Конспект уроку з української мови для 11 класу на тему "Типи зв’язку у словосполученні. Складні випадки перекладу словосполучень з російської мови українською".

Про матеріал

Виконання запропонованих завдань допоможе узагальнити, систематизувати та поглибити вивчений матеріал із синтаксису. Для зручності роботи вчителя до всіх вправ та завдань подано коментарі та відповіді. Дібраний матеріал відзначається різноманітністю та багатством. Завдання,подані в розробці уроку, можуть бути використані як на уроках,так і в підготовці учнів до конкурсів, олімпіад, ЗНО.

Перегляд файлу

Тема: Типи зв’язку  у словосполученні. Складні випадки перекладу  словосполучень з російської мови українською.

Мета: закріпити знання одинадцятикласників про словосполучення та його будову, формувати загальнопізнавальні вміння визначати тип зв’язку за головним словом та синтаксичні відношення між компонентами словосполучення, навчити стисло формулювати теми й мікротеми усних та письмових висловлювань у формі словосполучень, перекладати словосполучення з російської мови; розвивати творчі вміння побудови словосполучень з різними видами зв’язку; виховувати почуття любові та поваги до української мови та берегти і збагачувати надбання наших предків.

Обладнання: презентація, дидактичний матеріал, індивідуальні картки, портрет Т.Шевченка, виставка книг, вишитий рушник, свічка, вислови, українсько-російський словник.

Тип уроку: закріплення й узагальнення знань.

 

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний момент.

Емоційна готовність учнів до уроку.

     Доброго дня, мої одинадцятикласники! Подивіться одне на одного. Посміхніться. Скажіть сусідові по парті комплімент. А я, дивлячись на вас, впевнена, що на уроці ви будете працювати завзято. Адже урок у нас незвичайний. За кожне виконане завдання ви отримуватимете частинки мозаїки, яку зможете потім скласти і побачити ту людину, яка, незважаючи на перепони, писала  українською мовою.

 

Аутотренінг

     Щоб налаштувати себе на активну роботу, проведемо аутотренінг. Виберіть те, що підходить вам найбільше і повторіть вголос.

Я – творча особистість.

Я думаю, отже я живу.

Я вмію висловлювати свої думки.

Помилившись, міркую далі. На помилках вчаться.

Я хочу багато-багато знати.

Я сьогодні отримаю найкращу оцінку.

 

ІІ. Мотивація навчальної  діяльності.

Слово вчителя

     ХХІ століття – надзвичайно бурхливий час. Нещадне колесо історії крутиться з особливою швидкістю. І головне для нас, щоб ми в цій круговерті не втратили себе, своїх коренів та надбань минулих поколінь. З усім цим нас пов’язує рідна мова, бо саме вона і є тим місточком, який єднає минуле з сьогоденням, а сьогодення з майбутнім.

Робота над епіграфом уроку

У душі виношуємо слово,

Лагідне й безжальне, наче криця.

Мово рідна, мово калинова,

Совісті народної дзвіниця.

В.Земляний

- Як ви розумієте ці поетичні рядки?

- Яке значення антитези в цій строфі?

- Чому слово тверде, як криця? Поясніть, згадуючи історію становлення української мови.

- Прокоментуйте останній рядок епіграфа.

Повідомлення теми та мети уроку

     Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема  для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Тому сьогоднішній урок ми присвячуємо українській мові. Повторимо все про словосполучення і перекладатимемо деякі з російської мови.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна розминка

Розділ мовознавства, що вивчає словосполучення…

Словосполучення – це…

Словосполучення складається з …

Слово, від якого ставимо запитання, називається…

Залежним є слово, до якого…

За будовою словосполучення бувають…

Між головним та залежним компонентами виділяють такі типи підрядного зв’язку…

Словосполученням не є…

Евристичне спостереження

     Учні аналізують мовний матеріал. Ефекту досягають за рахунок здійснення пошукової діяльності. Тому вчитель повинен дати учням не лише знання, а й навчити  бачити головне, робити висновки, самостійно здобувати знання за допомогою спостереження.

     Учні розглядають таблицю та роблять висновки, що таке узгодження, керування, прилягання; визначають будову словосполучень.

Проблемне питання

Порівняйте два словосполучення і доведіть, що вони мають різний тип зв’язку.

Читати з «Кобзаря» та читати вголос.

Читати з «Кобзаря» - керування, бо залежне слово з «Кобзаря» вжите в Р.відм. з прийменником. Отже, перед нами дієслівне прийменникове керування.

Читати вголос – прилягання, бо залежне слово вголос є незмінною формою, виступає прислівником і з головним поєднується тільки за змістом.

 

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи.

Вправа «Займи позицію»

     Згрупувати і записати подані словосполучення відповідно до типу підрядного зв’язку.

     Підручник з української мови, добра людина, ділитися радістю, Шевченків «Кобзар», декламував виразно, доля мови, рідна мова, неповторний аромат, вірші Тараса Шевченка, бажання говорити, упоратися несподівано, наша свідомість.

     Одночасно 2-3 учні середнього рівня працюють із індивідуальними картками

З наведених пар слів утворити і записати словосполучення.

     Жити, Канів; поеми, Шевченко; новий, книга; любов, Україна; цілющий, джерело; захоплюватися, поезія; ознака, нація; руйнування, мова; борець, мир; ходити, бібліотека; молодь, ініціатива; співіснування, мирний.

     З таким ж картками працює і 2-3 учні високого рівня

Згрупувати і записати подані словосполучення відповідно до типу підрядного зв’язку.

     Читати книгу, високо в небі, двоє друзів, щось оригінальне, тихо вночі, готовий працювати, любити працю, лист до матері, творчий настрій, літературний вечір, турбота про мову, радий бачити.

      Решта учнів  виконує вправу «Займи позицію».

Вибіркова вправа

     Із поданого уривка виписати словосполучення і вказати в дужках вид і тип зв’язку.

     Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу.

Олесь Гончар

Наприклад: Спосіб спілкування (іменникове безприйменникове керування), щось більш значуще (займенникове узгодження), всі пласти (займенникове узгодження), глибинні пласти (іменникове узгодження)…

- Прокоментуйте даний вислів. Яке значення він має для нас?

Прийом «Розмалюй словосполучення» (усно)

      Поширити прості словосполучення.

     Подарувати книжки – подарувати дітям книжки, мріяти про подвиг – завжди мріяти про подвиг, героїчний подвиг – героїчний подвиг народу, написаний твір – відмінно написаний учнем твір, українські пісні – віночок українських пісень, збагачення мови – збагачення рідної мови, вивчати Шевченка – вивчати поезію Шевченка.

Прийом «Німий диктант»

     Учні мають записати слова, що передають зображене на запропонованому малюнку. Із записаними словами мовні завдання можна варіювати: скласти словосполучення так, щоб у першому випадку вони були головними, а в іншому – залежними словами.

Наприклад: Природа, річка, діти, квітка і т.д.

                      Чудова природа - милування природою і т.д.

Міні-пауза. Літературна хвилинка «Збирачі скарбів»

     Додому було задано додаткове завдання, підібрати вислови про мову та поезії і оформити це у невелику книжечку.

     Учні презентують свої проекти.

     Або можна використати музичну паузу. Прослухати уривок пісні у виконанні Павла Дворського і пояснити, що означає «одною мовою плакати і сміятись».

 

V. Систематизація й узагальнення вивченого.

Вправа «Коректор»

     У кожному рядку визначити, що є зайвим.

 1. Сімейне свято, материнська пісня, зелений барвінок, учень вчиться.
 2. Вихована дівчинка, брат і сестра, будувати спільний дім, моя мрія.
 3. Мамині очі, родинні вечори, біля школи, наш Шевченко.
 4. Щире почуття, посмішка мами, буду писати, перехопити цікаву ідею.

Коментоване письмо

Мова – душа народу

     Любов до Батьківщини виявляється в любові до рідного слова. Словом рідним треба дорожити, як честю матері, як совістю. Якщо людина байдужіє до рідної мови, то в її душі вмирає краса рідної землі.

Учні середнього рівня визначають словосполучення із підрядним зв’язком узгодження, достатнього – керування, високого всі види зв’язку.

Наприклад: Любов до Батьківщини (керування), виявляється в любові (керування), рідного слова (узгодження), в любові до слова (керування), словом рідним (узгодження), дорожити словом (керування), честю матері (керування), рідної мови (узгодження), її душі (неповне узгодження), вмирає в душі (керування), краса землі (керування), рідної землі (узгодження), треба дорожити (прилягання).

Диктант-переклад

     Пам’ятаймо, мова – це показник культури людини. Недаремно кажуть: «Заговори, щоб я тебе побачив». На жаль, сьогодні є небагато людей, які володіють досконало рідною мовою. Причиною цієї прикрості стало насамперед те, що в результаті злиття української та російської мов утворився так званий «суржик», який є небезпечним і шкідливим, оскільки засмічує і поганить одну з найкрасивіших мов світу.

     Давайте спробуємо перекласти українською мовою.

     По решению собрания, лекция в пять часов, согласно распоряжению директора, пошел к товарищу, тетрадь по украинском языке, благодарить друзей, встретились у театра, отдыхать после роботы.

     (За рішенням зборів, лекція о п’ятій годині, згідно з розпорядженням директора, пішов до товариша, зошит з української мови, дякувати друзям, зустрітися біля театру, відпочивати після роботи).

- Як ви можете пояснити відмінності у вживанні прийменників і форм залежних іменників?

 

VІ. Домашнє завдання.

Повторити складні випадки координації підмета і присудка, тире між ними.

Середній рівень - записати 20 словосполучень про мову та творчість Шевченка, використовуючи різні типи зв’язку.

Достатній рівень - записати 20 словосполучень про мову та творчість Шевченка, використовуючи різні типи зв’язку, 5 словосполучень ввести в речення.

Високий рівень -  записати висловлювання-розповідь «Шевченко та українська мова» і визначити словосполучення, утворенні приляганням.

VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці.

VІІІ. Підсумок уроку.

      Слово вчителя

    От і підходить до завершення наш урок. Із кусочків мозаїки ви створили портрет народного поета України - Тараса Григоровича Шевченка. Щороку навесні ми вшановуємо цього Генія, Пророка, Велику Людини.

- Яку роль відіграв Тарас Шевченко у становленні української мови?

     Давайте, запалимо свічку пам’яті в його честь.

      Поета не стало. Згасла свічка його життя. Але залишилося слово, яке не має обмежень у просторі, бо воно злітає вище і вище, до верховин духу генія, де немає розбитих мрій, надій, розчарувань.

     Це людина, яка зробила дуже багато, щоб Україна була вільною, незалежною. А його «Кобзар» є другою після Біблії книгою. Його твори актуальні і в наш час. Він закликає до любові та збереження рідної мови, відродження української культури, духовності та моралі.

Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється, ожива, як їх почує,-

     Так писав про рідну мову Тарас Шевченко.

Тож бажаю вам зберегти й утвердити українську мову, виплекану нашими пращурами, ту, за яку боровся Тарас Шевченко, адже вона створює індивідуальне обличчя країни і нації. Нехай материнське слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя.

 Дякую вам за співпрацю.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 13
Оцінки та відгуки
 1. Бардакова Наталия
  Все логічно і чітко. Різноманітні завдання) Чудовий матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бардакова Наталия
  Все логічно і чітко. Різноманітні завдання) Чудовий матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Савчин Наталія Ярославівна
  Прекрасна розробка. Молодець!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. burlaka sergej
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Олег Руснак
  Дуже сподобався
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Луговий Павло
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Бежан Ігор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Козак Леонід
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Дідик Олександр
  Справжній викладач.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Перевезло Тарас
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Channel Clauses
  Дійсно цікаво!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Play Hard
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Channel mr_Pymba
  Мені, дуже сподобався представлений матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 10 відгуків
docx
Додано
7 березня 2018
Переглядів
4179
Оцінка розробки
5.0 (13 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку