26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Конспект уроку з хімії для 9 класу на тему "Значення окисно-відновних реакцій""

Про матеріал
Пропонована розробка уроку допоможе учителю хімії розширити та систематизувати знання учнів про окисно-відновні реакції, показати їх значення у природі, техніці та житті людини. Закріпити навички складання хімічних рівнянь окисно-відновних реакцій, розстановки коефіцієнтів на онові методу електронного балансу. Розвивати вміння аналізувати, критично мислити, працювати в групах. Виховувати спостережливість, допитливість, любов до розумової праці. чителю
Перегляд файлу

Розробка уроку з хімії у 9 класі

Тема: Значення окисно-відновних реакцій.

Мета: розширити та систематизувати знання учнів про окисно-відновні реакції, показати їх значення у природі, техніці  та житті людини. Закріпити навички складання хімічних рівнянь окисно-відновних реакцій, розстановки коефіцієнтів на онові  методу електронного балансу. Розвивати вміння аналізувати, критично мислити, працювати в групах. Виховувати спостережливість, допитливість, любов до розумової праці.

Обладнання: ППЗ «Хімія. 9 клас», підручник, картки із завданнями для групової роботи.

Тип уроку: закріплення та удосконалення знань, умінь, навичок .

Форми та методи: інтерактивні вправи «Незакінчене речення», метод «Прес», робота в групах; проблемне завдання, виконання тестових  завдань, робота з ППЗ «Хімія. 9 кл».

 

 

План уроку:

І. Організація класу (1 хв).

ІІ. Актуалізація опорних знань (12 хв.).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв).

ІV. Удосконалення навичок та умінь (25 хв)

V. Рефлексія (2 хв)..

VІ. Домашнє завдання (3 хв).

 

Хід уроку.

«Досліджувати – значить бачити те,

 що бачили всі, і думати так, як не

 думав ніхто»

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Вправа «Незакінчене речення»

 1. За числом реагентів та продуктів хімічні реакції поділяються на ….
 2. Реакції, при яких із однієї складної речовини утворюються дві чи більше простих чи складних речовин, це реакції …
 3. Реакції заміщення відбуваються між …
 4. Під час реакцій обміну дві …. обмінюються складовими частинами.
 5. При реакціях сполучення  із …. утворюється ….
 6. Окисно-відновні реакції – це реакції, що відбуваються із …
 7. Процес окиснення – це процес …
 8. Процес віддачі електронів називається процесом …
 9.  Що робить відновник (віддає чи приєднує електрони)?
 10.                      Окисник - …. електрони.
 11.                      У процесі окиснення ступінь окиснення елемента …
 12.                      У процесі відновлення ступінь окиснення елемента …
 13.                      Елементи можуть виступати тільки відновниками тоді, коли ступінь окиснення елемента …
 14.                      Елементи в найвищому ступені окиснення завжди виступають  …
 15.                      Елементи можуть виявляти властивості і окисників і відновників тоді, коли вони мають   …. ступені окиснення.

 

Робота в групах гетерогенного складу.

 Виконання тестових завдань. Сильніші учні допомагають слабшим, учитель працює індивідуально із учнями за потребою.

1. Вкажіть правильне твердження: «Окисник – це атом, молекула чи йон, який …»

              А) окиснюється;

             Б) віддає електрони; 

             В) приймає електрони;

2. Вкажіть електронне рівняння процесу відновлення Сульфуру:

А) S0 – 4e =S+4                                     В) S0 + 2e = S-2

Б) S-2 -2e = S0Г) S+4 – 2e = S+6

3. Вкажіть ступінь окиснення Мангану у речовині К2МnО4:

А) +7  ; Б) +6;   В) + 4;   Г) +2.

4. Вкажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як

    відновник:

А) SO2;     Б) ZnS;     В) K2SO3;    Г) K2SO4;

5. Вкажіть перебіг електронів у процесі S+6 S-2:

А) приєднання 4 електронів;     Б) приєднання 8 електронів; 

    В) віддавання 8 електронів;       Г) віддавання 4 електронів.

6. Вкажіть формулу речовини, у якої ступінь окиснення Фосфору дорівнює -3:

    А) HPO3;    Б) P2O3;     В) AlP;     Г)PCl3.

7. Вкажіть правильне твердження: «Процес окиснення – це процес …»:

    А) приєднання електронів;          Б) віддачі електронів;

    В) взаємодії речовини з воднем; В) взаємодії речовини з повітрям.

8. Вкажіть перебіг електронів у процесі Mn+7 Mn+2:

    А) приєднаня 9 електронів;       Б) віддавання 9 електронів;

    В) приєднання 5 електронів;     В) віддавання 5 електронів.

9. Встановіть послідовність зростання ступенів окиснення у Хлору сполуках:

    А) HClO;    Б) HClO4;   В) HClO3;   Г) KCl.

10. Вкажіть кількість електронів, відданих чи приєднаних атомами згідно

    схеми:  HNO3NO2:

    А) віддано 5 електронів;     Б) приєднано 5 електронів;

    В) віддано 1 електрон;         Г) приєднано 1 електрон.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

    Сьогодні у нас – урок на замовлення. На попередньому уроці більшість з вас висловили бажаннявиконати більше вправ на написання рівнянь окисно-відновних реакцій та розстановки коефіцієнтів з використанням методу електронного балансу. Тому це і буде основним завданням уроку. Крім того, в процесі формування умінь писати окисно-відновні реакції ми познайомимося детальніше із значенням окисно-відновних реакцій у природі, техніці, житті людини. І, я думаю, ми зможемо розв̓язати проблему: «Окисно-відновні реакції – це користь чи шкода?».

 

ІV. Удосконалення умінь, навичок.

Робота в групах гетерогенного складу.

Завдання 1:Обмінятися думками про те, що ви дізналися про роль окисно-відновних реакцій  вдома, виконуючи творче випереджальне завдання.

Завдання 2. Виконати завдання на картках..

Завдання на картках для груп:

Група №1

Окисно-відновні процеси у природі.

      А)Усі ви знаєте, що зелені рослини виконують космічну роль: насичують атмосферу киснем в процесі фотосинтезу. Тільки завдяки цьому процесу можливе існування живих істот на планеті. Цей процес описується рівнянням:

СО2 + Н2О = С6Н12О6 + О2. Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення. Увага! Врахуйте, що ступінь окиснення атома Карбону у глюкозі С6Н12О6 дорівнює нулю, тоді як валентність його у цій сполуці  чотири.

      Б) Трохи історії. У 79 р.н.е. відбулося виверження вулкану Везувію. До цього часу він був мальовничою горою, але ось над Везувієм здійнялася хмара незвичайної форми, посипався попіл, у повітрі відчувався запах сірки. Виверження вулкану повністю знищило Помпею. Місто зникло під шаром попелу, який досягнув 3 м. відбулися процеси:

H2S + O2 = S + H2O

H2S + O2 = SO2 + H2O

H2S + SO2 = S + H2O

Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення.

     В) Під час грозових розрядів відбувається зв̓язування азоту за схемою:

N2+ O2 =NO

NO + O2 = NO2

NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

Кислоти, які утворюються, потрапляють разом з опадами у грунт, перетворюючись на нітрати та нітрити. Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення.

 

Група №2

Окисно-відновні процеси у техніці

     А) Бертолетову сіль використовують у піротехніці для виготовлення сигнальних ракет, бенгальських вогнів та інших легкозаймистих сумішей. Цю речовину вперше отримав Бертоле. Чому вона є вибухонебезпечною? Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення.

КClO3KCl + O2

      Б) Чи уявляєте ви сьогодні своє життя без металів та виробів з них? Мабуть, ні. А добувають метали із руд шляхом відновлення із оксидів. Відновниками виступають: кокс, водень, чадний газ . ось деякі схеми рівнянь реакцій цих процесів:

CuO + CO = Cu + CO2

MoO3 + H2 = Mo + H2O

PbO + C = Pb + CO2

Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення.

В) Кожен з вас спостерігав утворення іржі на поверхні стальних виробів. Цей процес руйнування металів та сплавів під впливом умов навколишнього середовища називається корозією. Його можна описати схемою:

Fe + O2+ H2OFe(OH)3

Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення.

 

Група № 3

Окисно-відновні процеси у житті людей

А) Чи зможете ви пояснити рядки поетеси А.Ахматової:

На рукомойнике моем

Позеленела медь.

Но так играет луч на нем,

Что весело глядеть.

Це явище можуть пояснити хіміки. Мідь реагує відразу з трьома речовинами: киснем, водою і вуглекислим газом і утворюється речовина зеленого кольору – основна сіль.

Cu + O2 + H2O + CO2 = (CuOH)2CO3

Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення.

     Б)  Щодня ми зустрічаємося із дивом, яке титан Прометей приніс людям, за що його й покарали розгнівані боги. Нині ми це диво викликаємо звичайними сірниками. Що відбувається під час тертя сірником об шорстку поверхню сірникової коробки? А тут протягом секунди проноситься цілий ураган хімічних реакцій. До складу коричневої замазки на коробці сірників  входить фосфор. Його частинки спалахують на коробці від енергії тертя, підпалюючи головку сірника. При температурі 2000сірка, яка перейшла у рідкий стан, взаємодіє з бертолетовою сіллю: KClO3 + SKCl + SO2

За температури 3700 розкладається бертолетова сіль:

                                      КClO3KCl + O2

Кисень, що виліляється, вступає в реакцію з сіркою:

S + O2SO2

Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення.

     В) Чи уявляєте ви своє життя без природного газу, яким зараз користуються люди майже в кожній оселі? Завдяки йому у нас завжди тепло і затишно в будинках, на газових плитах ми готуємо їжу. Природний газ – сировина для виробництва безлічі речовин. Основна складова частина природного газу – метан. Він, згораючи, виділяє велику кількість теплоти, яку ми і використовуємо для своїх потреб:

                                      СН4 + О2 → СО2 + Н2О

Закінчіть рівняння реакцій, доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процеси окиснення та відновлення.

По закінченню роботи в групах учні переглядають фрагменти ППЗ «Хімія. 9 клас»урок №29, і складають опорні конспекти.

Вправа «Мозковий штурм»

 Представники   груп по черзі  будують  опорний конспект «Значення окисно-відновних реакцій», учні інших груп   доповнюють його.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивна вправа «Метод Прес». Робота в групах.

Виразіть свою точку зору щодо  проблеми: «Окисно-відновні реакції – користь чи шкода?»

 Я вважаю, що окисно-відновні реакції – це користь…

Тому що ….

Наприклад, …

Таким чином, …

 

А я вважаю, що окисно-відновні реакції – це шкода,

Тому що ….

Наприклад, …

Таким чином, …

 

Висновок: окисно- відновні реакції дуже поширені у природі, вони всюди  супроводжують людину протягом життя, тому без них життя неможливе. І хоч  вони приносять і шкоду (корозія металів, руйнування гірських порід, пожежі,  тощо), люди завдяки науці навчилися боротися із цим явищами, запобігати шкоді, яку вони можуть створювати.

 

V. Рефлерсія.

   -  Чи реалізувалися ваші очікування від уроку?

   -  Яка група, на вашу думку, працювала найактивніше?

   -  Чи знадобляться знання про окисно-відновні реакції вам у подальшому житті?

 

VІ. Домашнє завдання.

      Опрацювати відповідний параграф.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Маринкова Майя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
23 липня 2019
Переглядів
1488
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку