10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку з математики для 6-го класу на тему "Відношення. Основна властивість відношення. Розв'язування вправ"

Про матеріал

Урок з математики на тему: "Відношення. Основна властивість відношення. Розв'язування вправ". На даному уроці ми повинні закріпити знання учнів з теми; формувати вміння розв'язувати задачі, використовуючи основну властивість відношення; розвивати кмітливість і логічне мислення; виховувати доброзичливість, активність, дисциплінованість.

Перегляд файлу

6 клас

Учні працюють за підручником: Математика: підручник для 6 класу/ Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014.

Тема. Відношення. Основна властивість відношення. Розв’язування вправ.

Мета. Закріпити знання учнів з даної теми; формувати вміння розв’язувати задачі, використовуючи основну властивість відношення; розвивати кмітливість і логічне мислення; виховувати доброзичливість, активність, дисциплінованість.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, кольорові кружечки.

Тип уроку: закріплення знань і формування практичних умінь.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Вправа «Мій настрій на сьогодні».

Учитель. Перед вами кольорові кружечки. Пропоную вам обрати колір кружечка, який відповідає вашому настрою в даний момент. Якщо ваш настрій піднесений, гарний, то обираєте червоний кружечок, якщо нейтральний, то – білий, якщо ж настрій поганий, то – чорний.

Я ж вам бажаю гарного настрою, а тим у кого він зараз такий (вказує на чорний кружечок), ми постараємось його покращити.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і звіряють завдання із записаними на дошці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Тестова перевірка знань.

 1. Відношенням двох чисел називають …
  а) добуток цих чисел;
  б) суму чисел;
  в) частку цих чисел.
 2. Якщо кожне з чисел відношення помножити або поділити на одне й те ж число, відмінне від нуля, то
  а) відношення не зміниться;
  б) відношення зміниться у стільки ж разів.
 3. Відношення вказує, …
  а) у скільки разів одне число більше (менше) іншого;
  б) на скільки одне число більше (менше) від другого.
 4. Часткою двох чисел називають …
  а) результат від множення;
  б) результат від ділення;
  в) результат віднімання.
 5. Яку частину становить число 25 від числа 75?
  а) 1/3;           б) 3;             в) 1/5;          г) інша відповідь.
 6. Чому дорівнює відношення 4 км до 200 м?
  а) 0,01;         б) 20;           в) 40;           г)50.
 7. Легковий автомобіль їде зі швидкістю 72 км/год, а вантажний зі швидкістю 36 км/год. У скільки разів швидкість легкового автомобіля більша від швидкості вантажного?
  а) у 36 разів;               б) у 2 рази;
  в) в 0,5 разів;              г) в 108 разів.
 8. Чому дорівнює обернене відношення до 15 : 30?
  а) 2;          б) 15;          в) ;           г) .
 9. Скільки відсотків становить 27 від 90?
  а) 40%;           б) 20%;           в) 35%;            г) 30%.
 10. Знайдіть від числа 28.
  а) 196;            б) 21;             в) 4;              г) 3.
 11. Знайдіть 20% від 60.
  а) 40;              б) 12;             в) 18;            г) 120.
 12.   кілограма муки коштує 80 коп. Скільки коштує 1 кг?
  а) 4 грн;           б) 5 грн;           в) 2 грн 50 коп;           г) 3 грн 50 коп.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

А

А

Б

А

Б

Б

А

Г

В

Б

А

ІV. Оголошення теми, мети уроку.

V. Відпрацювання вмінь і навичок учнів.

Ігровий прийом «Математичні гонки». Робота в групах.

Об’єднуємо учнів у три групи. Поділ на групи диференційований ( І група – учні з початковим і середнім рівнем знань; ІІ група – учні з достатнім рівнем знань; ІІІ – група учні з високим рівнем знань).

Пропонуємо групам завдання – розв’язати задачі (однакову кількість). Фіксуємо початок їх виконання. Хто швидше і якісно виконає завдання? (Даний прийом сприяє активізації розумової діяльності учнів. Після виконання завдання перевіряємо і обговорюємо результати.)

Завдання 1.

Задача 1. Для компоту взяли 4 частини смородини, 3 частини аґрусу та 2 частини малини. З’ясувалося, що смородини та аґрусу було 560 г. Скільки всього ягід взяли для компоту?

Задача 2. Вовк з’їдає 1 кг м’яса за год, а Заєць  кг моркви за год. За який час Вовк з’їсть  кг м’яса, а Заєць 1 кг моркви? За який час Вовк з’їсть 500 г моркви, а Заєць 500 г м’яса?

Задача 3. Бай помер. У його заповіті було написано: «Я віддаю старшому сину половину всіх верблюдів, молодшому – третю частину, а добрій людині – одного верблюда». Всіх верблюдів було 5. Ніяк не можуть брати поділити верблюдів. Старшому – 2 з половиною, молодшому – ні 1, ні 2. Не різати ж тварин. А тут ще добрій людині треба віддати. Сваряться брати. Але проїздив повз них Ходжа Насредин. Він визвався допомогти братам. У результаті вони отримали цілих верблюдів, ще й у більшій кількості, ніж думали. Як це вдалося зробити?

Розв’язання

Задача 1.

 1. 4 + 3 = 7 (частин) – смородини та аґрусу;
 2. 560 : 7 = 80 (г) – припадає на одну частинку;
 3. 4 ∙ 80 = 320 (г) – смородини;
 4. 3 ∙ 80 = 240 (г) – аґрусу;
 5. 2 ∙ 80 = 160 (г) – малини;
 6. 320 + 240 + 160 = 720 (г).

Відповідь: 720 г ягід.

Задача 2.

 1. – Вовк з’їсть  кг м’яса;
 2. Заєць з’їсть 1 кг моркви;
 3. Вовк ніколи не з’їсть моркву, а Заєць м'ясо.

Задача 3.

Всіх верблюдів було 5. Добрий чоловік, Ходжа Насредин, приїхав на верблюді і до 5-ти верблюдів додав ще свого. Всіх верблюдів стало 6. Тоді старший син отримав 6 : 2 = 3 верблюда (половину), молодший – 6 : 3 = 2 верблюда (третю частину), а добрий чоловік – 1 (забрав свого верблюда).

Завдання 1.

Робота з таблицею «Знайди помилку».

Вправа «Хто швидше?» Враховується правильність і швидкість виконання.

         Знайти відношення і визначити (з’єднати стрілками), якому числу з наведених праворуч воно відповідає.

5 : 30

2,5

3 : 1,2

4

25 : 30

10,4 : 2,6

 

3. Самостійна робота в групах.

Учитель проводить інструктаж, учні отримують картки з індивідуальними завданнями. Завдання трьох рівнів складності з кодованою відповіддю. Після виконання завдань представники кожної групи записують на дошці відповіді і, розмістивши їх у порядку зростання, повинні прочитати слово-код.

Варіант 1 (група 1)

Знайти відношення:


 1. 5,6 : 0,7  (А)
 2.   (Ч)
 3.   (К)
 4.   (С)
 5.   (А)
 6. 3 кг : 500 г  (Т)

А

Ч

К

С

А

Т

8

32

2

6

Слово-код: ЧАСТКА.

Варіант 2 (для групи 2)

 1. Знайти відношення:

 1. 1 :   (Ш)
 2. 6грн : 1грн 20коп (О)
 3. 2,4 : 0,12  (Н)
 4.   (І)
 5. 6дм : 5см  (Е)
 6. 0,3 :   (Т)

 1. Розв’яжіть рівняння:

 1. (Н)
 2. (Д)
 3. (Н)
 4.          (Я)

Ш

О

Н

І

Е

В

Н

Д

Н

Я

6

5

20

12

32

34,5

Слово-код: ВІДНОШЕННЯ.

Варіант 3 (для групи 3)

 1. Знайти відношення:

 1. 4,5 : 15  (А)
 2. 1 :    (І)
 3. 2 ц : 5 кг  (Ь)
 4.    (Т)
 5. 0,03 : 1,2  (В)
 6.    (С)

 1. Розв’яжіть рівняння:

 1. (И)
 2. (Т)
 3. (В)

10) (Л)

 1. (C)

 


А

І

Ь

Т

В

С

И

Т

В

Л

С

0,3

40

6

0,025

0,6

3,2

Слово-код: ВЛАСТИВІСТЬ.

На дошці з’являються слова: частка, відношення, властивість.

VІ. Підсумок уроку.

А тепер визначимо результативність нашого уроку та ефективність роботи на уроці. Учні на дошці приклеюють різнокольорові кружечки, які відповідно означають:

 • Червоний – урок цікавий;
 • Жовтий – хочемо таких уроків;
 • Зелений – урок результативний;
 • Чорний – урок нецікавий;
 • Білий – байдуже який урок.

VІІ. Оцінювання учнів.

V. Домашнє завдання.

Повторити §12 (с. 87-89).

Розв’язати №№ 542, 544 (с. 92), № 545(для учнів з високим рівнем знань).

 

 


 

 

docx
Додано
12 січня 2018
Переглядів
855
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку