Конспект уроку з української літератури 8 клас. Тема: Проблема влади грошей – головна проблема твору І. Карпенка-Карого «Сто тисяч».

Про матеріал
Мета: • створити умови для досягнення дидактичної мети; • розкрити проблему влади грошей у творі; • розвивати навички роботи з драматичним твором, добирати факти, художні деталі, аналізувати їх, робити висновки та узагальнення; • учити самостійно, творчо та критично аналізувати твір; • розвивати критичне мислення, зв’язне усне мовлення, уміння відстоювати думку, аргументувати, актуалізувати; • виховувати в учнів позитивні якості людини,відчуття колективу, відповідальності за власну роботу, загальний успіх; • виховувати порядного і чесного громадянина.
Перегляд файлу

Конспект уроку з української літератури 8 клас.

Тема:    Проблема влади грошей – головна проблема твору

               І. Карпенка-Карого «Сто тисяч».

Мета:         

 • створити умови для досягнення дидактичної мети;
 • розкрити проблему влади грошей у творі;
 • розвивати навички роботи з драматичним твором, добирати факти, художні деталі, аналізувати їх, робити висновки та узагальнення;
 • учити самостійно, творчо та критично аналізувати твір;
 • розвивати критичне  мислення, зв’язне усне мовлення, уміння відстоювати думку, аргументувати, актуалізувати;
 • виховувати в учнів позитивні якості людини,відчуття колективу, відповідальності за власну роботу, загальний успіх;
 • виховувати порядного і чесного громадянина.

 

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Івана Карпенка-Карого, текст твору, виставка літератури; ілюстрації до твору; зразки грошей кін. ХІХ — поч.  ХХ ст.; завдання (УНТ: прислів’я та приказки); інтерактивна дошка.

 

Хід уроку

 

 

 

                          Гроші ні з кого не зробили дурня.

                                                    Вони просто виставляють дурнів напоказ.

 

                                                                                                           Кін Хаббард

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Бесіда за питаннями.
 • Що називається драмою?
 • З чого складається драматичний твір?
 • Скільки дій має пєса «Сто тисяч»?
 • Яка перша назва комедії?
 • Хто першим зіграв роль головного героя твору?

 -    Які проблеми розкриває Карпенко-Карий у творі:

 • батьки і діти;
 • прагнення збагатитися заради задоволення власних потреб;
 • бідність і багатство;
 • добро і зло.
 • Хто головний герой комедії «Сто тисяч»?

2.«Хто з героїв»

Додаток 1.

Завдання. Кому з героїв твору І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» належать  фрази? (відскануйте код, дайте відповіді)

 

qr-code

 

Відповіді:

 1.Невідомий

2.  Роман — про Бонавентуру

3. Калитка

4. Калитка

5. Савка

6. Невідомий

7. Калитка про Бонавентуру

8. Бонавентура — Калітці

9. Калитка

10. Калитка

11. Калитка

12. Бонавентура

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

ІІІ. Основний зміст уроку

1.Вступне слово вчителя

    

Твір І.Карпенка – Карого «Сто тисяч » прочитаний. Головний герой Герасим

ридаючи, говорить: «Краще смерть, ніж така потеря»

Безліч видатних людей свого часу, мабуть, переживши і побачивши багато, говорили  по-різному  про  роль  грошей  у  житті  людини. Прочитайте  вислови  на  плакаті  і  обговоріть  їх  у  парах,  висловіть  передбачення  щодо  визначення  теми  уроку. (Робота  в  парах)

Учитель. Отже, сьогодні ми поговоримо про сутність грошей, про їх вплив на особистість людини. (Запис теми уроку) 

 Україна ХІХ століття. Занедбаність земель після тривалого кріпосницького періоду. Занехаяність сільських угідь. Нехтування душами селян. І саме на цей період припадає поява сільської буржуазії, яка вже по-хазяйськи поводиться з природними багатствами. І серед тієї буржуазії Карпенко-Карий зустріне не одного Герасима Калитку, на якого буде сподіватися занедбана земля і селяни.

Учитель:

- Як ви вважаєте, що заважає людям бути справжнім хазяїном, господарем? (Гроші, влада грошей, любов до грошей )

- А що потрібно людині, щоб вона стала справжнім хазяїном? Успішним керівником? (Розум, освіта, досвід, цілеспрямованість, порядність, справедливість, сумління, початковий капітал)

 

 2. Робота з епіграфом до уроку

 3. Проблемні питання.

 

Отже, сьогодні, звернувшись до твору «Сто тисяч» І.Карпенка-Карого, спробуємо з’ясувати такі питання…

 1. До якої міри ненаситна жадоба до збагачення може спотворити людську особистість?
 2. Наскільки актуальні проблеми твору сьогодні?
 3. Який життєвий урок дав нам драматург?

4. Слово учителя

 У творі «Сто тисяч» («Гроші») Карпенка-Карого принаймні троє людей прагнуть до збагачення. Це … (учні називають) Герасим Калитка, Копач та Невідомий. Драматург показав, наскільки згубним для людей може бути вплив грошей.

 5.Цікавинки про гроші.(Додаток 2.)

6. Мікрофон. «Скільки вам потрібно грошей і для чого?»

7. «Хмара слів»( Робота в парах. Записати слова ) (Додаток 3)

V formie kommientariia

         6. Робота з УНТ.

На партах ви маєте грошові купюри. Розгляньте їх, переверніть, прочитайте приклади прислівˈїв та приказок, у яких засуджується згубний вплив грошей, які з них найбільше характеризують Калитку?

Додатковий матеріал.

7. Проблема влади грошей у творі.Бесіда за питаннями:

1. Що ви розумієте під словом «влада»? Хто її має?

2. Від кого або від чого залежить: матимеш ти владу чи ні?

3. У чому полягає зв’язок грошей і влади? Наведіть 2–3 приклади з комедії «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого. Яким чином наведені прислів’я характеризують Герасима Никодимовича Калитку?

 («Коли гроші говорять — правда мовить»; «Хоч у голові пусто — аби грошей густо»; «Від багача не жди калача»; «Багатий не любить давати. Совісті менше, а грошей більше»)

 1. Як гроші чи їх відсутність вплинули на Савку?

 (Савка ладен запродати душу дияволові, тільки б розжитися грошима. Як бачимо, не в ім’я духовних цінностей, як Фауст, а «лиш би гроші дав…», тобто переступаються усталені моральні норми, своєрідне табу народу, Савка переступає закон (участь у шахрайстві), замахується на чуже життя (Калитки))

5. Якими словами прикривається лицемірно Калитка, коли здирає проценти з позики у Савки?

6. Як же багатство вплинуло на Параску?

7. Назвіть твори (їх героїв), які мають відношення до проблеми, пов’язаної з грошима. (Народна творчість — казки душі, пісні, притчі) А твори художньої літератури? (І. Хоткевич, «Багатий і бідний»; С. Руданський, «Наука»; Б. Антоненко-Давидович, «Слово матері»; М. Стельмах, «Гуси-лебеді летять»)

Тема — гроші, багатство, їх вплив на людину простежується в багатьох творах як народних, так і літературних. ( Зверніть увагу на виставку літератури)

Гроші, прагнення мати їх більше привело до морального падіння окремих героїв п’єси, руйнування їх сімей, а гонитва за наживою, жадоба до збагачення врешті-решт призводить до послаблення суспільства.

 

8. Робота в групах ( створіть сенкан )

 ( Додаток 4)

 ( Що таке сенкан записано на  листках, що даються групам.)

Гроші
Потрібні, важливі
Заробляти, використовувати, рахувати
Гроші — це невід'ємна частина нашого життя, яка забезпечує нам певне матеріальне та соціальне становище в світі.
Багатство.

Життя
Прекрасне,щасливе
Повчае,виховуе,предостерiгае
Треба цiнити свое життя
Шлях

Герасим Калитка

Скупий, жадібний

Скуповує, обдурює, наживається

Гроші, земля – мета життя.

Глитай

 

9. «Мозковий штурм»

 

1.Доведіть, що «Сто тисяч» – це драматичний твір (призначений для постановки на сцені, наявність реплік та ремарок, поділ на дії та яви, відсутність авторської позиції, про всі події читач  дізнається з розмов дійових осіб).

2.Який жанр твору «Сто тисяч»?

3.Що таке трагікомедія?

4.Що трагічного, а що комічного у творі?

5.В чому трагізм ситуації, в яку потрапив Калитка?

 

10. Питання до учнів

 

1.Чи є у творі герої, що спокійно ставляться до грошей?

2.Як ви думаєте, хто з дійових осіб говорить у творі словами автора і про що?

3.Яка надія, сподівання на що висловлено Карпенком-Карим? (У людини з’являться нові життєві цінності)

 

ІV.Узагальнення та систематизація знань.

1.Прийом «Рефлексія»( підсумуємо вивчене)

1.Чи актуальні проблеми, які порушив І. Карпенко-Карий у своїй п’єсі наприкінці ХІХ століття сьогодні?

(Так! Люди, яких захоплює жадоба до грошей, стають і сьогодні злочинцями, гублять своє людське обличчя, заради грошей ошукують один одного, убивають; вони грубі, бездушні, жорстокі!)

2.Який життєвий урок дав нам драматург?

(Треба вміло користуватися грошима, не ставити їх за мету в житті. Заробляти їх чесно використовувати їх задля своїх потреб, щоб вони були слугою, а ми господарями.)

 3.Який конфлікт може виникнути між людиною й грошима?

(Гроші можуть керувати людиною, впливати на  її характер, вчинки, спосіб життя.)

 

2.Узагальнююче слово вчителя.

 Проблема влади грошей — «вічна» проблема у світовій літературі. Психологічний тип людини, одержимої жадобою до збагачення,  давно відомий: Скупий лицар у О. Пушкіна, Плюшкін у М. Гоголя, Гобсек — в О. де Бальзака. Але  якщо названі письменники лише роблять припущення про те, що призвело їхніх героїв до певного психологічного стану,  то І. Карпенко-Карий розкриває проблему детально.
            Та все-таки у п'єсі основною є інша, прихована за зовнішньою, сюжетна лінія — показ морального звиродніння людини. Адже Калитка, по суті, — простий чоловік, який любить землю, невсипущо працює на ній, є поміркованим щодо матеріальних потреб.
           Та потяг до надмірного збагачення руйнує душу людини. Ми сміємося, читаючи п'єсу. Але це «сміх крізь сльози».

           У житті є багато важливих речей: здоров’я, людські стосунки, почуття. А гроші? Що гроші? Я бажаю, щоб грошей у вас було стільки, щоб ви про них ніколи не думали.

 3. «Незакінчене речення»

 

 1.               Під час уроку я зрозумів (-ла), що …
 2.               Я ніколи не буду …
 3.               Головним у житті є …

 

4. Оцінювання .

V. Домашнє завдання:

 

Високий рівень: Написати твір-есе «Згубність влади грошей над людиною».

Достатній рівень: Підготувати тести з теми «Творчість І.Карпенка-Карого»

Середній рівень: скласти план .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до уроку.

Додаток 1.

«Хто з героїв»

 

Завдання. Кому з героїв твору І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» належать  фрази? (відскануйте код, дайте відповіді)

 

qr-code

 

Додаток 2.

Цікавинки про гроші.

Факти про банкноти

 1. Мало хто знає, чому купюру назвали саме «гривня». Вважається, що ця назва походить від назви, яка приліпилася до металевої прикраси. Вона нагадувало обруч або медальйон на ланцюгу. Дуже давно подібну прикрасу надягали на шию.
 2. У 1996 році, в період з 2 по 16 вересня, в Україні відбулася грошова реформа. Саме тоді гривня стала єдиним законним способом здійснення платежів в Україні.
 3. Перші партії купюр зразка 1992 року були виготовлені на території Канади. Зразка ж 1994 року друкувалися у Великобританії.
 4. У наш час купюри друкують на спеціальній фабриці, яка належить Національному банку України. Її відкрили в 1994 році, оскільки необхідно було перенести виготовлення банкнот на власну територію.
 5. Василь Лопата та Борис Максимов - це художники, які в 1991-1992 роках брали участь у розробці дизайну банкнот валюти нашої країни.
 6. Протягом 20-ти років папір, що використовувався для виготовлення купюр, робили з бавовни. Однак цього року для створення грошей вирішили використовувати матеріал з волокнами льону, яких в складі паперу до 20%.
 7. У системі захисту сучасної гривні приблизно 20 елементів, які не дозволять підробити банкноти. Такі запобіжні заходи можна порівняти із захистом, який використовується для виготовлення євро.
 8. Кількість підроблених банкнот наразі мізерно мала. Зазвичай це купюри номіналом від 50, 100 і 200 гривень.
 9. У грошовому обігу зараз знаходиться 9 номіналів купюр.
 10. Минулого року в готівковому обороті перебувало 2,8 мільярда банкнот, загальна сума яких перевищувала 305 мільярдів гривень.
 11. В обороті переважають купюри, номінал яких становить 200 гривень - 548,3 мільйона штук. Це 20% від зареєстрованої кількості купюр.

Факти про монети

 1. У 1991 році звичні всім монети хотіли назвати «крок». Однак після тривалих міркувань було прийнято рішення назвати монети «копійками».
 2. Перші монети виготовлялися в 1992 році на Монетному дворі Італії. Через 4 роки виробництво монет перенесли до Луганська. Зараз же монети виготовляють в Банкнотно-монетному дворі Національного банку України (у місті Києві).
 3. Український художник Василь Лопатов займався розробкою дизайну всіх монет, які відомі в наш час.
 4. У березні 1997 року країна вперше «побачила» монету номіналом 1 гривня.
 5. Дрібні монети (номіналом 1, 2, 5 копійок) виготовляють з нержавіючої сталі. Копійки номіналом 10, 25 і 50 виготовлені з алюмінієвої бронзи і латуні, однак зараз почали користуватися низьковуглецевою сталлю з гальванопокриттям латунню. Алюмінієва бронза і латунь - це матеріали, які використовуються для виготовлення монети номіналом в одну гривню.
 6. На лицьову сторону монет нанесено малий герб нашої країни, обрамлений двома дубовими листочками і двома колосками. На зворотному боці вказаний показник номіналу монети, доповнений вінком з листочків і ягід, схожих на калину.
 7. На сьогоднішній день в обігу перебуває 7 номіналів монет.
 8. У 2016 році в обороті перебувало 12,4 мільярда монет. Їх загальна сума сягала 1,9 мільярда гривень.
 9. Найбільше в обороті монет, номінал яких становить 10 копійок. Це 29% від загальної кількості монет.
 10. На кожного громадянина України припадає 278 монет.

Аверс і реверс купюр

Аверс - це лицьова сторона кожної банкноти. Реверс є зворотною стороною купюр. Отже, в чому ж особливості аверсу і реверсу кожного з варіантів?

 

1 гривня

1 гривня1 гривня реверс

Аверс: показано освячення церкви Богородиці в 996 році (перший християнський кам'яний храм, заснований Володимиром Великим).

Реверс: художня композиція - військове спорядження, хрест і елементи декору, які відносяться до часів правління Володимира Великого.

2 гривні

2 гривні2 гривні реверс

Аверс: зображення срібної монети з гербом, який належить Ярославу Мудрому.

Реверс: художня композиція - збірник законів «Правда Руська», військове обладнання, предмети побуту, а також елементи декору тієї епохи.

5 гривень

5 гривень5 гривень реверс

Аверс: зображення родового герба, що належить Богдану Хмельницькому.

Реверс: праворуч від церкви - зброя козаків і атрибутика гетьманів.

 

10 гривень

10 гривень10 гривень реверс

Аверс: зображення герба, що належить Івану Мазепі.

Реверс: художня композиція - бандура, книги, свічки і чорнильниця, як атрибутика життя і творчості Івана Мазепи.

20 гривень

20 гривень20 гривень реверс

Аверс: уривок з одного твору Івана Франка.

Реверс: зображення скульптури, розташованої на фасаді Львівського оперного театру - вона символізує «Славу».

50 гривень

50 гривень50 гривень реверс

Аверс: зображення сторінок книги з написом «Історія України», автором якої був Михайло Грушевський.

Реверс: біля будинку стоять робочий і мешканка села, які були зображені на 100 гривнях УНР в 1918 році.

 

100 гривень

100 гривень100 гривень реверс

Аверс: уривок з роботи «Катерина» Тараса Шевченка.

Реверс: силуети кобзаря і хлопчика - фрагмент роботи Тараса Шевченка.

100 гривень нового зразка

100 гривень нового зразка100 гривень нового зразка реверс

Аверс: лицьова сторона банкноти, праворуч від портрета Тараса Шевченка, доповнена оптично-змінною палітрою живописця з кінематичним ефектом.

200 гривень

200 гривень200 гривень реверс

Аверс: композиція з малюнком літературно-меморіального музею Лесі Українки та малюнком українського вінка, який асоціюється з головною героїнею «Лісової Пісні» - Мавкою.

Реверс: лелеки в польоті, які символізують малу батьківщину відомої поетеси - Полісся.

 

 

500 гривень

500 гривень500 гривень реверс

Аверс: зображення фонтану з написом «Нерівне всім рівність» з авторського малюнка Григорія Сковороди.

Реверс: зображення відомого витвору Григорія Сковороди під назвою «Піфагорів трикутник».

У 1996 році був підписаний указ про те, що гривня призначається офіційною валютою нашої країни. Другого вересня люди отримали можливість обміняти свої заощадження на гривні. Обмін проводився до 1998 року. З того часу деномінацій гривні більше не проводилося, проте вартість гривні в «твердих» валютах певним чином зменшилася. Так, якщо в 1996 році американський долар оцінювався в 2 гривні, то зараз близько 25-26 гривень.

Додаток 3.

«Хмара слів»( Робота в парах. Записати слова )

 

V formie kommientariia

 

Додаток 4.

 

Прислівˈя про гроші.

Гроші — сила: одних підкуплять, других напоять, третім лиха накоять.

Грошей не сій, бо вони не зійдуть.

Грошей багато, а щастя мало.

Без грошей, як без рук.

Копійка любить, щоб її лічили.

Срібло – золото тягне людину в болото.

За наші грошіми всюди хороші.

Хоч у голові пусто, аби грошей густо.

З грошима і в грязі чистий.

 

Додаток 5.

Робота в групах ( створіть сенкан )

 ( Що таке сенкан записано на  листках, що даються групам.)

(Сенкан  ( синквейн)— це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

 1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему(звичайно, це іменник)
 2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)
 3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).
 4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
 5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  6.

«АФОРИЗМИ ПРО ГРОШІ»

 

Гроші для розумних людей є засобом, для дурнів - метою.

Адріан Декурсель

Гроші не мають значення, поки вони у вас є.

Джонні Міллер

Гроші набирають вагу тоді, коли зникають почуття.

Оноре де Бальзак

Гроші ні з кого не зробили дурня. Вони просто виставляють дурнів напоказ.

Кін Хаббард

Жити без грошей можна. А прожити?

Володимир Шамша

 

Моїх грошей мені вистачить до кінця життя, якщо тільки я не захочу що-небудь купити.

Джекі Мейсон

Не в грошах корінь зла - у засобах їх добування.

Юрій Рибніков

Не слід розмовляти про гроші з людьми, у яких їх набагато більше ніж у тебе, чи набагато менше.

Кетрін Уайт Хорн

 Не можна мати все одразу, тому почни з малого - із грошей.

    Януш Васильковський

Рахувати гроші в чужій кишені недобре, але цікаво.

Леонід Крайнов-Ритов

Той, хто шукає мільйони, досить рідко їх знаходить, проте той, хто їх не шукає, - не знаходить ніколи!                                                                      

Оноре де Бальзак

 

docx
Додано
5 лютого 2020
Переглядів
1659
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку