18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Конспект уроку з хімії у 8 класі на тему: "Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделеєва"

Про матеріал

Особистісно-орієнтований урок у формі "святкування Дня народження Періодичної системи" допоможе в ціавій формі сформулювати періодичний закон хімічних елементів; ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою; розвивати вміння чітко формулювати й висловлювати свої думки, застосовувати теоретичні знання для розв'язування проблемних питань; формувати комунікативні, логічні, здоров'язберігаючі компетентності; виховувати свідоме ставлення до вивчення хімії, бажання здобувати нові знання.

Перегляд файлу

Автор: Папіровник О.В. вчитель Катеринківського НВК

Предмет: Хімія

Клас: 8

Тема:   Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделеєва.

Мета:  - сформулювати періодичний закон хімічних елементів; ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва;  сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі;   продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою;

 •  розвивати вміння чітко формулювати й висловлювати свої думки, застосовувати теоретичні знання для розв’язування проблемних питань;
 • формувати комунікативні, логічні, здоров’язберігаючі компетентності;
 •  виховувати свідоме ставлення до вивчення хімії, бажання здобувати нові знання;


Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання:  Приклади різних форм періодичної системи, роздатковий матеріал (символи лужних, лужноземельних металів та галогенів у колорових квітах; таблиці «Характеристика елемента»; малюнки або фото фруктів), портрет Д.І. Мерделеєва, обладнання для досліду.

Хід уроку:

Періодичному закону майбутнє не загрожує руйнуванням,

 а тільки надбудову і розвиток обіцяє.

Д. І. Менделєєва

 

 1. Етап орієнтації.

 

 1. Фронтальна  бесіда за питаннями:

 

“Хімічний крос”

 

 • Який метал має бактерицидні властивості?
 • Який елемент у таблиці названий жовчю бога вулкана?
 • Слово срібло, а мовчання -...
 • Який елемент входить до складу гемоглобіну?
 • Який елемент використовується у літакобудуванні і в обгортці шоколаду.

 

 1. Які хімічні елементи названі на честь вчених?
 2. Які хімічні елементи названі на честь планет?
 3. Які хімічні елементи названі на честь країн?
 4. Які хімічні елементи називають:

-  лужними металами,

- лужноземельними металами,

- галогенами,

- інертними газами?

5. Хто робив перші спроби класифікувати хім. ел. (Я Берцеліус , метали і неметали)

6. За якими ознаками класифіковано хім..ел.? (відносна атомна маса, фізичні та хімічні властивості, валентність, властивості просних та складних речовин)

 1. Етап цілепокладання.

 

 1. Мотивація навчальної діяльності
  1.  Хто правильно систематизував хім..ел.? (Д. І. Менделєєв)
  2. Коли? (понеділок, 7 лютого, 1869 р.)

Отже сьогодні  День народження  Періодичної системи хімічних елементів.

 

 

2. Формування теми та мети уроку

Тому тема нашого уроку:

 

 1. Етап планування
 1. Періодичний закон хімічних елементів.
 2. Структура періодичної системи хімічних елементів.

 

 1. Етап виконання плану діяльності.

1. Оскільки ми святкуємо День народження , а на день народження ходять з подарунками, то я і вам пропоную скласти букет з квітів для періодичної системи.

(Учні складають букети «лужні метали», «лужноземельні метали», «галогени», «інертні гази»)

2. За якими ознаками ви об’єднали ці хімічні елементи у «букети»

Очікувані ОЗНАКИ:

 

1. ПЕРІОДИЧНО (тобто через певне число елементів шеренги) повторювалися елементи з подібними властивостями: … Li … Na … K, або  … F … Cl … Br … I …

2. ПЕРІОДИЧНО змінюються властивості елементів і утворюваних ними речовин.

3. ПЕРІОДИЧНО, починаючи з Літію, послаблюються металічні властивості і посилюються неметалічні.

4. ПЕРІОДИЧНО змінюються властивості сполук елементів: від основних – через  амфотерні – до кислотних.

5. ПЕРІОДИЧНО зростає найвища валентність елементів за Оксигеном (точніше Флуором) і зменшується валентність неметалів у їхніх сполуках з Гідрогеном:

… R2O – RO – R2O3 – RO2 – R2O5 – RO3 – R2O7 – RO4

 

… RH4 – RH3 – RH2 – RH …

Таким чином: Сформулюємо періодичний закон Д.І.Менделєєва.

     Властивості елементів і властивості  утворених ними простих і складних сполук перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас.

 

 1. На основі цього закону і побудована періодична система хімічних елементів.

 Що таке періодична система хімічних елементів?

     Періодична система хімічних елементів— класифікація хімічних елементів, розроблена на основі періодичного закону, або графічне зображення періодичного закону.

________________________________________________________________________________

Яка структура періодичної системи?

    А) період;

     Структурними компонентами періодичної системи є періоди і групи.

     Елементи, розташовані в періодичній системі утворюють 7 періодів.

     Період — сукупність елементів, що починається лужним металом та закінчується благородним газом (особливий випадок — перший період, що складається з двох газоподібних елементів — Н та Не). У 2-у і 3-у періодах — по 8 елементів, у 4-у і 5-у — по 18, у 6-у 32.                                        

                                                   Періоди

 

 

Малі, мають 1 ряд хімічних елементів, яких не більше 8

 

Великі, мають більше ніж 8 елементів, складаються з 2-х рядів, VII період незакінчений

      Теорія про будову атома  пояснює чому Д.І.Менделєєв розмістив елементи в 7 періодів. Тому, що номер періоду відповідає числу енергетичних рівнів атомів, що заповнюються електронами. Тому s-елементи містяться в усіх періодах. Р-елементи починаються з ІІ періоду, d-елементи – з 4 періоду і f-елементи містяться в 6-му і 7-му періодах.

___________________________________________________________________________________     Б) група.

      Група – це вертикальний стовпчик елементів з подібними хімічними властивостями.

                                                  Група

 

 

Головна підгрупа, містить елементи малих і великих періодів (довші стовпчики)

 

Побічна підгрупа, містить елементи тільки великих періодів (коротші стовпчики)

 

В)  Елементи з порядковими  номерами 58-71 та 90-103, особливо схожі за властивостями, утворюють два сімейства — лантаноїдів та актиноїдів.

 

 1. Етап закріплення знань
 • Попрацювали , тепер можна і до столу. Перед вами хімічний склад деяких продуктів:

(На дошці малюнки чи фото з продуктами та вказаними хімічними елементами які входять до складу цих продуктів)

Завдання визначити місце елементів у Періодичній системі хімічних елементів за планом:

Завдання 1.

     Охарактеризувати будову атома Літію за положенням його в періодичній системі.

Положення елемента в періодичній системі

Будова атома

1. Назва елемента

Літій

6. Хімічний символ

Li

2. Порядковий номер елемента

3

7. Заряд ядра атома

Кількість протонів у ядрі

Кількість електронів у атомі

3

3. Номер періоду

2

8.Кількість електронних шарів

2

4. Номер групи, підгрупа

І

9. Кількість електронів зовнішнього шару

1

5. Відносна атомна маса

7

10. Масове число (сума протонів і нейтронів)

7

 

Завдання 2.

     Заповнити клітинки у  таблиці «Характеристика елемента».

№ з/п

 Хімічний символ елемента

Порядковий номер

Відносна атомна маса

Номер періоду

Номер групи

Підгрупа

Заряд ядра атома

Кількість електронів

Сума протонів + нейтронів

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи мають адресу хімічні елементи? (Так).
Тож спробуємо написати листа хімічному елементу, але перш за все підпишемо конверт.
3. Що вказують на конверті?
• Країна (періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва).
• Область (номер періоду)
• Місто (номер групи)
• Будинок (підгрупа)
• Квартира (порядковий номер)
• Прізвище (назва хімічного елементу)
• Ім’я (символ хімічного елементу)

4.Основні закономірності періодичної системи.

 

Робота з підручником с.116.

 

Виконати № 2 с. 117 і № 4 с. 118

 

5. Контрольно-оцінювальний етап.

 Ну і яке ж свято без феєрверків?

Дослід . Взаємодія калію з водою.

 • Який це хімічний елемент? Яке його місце у періодичній системі?
 • Напишіть рівняння реакції  яка відбулася.
 • K+ H2O = KOH + H2

 

Висновки

1. Скільки періодів містить періодична система? (Сім ).
2. Чим відрізняються між собою періоди? (Кількістю хімічних елементів, у 1-3 періодах хімічні елементи розташовані в один ряд, в інших – у два ряди).
3. Скільки хімічних елементів містить 1 період? (2).
4. Скільки хімічних елементів містить 2 та 3 періоди? (По 8 елементів).
5. Скільки хімічних елементів містить 4 період? (18 елементів).

6. Скільки груп містить періодична система? ( 8).
Так, дійсно, всього груп вісім. Кожна з них поділяється на дві підгрупи: 
а) головну, до складу якої входять елементи малих і великих періодів, 
б) побічну, яка складається тільки з елементів великих періодів,

 7. Сформулюйте періодичний закон хімічних елементів.

 

 

Відтворіть текст, доповнивши речення

 1. Періодичний закон відкрив російський вчений Д. І. Менделєєв у … (1869 році)
 2. Його суть, за Д. І. Менделєєвим, полягає в тому, що властивості хімічних елементів та їх сполук перебувають у періодичній залежності від … (атомної маси елементів)
 3. Графічним відображенням періодичного закону є … (періодична система)
 4. Будуючи періодичну систему, Д. І. Менделєєв залишив багато порожніх клітинок для … (невідомих елементів)
 5. Основними структурними одиницями короткої форми періодичної системи є … (періоди і групи)
 6. Вертикальний стовпчик хімічних елементів у ПС має назву … (група)
 7. Підгрупа, до складу  якої входять елементи і малих, і великих періодів, називається … (головною)
 8. Підгрупа, що містить тільки елементи великих періодів, є … (побічною)
 9. Горизонтальний ряд хімічних елементів, що починається лужним металом і закінчується інертним газом, називається … (період)
 10. У групах у міру зростання відносних атомних мас хімічних елементів металічні властивості … (посилюються)
 11. У групах валентність елементів, як правило, відповідає … (номеру групи)

 

 1. Домашнє завдання.  § ____ виконати № _____ усно, ______  письмово.

Вивчити формулювання періодичного закону.

Скласти кросворд «Періодична система»

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
14 березня 2018
Переглядів
6041
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку