Конспект уроку з біології для 8 класу на тему: "Вітаміни"

Про матеріал

Методична розробка складена відповідно до чинної програми з біології для 8 класу загальноосвітніх шкіл. Містить варіанти поточних оцінювань, елементи проблемного навчання, додаткові завдання для розвитку пізнавальної активності учнів. Розробка може бути використана вчителями біології для підготовки до уроків по темі «Травлення».

Перегляд файлу

ТЕМА. ВІТАМІНИ. ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ВОДИ І ВПЛИВ НА ЗДОРОВЯ

Мета уроку:

 • ознайомити учнів з вітамінами та зясувати їхню роль в обміні речовин;
 • ознайомити учнів з етнічними особливостями харчування українців та народними традиціями України;
 • надати учням наукову і практичну допомогу в усвідомленні нових підходів до організації харчування;
 • розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, творчі здібності учнів;
 • продовжити екологічне виховання;
 • формувати засади здорового способу життя.

Обладнання та матеріали: комп’ютер, ППЗНП «Бібліотека електронних наочностей 6-11», таблиця «Вітаміни та їх роль в організмі людини»; шаро-стержневі моделі вітамінів, роз даткові картки, презентація «Забруднення продуктів харчування та води і вплив на здоров’я», підручник, додаткова література.

Хід уроку   

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань

1. Біологічний диктант:

Білки беруть участь у виконанні … /всіх функцій/ організму. Залишки … /амінокислот/, з яких складаються білки, з'єднуються між собою у різно­манітній послідовності й утворюють надзвичайно велику кількість різної будови … /білків/. Вони є … /індивідуальними/ для кожної людини.

/Вуглеводи/ (крохмаль, цукор) є основним джерелом … /енергії/ в організмі. У крові людини концентрація глюкози підтримується на сталому рівні … /гормонами підшлункової залози/.

Жири виконують різні функції: входять до складу … /мембран/; є дже­релом … /енергії/; захищають організм від … /тепловтрат/. Вода і … /мінеральні речовини/ є такими ж важливими для жит­тєдіяльності організму, як і … /органічні речовини/. Функції води і                     міне­ральних речовин різноманітні. Нестача або ж надлишок … /органічних та мінеральних речовин/ призводять до розвитку … /хронічних хвороб/.

2. Конкурс «Так чи Ні» (робота із сигнальними картками)

 1. Під час розщеплення органічних речовин виділяється енергія.
 2. Під час виконання фізичної роботи людина витрачає енергію.
 3. Засвоєнню глюкози крові клітинами сприяє інсулін.
 4. При окисненні вуглеводів виділяється енергія.
 5. При окисненні жирів виділяється енергія.
 6. При окисненні білків виділяється енергія.
 7. Вуглеводи розщеплюються до амінокислот.
 8. Для нормального функціонування організму необхідно вживати мінеральні речовини.
 9. Організму необхідна кухонна сіль.

3. Індивідуальна робота

Картка 1.

 1. Асиміляція - це процес: а) утворення органічних речовин; б) роз­щеплення органічних речовин.
 2. Дисиміляція - це процес: а) розщеплення органічних речовин: б) утворення органічних речовин.
 3. Білки побудовані з: а) вуглеводів; б) амінокислот.
 4. Вода є: а) енергетичним депо в організмі людини; б) розчинником.
 5. Основним місцем відкладання жирів є: а) підшлункова залоза; б) печінка; в) підшкірна клітковина.
 6. Найбільшої шкоди здоров'ю людини завдає нестача: а) білків; б) жирів; в) вуглеводів.
 7. Для дорослої людини фізіологічно виправдане харчування: а) дво­разове; б) триразове;               в) чотириразове; г) п'ятиразове.
 8. Добова потреба у вуглеводах у підлітків, які не займаються актив­ною фізичною працею, становить: а) 200-300 г; б) 700-800 г; в) 400-600 г.

Картка 2.

Вкажіть правильну послідовність процесів, що відбуваються під час обміну вуглеводів: а) розщеплення в травній системі; б) синтез глікогену; в) розщеплення глікогену; г) надходження глюкози в кров; д) надходження глюкози в м'язи; є) виділення енергії; ж) розщеплення глюкози в м'язах; з) утворення продуктів розпаду; и) виведення продуктів розпаду з організму.

Картка 3.

Виберіть з наведеного ознаки, характерні білкам, жирам та вугле­водам, і впишіть у таблицю відповідей відповідні їм літери:

А. Продуктами розщеплення є амінокислоти. Б. Продуктом розщеп­лення є глюкоза. В. Продуктами розщеплення є гліцерин та жирні кис­лоти. Г. У клітинах перетворюється на глікоген. Д. Ніколи не відклада­ються про запас. Е. Продукт розщеплення - сечовина. Ж. При розщеп­ленні 1 г виділяється 39,1 кДж енергії. 3. При розщепленні 1 г виділяєть­ся 17,2 кДж енергії. И. їхній обмін регулює інсулін та глюкагон. К. Ця речовина насамперед використовується як джерело енергії. Л. За їхньо­го надлишку розвивається ожиріння. М. На них багаті різні види олії. Н. Є будівельним матеріалом усіх елементів клітин. О. Всмоктується в лімфу. Відповіді:

Білки

Жири

Вуглеводи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка 4.

Вкажіть правильну послідовність процесів, що відбуваються під час обміну білків: а) синтез глікогену; б) вживання їжі, багатої на білки; в) розщеплення у травній системі на амінокислоти; г) виділення енергії; д) надходження амінокислот у кров; є) у клітинах тканин біосинтез білків, необхідних для організму; ж) розщеплення синтезованих білків; з) надходження амінокислот до клітин; и) виведення з організму про­дуктів білкового розпаду.

Картка 5.

 1. Утворення складних речовин з простих називають .
 2. Розщеплення складних речовин на прості називають.
 3. Будівельним матеріалом усіх структур клітини є .
 4. Білки побудовані з .
 5. Окиснення 1 г вуглеводів дає стільки енергії, скільки й окиснення .
 6. У тканинах глюкоза перетворюється на тваринний крохмаль , запаси якого переважно відкладаються в м'язах та .
 7. Запасним джерелом енергії в організмі є , при розщепленні 1 г яких утворюється  кДж енергії.

Картка 6.

 1. Між жировим та  обміном існує взаємо­зв'язок.
 2. Основна функція води в організмі людини полягає в тому, що вона є  більшості речовин.
 3. Вода бере участь у процесах регуляції  тіла.
 4. Кінцевим продуктом розщеплення вуглеводів є .
 5. У процесі асиміляції в клітинах  .
 6. У процесі дисиміляції в клітинах  .
 7. Як джерело енергії в організмі людини використовуються пере­важно  . 

Мотивація навчальної діяльності

Конкурс-гра: «Хто першим скаже «Еврика»:

1.

 • Ці біологічно активні речовини необхідні для забезпечення фізіологічних і біохімічних процесів в організмі.
 • До організму людини вони надходять з продуктами харчування або у вигляді пігулок.
 • Наприкінці зими і навесні більшості людей дошкуляє так звана «весняна слабкість», яку спричинює нестача цих речовин.
 • У перекладі з латинської мови, вони означають життя.
 • Рослинна їжа – цитрусові, ківі, морква, буряк, яблука, петрушка та інш. – основне джерело цих речовин для людського організму.

Відповідь: вітаміни.

2.

 • Це про неї сказано: «Тверда біла воднева сполука не горить і не тоне»
 • Під час першої світової війни виготовляли грілки для зігрівання поранених солдат при транспортуванні за таким рецептом: «Візьміть 1 кг залізних ошурків та 2 ложки цієї речовини».
 • Це її називають сестрою Гримучого газу, дочкою короля Окса.
 • Це про цю речовину співають в пісні, що вона греблю рве.
 • Ця речовина безбарвна.

Відповідь: вода.

Предметом нашого обговорення стануть вітаміни. Ми з’ясуємо їхню роль в організмі людини, а також обговоримо дуже важливу проблему сьогодення: забруднення продуктів харчування та води і вплив на здоровя. 

ІІІ. Подача і опрацювання нового матеріалу

 1. Вітаміни (робота в групах з ППЗНП, таблицею «Вітаміни та їх роль в організмі людини». Демонстрація шаро-стержневих моделей вітамінів)

Завдання: опрацюйте інформацію «Вітаміни», зробіть олівцем позначки:

 • «V» - відома інформація;
 • «+» - нова інформація;
 • «?» - незнайома інформація, потребує обговорення. Зробіть узагальнення.

Вітаміни - складні біоорганічні сполуки, абсолютно необхідні для нормального протікання процесів обміну речовин, що не синтезуються (чи синтезуються недостатньо) в організмі. Вітаміни не використовуються як джерела енергії і не є будівельним матеріалом у клітинах. Найчастіше їхня роль пов’язана з тим, що вони входять як небілкові компоненти (коферменти) до складу багатьох ферментів, що беруть участь в клітинному метаболізмі, тому нестача того чи іншого вітаміну може стати причиною ряду порушень обмінних процесів. Такі стани звуться гіповітамінозами, чи у випадку повної відсутності речовини - авітамінозами. Варто мати на увазі, що не тільки нестача, але і надлишок вітамінів (гіпервітаміноз) може нанести шкоду організму, хоча такі стани і рідкі. Описані також випадки полігіповітамінозу, при якому спостерігається недостача відразу декількох вітамінів. Крім недоліку вітамінів у їжі, гіповітамінози можуть бути викликані генетичними дефектами системи трансформації вітамінів. При цій причині, одні гіповітамінози удається вилікувати ударними дозами вітамінів (такі гіповітамінози називають вітамінозалежними), інші ж гіповітамінози (вітамінорезистентні) невиліковні і найчастіше летальні.

До вітамінів відносяться дуже різні в хімічному відношенні речовини. Сучасна класифікація вітамінів не є розробленою, вона побудована на їхній розчинності. За цим критерієм виділяють дві групи вітамінів:

жиророзчинні: вітаміни A, D, Е, К.

водорозчинні: вітаміни групи В (В1, B2, B3, В6, В12, Вс ), РР, Н, С, Р.

Існує особлива група речовин, що перешкоджає реалізації біологічної ролі вітамінів в організмі - антивітаміни. За механізмом дії їх розділяють на дві групи. В першу входять структурні аналоги вітамінів, що не мають активність вітамінів, але займають їхнє місце, наприклад у молекулах ферментів. При цьому такі дефектні молекули не можуть виконувати свої функції. До другої групи відносяться речовини, що перешкоджають всмоктуванню вітамінів або прискорюють їхнє руйнування.

Вітамін А (ретинол). Ретинол (атоми карбону показано сірим, оксиґену – червоним, гідрогену – білим)  Відомо 3 вітаміни групи А: А1 А2, і цис-форма вітаміну А1, що розрізняються кількістю подвійних зв'язків. Біологічна роль ретинолу різноманітна - він необхідний для росту кісток, формування клітин епітелію; альдегідна форма вітаміну А (ретиналь) бере участь у процесах фоторецепції (при з'єднанні з ліпопротеїном опсином утворює родопсин - зоровий пігмент тварин). Одним із проявів авітамінозу А є куряча сліпота - нездатність розрізняти предмети в сутінках. Вітамін А широко розповсюджений у продуктах тваринного походження (у печінці, молоці і молочних продуктах, риб'ячому жирі). Добова потреба дорослої людини у вітаміні А - 2,7 мг.

Вітамін D (кальциферол). Головною його функцією вважають участь у регуляції обміну кальцію і фосфору, і регуляцію розвитку кісток (остеогенеза). Відомі усі види порушення кількості вітаміну D: авітаміноз (викликає остеопороз, пов'язаний з частковим руйнуванням кісткової речовини), гіповітаміноз (рахіт - захворювання, зв'язане зі зменшенням вмісту фосфору і кальцію в тканинах організму, найбільш серйозно відбивається на кістковій і нервовій тканинах) і гіпервітаміноз (прийом дуже великих доз може призвести до летального результату через, зокрема, кальцифікацію нирок). Вітамін D міститься в яєчному жовтку, молочному жирі, рослинних оліях, утворюється в шкірі при дії сонячного світла.

Вітамін К. Біологічну роль вітаміну К зв'язують з його участю в зсіданні крові. Він бере участь у синтезі протромбіну, а також необхідний для біосинтезу чотирьох факторів зсідання крові (ІІ, VІІ, ІX, X). Виявлено й інші його функції. Гіповітаміноз К відносно мало характерний для людини, оскільки вітамін К частково синтезується мікрофлорою кишечнику. Вітаміном К багаті рослини (наприклад, капуста). Добова потреба в ньому точно не визначена, достатньою вважається доза в 1 мг.

Вітамін Е (токоферол). Вітамін Е має ряд важливих біологічних функцій, будучи головним антиоксидантом у тваринних організмах. Він підтримує в організмі вільно-радикальні процеси на стаціонарному рівні. У людини гіповітаміноз по вітаміну Е мало розповсюджений, оскільки ця сполука у великих кількостях міститься в рослинних оліях і здатна накопичуватися в організмі. Добова потреба в ньому за приблизними оцінками складає близько 5 мг.

Вітамін В1 (тіамін). Активною формою вітаміну В1 є тіамін пірофосфат, що є коферментом декількох ферментів, що приймають участь у циклі Кребса, і деяких інших. Гіпо- і авітаміноз приводить до розвитку ряду захворювань, найбільш відомим з яких є бері-бері. Випадки гіпервітаміноза В1 не відомі, оскільки він швидко руйнується і виводиться з організму. Вітаміном найбільш багата рослинна їжа, особливо злаки. Добова потреба в ньому 1,2 - 2,2 мг.

Вітамін В2 (рибофлавін). З рибофлавіну утворюються коферменти ФАД і ФМН, що є кофакторами ферментів оксидоредуктаз, зокрема оксидаз амінокислот і учасників електронтранспортного ланцюга. У людей описаний гіпо- і авітаміноз В2, що супроводжуються слабкістю м'язів і ураженням очей. Вітамін міститься майже у всіх тваринних і рослинних продуктах. Добова потреба в ньому 1,7 мг.

Вітамін РР (нікотинова кислота, нікотинамід). Існує дві форми вітаміну РР: нікотинова кислота і її амід - нікотинамід, що мають однакову активність. Іноді в якості їхнього синоніма вживається назва ніацин. Біологічна роль вітаміну РР полягає в тому, що з нього утворюються НАД і НАДФ - коферменти оксидоредуктаз, що здійснюють реакції окислювання і біосинтезу. Нестача і відсутність вітаміну РР у їжі призводить до розвитку захворювання пелагра, що виявляється в ураженні шкіри (дерматит), травної (виразки слизової, діарея) і нервової систем. Вітамін РР міститься в м'ясі, рибі, хлібі, молоці, печінці, чаї. Добова потреба в ньому 18 мг.

Вітамін В3 (пантотенова кислота). За хімічною будовою є комплексною сполукою - аланина і похідного масляної кислоти. Цей вітамін є попередником коензима А. Останній здійснює перенос ацильних груп і в складі різних ферментів бере участь у реакціях окислювання (у тому числі в клітинному подиху) і біосинтезу. Клінічні прояви нестачі вітаміну В3 різні: дерматити, неврити, м'язові судоми й ін. Пантотенова кислота міститься практично в усіх харчових продуктах, до того ж вона частково синтезується кишковою мікрофлорою. Добова потреба в ній 3-5 мг.

Вітамін B6 (пірідксин). Відомі три форми вітаміну B6 - пірідоксин, пірідксаль і пірідоксамін. Активними є їхній фосфорильовані форми - пірідоксальфосфат і пірідоксамінфосфат. Вони виступають коферментами ферментів трансаминаз, що здійснюють синтез амінокислот і біогенних амінів, У людини недостатність вітаміну B6 зустрічається рідко, вона призводить головним чином до розвитку дерматитів. Вітамін B6 міститься в молоці, яйцях, овочах, м'ясі і рибі, крім того, він частково утворюється кишковою мікрофлорою. Добова потреба в ньому точно не встановлена, по непрямих розрахунках вона складає близько 2 мг.

Вітамін В12 (кобаламін). Кобаламін маєє, мабуть, найбільш складну серед усіх вітамінів хімічну будову. Біологічну роль пов'язують не з самим вітаміном, а з В12-коферментами. Ферменти, до складу яких вони входять, здійснюють два типи реакцій: перенос метильної групи і перенос водню при ізомеризації. Гіповітаміноз В12 призводить до анемії Аддісона-Бірмера, авітаміноз призводить до розладу діяльності нервової системи. Особливістю вітаміну В12 є те, що він синтезується тільки бактеріями. Міститься він в їжі тваринного походження, головним чином у печінці. Може синтезуватися і мікрофлорою кишечнику за умови надходження з їжею кобальту. Добова потреба - 0,003 мг.

Вітамін Вc (фолієва кислота). Відновлена форма вітаміну Вc - тетрадігрофолієва кислота є коферментом ряду ферментів. Гіповітаміноз зустрічається рідко, викликає анемію, порушення біосинтезу ДНК в клітинах кісткового мозку. На фолієву кислоту багаті зелені листки рослин. Міститься вона також у печінці та м'ясі. Кишкова мікрофлора синтезує її в достатніх кількостях. Добова потреба 1-2 мг.

Вітамін Н (біотин). Біотин являє собою продукт взаємодії сечовини і валеріанової кислоти. Біологічну активність має його похідне – біоцитин. Він є коферментом ряду ферментів, здійснюючих реакції двох типів: карбоксилювання (приєднання СО2) і транскарбоксилбвання (перенос -СООН груп), використовуваних у процесі синтезу багатьох сполук (жирних кислот, амінокислот, пуринів і ін.). Гіповітаміноз Н зустрічається досить рідко і вивчений недостатньо. При ньому відзначений розвиток дерматитів. Біотин міститься в печінці, нирках, жовтку яйця, картоплі, цибулі й ін. Значна кількість біотину синтезується мікрофлорою кишечнику. Добова потреба в ньому 0,25 мг.

Вітамін С (аскорбінова кислота). Активною формою цього вітаміну є сама аскорбінова кислота (L - ізомер). В організмі вітамін С виконує кілька функцій, найважливішими з який є його участь у реакціях гідроксилювання, в обмінних процесах у сполучній тканині, регуляції вільнорадикальних реакцій. Крім того, вітамін С є антиоксидантом. При нестачі аскорбінової кислоти вражаються різні системи організму і розвиваються різні захворювання, серед яких - цинга, анемія, серцева недостатність. Джерелом вітаміну С є свіжі рослинні продукти: цитрусові (лимони), перець, капуста й ін. Щодо добової дози існують різні думки: від 75 мг до 7 г.

Вітамін Р (біофлавоноїди). В групу вітаміну Р поєднують різні хімічні сполуки, в основі яких лежить структура флавону. Біологічна роль вітаміну Р полягає в тім, що він стабілізує сполучну тканину, інгібуючи фермент гіалуронідазу. Дія вітамінів С и Р взаємозалежні. Гипо- і авітаміноз Р приводить до уражень кровоносної системи та ряду інших дисфункцій. Головним джерелом є продукти, багаті також і вітаміном С. Добова потреба у вітаміні Р не встановлена.

2. Забруднення продуктів харчування та води і вплив на здоровя (випереджальне завдання. Презентація». Колективне обговорення)

3. Етнічні особливості харчування українців(випереджальне завдання)

ІV. Підсумок уроку.

Дидактична вправа «Дерево рішень». Щоб берегти здоров’я змолоду, треба …

Оцінювання роботи учнів на уроці, само- та взаємооцінювання

Домашнє завдання: опрацювати § 35 (с. 106-107), відповісти на запитання.

Творче завдання: вправи 7-9, с. 107.

ДОДАТОК

 

 •                У 1991 р. Верховна Рада ого­лосила територію України зоною екологічного лиха.
 •                Внаслідок варварського господарювання зникло близько 2000 малих річок в Україні.
 •                У во­дойми України щороку вливається близько 7,3 млн. т забруднюючих речовин, з них 5 млн. т со­лей, 5 тис. т нафтопродуктів.
 •                Статистика свідчить, що 80% хвороб є наслідком незадовільної якості питної води.
 •                До основних забруднювачів води відно­сять сполуки Арсену, Плюмбуму, Меркурію.
 •                Вода з-під крана вдома побутова зручність. Кожні 60—80 крапель за хвилину приводять до втрати 20—25 л води на добу. При недбайливому відношенні до води з самим маленьким струме­нем за добу може вийти в каналізацію 150 л пит­ної води.
 •                Прісна вода становить 3% від загального об'єму гідросфери. На долю річок припадає 1%.
 •                Продукти харчування містять канцерогени, які викликають в організмі появу трансформованих клітин. Внаслідок чого виникають ракові пухлини.
 •                За оцінками експертів Міжнародного Агентства з Вивчення Раку до 85% усіх випадків раку у людини зумовлені впливом факторів навколишнього середовища.
 •                В Україні спостерігається процес швидкої втрати якості поверхневих та підземних вод, що пов'язане з викидами сильно забруднених стічних вод. Основний стік (до 48%) неочищеної води дає комунальне госпо­дарство України. Це зумовлене недосконалістю очис­них споруд.
 •                Забруднення ряду рік України перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК) в декілька разів. Вода в р. Дністер сильно забруднена аміаком та органічними речовинами. Забрудненість річок басей­ну Дніпра в ряді випадків перевищує 14 норм ГАК нітратів, 11 норм ГДК нафтопродуктів, 10 норм ГДК фенолу.
 •                Майже усі підземні води, як показують аналізи, містять залишкову кількість пестицидів, в т.ч. ДАТ, мінеральних добрив та інших речовин.
 •                У неблагополучному стані знаходиться весь Азово-чорноморський басейн, що складає південний кор­дон України. До нього надходить велика кількість по­бутових та промислових стічних вод, нафтопродуктів і залишкової кількості добрив та пестицидів. Азовсь­ке море за ступенем забруднення в розрахунку на 1 м3 води знаходиться на першому місці в світі.
 •                Річка Дніпро та її притоки протікають в районах інтенсив­ного сільськогосподарського використання. До них надходить така значна кількість залишкових добрив та пестицидів, що самоочищення сильно порушило­ся, а природні трофічні ланцюги розбалансувалися.
 •                Щорічно в Азовське море скидається 1,1 млрд. м3 неочищених стоків, у Чорне море до 2 млрд. м3.
 • Середня тривалість життя в Україні за останні 15 років скоротилася на 7 років.
 • По тривалості життя Україна займає 75-те місце у світі ( Білорусь – 53-те, Росія – 63-те).
 • Дуже забруднена 1/3 території нашої держави.
 • Від тривалого забруднення оточуючого середовища, в апараті спадковості людини поступово накопичуються негативні генетичні зміни. Відомо, що коли ці зміни досягнуть 30%, нація, згідно законам біології зникне. Науковці стверджують, що у Донецько-Придніпровському регіоні цей показник досяг 19-24%.
 • За прогнозами демографів, в Україні к 2050 року залишиться 34,8 млн населення.
 • В Україні залишилося 6% територій з нормальними природними умовами для життя людей.
 • Аварія на ЧАЕС  забруднила 5 млн гектарів українських земель, які за площею приблизно дорівнюють 6-ти областям.
 • Україна по рівню забруднення оточуючого середовища посідає 110 місце з 122 держав, в яких є різні галузі промисловості.
 •                Додавання в ґрунт нітратних добрив, мабуть, найбільш серйозно порушує природний кругообіг. Виявилося, що жит­тєво важливий Нітроген занесений до списка во­рогів навколишнього середовища. Його сполуки, а саме нітрати, мають здатність до накопичення в різних частинах рослин. Окрім того, вони легко ви­миваються з ґрунту і потрапляють у воду. Останнім часом навіть установлені норми вмісту нітратів в рослинах та воді.
 •                Із нітратів і нітритів у присутності амінів можуть утворюватись нітрозоаміни, що мають канцерогенну активність. У зв'язку з цим сис­тематичне вживання їжі з підвищеним умістом нітратів спричиняє розвиток злоякісних пух­лин, порушення здоров'я. Найбільше нітрозоамінів (до 80 мкг/кг) виявляється у копчених м'ясних виробах, ковбасах, виготовлених із додаванням нітритів.
 •                XXI століття стало епохою генетичної інженерії, яка відкрила перед людством нові можливості у роз­в'язанні проблеми нестачі харчів у світі.
 •        Генетично-іженерні маніпуляції з клітинами, генами, хромосомами дають можливість змінювати організми, забезпечують матеріалом селекцію і розширюють можли­вості біотехнології. Внаслідок чого у світі гостро стоїть «проблема трансгенних харчових продуктів». Невідомо, яких нових рис набуде трансгенний овоч чи фрукт і чи не стане він шкідливим для людини.
 •        Щодо ГМ-продуктів, то ми знаємо, що гени мають множин­ну дію і заміна однієї властивості тягне за собою непередбачувані зміни інших ознак. Фактично, це буде зовсім інший вид і, можливо, наприклад, така картопля вже зовсім і не кар­топля.
 •                Удосконалюються біо­технологічні процеси в харчовій промисловості, де застосування високопродуктивних штамів мікроорганізмів і вдосконалення тех­нології уможливлює збільшення випуску харчових виробів (кисло­молочних продуктів, сирів, пива тощо) і кормів (силос, кормові дріжджі та ін.).

Шляхи зниження вмісту нітратів у продук­тах харчування під час приготування їжі:

 • ретельне промивання овочів знижує вміст нітратів на 10-12 %;
 • теплова кулінарна обробка, використан­ня другого бульйону — знижує на 80 %;
 • не рекомендується готувати їжу в алюмі­нієвому посуді, бо він каталізує перетворення нітратів у нітрити;
 • під час маринування нітрати переходять у розсіл, тому його краще не використовувати;
 • довге зберігання овочів знижує вміст нітратів на 30-40 %;
 • вимочування картоплі в 1 % розчині ку­хонної солі знижує вміст нітратів на 90 %.


doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку