Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Конспект уроку з історії України, 5 кл. " Що таке речові історичні джерела "

Про матеріал

Конспект уроку розроблено згідно оновленої програми з історії України для учнів 5 кл. "Що таке речові історичні джерела". Мета : познайомити учнів з історичними джерелами, їх видами; формувати хронологічні навички; пояснити, яку роль в дослідженні минулого відіграють речові історичні джерела.

Перегляд файлу

Урок 12

Тема уроку:  Що таке речові історичні джерела.

Мета: познайомити учнів з історичними джерелами, їх видами;  формувати хронологічні навички; пояснити, яку роль в дослідженні минулого відіграють речові історичні джерела;  ознайомити учнів із працею археологів та їх відкриттями; формувати навички використання розповіді учителя і підручника, як джерел знань;    виховувати шанобливе ставлення до минулого.

Обладнання: ілюстрації підручника, демонстраційний матеріал, підручник, презентація, відеоматеріал.

Тип уроку: комбінований

 

Хід уроку:

І. Організаційний момент

Бесіда на повторення

Поясніть як ви розумієте слова:


Історія –це …

Історія України – це …

Всесвітня історія – це …

Історична карта – це ….

Учений - історик  - це…

Історичні документи – це …

Герб – це …

Топонім – це …

Які одиниці виміру часу ви знаєте?


(1 учень розташовує одиниці виміру часу від меншої до більшої)

( 3 учні працюють з картками «Дати. Лінія часу»)

Повторення цифр (робота з демонстраційним матеріалом)

Визначте століття (робота з демонстраційним матеріалом)

ІІ. Актуалізація опорних знань:

Тема уроку « Що таке речові історичні джерела».

Сьогодні ми з вами познайомимось з речовими історичними джерелами . Визначимо яку роль вони відігравали в історичному минулому і сьогоденні. Ці знання нам знадобляться для виконання практичної роботи.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу: постановка теми  уроку.

«Мозковий штурм» діти висувають ідеї щодо того, як вони розуміють поняття «історичні джерела»,

У людей завжди існувала потреба зберігати будь-які відомості, фіксувати важливі події. Люди здавна намагалися знайти спосіб передачі та збереження інформації. Яким чином люди це робили?

Уч н і. Вони висловлювали і записували все те, що для них важливо. Таким чином люди намагалися залишити по собі згадку.

Учитель. А якими були ці згадки? У якій спосіб історики здатні за їх допомогою відновити картину минулого?

Учитель. Усе це вчені-історики називають історичними джерелами. Давайте спробуємо їх розділити на певні групи.

історичні джерела: речові, писемні та усні.

Відгадайте загадку

Щоб історію писати, треба так багато знати:

І літопис прочитати, що монах давно писав.

Документи повивчати, ті, що князь колись складав,

І послухати легенди, давні вірші і казки.

Сиві думи, що складались всім народом залюбки,

Роздивитись давній посуд, і прикраси, і взуття.

Дивний одяг, що носили наші предки за життя.

Все зробив історик вправно, все читав і розглядав

І завзято та докладно нам історію писав.

Що ж йому допомогло? Історичне... (джерело).

На які види поділяються історичні джерела?

Вкажіть, до якої групи джерел відносять речі, зображені на малюнках. Ст. 13

1. Археологія як наука.

  Вивчати минуле iсторикам допомагають слiди життя, залишенi людьми, якi вiдшукують археологи.

Археологія (з грец. archaios — давній и logos — слово, вчення) — наука, що вивчає історію по матеріальним (речовим) залишках діяльності людей — археологічним пам'ятникам. До них належать залишки поселень, могильники, а також древні копальні, канали та ін. Археологічні пам'ятники виявляють, як правило, під землею. Хоча не всі вони спеціально засипалися землею (або попелом при виверженні вулкана). Найчастіше вони виявляються захороненими в результаті діяльності людей.

Нашарування, що утворилися в результаті людської діяльності, в археології називаються культурним шаром.

Розподіл знахідок по нашаруваннях культурного шару встановлює відносну хронологію знахідок, що має велике значення для історії. Завдання археологічного датування — з'ясувати також абсолютні дати, реальну старовину знахідок в тисячоліттях, століттях.

Вчених, які займаються розшукуванням, розкопками і вивченням давніх речей та споруд, називають археологами. Давні пам'ятки важливо добувати з-під землі неушкодженими.

   Вся історія народів, що передувала появі писемності, може бути вивчена лише за речовими пам'ятками. Враховуючи, що люди існують на нашій планеті близько 3 млн. років, дописемна історія, або, як її називають західні дослідники, передісторія, складає в цілому 99 % історії людства. Іншими словами, більша частина історії людства досліджується лише за археологічними даними, і лише незначна частина - за писемними джерелами.  

    Але речові пам'ятки на відміну від писемних не містять прямої розповіді про історичні події, і засновані на них висновки - результат наукової реконструкції.

Про археологію говорять, що це наука, «озброєна лопатою». Як ви гадаєте, чому?

Відеохвилинка «Под Ізюмом знайшли клад часів Івана Грозного»

Мабуть, ви замислювалися над тим, як опиняються глибоко під землею речi, якими користувалися люди. Уявiть, що дуже давно слов’янське поселення оточили вороги. Хто встиг залиши поселення, свої речi вони забрали або сховали, розраховуючи повернутися. Пiсля запеклої боротьби вороги захопили поселення.  Бiльшiсть споруд було зруйновано, їхнiх мешканцiв убито, а  інших забрано у полон. Минали роки. Залишене поселення з часом остаточно зруйнувалося, вкрилося пилом. Пригадайте як часто доводиться вдома витирати пил з речей. Скiльки ж пилу вкрили речi, залишенi людьми 2 тис. рокiв тому? Отже, пiд великим шаром грунту можуть опинитися рiзноманiтнi речi.

2. Як працюють археологи.

   Для того, щоб не зiпсувати речi, якi протягом столiть знаходилися у землi археологам доводиться дiяти дуже обережно. Тому вони дотримуються спецiальних правил.

Самостiйна робота:  прочитайте текст підручника  ст. 23 і дайте відповіді на запитання після тексту. (2 хв.)

Археологiчними дослiдженнями захоплювалося чимало українцiв. Видатний український поет Тарас Шевченко, подорожуючи Україною, взяв участь у створеннi Програми эбереження iсторичних пам’яток Криму, зафiксував чимало стародавнiх курганiв, пам’яток козацької слави, серед яких руїни столиці Української козацької держави -  Чигирина. Йому належать слова: «Люблю археологiю - таємничу матiр історії».

Помiркуйте, чому Шевченко вважав археологiю матiр’ю iсторiї?

Пiзнавальне завдання

Уявiть, що ви археолог,  який зробив сенсацiйне вiдкриття: розкопав рештки  давнього людського поселення. З’ясуйте за знайденими рештками, яким було життя мешканцiв цього поселення, чим вони займалися. До якого пріоду належить знахідка?

Інформаційна хвилинка

   Українськi археологи здобули визнання у свiтi завдяки зробленим важливим вiдкриттям. Чимало археологiчних пам’яток відшукав Вiкентiй Хвойка Одним з них стала знахiдка поселень так званих трипiльцiв. Якою була самоназва цього давнього народу, що заселяв значну територiю мiж Днiпром та Днiстром (робота з картою) — невiдомо.

   Так їх стали називати за назвою села Трипiлля на Київщині. У 1896р. археолог розкопав першi поселення цього народу . Вiкентiй Хвойка був одним iз засновникiв Київського міського музею старожитностей мистецтва (сучаснi Нацiональний музей iсторiї України і Нацiональнiй художнiй музей) (слайд 13).  Протягом багатьох  рокiв працював у ньому завiдувачем вiддiлу археології.  Вшановуючи пам’ять видатного українського археолога, його iм’ям у 1962 р. назвали одну з вулиць Києва. Вона розташована поблизу Кирилівської стоянки первiсних людей, яку вiн дослiджував.

3.  Де зберігаються речові джерела.

    Після виконання завдання, роблю висновок, що знайдені рештки потрібно зберігати для нащадків, зробити можливим огляд їх усіма бажаючими.
         Для цього в різних країнах створюються історичні музеї. Національний музей історії у Києві зберігає найбільшу кількість пам’яток нашого минулого.

 • Хто з вас був у краєзнавчому музеї?
 • Що ви там бачили?
 • А що означає слово «музей»?
 • У відкритті якого музею ви брали участь
 • Чим цей музей відрізняється від раніше вами відвіданих?

 Словникова робота

  Музей (гр. muséion — місце, присвячене музам, храм муз,) – місце, де зберігаються речові історичні пам’ятки. Перший музей – Дім муз – був заснований у Александрії Єгипетській більше 2000 тис. р. назад.

? Хто працює у музеї?

? Чим займаються екскурсоводи?

? Що таке реставрація?

  Інформаційна хвилинка

     Перший музей старожитностей в Україні  було засновано у 1810 р. у Феодосії.   Більшість його експонатів склали твори мистецтва, подаровані місцевими колекціонерами. Найбільшим у нашій державі є Музей народної архітектури в с. Пирогове  під Києвом   На площ в 150 га розміщено понад 300 пам’яток народної архітектури з усіх регіонів України. 

      В Україні є дуже незвичні музеї: музей у катакомбах під Одесою . музей лісу на Закарпатті , музей однієї вулиці в Києві. «Найсолодшими» можна назвати музей цукру на Вінничині і музей бджільництва на Полтавщині 

IV. Закріплення вивченого матеріалу:

 • Що таке археологія?
 • Яку роботу виконують археологи?
 • Хто першим відкрив поселення трипільців?
 • Чому цей народ отримав таку назву?
 • В яких установах зберігаються археологічні пам’ятки?

V. Домашнє завдання:  

 1. Опрацювати § 3
 2. Скласти розповідь про один день роботи археолога.
Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Дякую за цікавий конспект уроку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
16 січня 2018
Переглядів
5127
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку