17 березня о 18:00Вебінар: Зорова гімнастика – здоровий відпочинок для очей

Конспект уроку з української мови для 6 -го класу на тему "Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники"

Про матеріал

Повторити і поглибити знання учнів про способи творення слів в українській мові, з'ясувати скільки існує способів творення прикметників, пояснити явище переходу прикметників у іменники; виробляти вміння утворювати прикметники різними способами, визначати спосіб загальновживаних прикметників.

Перегляд файлу

Тема уроку.  Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники

  Мета:

     навчальна – повторити і поглибити знання учнів про способи творення слів в українській мові, з’ясувати скільки існує способів творення прикметників, пояснити явище переходу прикметників у іменники; виробляти вміння утворювати прикметники різними способами, визначати спосіб загальновживаних прикметників.

 розвивальна –  виробляти уміння правильно утворювати прикметники різними способами  в усному і писемному мовленні, визначати спосіб творення загальновживаних прикметників, орфографічно правильно записувати їх;

   виховна - виховувати уважність і орфографічну пильність, високу культуру мовлення, самостійність у здобутті знань. Розвивати швидкість мислення, вміння логічно міркувати. Виховувати любов до рідної мови.

 Тип уроку. Вивчення нового матеріалу.

Методи і прийоми роботи:

     методи –  бесіда, метод запитань,інтерактивний;

    прийоми – бесіда, опитування, виконання вправ, робота з картками.

Обладнання уроку:

засоби навчання – Великий тлумачний словник сучасної української мови/Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел.-К.,Ірпінь:Перун, 2004.-1440с.

Сучасний тлумачний словник української мови/За ред. Дубічинського В.В..-К.: Школа, 2008. – 832с.

 Словник іншомовних слів/Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Національний університет ім. Тараса Шевченка, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. К.: Наукова Думка,  — 2000. – 590с.

Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання/За редакцією. С. Я. Єрмоленка. «Фоліо», Харків — 2006. -  475 с.

 Новий орфографічний словник української мови/За ред. А.Івченка.- К.: Кальварія, 2003. – 532с.

       унаочнення –  роздавальний матеріал для самостійної роботи, таблиця «Способи творення прикметників».

Міжпредметні зв’язки – з українською літературою.

Використана література:

 1. Заболотний О. В., Заболотний В. В. Українська мова: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. завч. закл.- К.: Генеза, 2014.-245с.
 2. Майстер-клас учителя української мови: 6 клас./Упоряд.:О. Несидюк, Г. Федяй.- К., 2005.- 128 с.
 3. Українська мова. 6клас. Розробка уроків. / Упоряд.: Р. Орищин, Л.Залюбовська.- Тернопіль,2014.-351с.
 4. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2002. – 254 с.

 

План уроку

І. Організаційний момент(2хв.)

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку(1хв.)

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок(10хв.)

ІV. Вивчення нового матеріалу(12хв.)

V.  Закріплення вивченого. Формування умінь і навичок(15хв.)

VI.  Підбиття підсумків уроку(3хв.)

 VII. Інструктаж учнів до виконання домашнього завдання(2хв.)

Хід уроку

І. Організаційний момент

(Привітання, перевірка присутніх).

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель. Відкрийте зошити і запишіть  число, класна робота.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Учитель. Але, перш ніж розпочнемо розгляд нової теми, давайте пригадаємо раніше вивчений матеріал.

Фронтальне опитування.

- Що називається прикметником? (Учень. Прикметник – самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета й змінюється за родами, числами та відмінками.)

- На які питання відповідає прикметник? (Учень. Прикметник відповідає на питання який? чий?)

- З якою частиною мови узгоджуються прикметники? (Учень. Прикметники узгоджуються з іменниками у роді, числі і відмінку.)

- Яким членом речення найчастіше виступає прикметник? (Учень. Найчастіше прикметник виступає означенням, рідше – присудком.)

- На які групи за значенням поділяються прикметники? (Учень. Прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні, присвійні.)

- Прикметники якої групи мають ступені порівняння? (Учень. Ступені порівняння мають тільки якісні прикметники.)

- На які групи відмінювання поділяються прикметники? (Учень. Прикметники поділяються на дві групи відмінювання – тверду та м’яку )

- Які способи творення слів ви знаєте? (Учень. В українській мові існують такі способи творення слів: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, постфіксальний, складання слів, складання основ, перехід із однієї частини мови у іншу.)

Учитель. Отже ми перевірили ваші знання і пригадали той матеріал, який нам  важливий і знадобиться сьогодні на уроці. 

Завдання 1. Виконайте морфологічний розбір прикметника синявий.  Визначте загальну характеристику речення.

Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами.

Відповідь: синявий - прикм., п.ф. синявий, якісн., повн.ф., чол. р., одн., Н.в., тв..  гр., означ.           

Речення-просте, розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

Завдання 2. Виконуємо письмово. Вибірковий диктант. Із поданих словосполучень  випишіть з якісними прикметниками.                                           Дерев’яне вікно, довга розмова, кришталевий посуд, дощовий день, смілива людина, весняна квітка, в’язаний шарф, гарний одяг, цегляний будинок, смачний обід, татова ручка, подвійний удар.                                                              

Відповідь: довга розмова, смілива людина, гарний одяг, смачний обід.

Учитель. Якщо  правильно виписали, ви прочитаєте слово – ключ, підкресливши в кожному прикметникові третю букву.( Перевірка роботи біля дошки).

Завдання 3. Випишіть із тексту прикметники. Зазначте їхній розряд за значенням.

  Скромна краса пізньої осені. Природа ніби причаїлася, чекаючи зимових холодів. Спохмурніло, насупилось, стало свинцево - сірим небо. Потекли з нього золоті ниточки осіннього дощу. Холодно, непривітно. У цю пору кожна людина ніби теж якось завмирає, заспокоюється.

Відповідь: скромна (якісний),пізньої (якісний), зимовий (відносний), свинцево- сірим ( якісний), золоті(якісний, відбувся перехід з відносного), осіннього(відносний).

ІV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Відкрийте зошити і запишіть  сьогоднішню тему – «Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники» (записана на дошці). Сьогодні ми з вами повторимо способи творення слів в українській мові, з’ясуємо якими способами творяться прикметники, вчитимемось визначати способи творення та утворювати прикметники різними способами, а також розвиватимемо ваші навички правильно вживати прикметники в усному і писемному мовленні.

 Прикметники творяться такими способами: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, складання слів або основ слів. Давайте розглянемо таблицю «Способи творення прикметників», з якої можемо побачити, якими способами творяться якісні, відносні та присвійні прикметники.

 

Способи творення прикметників

Якісні

Відносні

Присвійні

1. Префікси: недорогий, безіменний, прадавній, завеликий

 

 

 

 

2. Суфікси, що надають прикметникам нових відтінків у значенні: білявий, чорненький, злющий, здоровенний

 

3. Суфікси, що надають прикметникам нового значення: жилавий, зубастий, язикатий, холодний, колючий

 

 

 

1.Префікси: беззахисний, праісторичний, трансатлантичний

 

 

 

2. Суфікси –ськ-, -цьк-, -зьк-, -ан-(-ян-), -ов-, -ев-, -н-: батьківський, паризький, гречаний, дубовий, рожевий, срібний.

3. Префікси: не-, без-, над-, до- і суфікси –н-, -ов-, -альн-, -к-: невимовний, безмежний, понадстроковий

1. Суфікси –ин-(-їн-) – для утворення прикметників від іменників І відміни та іменника мати: сестрин, Миколин, материн, Надіїн

2. Суфікси –ів-(-їв-), -ов-, -ев-(-єв-) для творення прикметників від іменників ІІ відміни: батьків, Петрове, Андріїв, Василева

3. Суфікси –ин-(-їн-), -н, -ач-(-яч-) для творення прикметників від назв тварин: левиний, котячий, солов’їний, а також з нульовим суфіксом: вовчий, заячий, ведмежий.

Учитель. Незначна частина прикметників належить до непохідних: білий, синій, щедрий, буланий, сухий. Похідні прикметники – це присвійні, відносні та переважна більшість якісних.

Прикметники, як і іменники, творяться різними способами. Прикметники утворюються  від іменників, дієслів, прислівників, числівників та інших прикметників суфіксальним, префіксальним, суфіксально-префіксальним способами та складанням основ або слів.

Прикметники можуть переходити в іменники. При цьому вони втрачають власні ознаки і набувають значення назв осіб. У реченні виконують роль підмета або додатка.

Наприклад:  Вони стояли мовчазні,   вдивляючись у далеке минуле своє і своїх батьків, і линули думкою у майбутнє (О.Довженко). Слова минуле і майбутнє виступають у реченні додатками і відповідають на питання у що? Слово минуле має при собі означення далеке.

Деякі прикметники постійно виступають у ролі іменників: пальне, набережна, днювальний. До них належать і географічні назви: Рівне, Лозова, Коцюбинське, Вишневе.

V. Закріплення вивченого. Формування умінь і навичок

Учитель. А зараз ми виконаємо кілька вправ, щоб закріпити отримані знання на практиці, а після завершення роботи прозвітуєте про його виконання.

Завдання 4. Від поданих слів утворіть прикметники, визначте спосіб творення.

Зразок: зоря – зоряний.

Іскра, місто, ліс, сонце, красивий, будинок.

Відповідь: іскристий, приміський, лісовий, сонячний, прекрасний, надбудинковий,

Завдання 5.  Від поданих слів утворіть якісні прикметники з різними смисловими відтінками у значенні, використовуючи суфікси –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк- (-юсіньк-), -уват-, -ущ- (-ющ-), -енн-, -езн-, -елезн-. Складіть чотири речення з утвореними прикметниками (на вибір).

Зразок: старий – старенький, старесенький, старісінький, старуватий, старющий, старезний.

Білий, синій, молодий, круглий, короткий

Відповідь: білий – біленький, білесенький, білісінький, біленький; синій – синенький,  синющий, синюватий; молодий – молоденький, молодесенький, молодющий; круглий – кругленький, круглесенький, круглуватий, круглезний; короткий – коротенький, коротесенький, коротюсінький, короткуватий.

Завдання 6. Утворіть відносні прикметники від власних назв за допомогою суфікса –ськ-. Поясніть орфограми у прикметниках. Підкресліть букви, що позначають чергування приголосних.                                            Зразок: Галич – галицький.

Рига, Буг, Чехія, Львів, Прилуки, Збараж, Гадяч, Овруч, Париж, Острог, Золотоноша, Миколаїв, Крим.

Відповідь: Рига – ризький, Буг- бузький, Прилуки- прилуцький, Збараж – збаразький, Гадяч – гадяцький, Овруч – овруцький, Париж- паризький, Острог – острозький, Золотоноша – золотоноський, Миколаїв – миколаївський, Крим – кримський.

Робота з підручником.

Учитель. Відкрийте підручники на сторінці 146 і виконайте вправу 378, де вам пропонується замінити подані словосполучення синонімічними з присвійним прикметником. Утворені словосполучення запишіть. Позначте суфікси прикметників.

Телефон батька, твори Франка, хата Шевченка, сестра Андрія, халат лікаря зошит дочки, адреса Марії, ролики брата, клюв орла, голос соловя, вуха кроля, голова гуски, хвіст миші.

Відповідь: батьків телефон, Франкові твори, Шевченкова хата, Андрієва сестра, лікарів халат, доччин зошит, Маріїна адреса, братові ролики, орлиний клюв, солов’їний голос, кролячі вуха, гусяча голова, мишачий хвіст.

 Колективна перевірка виконання вправи.

Самостійна робота (за картками)

Картка 1

Утворіть прикметники від поданих сполук, виділіть способи словотворення.

Поза уроком, поза чергою, при садибі, при березі, між школами, од віку, над хмарою, жовтий і зелений, кислий і солодкий, блідий і рожевий.

Відповіді: позаурочний,позачерговий, присадибний, прибережний, міжшкільний, одвічний, надхмарний, жовто – зелений,кисло – солодкий, блідо – рожевий.

Картка 2

Утворіть прикметники від твірних основ іменників, що в дужках. Виділіть словотворчі суфікси і визначте спосіб творення.

(Весна) степ, (голос) жайворонок, (барви) квіти, (дух) аромат, (блакить) небо,

(шовк) травичка, (сонце) спів, (дзвін) мелодія, (пшениця) лани.

 Відповідь: весняний степ, голосистий жайворонок, барвисті квіти, духмяний аромат, блакитне небо, шовкова травичка, сонячний спів,дзвінка мелодія, пшеничний лан.

VI.  Підбиття підсумків уроку

Учень. Отже ми сьогодні розглянули способи творення прикметників. Ми з’ясували, що прикметники утворюються чотирма способами: префіксальним, суфіксальним, суфіксально-префіксальним та складанням основ або слів.  Також ми знаємо тепер, що прикметники можуть переходити в іменники, а також, що є прикметники, які постійно виступають у ролі іменників.

Фронтальне опитування.

 1. Яким способом утворені прикметники безбілетний, житній, стобарвний? (Учень. Префіксальним, суфіксальним, складання слів).
 2. За допомогою яких суфіксів творяться прикметники з різними відтінками в значенні? Наведіть приклади. (Учень. –еньк-, -есеньк-, -енн-, -езн- та ін.. старенький, гарнесенький, страшенний, величезний).
 3. Чим різниться значення прикметників у словосполученнях  лебедина пісня і лебедина пара? (Учень. У першому словосполученні прикметник вжито у переносному значенні, а у другому – у прямому).
 4. Коли прикметник виступає в ролі іменника? (Учень.  Прикметники можуть переходити в іменники. При цьому вони втрачають власні ознаки і набувають значення назв осіб. У реченні виконують роль підмета або додатка. Деякі прикметники постійно виступають у ролі іменників: пальне, набережна, днювальний. До них належать і географічні назви: Рівне, Лозова, Коцюбинське, Вишневе.)

VII. Інструктаж учнів до виконання домашнього завдання

Учитель. Відкрийте щоденники і запишіть домашнє завдання - §45, вправа 377 на сторінці 145. У цій вправі перед вами стоїть завдання: від поданих іменників утворіть відносні прикметники за допомогою суфікса –ськ-. Запишіть утворені слова, виділіть суфікси. За бажанням: виписати з додаткової літератури два речення, у яких прикметники перейшли у розряд іменників.                                                                                                                                                                         Здайте ,будь ласка, зошити на перевірку.

Дякую всім за увагу і активність на уроці! До побачення!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Дребницька Ірина Дмитрівна
  Дуже цікава та практична розробка. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Адаменко Аліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Клименко Аліна Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 січня 2018
Переглядів
18394
Оцінка розробки
4.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку