Конспект уроку з географії для 8 -го класу на тему "Лісостеп"

Про матеріал

Урок географії для 8 -го класу на тему "Лісостеп".урок вивчення нового матеріалу. На уроці використані такі форми і методи роботи : гра "вірю - не вірю", "мозковий штурм", "викликаю асоціалію", робота в парах, "творча лабораторія", випереджальне завдання, "географічна лабораторія", ІКТ та ін.

Перегляд файлу

                                                      Урок географії 8 клас.

 

  Тема:       ЗОНА ЛІСОСТЕПУ

Мета: дати учням знання про географічне положення та особли­вості зони лісостепу, взаємозв’язки між компонентами природи в зоні лісостепу; показати особливості зони в порівнянні з іншими при­родними зонами; на прикладах продемонструвати результати впливу господарської діяльності людини на природні особливості зони лісо­степу; познайомити з природоохоронними територіями зони лісостепу; продовжити формувати вміння роботи з картографічними матеріалами на прикладі карти фізико-географічного районування; продовжувати роботу щодо формування навичок логічного мислення  виховувати дбайливе ставлення до природи, толерантного відношення один до одного, естетичну культуру

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта України, атлас України, карта фізико-географічного районування.

Опорні та базові поняття: природна зона, зона лісостепу.

 

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

Доброго дня! Усім зичу хорошого  настрою, творчої праці, взаєморозуміння,  приємного спілкування. Любі діти! Посміхніться гостям, один одному, зберіться з думками, будьте уважні, активні на уроці, доброзичливі. Робіть висновки, порівнюйте, не бійтеся помилятися, висловлюючи свої думки. Девіз нашого уроку :

 Девіз уроку: Думати – колективно,

                       Діяти  - оперативно,

                       Сперечатись – доказово

                       Це для всіх обов’язково.

Тож здобувайте знання. Вчіться. Ви можете ви здібні це вам під силу. Тож я зичу вам успіху!

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

— Яку тему вивчали на минулому уроці?

— Яку частину України займає зона мішаних лісів?

— Чому ця зона так називається? Чи є інші назви у цієї зони?

 Гра «Вірю не вірю».

 1. Чи вірите ви, що природна зона — це частина природної країни? Вірю
 2. Чи вірите ви, що зона мішаних лісів займає найбільшу площу серед природних зон України? Не вірю (степ)
 3. Чи вірите ви, що рельєф зони мішаних лісів переважно височиний? ? Не вірю  
 4. Чи вірите ви, що Українське Полісся є найбільш зволоженою природною зоною України? Вірю
 5. Чи вірите ви, що на Поліссі найпоширеніші сосново-дубові ліси? Вірю
 6. Чи вірите ви, що ґрунти Полісся характеризуються значною родючістю?   Не вірю
 7. Чи вірите ви, що Українське Полісся поділяється на вісім фі­зико-географічних областей? Не вірю
 8.  Чи вірите ви, що у Шацькому національному природному пар­ку охороняються степові ландшафти?  ? Не вірю
 9. Чи вірите ви . що на Поліссі найбільше в Україні озер? Вірю
 10.  Чи вірите ви, що у лісах лісової зони живуть  козуля,  кабан,  вовк, лисиця, куниця,  білка, заєць. Вірю

Молодці.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Оголошення теми та мети уроку.

     Учитель. Ми вивчили особливості природної зони мі­шаних лісів. На південь від цієї зони знаходиться зона лісостепу, характерною особливістю якої є поєднання лісових та луко-степових ландшафтів. На уроці ми познайомимось з географічним положенням, рельєфом, корисними копалинами, кліматом, рослинами та тваринами  З’ясуємо,  які особливості лісостепової зони це і буде нашим проблемним питанням уроку.

  Учні записують тему уроку 

План  уроку. 

1.Географічне положення

2. Рельєф та корисні копалини.

3.Клімат та внутрішні води

4.Грунти, рослини, тварини зони.

5. Природокористування та  охорона природи

  IV. Вивчення нового матеріалу кожному на парту роздаю таблички , учні перекреслюють у зошит , потім в процесі вивчення записують.  Цей план  є в кожного з вас на парті, він нам знадобиться і при характеристиці  природної зони.

   Але на сьогоднішній урок  ми його розташували у вигляді таблички, і це є вашою  «Творчою лабораторією »   . 

Географічне положення

клімат

грунти

рослини

тварини

Фізико геограічні краї

Природоохоронні території

 

 

 

 

 

 

 

 Прийом «Викликаю асоціацію»

Учні повинні висловити ті асоціації, які виникають у них при словосполученні «Лісостепова зона України».

   1.  з   чим   у  вас   асоціюється  лісостепова зона ? ( ліс, степ, яр. Височини,. Дніпро.  Пшениця)

  2. Що ви знаєте про неї?  (Ми живемо у цій природній зоні)

Загалом природно-географічні умови Лісостепу є найсприятливішими для життя і діяльності людей. Природа лісостепового краєвиду зачаровує. Ось як описав її Тарас Шевченко

Тихесенько вітер віє,

Степи, лани мріють

Між ярами, над степами

Верби зеленіють .

                                                                                             Т. Шевченко.

Прийом «Творча лабораторія»

Використовуючи текс підручника    п. 32 с. 184- 189 , та атласи  учні з’ясо­вують особливості  зони лісостепу. 

1. Географічне положення

2. Рельєф та корисні копалини.

3.клімат та внутрішні води

4.Грунти, рослини, тварини зони.

5. Природокористування та  охорона природи

 

Основні моменти одержаних результатів записуть у таблицю

 Зона лісостепу розташована в центральній частині України. Вона займає  202 тис. км2, що становить близько  25 % загальної площі тери­торії країни. 31% , вісь Воєйкова, Північна межа лісостепу   збігається з південною межею зони мішаних лісів, давайте пригадаємо Володимир – Волинський –Луцьк –Рівне – Житомир – Київ – Ніжин – Глухів. Південна межа проходить приходитьпо  лінії міст Котовськ- Кіровоград –Кременчук – Красноград  -Вовчанськ. Протяжність зони із заходу на схід становить 1100 км. Широка смуга лісостепу простягнулася з південного заходу від кордону з Молдовою на південний схід до кордону з Росією . Чітких меж зона не має. А чому ?

 Прийом  «Географічна лабораторія»,   «Співпраця вчителя та учнів»

Основні моменти з’ясованої інформації.

У межах лісостепу знаходяться дуже розчленовані  По­дільська, Придніпровська височини та Придніпровська низовина, Полтавська  рівнина , Середьньоросійська височина, Канівські гори , що розташовані в межах таких тектонічних структур як Галицько-Волин­ська западина, Волино-Подільська плита, Український щит, Дніпров­сько-Донецька западина. Коливання висот сприяють формуванню вертикальної зміни ландшафту. В межах зони лісостепу знаходяться родовища таких корисних копалин, як   буре вугілля Дніпровський басейн), залізна руда (Кременчуцький басейн), нафта та газ (Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний ра­йон). Є також горючі сланці, цементний мергель, кухонна сіль, каолін, вогнетривкі глини, мармур, граніт,будівельні матеріали  базальт тощо.

Кліматичні умови сприятливі. Середні температури липня ста­новить +18 …+ 20 °С, січня –5 … –7 °С. Безморозний період триває 190–150 днів на рік. Річна сума опадів на заході зони становить 600 мм, на межі лісостепу і степу — 500 мм.  Коефіцієнт зволоження змінюється від 2,8 на заході до 1,4–1,2 на півдні. Зростання континентальності клі­мату спостерігається в східному напрямку.

Річкова мережа густа. Лісостеп перетинають річки басейнів Дніпра, Сіверського Дінця, Південного та Західного Бугу, Дністра, Сула, Псел, Ворскла, Рось, Тясмин. Весняний стік річок досягає 60 %. Переважає снігове та дощове живлення, частка підземних вод незначна. В межах зони знаходяться Волино-Подільський та Дніпровсько-Донецький артезіанські басейни, .Озер мало, вони є заплавними. Є водосховища Каховське та Кременчуцьке. Нестача природних водойм компенсується ставками.

Ґрунтовий покрив різноманітний. Поширеними ґрунтами є типові чорноземи потужністю до 130 см із вмістом гумусу 4–5 %. Опідзолені чорноземи та темно-сірі ґрунти містять 3–6 % гумусу. На височинах сформувались сірі лісові ґрунти. На терасах Дніпра зустрічаються со­лонцюваті ґрунти, солонці, солончаки, у річкових долинах — лучні, дернові, болотні. Загальна заболоченість зони 1,6 %.

           Значна частина території природної зони перебуває тепер під сіль­ськогосподарськими угіддями.( пшениця, ячмінь, овес, гречка, цукровий буряк. Картопля, овочі, кукурудза.  Природна рослинність — це залишки луків і степів, дубових та дубово-грабових, дубово-кленових (на Ліво­бережжі) лісів. Первісних степів збереглось мало. Лісистість становить близько 12,5 %. З дерев найпоширенішим є дуб. Поширені також граб, бук, сосна, вільха, береза, граб, клен, липа , ліщина та інші. Значні площі зайняті багатоярусними ді­бровами. На заплавних луках ростуть осока, рогіз, калюжниця. Подивіться будь – ласка на мал на ст 188 Рослини занесені до червоної книги. Перегляд презентації « Рослинний світ лісостепу»

 Для тваринного світу характерним є поєднання лісових та степових видів. У даній місцевості водяться козуля європейська, олень благородний, вепр, білка, борсук, куниця, тхір степовий, тушканчик, ховрах, бабак, вуж. Гніздяться сокіл балабан, грак, строкатий дятел, сови, дрозди, жайворонки, перепілка, дрохва, лелека, куріпки. У заплавах та водоймах во­дяться видри, ондатри, норка європейська, бобри, черепахи, тритони, риби (лящ, щука, судак, рибець). . Перегляд презентації « Тваринний  світ лісостепу»

Для території лісостепової зони характерні несприятливі фізико-географічні явища, які зумовлені характером атмосферного зволожен­ня, рельєфом, поширенням лесових порід. Це водна ерозія, площинне змивання, зсуви, суфозія, просадкові процеси, посухи.

3. Учитель. У лісостеповій зоні сформувались різні типи ланд­шафтів:

• широколисто-лісові із сірими лісовими ґрунтами;

• лісостепові з опідзоленими чорноземами;

• луко-степові з типовими чорноземами, лучними ґрунтами, пере­твореними на сільськогосподарські угіддя;

• мішано-лісові та болотні ландшафти, що характерні для річкових долин та улоговин (їхні площі порівняно невеликі).

В цілому в межах зони виділяють 4 краї (провінції): Західно українську,  Дністровсько-Дніпровський лісостеповий край, Лівобережно-Дніпровський лісостеповий край, Східноукраїський  край.

Випереджальне завдання    Вам потрібно було знайти користужчись додатковими  джерелами  інформацію про заповідні території  зони.

Серед природоохоронних об’єктів варті уваги:

Заповідник Розточчя (1984) — знаходиться в Яворівському районі Львівської області, де охороняються природні біоценози. На високихпасмах переважають букові, на рівних плоских ділянках — дубові, у зниженнях — соснові ліси. В заповіднику серед дерев поширені бук, дуб, сосна, смерека, явір, граб, ясен, клен, липа. Вік окремих дерев у Розточчі перевищує 100 років.

Яворівський національний природний парк (1998) в природних областях Розточчя та Опілля площею 7 тис. га; у рослинному покриві переважають грабово-дубові, сосново-дубові, соснові ліси. Зустріча­ються реліктові смереки, ялиці, явір. До Червоної книги України за­несено 40 видів рослин. З тварин до Червоної книги України занесено горностая, видру, борсука, лелеку чорного.

Медобори (1990)природний заповідник у Тернопільській об­ласті. Його засновано для збереження унікальних природних комп­лексів Товтр у Тернопільській області. Охороняються дубово-грабові, грабово-дубово-ясеневі, букові ліси. Серед рослин багато медоносних, що пояснює назву природоохоронного об’єкта.

Подільські Товтри (1996)національний природний парк у Терно­пільській, Хмельницькій, Вінницькій областях. Зберігаються унікальні природні ландшафти Подільської височини. Рослинний покрив скла­дають діброви, бучини, грабово-дубово-ясеневі ліси, ковилові степи, луки. До Червоної книги України занесено 60 видів рослин та 29 видів тварин. До Зеленої книги включено угрупування дуба звичайного та скельного, грабово-дубових лісів, мигдалю, ковили волосистої, ковили найкрасивішої, ковили пір’ястої.

Канівський (1968) заповідник площею 2 тис. га — один з най­давніших в Україні; до нього належать — Канівські гори, острови Круглик і Шелестів у заплаві Дніпра, Зміїні острови в Канівському водосховищі. Охороняються грабові ліси.

Михайлівська цілина — філія Українського степового національ­ного заповідника, єдина ділянка заповідного лучного степу в лісосте­повій зоні. До Червоної книги України занесені такі рослини: астрагал, півники борові, сон чорніючий, три види ковили.

Для збереження лісових ландшафтів створено два національні природні парки- Ічнянський ( Чернігівська обл.) та «Голішманські степи».

V. Закріплення вивченого матеріалу    Перегляд  презентації  Лісостеп , яку підготували діти.

Розв’язування     кросворду    « Лісостеп»

 

VI. Підсумки уроку. Оголошення і мотивація оцінок.      Роздаю смайлики

VII. Домашнє завдання  опрацювати параграф    , дати відповіді на запитання на ст..   , бажаючим   Виконати Творче завдання:  Дібрати фактичний та ілюстрований матеріал для підготовки повідомлень на тему «степ».

                                  Ми  працювали  разом – це успіх !

                                       Дякую Вам  за співпрацю!  Бажаю Вам успіхів!

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до уроку.

 

План  уроку.

1. Географічне положення.

2. Рельєф та корисні

   копалини.

3. Клімат та внутрішні води.

4. Грунти, рослини, тварини

    зони.

5. Природокористування та 

   охорона природи

 

 

 

 

 

Географічне положення

клімат

грунти

рослини

тварини

Фізико геограічні краї

Природоохоронні території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісостеп

 

 

 

 

 

 

 \

 

 

 

docx
Додано
25 лютого 2018
Переглядів
5449
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку