Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Конспект уроку з української мови ІІ курс ПТНЗ (10 клас) на тему "Фразеологізми в мовленні"

Про матеріал

Повторити, узагальнити та систематизувати вивчений матеріал з теми “Фразеологія”; з'ясувати роль фразеологізмів у мовленні;

розвивати творчі здібності учнів; забезпечувати словниковий запас учнів новими фразеологізмами й крилатими висловами;

виховувати пошану до скарбниці народної мудрості.

Перегляд файлу

Тема уроку:  Фразеологізми у мовленні.

Мета:

 • повторити , узагальнити та систематизувати вивчений матеріал з теми “Фразеологія”;
 •    з’ясувати роль фразеологізмів у мовленні;
 •    розвивати творчі здібності учнів;
 •    забезпечувати словниковий запас учнів новими фразеологізмами й крилатими висловами;
 •    виховувати пошану до скарбниці народної мудрості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Картки з тестовими завданнями, картки для проведення роботи в парах “Постав латку на фразеологізм”, таблиці “Джерела фразеології”, “Фразеологізми”, ілюстрації до фразеологізмів, учнівські проекти, презентація на тему: “Біблійні фразеологізми”, мультимедійний проектор.

Між предметні зв’язки:

українська література, зарубіжна література, християнська етика, інформаційні технології.

Епіграф:

Кожен вираз рідної мови має своє обличчя. Як у квітки, у них свій неповторний аромат і відтінок барви, а цих відтінків кожна барва має тисячі.

В.О.Сухомлинський

Хід уроку:

 1. Організаційний момент.

 

ІІ. Повідомлення теми , мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель:

Тема нашого уроку: “ Фразеологізми у мовленні”.

Сьогодні ми повинні повторити й узагальнити вивчене з теми “Фразеологія”, з’ясувати , яку роль виконують фразеологізми в мовленні, розвивати свої творчі здібності, зв’язне мовлення, а також поповнювати свій словниковий запас новими фразеологізмами, крилатими словами видатних людей, виховувати в собі пошану до скарбів народної мудрості.

Все це необхідно людині для того, щоб мова її була барвистою, багатою, емоційною, образною.

Вдумаймося у слова відомого вітчизняного педагога В.Сухомлинського, що стали епіграфом нашого уроку: “ Кожен вираз рідної мови має своє обличчя. Як у квітки, у них свій неповторний аромат і відтінок барви, а цих відтінків кожна барва має тисячі.”  У кінці уроку ми ще раз звернемось до них, щоб ви змогли погодитись , чи заперечити їх.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Інтерактивний метод “Мікрофон”.

 1. .    Який розділ науки про мову називається фразеологією?
 2.    . Що називається фразеологізмом?
 3.   . Які сполучення слів називають вільними?
 4.    . Які сполучення слів називають стійкими?
 5.    . У якій синтаксичній ролі виступають фразеологізми в реченні?
 6.          .У яких стилях мовлення використовуються фразеологізми?
 7.    . Чи може фразеологізм мати синоніми і чи утворюють синонімічні ряди?
 8.    . Чи бувають антонімічні фразеологізми?
 9.    . Чи трапляються фразеологізми , побудовані на антонімії?
 10.  Які різновиди фразеологічних одиниць вам відомі? /Таблиця “Фразеологізми”.

11).   Які джерела походження фразеологізмів ви знаєте?

 • Розповіді учнів (за допомогою таблиці “Джерела фразеології ”).
 • Перегляд підготовленої вчителем презентації “Біблійні фразеологізми”.

ІІ.

 1. Виконання учнями завдань на картках.

/Завдання диференційовані./

 1.      6 учнів виконують тестові завдання.

Б) 1 учень виконує завдання “Хід конем”;

 1. 2 учні складають зв’язну розповідь про історію походження поданих фразеологізмів; вводить їх у речення: “яблуко розбрату”, “троянський кінь”( варто використати ілюстрації до даних фразеологізмів).

Г) Робота в парах: гра “Латка на фразеологізм”.

/Гра сприяє глибшому засвоєнню учнями української фразеології, активізує застосування фразеологізмів в щоденному мовленні учнів, зміцнює спостережливість і уважність, пам’ять, самостійність розумової праці й зацікавленість навчанням.

Учні одержують аркуші з віддрукованими фразеологізмами , у яких пропущено певні компоненти й на їхньому місці поставлено три крапки., а також слова -“ латки”, якими учні мають заповнити пропуски, “залатати” фразеологізми./

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

 1. Слово вчителя.

Фразеологічні запаси української мови, як і її лексичний склад, стилістично диференційовані. Серед фразеологічних зворотів виділяють міжстильові та обмежені вживанням у певному стилі.

 

 

Міжстильовими називаються фразеологізми, що вживаються у всіх стилях мовлення.

Наприклад:

привертати увагу, із року в рік, піти на користь, робити послугу...

Міжстильовим фразеологічним зворотам не властиві додаткові відтінки значення, експресивність, емоційність.

Переважна більшість стійких словосполучень має стилістичні особливості і є засобом образного, емоційно наснаженого мовлення. Ці усталені звороти тяжіють до певного стилю.

Про роль фразеологізмів у різних стилях мовлення розкажуть учні, які мали випереджувальні завдання і провели свої дослідження .

 1. Виступи учнів з проектами про застосування фразеологізмів у діловому та професійному мовленні, у публіцистичному,              розмовному та художньому стилях.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

На екран спроектовано зображення сільської хати, господарських будівель, реманенту.

Звучить звукозапис фрагмента повісті “Кайдашева сім’я” І.С.Нечуя-Левицького, у якому Карпо з Лавріном обговорюють майбутнє одруження Карпа.

Учитель: Вам  знайомий цей уривок.

 • Як називається твір і хто його автор?
 • До якого стилю належить прослуханий текст?
 • Які мовні особливості властиві розмовному стилю?

/ Відповіді учнів/.

Учитель:

Безперечно, автор “Кайдашевої сім’ї'”- неперевершений майстер слова, який використовував найрізноманітніші засоби мовлення, в тому числі й фразеологізми. Про роль фразеологізмів у мовленні ми переконаємось , працюючи , наприклад, з текстом повісті “Кайдашева сім’ї“”.

 1. Пошукова робота зі словником : “Хто перший? ”

З’ясувати значення фразеологізмів за словником.(Можна використати електронний фразеологічний словник). У яких мовних ситуаціях вони можуть бути використані? Проілюструвати, склавши з ними речення.

Як муха в Спасівку, палити вогнем, вхопити погляд.

/Відповіді учнів/

2.Учитель: Давайте напружимо свою пам’ять і, продовживши вислів фразеологізмом, впізнаємо, про кого із героїв іде мова?

/усно/.

 1.   . Червоний перець у горілці дражнив його, неначе...

/.. .цяцька малу дитину./— про Омелька;

 1.    . Вона стояла над душею Мотрі, неначе...

/ осавула на панщині./про Кайдашиху;

 1.    . Теліпалась на стіні, неначе...

/ павук на павутинні/. —про Мотрю;

 1.    . Затріпала рученятами, неначе... —/ пташка крилами/ про Мелашку.

З.Кросворд “Хто вона?”

До поданих фразеологізмів дібрати слова - синоніми й заповнити клітинки кросворда. Правильно виконавши завдання, прочитаєте ім’я однієї з героїнь повісті.

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Прикусити язика /Мовчати/
 2. Танцювати циганської халяндри. /Погроза/.
 3. Людина, що має “серце з перцем” / Норовиста/
 4. — Дивитися сердитим оком. /Неприязно/
 5. Не чути ні рук , ні ніг. /Втомитися/

Учитель: Жінка, чиє ім’я ви прочитали, розгадавши кросворд,Мотря. Які риси її характеру вияскравлюють наведені фразеологізми? Коли і за яких обставин ці слова були сказані.

Виступи учнів.

 1.    Узагальнення та закріплення навчального матеріалу.
 1. Вибрати фразеологічні одиниці з текстів різних стилів.

/Учитель зачитує тексти, учні виписують фразеологізми і з’ясовують їх роль у мовленні./

 1. Робота з підручником.

Виконання вправи 193./ст.108/

 1.     Підсумок уроку.

Учитель:

Опрацювавши сьогоднішню тему на уроці ми можемо знову звернутися до слів, сказаних Василем Сухомлинським, що послугували нам епіграфом.

Адже справді, кожен фразеологізм неповторний, барвистий.

Основна функція фразеологізмів — увиразнення мови, її окраса і водночас могутній стилістичний засіб влучної, дохідливої, яскравої і дотепної передачі думки.

Фразеологічні багатства української мови відбивають вікову мудрість нашого народу.

Знання фразеології, вміле й доцільне використання її є невід’ємною складовою частиною високої мовної культури людини.

/Оцінювання роботи учнів на уроці/.

 

 1.            

Домашнє завдання.

Напишіть невеличкий твір, який закінчувався б висновком, вираженим одним із прислів’їв:

 • Восени й горобець багатий.
 • Зробив діло гуляй сміло.
 • Світ не без добрих людей.
 • Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь добренько.
 • Що посієш, те й пожнеш.
 • Найбільше багатство здоров’я.

/ Можна обрати власну тему - прислів’я/

 

 

Додатки до уроку

Додаток1.

« Постав  “латку” на фразеологізм»

1 пара

Слова - “латки”: ніс, язик, око, вухо, губа, зуб.

Фразеологізми: Тримати …за вітром, розв’язався…, полізти чортові в…, і за …не свербить, робити з…халяву, глядіти свого …, розмова в чотири …, …не з лопуцька, дивитися в …, хоч в…стрель, водити за …, куди сягає …, хоч у …бгай, перелічити …,копилити…,ні…ні рила, виткнути …, давати волю…, самі …та зуби, надувати …, на …нічого покласти, впадати в …, … заплітається, вкоротити … .

 

2 пара

Слова - “латки”: рука, нога, серце, живіт, печінка, голова.

Фразеологізми: битися об поли…, аж …крається, …йде обертом, втрачати грунт під …, лягти каменем на …, гаряча…, тримати себе в …, колос на глиняних…, у… пищики грають, надсадити…, … і два вуха, голими…не візьмеш, валятися в …, не жаліти свого…, з хворої… на здорову, сидіти в…, розбити …, … кров’ю обливається, ні за що …зачепити, взяти …на плечі, аж…позатягало, брати за…, …присох до спини, допікати до самих… .

 

3 пара

Слова - “латки”: рука, нога, серце, живіт, палець, голова.

Приказки й прислів’я:  Дай…волю, то заведе в неволю; Розумна …, та дурневі дісталася; За дурною головою і …нема спокою;Поганому …й пироги вадять; Попав … в небо; Легко чужими… людям помагати; Матері кожної дитини жаль, бо якого … не вріж – однаково болить; …з перцем, а душа з часником;, Думкою в небі, а … в постелі; Не дурний крук, щоб випустити з …; …- не мішок, запасу не зробиш; Не відає…, що язик лепече.

 

4.пара

Слова - “латки”: ніс, язик, око, вухо, губа, зуб.

Приказки й прислів’я: Пильнуй свого …, а не чужого проса; Бабина … не з лопуцька — того ж хоче, чого й людська; Шкіра на чоботи, … на підошви; …веде, а очима пряде; Не всі ті кусають, що … виставляють; Як тягли медведя до меду, то урвали …, а як від меду, то урвали хвоста; Не розумний тим Денис, що великий має …; Самі голуби не летять до…; Не дивись високо, бо запорошиш …; На чужий коровай … не поривай, а за свій дбай; …Чужим … не наїсися;  …вдихати – не ціпом махати.

 

5 пара

Слова - “латки”:  кіт, кінь, курка, свиня, собака, коза.

Приказки й прислів’я: Рівнялася … до коня, от тільки шерсть не така; Хоч круть, хоч верть, а все … смерть; Сама баба сало гамнула, а на … звернула; Жалів яструб…, доки доки всю не обскуб; Куди … з копитом, туди й рак з клешнею; Піднімайте, … хвости, бо  глибоко морем брести; На похиле дерево всі … скачуть; Силуванням не наїздишся4 Не боїться вовк…, а його дзвяки; Заліз …у сало і кричить: “Мало!”;, Коли є …, то зварить борщ і дурочка; Не біжить … від калача, але від бича.

 

Додаток 2.

 

« Хід  конем»

/ Щоб прочитати вислів, треба зробити хід шахматним конем/

1.

Во

во

ок

ик

є

ев

ро

ро

на

ні

лю

он

 

Відповідь: Ворона вороні око не виклює.

2.

З

не

си

во

 

ти

пи

кра

ди

 

Відповідь: З краси води не пити.

 

3.

Ко

ко

не

то

 

й

ли

гань

не

по

валь

рук

 

Відповідь: Коли не коваль, то й рук не погань.

 

 

 

4.

це

рий

кон

су

 

кон

ле

 

а

за

во

За

Відповідь: Закон суворий, але це закон.

5.

ній

ді

не

 

вовк

ний

че

 

ре

Друж

і

страш

 

Відповідь: Дружній череді й вовк не страшний.

 

6.

на

та

ша

 

па

Хо

сла

по

ва

га

ва

ро

 

Відповідь: Хороша пава, та погана слава.

 

 

Література

 1. Ділова українська мова6 Навч.посіб./ О.Д.Горбул, Л.І. Галузинська, ТІСитнік, С.А.Яременко; За ред.. О.Д.Горбула.— 6-те вид., випр..— К.: Т-во «Знання», Коо, 2007.— 222с.
 2. Освітні технології у короткому викладі: навчально – методичний посібник/ О.І.Янкович, Л.М.Романишина, М.М.Бойко, Н.М.Лупак, Л.М.Паламарчук.— Тернопіль: Астон, 2013.— 160с.
 3. Семенова А.А. Готуємося до зовнішнього сертифікованого тестування: Збірник тестових завдань з української мови.— Тернопіль: Мандрівець,2007.— 328с.
 4. Українська мова: підруч. для 10кл. загальноосвіт. Навч.закл.:рівень стандарту/ О.В. Заболотний, В.В. Заболотний.—К.: Генеза, 2010.— 224с.
 5.  Українська мова: підруч. для 10кл. загальноосвіт. навч.закл.:рівень/ М.Я.Плющ, В.І. Тихоша, С.О.Карамон, О.В. Караман.— К.: Освіта,2010.— 416с.
 6. Українська мова. Тести. 5-12 класи: Посібник/ За редакцією Н.В.Гуйванюк.— К.: Видавничий центр « Академія», 2007.— 376с.
 7. Федоренко В.Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови. Х.: Вид. групи»Основа»: ПП «Тріада+» ,2007.— 432с.
 8. Федоренко В.Л. Авторські ігрові проекти/ Навчально – методичний посібник для вчителів і студентів.— К.: СПД Богданова А.М., 2007.— 224с.

 

 Дружній череді й вовк не страшний.

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
1095
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку