28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Конспект уроку з художньої культури на тему: «Особливості культури інформаційного суспільства.Net-культура.Художній образ і симулякр»

Про матеріал

Конспект уроку знайомить учнів з поняттями «інформаційне суспільство», «Net-культура», їх особливостями; вчить відрізняти художній образ від симулякра; розвивати художній смак; виховувати інтерес до справжніх культурних цінностей.

Перегляд файлу

Конспект уроку

з художньої культури

на тему: «Особливості культури інформаційного суспільства.Net-культура.Художній образ і симулякр»

 

Олексієнко Жанни Михайлівни,

вчителя Гамаліївської ЗОШ І-ІІ ступенів

Лохвицької районної ради

 Полтавської області

 

 

 

 

 

 

Мета: ознайомити учнів з поняттями «інформаційне суспільство», «Net-культура», розглянути їх особливості; вчити відрізняти художній образ від симулякра; розвивати художній смак; виховувати інтерес до справжніх культурних цінностей.

Обладнання: роздруковане зображення Шрека, Вєрки Сердючки, тамагочі, неіснуючого пейзажу (компютерна графіка);  кадру з фільму "Післязавтра" (реж. Роланда Еммеріха); фото, що ілюструє війну в Перській затоці 1991 року; уривок з фільма Баррі Левінсона «Шахрайство» 1997року створення; диск з підбіркою зображень світових шедеврів та їх симулякрів.

                                    ХІД УРОКУ

                                                      Для нас сомнений больше нет,

                                                      Что миром правит Интернет.

                                                      Познать поможет целый свет

                                                       И на любой вопрос ответ

                                                       Тебе подскажет Интернет.

                                                      Исчезни тьма! Да будет свет,

                                                    С простым названьем Интернет!

                                                                           З Інтернету

І.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Вставити пропущені слова в речення:

1) Слово «модернізм» перекладається з французької як...

2) Модернізм – це напрям у мистецтві...століття, який характеризується відмовою від традицій...мистецтва, прагненням до пошуку...форм, а також умовністю стилю.

3) Найвідоміші течії модернізму у світовому мистецтві -...

4) Постмодернізмом, який виник у ІІ половині ХХ століття, позначають усе, що розвивається...        (ВІДПОВІДІ: сучасний, новітній;  ХХ ст.; класичного; нових; модерн, абстракціонізм, дадаїзм, кубізм, постімпресіонізм, символізм, сюрреалізм, футуризм; після модернізму.)

ІІ. .МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Час, в якому ми живемо, має одну з характерних особливостей, яка впливає та кардинально змінює розвиток суспільства  – інформатизацію. Як ця особливість впливає на сучасне суспільство і культуру? Чи існує так звана Net-культура і які її особливості?

ІІІ.РОБОТА НАД ЗАСВОЄННЯМ НОВИХ ЗНАНЬ.

 1. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.           
 2.  Пояснення вчителя: Дехто вважає, що епоха постмодернізму завершується з розвитком новітніх технологій(відео, аудіо, комп’ютери, мережа Інтернет). Настає епоха інформатизації. Бурхливий розвиток  комп’ютерної техніки та інформаційних технологій послужив поштовхом до розвитку суспільства, побудованого на використанні різноманітної інформації, яке отримало назву ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО. Нове суспільство створило нову культуру: виникли нові форми і жанри  мистецтва, зв’язані з використанням техніки (художня фотографія, електронна музика, комп’ютерна графіка та ін.), набули популярність масові художні видовища, отримала розвиток тенденція до синтезу різних мистецтв, спорт став «мистецтвом». На сучасному етапі інформаційне суспільство розглядається як особливий світ, де забезпечені свобода самовираження людини, вільний доступ до культурної спадщини людства, можливість постійного морального та духовного самовдосконалення. Але цей феномен має позитивні й негативні риси. Річ у тім, що компютери і телекомунікаційні технології часто звужують коло особистих, «живих» контактів і роблять відносини між людьми відстороненими. Більш того, завдяки феномену «віртуальної реальності» виникає ситуація, коли людина не здатна відрізнити обєктивну реальність від світу вигаданих цінностей та образів, навязаних їй засобами масової комунікації. Моральний занепад суспільства починається з того, що люди все більше і частіше повторюють відомі здобутки культури і все менше створюють нові культурні цінності. Німецький філософ О.Шпенглер вважав цивілізацію смертю культури, оскільки вона спирається на масове копіювання, а не на створення нового, незнаного. Та заперечувати існування культури взагалі було б неправильно, вона існує, але потребує класифікації. Нерідко культуру інформаційного суспільства поділяють на елітарну і масову. Елітарна культура, зорієнтована на думку її творців, на сприйняття елітою як кращої частини суспільства,має особливу сприйнятливість: форма культури, що включає образотворчі види мистецтва, літературу, музику і призначена для вищих прошарків суспільства. Обєм інформації, що міститься в сучасних наукових виданнях, надзвичайно важкий зміст сучасного мистецтва малозрозумілі, вжкі для сприйняття і вимагають для свого розуміння певних розумових зусиль і відповідного рівня знань. Не маючи ніяких знань у галузі історії мистецтва, естетики, літературознавства, культурології тощо, важко у повній мірі оцінити багато видатних шедеврів літератури (наприклад, Джойса, Гессена, Боргеса,Хакслі – поетів-символістів, музики – Стравінського, Малера, Шнітке, Дебюсі, живопису – кубізму, абстракціонізму, сюрреалізму; кіно – Тарковського чи Сакурова). Висока культура стала спеціалізованою. Час енциклопедично освічених універсалів, відчуваючих себе як вдома у всіх сферах культури, пройшов. У кожній сфері культури тепер є своя, порівняно небагаточисельна, еліта. Для масової культури характерним є загальнодоступність, легкість сприйняття, спрщеність, розважальність. Її світ багатоликий: пригодницька і детективна література, любовна лірика, кінематографія з бійками, вампірами, вбивцями, еротикою, поп-музика, рок, реггі, реп, популярні очерки про наукові, навколонаукові і псевдонаукові справи, зразки техніки, магазини, сенсаційні новини, реклама, спорт, містика...Масова культура не вимагає від людини ні знань, ні роздумів – навпаки, під її впливом вона деградує, бо її знання спираються на безпосередні емоційні реакції. Формується  вузьке, одноманітне, примітивне бачення світу, характерне його сприйняттю для більшості з низьким рівнем освіти.

Великий вплив на сучасну культуру має Інтернет. Значення цього слова нам пояснить довідкове бюро (заздалегідь підготовлені 2 учні).

3. Словникова робота (приблизний зміст розповіді учнів)

Інтернет (пишеться з великої букви, від англійської-«міжмережа») - Міжмережжя, всесвітня система обєднаних компютерних мереж, побудована на використанні ІР і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, слугує  фізичною основою доступу до веб-сайтів і багатьох систем передачі даних. Часто згадується як «Всесвітня мережа» чи «Глобальна мережа». У побуті іноді говорять Нет, Інет, Тенета, Міжмережжя, Інтернетрі або Нетрі.                                                                                                    Сучасний Інтернет має також дуже багато  соціальних та культурних граней. Він є універсальним середовищем для спілкування, розваг та навчання. За допомогою Інтернету стало можливо робити покупки та оплачувати послуги. Для багатьох Інтернет – це спосіб заробітку. А в цілому – це віддзеркалення сучасного суспільства та світосприйняття.

4.Робота з епіграфом                                                                                                                - Звернемося ще раз до епіграфа. Зачитайте вслух.                                                           – Яке ставлення до Інтернета висловлене в цьому вірші?(позитивне)                     - Які його переваги тут згадуються?                                                                                          5.Слово вчителя                                                                                                             Безперечно, цей великий винахід має як позитивні, так і негативні риси для культури. З одного боку, потрапляючи в Інтернет, всі новини культури швидше отримують свого глядача чи читача і їхню оцінку, не потребуючи при цьому посередника. Відпадає необхідність друкарського станка та економиться час. Культура стає доступнішою для ширикого загалу. З іншого, Інтернет має деякі небезпечні вади. Він стає потужним інструментом навязування західної культури та системи цінностей іншим цивілізаціям, котрі втрачають свою самобутність і культурну різноманітність. Цьому сприяє використання англійської мови в якості універсального засобу спілкування, тому що мова – це душа культури, її носій. Втрата культурної різноманітності породжує загрозу перетворення людства на одноманітну безлику масу. Щоб запобігти цьому, в Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2010 рр.»висловлено необхідність збереження і розвитку «культурної, мовної, конфесійної різноманітності та культурних надбань в межах інформаційного суспільства» і «переведення в електронну форму національних надбань у сфері культури та мистецтва».

6.Бесіда за запитаннями:                                                                                                                 - Повертаючись до особливостей мистецтва, пригадайте: що прагне створити у своєму творі будь-який митець? (художній образ)                                                                                                                               - Що таке художній образ? (результат відбиття дійсності в мистецтві, що являє собою продукт думки художника в образі, який обовязково має конкретно-чуттєве вираження)

Energy Bliss.jpg  - Чи є в даному  зображенні художній образ? (ні, бо не відображає реальну дійсність).                                                                                                                        – Справді, це своєрідний симулякр, який є продуктом сучасної культури.

7.Асоціативний ланцюжок                                                                                                           - Які асоціації викликає у вас це слово? (симулякр – симулянт - той, хто прикидається – такий, яким не є насправді - неіснуючий).             -Запишіть асоціативний ряд у зошит. Зачитайте.

- Як ці зображення стосуються записаного асоціативного ряду? 3addd41e7973.jpg 33026_4.jpg1204207386.jpg

creative_moo.jpg(вони зображають те, чого не існує в реальному житті)                                      - Дійсно, це копія, що не має оригінала в реальності, або симулякр. Довідкове бюро розширить наше уявлення про нього.

8. Словникова робота                                                                                                                      Симулякр (від лат. Simulo, «вдавати, прикидатися») – «копія», що не має оригіналу в реальності. В сучасному значенні слово введено в обіг Жаном Бодріяром. Раніше (починаючи з латинських перекладів Платона) воно означало просто зображення, картинку. Наприклад, фотографія – симуляція тієї реальності, яка на ній зображена. Не обовязкове точне зображення, як на фотографії: картини, малюнки на піску, переказ реальної історії своїми словами – все це симулякри.  В наш час симулякр – це зображення без оригіналу, репрезентація чогось, чого насправді не існує. Наприклад, симулякром можна назвати картинку, яка здається цифровою фотографією чогось, але те, що вона зображує, насправді не існує і не існувало ніколи. Така підробка може бути створена за допомогою спеціального програмного забезпечення.

9. Доповнення вчителя

PAR6676.jpgСимулякрами також називають широкий клас об’єктів чи явищ. Наприклад, Бодріяр назвав симулякром війну 1991 року в Перській затоці, в тому розумінні, що ті, хто спостерігав за цією війною по CNN, не мали можливості знати, чи було там щось насправді, чи це просто танок картинок і схвильованих репортажів на екранах їхніх телевізорів.      Демонструється фото, що ілюструє війну в Перській затоці.

Також симулякром можна назвати сюжет компютерної гри. Ілюстрацією того, як створюють симулякри, може бути фільм Баррі Левінсона «Шахрайство» (англ. назва Wag the Do - « Хвіст, що виляє собакою»).

10. Демонстрація уривка з фільму «Шахрайство».

IV.РЕФЛЕКСІЯ                                                                                                                                  Зображення на моніторі компютера учні розділяють на зображення художнього образа і симулякра.Наприклад

:Мона Лиза.jpg      Мона Дизель.jpg

  Юдифь Джоджоне.jpg     Юдифь Джорджоне(Симулякр).jpeg                                                             ВИСНОВОК: Отже, різниця між художнім образом і симулякром полягає в тому, що художній образ – це відбиття дійсності в мистецтві, а симулякр – зображення без оригіналу в реальності.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 1) скласти таблицю основних художніх напрямів і стилів; 2) творчій групі – підготувати повідомлення про Лувр, Прадо, Дрезденську галерею, Ермітаж (історія виникнення, архітектура, художні зібрання).

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Сеник Петро Михайлович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Helpers Govard
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
14 січня 2018
Переглядів
1037
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку