Конспекти уроків із зарубіжної літератури 6 клас

Про матеріал
Розробка уроків 11-12 для 6 класу за календарним плануванням О.Я.Загоруйко. З готовими додатками до друкування.
Перегляд файлу

08.10.2019

Конспект із зарубіжної літератури

для 6 класу №11-12

Тема. Іван Андрійович Крилов. Байка «Квартет». Яскравість алегоричних образів. Контрольна робота №1 за тематичними блоками «Вступ.Міфи народів світу», «Мудрість байки»

Мета:

 • навчальна: поглибити знання учнів про ідейно-художні особливості байки; учити визначати художні засоби та прийоми, а також їхню роль у літературному творі; повторити й узагальнити з учням вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою контролю і корекції;
 • розвивальна: розвивати у учнів критичне, логічне мислення, навички виразно читання, аналізування байок, висловлення думок і вражень щодо прочитаного, проведення паралелей із сучасним життям; розвивати в учнів пам’ять, образне мислення, увагу, вміння виділяти головне;
 • виховна: прищеплювати учням кращі людські якості і пошану до вічних цінностей, до духовної спадщини попередніх поколінь, критичне ставлення до недоліків власного характеру, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Теорія літератури: байка, езопова мова, алегорія, алегоричний образ, художній образ, традиційний образ, вічний образ, міф, міфологічний образ.

Обладнання: тексти байки, тестові завдання.

Тип уроку: урок узагальнення знань, умінь і навичок (уроку-практикум), урок контролю і корекції знань, умінь і навичок

Хід уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Байки не такі прості, як здається:

В них учитись можна навіть у тварин.

Гола мораль наводить сум,

А розповідь наша допоможе урок прийняти.

Наша вигадка – навчати, розважаючи;

А розповідати просто так не варто праці.

   Так писав відомий французький байкар Ж. де Лафонтен. На сьогоднішньому уроці ми й спробуємо розібратись детальніше в такому простому й непростому літературному жанрі, як байка.

ІІІ.СПРИЙНЯТТЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.Виразне читання і аналізування

   Прочитати виразно байку «Квартет» І.А.Крилова українською мовою, мовою оригіналу, порівняти їх.(додаток 1)

2.Словникова робота

Квартет – музичний твір для 4 інструментів або голосів, музикантів або співаків.

Альт – низький жіночий або дитячий голос, а також співак чи співачка з таким голосом; музичний смичковий, дещо більший від скрипки, або мідний духовий інструмент.

Бас – найнижчий чоловічий голос,  а також співак із таким голосом;  мідний духовий інструмент низького регістру й тембру.

Прима – перший, головний звук гами;перша струна смичкового музичного інструменту; перший інструмент, голос, що виконує провідну партію в оркестрі чи хорі.

Втора – другий голос в музичній партії.

3.Бесіда.Висловлювання вражень про байку «Квартет»

 • Де, коли і з ким відбуваються події, зображені у байці «Квартет»? Знайдіть відповідь безпосередньо у тексті байки, враховуючи оригінал і переклад.
 • Поміркуйте: чому саме цим тваринам Крилов доручає зіграти квартет?
 • Які людські риси алегорично уособлюють ці тварини? Що відомо  вам про цих персонажів  в інших байках Крилов?
 • Чому в квартеті немає ладу?
 • Знайдіть у тексті байки авторське ставлення до квартету. Як ви думаєте, чи вірить автор у те, що учасники квартету врешті-решт заграють музику?
 • В яких словах утілено мораль байки? За яких обставин ці слова використовуються як афоризми?
 • Поміркуйте: чому саме Соловей проголошує мораль байки?
 • Порівняйте оригінал та переклад байки «Квартет». Наскільки, по-вашому, перекладачеві вдалося зберегти авторську іронію і смисл?
 • Визначте тему, мораль байки.
 • Які рядки з цієї байки стали крилатими виразами? (Щоб буть музикою, потрібне тут уміння; Тож як сідати – сварки марні.//Бо з вас музики незугарні.)
 • У яких випадках такий вираз уживається в сучасному житті? (Коли у когось щось не ладиться або хтось береться не за свою справу).

4.Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

   Вважаю корисним і новим для себе з того,що почув(-ла) на уроці…

ІV.КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ,УМІНЬ І НАВИЧОК

1.Пояснення щодо виконання контрольної роботи

2.Виконання тестових завдань(Додаток 2)

V.ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

   Найважчим для мене було…,а найцікавішим - ….

VI.ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ЙОГО ВИКОНАННЯ

1.Прочитати 1-9 розділ І частини Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Іван Крилов

Квартет

Перекладач: Ф. Скляр

 

Вигадниця Мартишка,

Осел,

Козел

Та клишоногий Мишка

Затіяли Квартет заграть.

Дві скрипки, ноти, бас і альт дістали

Й під липу в лузі посідали,

Щоб світ мистецтвом чарувать.

Ударили в смички,— ладу ж дарма шукать!

"Стій, братця, стій! — кричить їм Мавпа,— постривайте!

Хіба заграєм так? Інакше посідайте.

Ти з басом, Мишечко, сідай проти альта,

Я, прима, сяду проти втори;

Тоді вже піде музика не та:

У танець підуть ліс і гори!"

Знов сіли, почали Квартет;

А діло все не йде вперед.

"Стривайте ж, я знайшов секрет,-

Кричить Осел,— усе в нас піде ладом,

Як поряд сядем".

Послухали Осла, поважно сіли в ряд;

А все-таки Квартет не йде на лад.

Ще гірше, ніж раніш, пішли між ними чвари

І свари,

Кому і як сідать.

Припало Солов'ю якраз там пролітать,

До нього всі вдались, як до свого спасіння:

"Будь ласка,— мовили,— таж наберись терпіння,

Допоможи Квартет улаштувать,

І ноти й інструмент зуміли ми дістать,

Скажи лиш, як сідать!"

"Щоб буть музи?кою, потрібне тут уміння

Та трохи тонших би ушей,-

Їм одмовляє Соловей,-

Тож, як сідати — сварки марні,

Бо з вас музики незугарні".

КВАРТЕТ

Проказница-Мартышка,

Осел,

Козел,

Да косолапый Мишка

Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки

И сели на лужок под липки,—

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

«Стой, братцы, стой!» кричит Мартышка: «погодите!

Как музыке итти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима, сяду против вторы;

Тогда пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!»

Расселись, начали Квартет;

Он всё-таки на лад нейдет.

«Постойте ж, я сыскал секрет»,

Кричит Осел: «мы, верно, уж поладим,

Коль рядом сядем».

Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А всё-таки Квартет нейдет на лад.

Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы

И споры,

Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:

«Пожалуй», говорят: «возьми на час терпенье,

Чтобы Квартет в порядок наш привесть:

И ноты есть у нас, и инструменты есть:

Скажи лишь, как нам сесть!» —

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней»,

Им отвечает Соловей:

«А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь».

 

 

 

Додаток 2

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ЗА ТЕМАТИЧНИМИ БЛОКАМИ «ВСТУП.МІФИ НАРОДІВ СВІТУ», «МУДРІСТЬ БАЙКИ»

Варіант І

Початковий і середній рівні (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1.Давньогрецький титан,який допоміг людям і приніс їм вогонь – це:

а) Геракл;                                              б) Прометей;

в) Пігмаліон;                                         г) Зевс.

2.Героя давньогрецького міфу,що закохався у власне творіння, звуть:

а)Зевс;                                                   б)Геракл;

в)Пігмаліон;                                          г)Нарцис.

3.Героїнею багатьох єгипетських міфів є ріка, що називається :

а)Дніпро;                                              б)Амазонка;

в)Ганг;                                                  г)Ніл.

4. Літературна байка – це невеликий художній твір:

а)у якому предмети і явища зображені як живі істоти;

б)сатиричного спрямування з алегорично-повчальним змістом;

в)чарівного,пригодницького або побутового характеру,який розповідає про вигадані події;

г)комічного змісту з дотепним фіналом.

5.Сюжети,які переходять від одного байкаря до іншого,існуючи тривалий час,називаються:

а)запозиченими;

б)класичними;

в)мандрівними;

г)фольклорними.

6.Продовжте речення:

- Алегорія – це…

Достатній рівень(2 бали)

Визначте художні засоби та їхню роль у байці І.Крилова «Вовк і Ягня».

Високий рівень(4 бали)

Виконайте одне із завдань на вибір:

1)Схарактеризуйте улюбленого героя з грецьких міфів.

2)Складіть байку у прозовій чи віршованій формі про героїв творів Езопа або Крилова,які опинились в нашому часі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ЗА ТЕМАТИЧНИМИ БЛОКАМИ «ВСТУП.МІФИ НАРОДІВ СВІТУ», «МУДРІСТЬ БАЙКИ»

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1.Розповідь,у якій давні люди пояснювали свої уявлення про світ і його явища, - це:

а)казка;

б)міф;

в)легенда;

г)байка.

2.Герой давньогрецького міфу,що закохався у власне відображення,звуть:

а)Зевс;

б)Геракл;

в)Пігмаліон;

г)Нарцис.

3.Вислів: «Зміна дня і ночі приносить забуття горю» є висновком міфу народу:

а)єгипетського;

б)грецького;

в)індійського;

г)словянського.

4.Першим легендарним байкарем вважають:

а)Езопа;

б)Федра;

в)Глібова;

г)Лафонтена.

5.Алегорія – це:

а)повчальний висновок у байці;

б)зображення предмета чи явища як живої істоти;

в)приховане зображення людини в образах звірів,предметів,явищ;

г)поетичне перебільшення.

6.Продовжте речення:

Байка – це…

Достатній рівень(2 бали)

Визначте художні засоби та їхню роль у байці І.Крилова «Квартет».

Високий рівень(4 бали)

Виконайте одне із завдань на вибір:

1) Схарактеризуйте улюбленого героя індійських або єгипетських міфів.

2)Порівняйте байки Езопа та І.Крилова,знайдіть спільне та відмінне.

 

 

 

 

docx
Додано
7 жовтня
Переглядів
158
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку