10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок з теми: "Відносна густина газів"

Про матеріал
Мета уроку: сформувати уявлення про відносну густину газів, вивести формулу для визначення відносної густини газів.
Перегляд файлу

Тема

Відносна густина газів

Мета

- Сформувати уявлення про відносну густину газів, вивести формулу для визначення відносної густини газів;

сформувати уміння обчислювати відносну гу­стину газів, розв'язувати задачі з використанням цієї величини;

- розвивати уміння порівнювати властивості газоподібних речовин на прикладі визначення їх відносної густини;

- виховувати позитивні якості особистості.

Обладнання та матеріали

Періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менде­лєєва, картки з завданнями, калькулятори.

Базові поняття й терміни

Маса, об'єм, густина, нормальні умови, молярна маса, молярний об'єм.

Тип уроку

Засвоєння нових знань.

Форми й методи

Самостійна робота, постановка проблемного питання, розв'язування задач, колективна робота в класі, робота з таблицею, інтерактивна вправа «Мікрофон»

 

Структура уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Відносна густина газів.

 1.                                                                                                                                                     Узагальнення й систематизація знань
 2. Домашнє завдання
 3.                                                                                                                                                     Підбиття підсумків уроку

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Самостійна робота

І варіант:     ІІ варіант:

 1. Обчислити молярну  масу:

I – Al2O3, CuCl2, NaOH.   II – H2S, Cr2O3, H2SO4.

 1. Визначити число молекул та атомів, та об‘єм:

І – кисню кількістю речовини 7 моль. ІІ – водню кількістю речовини 5 моль.

 1. Розрахуйте кількість речовини:

І – (купрум(ІІ) оксиду масою 10г.)  ІІ – (купрум(І) оксиду масою 15г.) 

4. Розрахуйте кількість речовини:

І – водню об‘ємом 5,6л.   ІІ – кисню об‘ємом 8,9л.

 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ.

Проблемне питання:

Є 2 гази, які займають рівні об‘єми за однакових умов і містять однакове число молекул. Чи матимуть вони однакову масу?

(учні міркують)

 

Розв‘язуємо проблемну ситуацію шляхом доведення:

 

Запис в зошит

За умов (VPT) = const, за законом Авогадро:

N1 = N2, тоді

якщо V=1л, то m=ρ, а

- відносна густина, тобто відношення густини одного газу до густини другого або густина одного газу за другим.

Що ж виражає відношення величин мас, густини, молекулярних мас?

Математично – у скільки разів одна величина більша за другу.

Фізично – у скільки разів один газ важчий за другий, якщо обидва вони займають рівні об’єми за рівних умов.

Приймемо, що кількість речовини п деякого газу дорівнює 1 моль (н. у.), тоді т = M , V = VМ  і вираження густини набуває вигляду:

чи .

Ця формула використовується для визначення молярних мас невідомих газоподібних речовин за експериментальними результата­ми вимірювання їх густини. Оскільки молярний об'єм газів за одна­кових умов — величина постійна, то за постійних тиску й температури (наприклад, за н. у.) густина газу визначається тільки його молярною масою. Це дозволяє ввести величину відносної густини одного газу за іншим, котра показує, у скільки разів молярна маса одного газу відрізняється від молярної маси іншого:

Часто густину визначають відносно найлегшого газу — водню:

Оскільки  (H2) = 2 г/моль, то , звідси .

Густину можна розраховувати й за іншими газами, при цьому в знаменнику ставиться молярна маса газу, за яким розраховується густина. Наприклад, густина за киснем .Учитель звертає увагу учнів на те, що порівнюються молекулярні маси газів і не слід забувати, що молекули газів простих речовин двоатомні (крім інертних газів, у яких молекули одноатомні).

Щоб учні не змішували поняття «густина газу» і «відносна густина газу», треба звернути увагу на те, що густина має розмірність г/л, а відносна густина – величина безрозмірна.

Розв'язування задач.

 1.         У скільки разів кисень важчий за водень?

 1.         Яка відносна густина карбон(ІV) оксиду за воднем, киснем, повітрям?

 1.         Відносна густина парів йоду за воднем 127. Запишіть молекулярну формулу йоду.

 1.         Визначити молярну масу кисню, якщо відомо, що маса 1л (н.у.) = 1,43г.

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Колективна робота в класі

Завдання.

 1. Розрахуйте густину амоніаку NH3 за воднем і за повітрям.
 2. Знайдіть молярну масу газу, якщо його густина за воднем до­рівнює 15.
 3. Яка молекулярна формула фосфору, якщо у газоподібному стані він має відносну густину за воднем 62?

Робота з таблицею.

Учні заповнюють таблицю. Цю роботу можна провести у вигляді естафети, організувавши дві чи три команди (учні по черзі виходять до дошки й заповнюють таблицю).

Варіант

 

 

Фор­мула газу

 

 

Кіль­кість речо­вини, моль

Моляр­на маса, г/моль

 

Об'єм газу, л

 

Кіль­кість молекул

Відносна густина

 

за воднем

за повітрям

І

H2S N2

0,7

3

 

 

 

 

 

II

CH4

N2

2,5

0,8

 

 

 

 

 

III

CO2 Cl2

1,8

0,1

 

 

 

 

 

 

V.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.   Вивчити § 22

2.   Виконати завдання №163, №164*.

 

VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Використовуємо технологію колективно-групового навчання «Мікрофон», яка надає можливість кожному щось сказати швидко, по черзі, висловлюючи свою думку чи позицію.

Сьогодні на уроці ми:

 • дізналися …
 • навчилися …
 • було цікавого.


Додаток

 

Картка № 1.

 

І варіант:     

 1. Обчислити молярну  масу: Al2O3, CuCl2, NaOH.   

 2. Визначити число молекул та атомів, та об‘єм: кисню кількістю речовини 7 моль. 

 3. Розрахуйте кількість речовини: (купрум(ІІ) оксиду) масою 10г.   

 4. Розрахуйте кількість речовини: водню об‘ємом 5,6л.   

 

Картка № 2.

 

ІІ варіант:

 1. Обчислити молярну  масу: H2S, Cr2O3, H2SO4.

 2. Визначити число молекул та атомів, та об‘єм: водню кількістю речовини 5 моль.

 3. Розрахуйте кількість речовини: (купрум (І) оксиду) масою 15г. 

 4. Розрахуйте кількість речовини: кисню об‘ємом 8,9л.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Івко Леонід
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1771
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку