10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку з теми: "Закон Авогадро. Молярний об'єм газів"

Про матеріал
Конспект уроку з теми: "Закон Авогадро. Молярний об'єм газів" - Комбінований урок, з використанням комп’ютерної підтримки.
Перегляд файлу

Тема

Закон Авогадро. Молярний об'єм газів

Мета

- Сформувати уявлення про суть закону Авогадро, ввести поняття мо­лярного об'єму газів;

вивести формулу обчис­лення кількості речовини з використанням моляр­ного об'єму газів;

сформувати навички розв'язування задач з використанням об'єму газу за нормальних умов;

- розвивати вміння розмірковувати та використовувати теоретичні знання при вирішуванні розрахункових задач;

- виховувати уміння співпрацювати у колективі та об’єктивно оцінювати свою роботу та роботу інших; на основі використання міжпредметних зв‘язків (фізика, математика) сприяти формуванню елементів наукового світогляду.

Обладнання

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, підручник, збірник задач: Кукса С.П. «600 задач з хімії», картки з завданнями, комп’ютер.

Базові поняття й терміни

Моль, об'єм речовини, тиск, температура, агрегат­ний стан речовини — газоподібний, молярна маса.

Тип уроку

Комбінований, з використанням комп’ютерної підтримки.

Форми й методи

Інтерактивна вправа «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Результат», розповідь, робота з підручником, доповідь учня, колективне обговорення, самостійна робота в парах, прийом «Взаємоперевірка», робота зі схемою, тренувальні вправи

 

Структура уроку

 1.   Організаційний етап
 2. Актуалізація опорних знань
 3.  Повідомлення теми, мети, завдань уроку та мотивація навчальної діяльності
 4.                                                                                                                                                                         Вивчення нового матеріалу
 1.                     Закон Авогадро.
 2.                     Молярний об'єм газів.
 3.                     Розв'язування задач із використанням молярного об'є­му газу.
 1. Узагальнення й систематизація знань
 2. Домашнє завдання
 3.                                                                                                                                                                      Підбиття підсумків уроку

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 

 1. Що таке кількість речовини?
 2. У яких одиницях вимірюється кількість речовини?
 3. Якою літерою позначається кількість речовини?
 4. Як позначається стала Авогадро?
 5. Чому дорівнює число Авогадро?
 6. Формула визначення кількості речовини, використовуючи сталу Авогадро.
 7. Формула визначення числа молекул, атомів або йонів.
 8. Що таке молярна маса?
 9. Чому чисельно дорівнює молярна маса?
 10.       Формула визначення кількості речовини, використовуючи масу.

 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мозковий штурм

Спробуйте заплющити очі і пригадати все, що ви пов’язуєте зі словом «ГАЗ».

(учитель вислуховує учнів, записує вислови на дошці).

 

Пригадайте з курсу фізики: за якою формулою можна розрахувати об’єм газу?

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.  ЗАКОН АВОГАДРО.

Розповідь учителя

Учитель пояснює суть закону Авогадро.

 

Запис в зошит: 1 моль будь-якого газу за н.у. містить 6,02 ∙ 1023 молекул.

В однакових об‘ємах різних газів за однакових умов міститься рівне число молекул.

Робота з підручником стор.19 мал.3.

 

Варто акцентувати увагу учнів на тому, що цей закон справедливий тільки для ідеальних газів (у газах розміри молекул незначні порівняно з міжмолекуляр­ними відстанями, тому їх розмірами можна знехтувати) і не засто­совується для рідин.

Доповідь учня

«Історична роль закону Авогадро»

 

2.  МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗІВ.

Колективне обговорення.

Відповідно до закону Авогадро у рівних об'ємах різних газів за однакових умов міститься рівне число молекул. Яка ще величина характеризується однаковим числом частинок? (Відповідь: моль.)

Учитель пропонує об'єднати ці два судження. Необхідно дійти висновку про те, що

 1 моль будь-якого газу за однакових умов зай­має однаковий об'єм. Це перший наслідок, що випливає із закону Авогадро.

Розповідь учителя.

Учитель конкретизує умови: тиск 101,3 кПа й температура 273 K, тобто 1 атм. і 0°С (1 градус Цельсія дорівнює 1 градусу Кельвіна, 0 °С = 273 K, тоді 1 °С дорівнює 274 K, а -1 °С дорівнює 272 K). Ці (умови називаються нормальними.

 За таких умов 1 моль будь-якого газу займає об'єм, що дорівнює приблизно 22,4 л. Цей об'єм нази­вається молярним: VM = 22,4 л/моль.

 

Завдання.

Вивести формули для розрахунку кількості речовини газу за відо­мим об'ємом і об'єму газу — за відомою кількістю речовини.

 

Розповідь учителя.

За якими ще формулами розраховується кількість речовини (з використанням молярної маси й числа Авогадро).

Варто простежити, щоб формули були записані на дошці одночасно. Учитель пропонує об'єднати ці формули з урахуванням того, що кількість речовини однакова, тоб­то ліві частини рівнянь рівні. Зрозуміло, будуть рівні й праві частини, тобто   Можна дати таку схему:

3. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОЛЯРНОГО ОБ'ЄМУ ГАЗУ.

Завдання.

Учням пропонуються для розв'язування задачі таких типів (усі об'єми дані за нормальних умов).

 1.   Знайти об'єм газу за відомою кількістю речовини. (Який об‘єм займе 0,5 моль водню?)
 2.   Знайти кількість речовини газу за відомим об'ємом. (Скільки моль становить 2,8 л вуглекислого газу?)
 3.   Знайти масу певного об'єму газу. (Визначте масу азоту, що знаходиться в балоні об‘ємом 2л.)
 4.   Знайти об'єм певної маси газу. (Який об‘єм за н.у. займе 68г рідкого аміаку?)
 5.   Знайти  число молекул газу за відомим об‘ємом. (Визначити кількість молекул в 5л водню за н.у.)

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Самостійна робота (робота в парах).

(Учні працюють на аркушах паперу)

І варіант:

 1. Під час розкладу води електричним струмом було одержано 6 г водню. Який об'єм займе цей газ (н. у.)?
 2. Визначте масу кисню, що знаходиться в балоні об'ємом 3 л (н. у.).

3) Скільки молекул азоту знаходиться в балоні об'ємом 20 л (н. у.).
ІІ варіант:

1) Який об‘єм (н.у.) займає 20 г водню?

2) Знайти масу чадного газу (СО), що знаходиться в балоні об‘ємом 15 л (н.у.).

3) Скільки молекул йоду знаходиться в балоні об‘ємом 6л (н.у.)?

 

Після виконання роботи учні обмінюються завданнями та  перевіряють за зразком, який представлений на моніторі комп’ютера і виставляють бали сусіду. Аркуші здають учителю, а він після перевірки виставляє оцінки.

 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити §21

2. Виконати завдання № 155, №156*.

 

VІІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Результат»

Учні по черзі роблять висновки про те, чого вони навчилися на уроці, якого результату досягли.

 

Додаток

Картка № 1

 

І варіант:

 1. Під час розкладу води електричним струмом було одержано 6 г водню. Який об'єм займе цей газ (н. у.)?
 2. Визначте масу кисню, що знаходиться в балоні об'ємом 3 л (н. у.).
 3. Скільки молекул азоту знаходиться в балоні об'ємом 20 л (н. у.).
   

Картка № 2

 

ІІ варіант:

1) Який об‘єм (н.у.) займає 20 г водню?

2) Знайти масу чадного газу (СО), що знаходиться в балоні об‘ємом 15 л (н.у.).

3) Скільки молекул йоду знаходиться в балоні об‘ємом 6л (н.у.)?

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
939
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку