числа у заданому відношенні»

МЕТА уроку:

Навчальна:

Спонукати учнів до використання набутих теоретичних знань та практичних умінь в ході узагальнення та систематизації знань та умінь з теми «Відношення.Пропорція,. Пряма пропорційна залежність. Масштаб. Поділ числа у заданому відношенні»;  розвинути уяву, математичну інтуїцію, пам'ять, мислення, сформувати правильну математичну мову; активізувати пізнавальну і творчу активність учнів.

Розвивальна:

Розширення кругозору учнів. Розвиток прийомів розумової діяльності, пам'яті, уваги, вміння зіставляти, аналізувати, робити висновки. Підвищення інформаційної культури учнів, інтересу до предмету. Розвиток пізнавальної активності, позитивної мотивації до предмета. Розвивати потреби до самоосвіти.

Виховна:

Виховання відповідальності, самостійності, вміння працювати в колективі. Показати математику як цікаву науку, перетворити заняття в незвичайний урок, де може проявити себе кожен учень. Виховання поваги один до одного, до вчителя.

ТИП УРОКУ: урок узагальнення і систематизації отриманих знань та умінь.

Форми організації роботи на уроці: індивідуальна, колективна.

ОБЛАДНАННЯ: проектор, ноутбук, презентація, картки-задання для кожного учня, бланк для внесення відповідей

                                                    Хід уроку

І. Організаційний етап. Привітання. Налаштування на роботу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

"Знання – не водиця, сама по собі в рот не буде литися"

 

 

    

1.Що називається  відношенням двох чисел?   (§20с.95) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: Відношенням двох чисел називають частку цих чисел.

2. Сформулюйте основну властивість відношення (§20с.95) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне із членів відношення помножити або поділити на одне й те саме, відмінне від нуля, число.

3. Що називається пропорцією? (§21с.98) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: Пропорцією називають рівність двох відношень.

4. Сформулюйте основну властивість пропорції. (§21с.99) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: У пропорції добуток крайніх її членів дорівнює добутку середніх.
5. Як знайти невідомий середній член пропорції?

Відповідь: Щоб знайти невідомий середній член пропорції треба добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий її середній член.

6. Як знайти невідомий крайній член пропорції?
Відповідь: Щоб знайти невідомий крайній член пропорції треба добуток середніх членів пропорції поділити на відомий її крайній член.

7. Сформулюйте властивість прямо пропорційних величин.(§22с.104) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: Якщо одна з двох прямо пропорційних величин збільшиться (зменшиться) у кілька разів,  то значення другої величини  збільшується (зменшується) у стільки ж разів.
8. Що називають масштабом карти або плану? (§23с.109) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: Відношення довжини відрізка на карті (чи плані) до довжини відповідного відрізка на місцевості називають масштабом карти (чи плана)
9. Яка подія називається випадковою? (§25с.117) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: Випадкова подія – подія, яка  за одних і тих самих умов може відбутися, а може не відбутися
10. Яка подія називається вірогідною (достовірною)? (§25с.118) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: Вірогідна (достовірна) подія – подія, яка за даних умов обовʼязково відбудеться.

11. Яка подія називається неможливою? (§25с.118) Математика 6 клас, О.С.Істер
Відповідь: Неможлива подія – подія, яка  за даних  умов не може відбутися.
12. Що називається ймовірністю випадкової події? (§25с.118) Математика 6 клас, О.С.Істер

Відповідь: Ймовірністю випадкової події А називають відношення кількості випадків, що сприяють появі  події А, до кількості всіх рівно можливих випадків.
 

ІІІ. Перевірка засвоєння теоретичних знань.

         Підсумком такого щільного повторення отриманих теоретичних знань, буде перевірка у вигляді теста на встановлення відповідності (логічних пар)

Завдання. Поставте у відповідність твердженням 1-12 твердження А-Ї 

                                      ВАРІАНТ 1

1.

Пропорція це-

А

Збільшується у стільки ж разів

2.

Якщо поміняти місцями крайні (або ,і) середні члени пропорції, то

Б

Відношення двох чисел не зміниться

3.

Подію, яка за даних умов обов’язково відбудеться називають

В

У пропорції добуток крайніх її членів дорівнює добутку середніх

4.

Відношення відстані на карті до відстані на місцевості називається

Г

неможливою

5.

Основна властивість пропорції така

Д

Відношення кількості випадків, що сприяють появі  події до кількості всіх рівно можливих випадків.

6.

Випадкова подія -

Е

Масштаб

7.

Їз збільшенням значень однієї з прямопропорційних величин у кілька разів значення другої величини

Є

Добуток середніх членів пропорції поділити на відомий її крайній член.

8.

Ймовірністю випадкової події називають

Ж

Рівність двох відношень

9.

Подію, яка за даних умов не може відбутися називають

З

Подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися, а може  не відбутися

10.

Відношенням двох чисел називають

И

Частку двох чисел, ділення двох чисел, дріб.

11

Щоб знайти невідомий крайній член пропорції треба

 

І

Пропорція залишиться вірною

12.

Якщо кожне з чисел відношення  помножити  на одне й теж саме, відмінне від нуля число, то

 

Ї

Вірогідною(достовірною)

 

Відповідь: 1-Ж, 2-І, 3-Ї, 4-Е, 5-В, 6-З, 7-А, 8-Д, 9-Г, 10-И, 11-Є, 12-Б.

 

ВАРІАНТ 2

1.

Рівність двох відношень називається

А

Подію, яка за даних умов обов’язково відбудеться називають

2.

Якщо кожне з чисел відношення  поділити на одне й теж саме ,відмінне від нуля число, то

Б

Відношення відстані на карті до відстані на місцевості називається

3.

Відношення кількості випадків, що сприяють появі  події до кількості всіх рівно можливих випадків називають

В

Подія  яка за даних умов не може відбутися

4.

Неможливою подією називають

Г

У пропорції добуток крайніх її членів дорівнює добутку середніх

5.

Пропорція залишиться вірною, якщо

Д

Випадковою подією.

6.

Подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися, а може  не відбутися називають

Е

відношення двох чисел

7.

Щоб знайти невідомий середній член пропорції треба

Є

 поміняти місцями крайні (або ,і) середні члени пропорції, то

8.

Основна властивість пропорції така

Ж

ймовірністю випадкової події

9.

Масштаб - це

З

Відношення двох чисел не зміниться

10.

Із зменшенням значень однієї з прямопропорційних величин у кілька разів значення другої величини

И

Добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий її середній член.

11

Вірогідною(достовірною)

називається

І

Пропорцією

12.

Частка двох чисел, ділення двох чисел, дріб це синоніми поняття…

 

Ї

Зменшується у стільки ж разів.

 

Відповідь: 1-І, 2-З, 3-Ж, 4-В, 5-Є, 6-Д, 7-И, 8-Г, 9-Б, 10-Ї, 11-А, 12-Е.

Роботу учні виконують на заздалегідь приготовлених  бланках для внесення відповідей

 

           Тестова перевірка  теоретичних знань  з теми «Пропорція»

                                 6_____ клас    ВАРІАНТ  ___

            Прізвище,імʼя  __________________________________

 

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Перевірка засвоєння практичних умінь.

 

 

 

                      Похожее изображение              Картинки по запросу рисунок о школе на прозрачном фоне для презентации

Завдання 1:  Прочитай пропорцію та назви її середні та крайні члени

                                         Картинки по запросу пропорция             

Завдання 2:  Перевір, користуючись означенням, чи можна з відношень 4:2 та 12:6 скласти пропорцію  (завдання №1 з к. р.)

Відповідь: 4:2=2;  12:6=2;  2=2,  тому пропорцію можна скласти  4:2=12:6

Завдання 3:  Перевір, користуючись основною властивістю  пропорції, чи можна  з відношень       та      скласти пропорцію.(завдання №21 з к. р.)

Відповідь: 7∙3=21; 5∙4=20;  21≠20, тому пропорцію скласти не можна.

 

V. Поширення математичних знань на різні аспекти життєдіяльності людей.

 

 

Похожее изображение

Завдання: Пригадайте прислів’я , що відображають прямо пропорційну залежність.

Відповідь:  1. Чим далі в ліс, тим більше дров

                    2. Як гукнеться, так і відгукнеться.  

                    3. Багато снігу, багато хліба

                    4. Чим вище пень, тим довша тінь.

                    5. Хто багато читає, той багато знає.

                    6. Який привіт, така й відповідь.                          

                    7. Який працівник, така йому й плата.

 

VІ. Розв’язування задач

                                                                                                                                    

                                                                          

Задача 1: При випічці хліба з 5 кг житнього борошна пекар отримає 7 кг хліба. Скільки кілограмів борошна витрачається на випічку 21 ц хліба?

Відповідь:  

5 кг борошна  - 7 кг хліб

 х кг борошна  - 2100 кг хліба

                    
Пряма пропорційність.
5:х=7:2100,           х= (5∙2100):7= 5∙300=1500 кг,         х = 1500 кг= 15 ц
                                               Відповідь: 15 центнерів.

Задача 2: Довжина  газопроводу 240 км. Якої довжини відрізком буде зображений цей газопровід  у масштабі  1:3 000 000?

Відповідь:     Масштаб 1:3 000 000 означає,що 1см на карті- 3 000 000см на місцевості.

3 000 000 см= 30 км. 240км:30км = 8 см       
                                              Відповідь: 8 см 

VІ. Історичні цікавинки.

 

 

 

 


                                                      

 

 

    

 

                

Відношення ширини носа (В) до ширини рота(А), а також ширини щоки на рівні рота (D) до ширини щоки на рівні носа(С) дорівнюють 0,618

 

VІІ. Підсумки уроку. Рефлексія.

ІХ. Домашнє завдання.

Похожее изображение

Сторінка 126, завдання для перевірки знань

№1,№2,№5,№6

Повторити §20-§25

 

 

 

doc
Додано
6 липня 2018
Переглядів
457
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку