23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Конспект уроку з української мови для 4 класу на тему "Особові займенники"

Про матеріал

Конспект уроку з української мови для 4 класу на тему "Особові займенники". Містить роздатковий матеріал. Мета уроку: вчити учнів упізнавати на слух і в текстах особові займенники; вчити влучно використовувати особові займенники пояснювати їх лексичне значення, роль у реченні; формувати правильні правописні вміння і навички;збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

Перегляд файлу

Урок  №77

Тема. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ.

Мета: вчити учнів упізнавати на слух і в текстах особові займенники; вчити влучно використовувати особові займенники пояснювати їх лексичне значення, роль у реченні; формувати правильні правописні вміння і навички;збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

Обладнання: картки зі словами, таблиця «Особові займенники», роздатковий матеріал.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.  Перевірка домашнього завдання .

2.  Каліграфічна хвилинка

— Складіть і запишіть слово.

Ім ен нник Зай ме нн ник.

— Із слів складіть речення.

Праця, краща, маленька, безділля, велике, за.

— Підкресліть антоніми, доберіть до них синоніми.

3.  Минулого уроку ми з вами почали вивчати займенники. Давайте їх пригадаємо.

 (Учні записують почуті займенники у зошити)

Вибірковий диктант.

— Випишіть займенники з вірша.

Я вишень тобі приніс,

Ти — задер угору ніс.

Він — дивився із вікна:

 де ж поділася Вона?

Посміхалося Воно.

Як летіли Ми на дно.

Принесли Ви кавуни,

 а поїли їх Вони.

Перевірка. (Слова на листку)

Я, ти,він,воно,ми,ви,вони.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про займенник.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Спостереження за мовним матеріалом

— Прочитайте і порівняйте казки.

    Холодно взимку Зайчикові. Вибіг Зайчик на узлісся. Мороз тріщить.   Сів Зайчик під кущем, простяг лапки до Місяця, просить:

— Місяцю, любий, погрій Зайчика променями, бо довго ще сонечка чекати.

      Холодно взимку Зайчикові. Вибіг він на узлісся. Мороз тріщить. Сів сіренький під кущем, простяг лапки до Місяця, просить:

— Місяцю, любий, погрій мене променями, бо довго ще сонечка чекати

— Який текст вам сподобався більше? Чим саме?

— Назвіть слова, які дали можливість у другому тексті уникнути повторень слова Зайчик.

— На основі другого тексту зробіть висновок про значення займенників у мові.

— Наше мовлення було б нудним і занадто тривалим, коли б у ньому не було займенників. Отже, слова він, мене — займенники. Займенники з успіхом замінюють іменники, прикметники, числівники (це видно із самої назви «займенник» — замість імені, тобто замість іменних частин мови), а іноді і цілі частини речень чи інші довгі найменування. За частотою вживання займенники посідають третє місце після іменника і дієслова.

— Які займенники зустрілися у другій казці?

— Займенники я, ти, ми, ви, він, вона, вони — особові займенники.

 • Уявіть, що відбулися змагання, і ви хочете розповісти про результати друзям. (Виходять троє учнів.)

Відповіді: Я посів І місце.       Ти посів II місце.             Він посів III місце.

Запис на дошці:

Я — 1

Ти — 2

Він — 3

— Займенники, як і спортсмени, мають свої місця, вони належать до 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. (Доповнення запису на дошці словами «особа».)

2.  Складання опорної таблиці «Особові займенники».  На дошці, дітям роздаю окремі таблички.

http://images.myshared.ru/19/1205045/slide_10.jpg

Займенник

Особа, число

 

Вказує на:

 

Я

 

1-ша особа однини

 

особу, що говорить

 про себе;

ми

 

1-ша особа множини

 

багато осіб,

включаючи того, хто про себе говорить

ти

 

2-га особа однини

 

особу, до якої звертаємося;

ви

2-га особа множини

осіб, до яких звертаємося

він

вона

воно

3-тя особа однини

 

особу чи предмет, про яки розповідають;

вони

 

3-тя особа множини

 

осіб, чи предмети, про яких розповідають

Висновок: 3-тя особа однини має аж три займенники: він, вона, воно, вживання яких залежить від роду (ч. p., ж. p., с. р.) особи, про яку говорять.

3.  Робота за підручником (вправи 275–278, с. 121–123)

Словникова робота

Океан — 1) водний простір, що вкриває більшу частину Земної кулі й поділяє суходіл на материки й острови;

2) одна з чотирьох основних складових частин водного простору Земної кулі, що розділяє материки.

— Поясніть, у якому значенні — прямому чи переносному — вжиті подані словосполучення, що вони означають. (Слова на листку)

Тихий океан, Світовий океан, океан сліз, океан почуттів, океан пшениці.

— Складіть речення, у яких слово океан уживається то в прямому, то в переносному значенні.

4.  Фізкультхвилинка

Старанно виконуйте рухи і уважно вслухайтеся, чи не зустрінеться у віршику хоч один особовий займенник.

Працювали ви старанно:

Міркували, писали охайно.

Стомилися очки й рученята. (трясуть ручками)

Спочиньте трохи, мої малята!

Сонце спить, небо спить, (очі закрити долонями)

навіть вітер не шумить.

Рано-вранці сонце встало (відкривають очі і піднімають голови)

 і проміння всім послало. (піднімаються навшпиньки, руки підносять угору, розводять у сторони).

- Який займенник ви почули?  ВИ

V.  УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.  Робота над текстом.

— Визначте в тексті особові займенники. (я читаю, учні  плескають у долоні)

Людина побачила свою землю із космічних висот. Вона загадкова і прекрасна: жовто-бурий колір пустелі, зеленкуватий лісовий покрив, синь океанів проглядають крізь хмарну блакить. Голуба наша планета. А на нійтвоя Батьківщина.

2.  Цікаво знати!

За часів Київської Русі шанобливого  звертання на «Ви» ще не було. Підлеглий до свого володаря звертався на «ти», як і володар до підлеглого. Згодом займенник ти став нормативним у звертанні до Бога.

А займенник ви в Україні набув поширення у звертанні дітей до батьків, молодших за віком до старших та до незнайомих людей. Таке звертання засвідчує етичні норми нашого народу, що вироблялися протягом віків.

В Україні до неодруженого чоловіка могли весь вік звертатися на «ти». Лише одруження, тобто започаткування родини, робило можливим уживання форми «ви». А куми, охрестивши дитину, відразу зверталися один до одного на «ти».

В англійській мові займенник thou (ти) вживають тільки в поетичній мові й у звертанні до Бога, а в усіх інших випадках уживається займенник you (ви).

3.  Робота з текстом.  Усно, колективно.

Перебудуй текст, замінивши 1-шу особу однини на 2-гу особу однини.

4.  Гра «Упіймай займенник».

Якщо в прочитаних реченнях є займенник, діти плескають у долоні.

Узимку прилетіла синичка до вікна. Вона замерзла й шукала затишку.

Діти відчинили кватирку. Пташка влетіла в хату. Діти нагодували пташку.

Вони — друзі птахів.

Настав березень. Степанко зробив шпаківню. Він повісив її на дереві.

5.  Загадки-жарти

Які два займенники вкупі руйнують дороги, ще й заважають їздити? (Я — ми)

До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на провалля?     (Я — р)

Як за допомогою трьох особових займенників можна зробити руки чистими? (Ви – ми – ти)

Які займенники примушують тримати руки в чистоті? (Ми — ти)

Я — спереду, я — в кінці, а посередині — назва породи маленького коня. Разом — назва країни. (Я-поні-я)

Що може робити як вітер, так і вовк? (Ви – ти)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Яка частина мови називається займенником?

— Назвіть особові займенники.

— Замість якої частини мови вживаються займенники?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 279 (с. 123).

Займенник

Особа, число

Вказує на:

Я

 

1-ша особа однини

 

особу, що говорить

 про себе;

ми

 

1-ша особа множини

 

багато осіб, включаючи того, хто про себе говорить

ти

 

2-га особа однини

 

особу, до якої звертаємося;

ви

2-га особа множини

осіб, до яких звертаємося

він вона

воно

3-тя особа однини

 

особу чи предмет, про яки розповідають;

вони

 

3-тя особа множини

осіб, чи предмети, про яких розповідають

 

Займенник

Особа, число

Вказує на:

Я

 

1-ша особа однини

 

особу, що говорить

 про себе;

ми

 

1-ша особа множини

 

багато осіб, включаючи того, хто про себе говорить

ти

 

2-га особа однини

 

особу, до якої звертаємося;

ви

2-га особа множини

осіб, до яких звертаємося

він вона

воно

3-тя особа однини

 

особу чи предмет, про яки розповідають;

вони

 

3-тя особа множини

осіб, чи предмети, про яких розповідають

 

Займенник

Особа, число

Вказує на:

Я

 

1-ша особа однини

 

особу, що говорить

 про себе;

ми

 

1-ша особа множини

 

багато осіб, включаючи того, хто про себе говорить

ти

 

2-га особа однини

 

особу, до якої звертаємося;

ви

2-га особа множини

осіб, до яких звертаємося

він вона

воно

3-тя особа однини

 

особу чи предмет, про яки розповідають;

вони

 

3-тя особа множини

осіб, чи предмети, про яких розповідають

Я

ТИ

ВІН

ВОНА

ВОНО

МИ

ВИ

ВОНИ

Холодно взимку Зайчикові. Вибіг Зайчик на узлісся. Мороз тріщить. Сів Зайчик під кущем, простяг лапки до Місяця, просить:

— Місяцю, любий, погрій Зайчика променями, бо довго ще сонечка чекати.

Холодно взимку Зайчикові. Вибіг він на узлісся. Мороз тріщить. Сів сіренький під кущем, простяг лапки до Місяця, просить:

— Місяцю, любий, погрій мене променями, бо довго ще сонечка чекати.

Тихий океан Світовий океан

океан сліз

 океан почуттів

океан пшениці

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Задорожня Лілія Яківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Процюк Ліля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
14230
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку