28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Конспект уроку з хімії для 9 класу на тему "Класифікація хімічних реакцій"

Про матеріал
Це перший урок теми "Хімічні реакції". Учитель повинен під час проведення уроку узагальнити і систематизувати знання учнів про хімічні реакції, повторити ознаки хімічних реакцій; розвивати вміння визначати типи хімічних реакцій за кількістю реагентів та продуктів реакції; дати уявлення про класифікацію реакцій за іншими ознаками. На уроці використовуються різні форми роботи, що сприяють формуванню ключових компетентностей учнів: бесіда, робота в групах; індивідуальна самостійна робота, виконання диференційованих завдань, демонстраційний експеримент.
Перегляд файлу

Тема: КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про хімічні реакції, повторити ознаки хімічних реакцій; розвивати  вміння визначати типи хімічних реакцій за кількістю реагентів та продуктів реакції; дати уявлення про класифікацію реакцій за іншими ознаками. Удосконалювати  вміння складати хімічні рівняння, розвивати логічне мислення. Виховувати вміння працювати в групах, культуру спілкування, інтерес до хімії. Формувати самоосвітні, творчі, комунікативні компетентності.

Обладнання :мультимедійний проектор, таблиця розчинності речовин, порцелянова чашка, спиртівка, тримач для пробірок, цвях, негашене вапно, купрум(ІІ) гідроксид, розчин купрум(ІІ) сульфату, розчин натрій гідроксиду.

Тип уроку: комбінований

Форми та методи: бесіда, робота в групах; індивідуальна самостійна робота, виконання диференційованих завдань, демонстраційний експеримент.

 

План уроку:

І. Організація класу (1 хв).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв).

ІІІ. Актуалізація опорних знань (10 хв.)

ІV. Засвоєння нових знань (10 хв.).

V.  Удосконалення умінь та навичок (10-13 хв)..

VІ. Застосування знань (5 хв)

VІІ.Рефлексія (2 хв).

VІІ. Домашнє завдання(2 хв)..

 

Хід уроку.

                                                         Просто знати – це не все.

 Знання потрібно використовувати.

Й. Гете

І. Організація класу, психологічне налаштування.

   Дві тисячі років тому римський філософ Сенека сказав: «Для корабля, який не має пристані, жоден вітер не буває попутним». Що він мав на думці? Мабуть, те, що кожна людина повинна мати в житті свою мету і впевнено йти до неї. Щоб сьогоднішній урок був ефективним, ми також повинні визначити  його тему, мету, завдання і впевнено досягати мети.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

     А тема сьогоднішнього уроку є настільки важливою та цікавою, що ви самі її легко сформулюєте, прослухавши вірш.

Не у незвіданих світах

Й не на далекій зірці

Іде на ваших же очах

Реакція в пробірці.

Дивіться, як новий продукт

На дно пробірки ляже,

Яи осад наші реагенти

В нові сполуки зв̓̓яже.

То газ бурхливий завирує

І спінить реагенти,

То колір новий зачарує –

Ловіть такі моменти.

А то по класу попливе

Незвичний запах новий…

Одна з ознак нехай буде –

Й хімічне явище готове.

   -    То про що йтиме мова на сьогоднішньому уроці? (Про хімічні явища )

   -    Як ще називають хімічні явища? (Хімічними реакціями, і у вірші говориться про ознаки хімічних реакцій)

   Так, і тема, яку ми починаємо вивчати, називається «Хімічні реакції». Сьогодні дізнаємося, як класифікуються хімічні реакції.

Наші завдання:

-  Пригадати, які типи хімічних реакцій ми вивчили;

-  Закріпити уміння писати рівняння хімічних реакцій та визначати їх тип;

-  Познайомитися із класифікацією хімічних реакцій за різними критеріями.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

      У природі щосекунди відбуваються найрізноманітніші хімічні реакції. Це процеси синтезу та розпаду, окиснення та відновлення, фотосинтезу, руйнування гірських порід, найрізноманітніші перетворення у грунті. Та й сам людський організм – це найскладніша хімічна лабораторія, де відбувається безліч хімічних реакцій.

    Тому давайте пригадаємо, що ж таке хімічна реакція? (Це процес перетворення одних речовин на інші).

Так, і кожна хімічна реакція індивідуальна, оскільки в ній беруть участь конкретні речовини  з певними властивостями. Але, разом з тим, реакції мають спільні ознаки, що дало змогу класифікувати їх. Ви уже вивчили основні класи неорганічних сполук, тому можете назвати деякі типи реакцій.

- Які типи хімічних реакцій ви знаєте? ( Сполучення, розкладу, заміщення, обміну)

- Зверніть увагу на екран. Ви бачите зображені схеми рівнянь реакцій. Визначте, якому типу хімічної реакції відповідає схема.

1) А + В = АВ;

    АВ + СD = АВСD;

    А + В + С = АВС

2) АВ → А + В;

    АВС → А + В + С;

    АВС → АВ + С

3) А + ВС = АС + В

4) АВ + СD = АD + ВС

Відповідь:

- Перші схеми належать реакції сполучення.

- Що таке реакції сполучення ? (Це реакції, при яких із двох чи більше простих чи складних речовин утворюєтиься одна складна)

- Який тип реакції відображають схеми під номером 2? (Реакції розкладу)

- Що називається реакціями розкладу? ( Це реакції, при яких із однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових  речовин)

- Третя схема відображає  реакцію …. (Заміщення)

- Що називається реакцією заміщення? (Це реакція між простою та складною речовиною, при якій атоми простої речовини заміщують один з видів атомів у складній речовині)

- Четверта схема відображає реакцію яку? (обміну)

- Що називається реакцією обміну? (Це реакція, при якій дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами)

- Чим відрізняються усі ці реакції ? (вступає у реакцію і утворюється різне число речовин).

 - Отже, цю класифікацію створено за ознакою числа  вихідних речовин та продуктів реакції

 

ІV. Засвоєння  нових знань.

       Таким чином, ми пригадали сьогодні одну з ознак класифікацій хімічних реакцій – за кількістю та складом реагентів і продуктів реакції. Але існують і інші критерії, за якими класифікують хімічні реакції. Пригадайте перебіг реакцій обміну. Чи завжди реакції ведуть до утворення нових продуктів, тобто чи завжди ідуть в одному напрямку і доходять до кінця?

- Ні, не завжди. До кінця доходять тільки ті реакції обміну, в результаті яких утворюється осад, газ або вода.

- Вірно, таким чином, реакції іще класифікуються за напрямом перебігу на оборотні та необоротні. (На екрані, відповідно до розгляду матеріалу,  поступово доповнюється  схема 1 (дод.1)

   У 8 класі ми вивчали механізми хімічних зв̓язків та навчилися визначати ступені окисненння. В деяких реакціях ступені окиснення елементів змінюються, а деякі проходять без змін ступенів окиснення. Отже, існує наступний критерій класифікації реакцій – за зміною ступенів окиснення. Згідно цього критерію  реакції є окисно-відновні та ті, які відбуваються без зміни ступенів окиснення. (Доповнення схеми 1)

    Вивчаючи ознаки хімічних реакцій, ви переконалися, що однією із ознак є виділення чи поглинання тепла. Тому реакції ще класифікуються за тепловим ефектом на екзотермічні та ендотермічні. (Доповнення схеми 1)

     І, нарешті, пригадайте, що таке каталізатори. (Це речовини, які прискорюють швидкість хімічної реакції, але самі при цьому не витрачаються). Тому за участю каталізатора реакції поділяються на каталітичні та некаталітичні.(Доповнення схеми 1).

     Це далеко не повний перелік, за яким можна класифікувати хімічні реакції, але ми з вами на наступних уроках детальніше розглянемо саме цю класифікацію. Та сьогоднішню мету уроку ми ще не реалізували повністю. Яке завдання не виконали? (Не удосконалили  уміння визначати тип хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів та продуктів реакцій)

 

 

V. Систематизація знань,  удосконалення умінь та навичок.

Завдання.

    Перегляньте демонстраційний експеримент, запишіть рівняння реакції, визначте тип реакції.

Дослід 1.

У порцелянову чашку насипати негашеного вапна, додати води. Після закінчення реакції випробувати розчин фенолфталеїном.

  • Що є свідченням того, що відбулася хімічна реакція? (спостерігалося розігрівання реагуючої суміші, фенолфталеїн набув малинового забарвлення, що свідчить про утворення нової речовини – лугу)
  • Який тип реакції відбувся? (сполучення)

        СаО + Н2О = Са(ОН)2

Дослід 2.

У пробірку поміщається невелика кількість купрум(ІІ) гідроксиду і нагрівається.

  • Що є свідченням того, що відбулася хімічна реакція? (спостерігалося зміна кольору – речовина голубого кольору змінила забарвлення на чорне )
  • Який тип реакції відбувся? (розкладу)

       Сu(ОН)2 → СuО +Н2О

Дослід 3

У пробірку налити 1 мл розчину мідного купоросу і помістити цвях на нитці

  • Що є свідченням того, що відбулася хімічна реакція? (спостерігалося зміна кольору )
  • Який тип реакції відбувся? (заміщення)

       СuSO4 + Fe= Сu + FeSO4

Дослід 4.

До розчину купрум(ІІ)сульфату додати розчину натрій гідрокиду.

  • Що є свідченням того, що відбулася хімічна реакція? (спостерігалося утворення осаду)
  • Який тип реакції відбувся? (обміну)

       СuSO4 + 2NaOH = Сu(OH)2↓ +Na2SO4

 

Робота в групах гетерогенного складу.

Завдання

     Кожна група повинна відгадати, про який тип реакції йде мова та написати  4  приклади рівнянь реакцій даного типу, в яких беруть участь як прості так і складні речовини)

Група № 1.

    Я – одна з найлегших типів,

    І проблем зовсім нема.

    Речовин бери хоч три,

    А в продуктах – лиш одна.

(Можливі рівняння  реакцій сполучення, які пишуть учні цієї групи:  між двома простими речовинами;  взаємодія основного оксиду з кислотним;  взаємодія основного оксиду з водою;  взаємодія кислотного оксиду з водою)

 

Група № 2.

Найщедріший тип – це я.

Результат тут фантастичний:

До реакції – одна ,

Після неї – вдвічі більше.

(Можливі рівняння  реакцій розкладу, які пишуть учні цієї групи:розклад купрум(ІІ)оксиду, розклад нерозчинної основи, розклад нерозчинних карбонатів, рівняння реакцій добування кисню в лабораторії , тощо)

 

Група № 3.

А про вас ну що тут скажеш?

Були друзі хоч куди.

Та сильніший вижив з місця,

І тепер  ось зайвий ти.

(Можливі рівняння  реакцій заміщення, які пишуть учні цієї групи: взаємодія активних металів з кислотами, взаємодія металів з розчинами солей, відновлення металів з оксидів за допомогою водню, взаємодія лужних металів з водою)

 

Група № 4.

Ми не знаємо обману,

Не втрачаєм доброти.

Обміняємося вмістом,

І не сваримося ми.

(Можливі рівняння  реакцій обміну, які пишуть учні цієї групи: взаємодія основних оксидів з кислотами, кислот із розчинами солей, лугів із розчинами солей, між двома солями, реакції нейтралізації,  тощо)

(Учні презентують результати роботи своєї групи)

 

Самостійна робота - виконання диференційованих завдань.

 Кожен учень обирає завдання самостійно на основі самооцінки , учитель спостерігає за роботою учнів і за потребою надає індивідуальну допомогу. (Відповіді в дод.2)

Завдання

Варіант А (Вищий рівень)

   Складіть  генетичний ряд добування  натрій тетрагідроксоалюмінату  із приведених речовин, зобразити рівняння реакцій, визначити їх тип: алюміній, алюміній гідроксид, алюміній хлорид, алюміній оксид.

Варіант Б (Достатній  рівень)

   Складіть генетичний ряд неметалу сірки, запишіть рівняння реакцій, визначте їх тип: сульфітна кислота; сірка; купрум(ІІ) сульфіт; сульфур(ІV) оксид.

Варіант В (Середній рівень)

   Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення. Визначте їх тип: MgMgOMgCl2 Mg(OH)2

 

VІ. Застосування умінь та навичок.

Виконання тестових завдань, які учитель  оцінюванює  вибірково.

  1. Реакції, урезультаті яких з однієї складної речовини утворюється декілька продуктів, називаються реакціями  …

А) заміщення;

Б) розкдаду;

В) обміну;

Г) сполучення.

  1. До реакцій сполучення відноситься реакція:

А) горіння фосфору;

Б) взаємодія натрію з водою;

В) взаємодія магній оксиду з хлоридною кислотою;

Г) добування кисню із калій перманганату.

     3.  Вкажіть тип реакції, , схема якої: А + ВС = АС + В:

          А) обміну;

          Б) розкладу;

          В) сполучення;

          Г) заміщення.

4. Реакція CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 +H2Oвідноситься до реакцій:

          А) сполучення;

          Б) заміщення;

          В) обміну;

          Г) розкладу.

5.  Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у реакції розкладу алюміній гідроксиду:

         А) 2;   Б) 4;   В) 6;    Г) 8.

 6.   Вкажіть схему реакції обміну:

           А) MgO + CO2

           Б)  NaOH + CuCl2

           В)Al + TiCl4

           Г)Fe(OH)3

     7. У реакціях заміщення продуктами є:

           А) дві прості речовини;

           Б) дві складні речовини;

           В) одна проста і одна складна речовина;

           Г) декілька складних і одна проста речовина.

      8. Вкажіть серед поданих прикладів реакцію розкладу:

          А) нагрівання вапняку до 10000;

          Б) пропускання вуглекислого газу крізь воду;

          В) нейтралізація хлоридної кислоти розчином лугу;

          Г) взаємодія калію з водою.

      9. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів та тип реакції між цинк оксидом та ортофосфатною кислотою:

         А) 9                             1) сполучення

         Б) 7                              2) заміщення

         В) 5                              3) обміну;

         Г) 4                              4) розкладу.

     10. Установіть відповідність між хімічною реакцією та її типом:

         А) розкладу                1) CuO + H2 = Cu + H2O;

         Б) заміщення              2) N2O5 + H2O = 2HNO3;

         В) обміну                    3) 2HgO → 2Hg + O2;

         Г) сполучення            4) H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2 H2O.

 

VІ. Рефлексія.

Давайте підведемо підсумок уроку.

-  Чи досягли ви мети уроку?

-  На уроці мені було складно ….

-  Над розвитком яких умінь та навичок ще потрібно попрацювати?

-  За що я сьогодні собі докоряю?

-  За що я сьогодні себе хвалю?

-  Я – молодець, тому що…

 

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати  відповідний параграф;

Виконати завдання: скласти молекулярні рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення за схемою: 

    Мідь → купрум(ІІ) оксид → купрум(ІІ) сульфат → купрум(ІІ) гідроксид→   купрум(ІІ) оксид → купрум(ІІ) нітрат

Визнач тип кожної реакції за кількістю та складом реагентів та продуктів реакції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Класифікація хімічних реакцій

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Додаток 2.

Відповіді до диференційованих завдань

Варіант А.

АlAl2O3AlCl3Al(OH)3 Na (Al(OH)4 

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + NaOH = Na (Al(OH)4 

Варіант Б

S → SO2 → H2SO3 → CuSO3

S + O2 = SO2

SO2 + H2O = H2SO3

H2SO3 + CuO = Cu SO3 + H2O

Варіант В

MgMgOMgCl2 Mg(OH)2

2Mg + O2 = 2MgO

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + NaCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
23 липня 2019
Переглядів
647
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку